Renault Trafic passenger cenu lapa - TRAFIC PASSENGER Renault līzinga likme 5 gadi / 100 000km 1,6% + Euribor Akcijas cenā nav iekļauti: Pieejama paplašinātāgarantija - jaunu automobiļu

  • Published on
    01-Apr-2018

  • View
    218

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Renault TRAFIC PASSENGER</p><p>1,6% + Euribor</p><p>CENU LAPABusiness</p><p>DzinjsDMCVirsbve</p><p>Pack Clim </p><p>Energy 1.6 dCi 95 Euro 6</p><p>Energy 1.6 dCi 125 Euro 6</p><p>Energy 1.6 dCi 145 Euro 6 - -</p><p>Energy 1.6 dCi 95 Euro 6</p><p>Energy 1.6 dCi 125 Euro 6</p><p>Energy 1.6 dCi 145 Euro 6 - -</p><p>Energy 1.6 dCi 95 Euro 6</p><p>Energy 1.6 dCi 125 Euro 6</p><p>Energy 1.6 dCi 145 Euro 6 - -</p><p>Passenger (L1)</p><p>Grand Passenger </p><p>(L2)</p><p>2,8 t</p><p>2,9 t</p><p>3,0 t</p><p>cena Kataloga paais</p><p>piedvjumspaais</p><p>piedvjumscena Kataloga</p><p>www.renaultlatvija.lvK. Ulmaa gatve 5, Rga, t. 67066111</p><p>Ardala SIA, Satiksmes iela 8, Liepja, t. 26159959IMA Signls SIA, Centra iela 4, Lazdona, t. 64822024Intransserviss SIA, Avicijas iela 30, Jelgava, t. 63011667</p><p>Tehauto Latgale SIA, Cietoka iela 72, Daugavpils, t. 65476350Tehauto SIA, Rgas iela 103, Valmiera, t. 64231289Tehauto Venta SIA, Zvaigu iela 45a, Ventspils, t. 63626171</p><p>26 250</p><p>27 960</p><p>26 680</p><p>28 260</p><p>27 410</p><p>29 000</p><p>21 480</p><p>22 870</p><p>21 830</p><p>23 110</p><p>22 420</p><p>23 710</p><p>27 490</p><p>29 070</p><p>30 660</p><p>27 790</p><p>29 360</p><p>30 950</p><p>28 530</p><p>30 100</p><p>31 690</p><p>22 490</p><p>23 770</p><p>25 060</p><p>22 730</p><p>24 000</p><p>25 290</p><p>23 330</p><p>24 600</p><p>25 890</p><p>paais piedvjums</p><p>*5 gadi vai 100 000 km</p><p>Renault lzinga likme:</p><p>5 gadu garantija!Bezmaksas apkopes vis garantijas period*</p><p>Automanas reistrcijas izdevumi naviekauti ajs cens </p><p> Cenas ietver PVN un ir korektas uz publicanas brdi. Renault patur tiesbas maint cenas bez iepriekja brdinjuma. </p><p>*Degvielas patri ir aprints emot vr aktuls ES normas NEDC cikl. Relais patri ir atkargs no cea apstkiem, braukanas stila un izmantot papildus aprkojuma. Relais automobia patri var atirties no eit nordt. CO2 ir globlo sasilanu izraisoa gze.</p><p>Spk ldz 30.06.2018.</p></li><li><p>RENAULT TRAFIC PASSENGER TEHNISKIE DATI</p><p>www.renaultlatvija.lvK. Ulmaa gatve 5, Rga, t. 67066111</p><p>Ardala SIA, Satiksmes iela 8, Liepja, t. 26159959IMA Signls SIA, Centra iela 4, Lazdona, t. 64822024Intransserviss SIA, Avicijas iela 30, Jelgava, t. 63011667</p><p>Tehauto Latgale SIA, Cietoka iela 72, Daugavpils, t. 65476350Tehauto SIA, Rgas iela 103, Valmiera, t. 64231289Tehauto Venta SIA, Zvaigu iela 45a, Ventspils, t. 63626171</p><p>Energy 1.6 dCi 125 Energy 1.6 dCi 145Energy 1.6 dCi 125</p><p>Lai nodrointu, ka publikcija drukanas brd ir precza un aktula, tika veikti visi nepiecieamie piesardz bas paskumi. is dokuments ir izveidots, izmantojot pirmsraoanas un prototipa modeus. Renault, saska arsavu neprtrauktas attstbas politiku, patur ties bas ieviest izmaias jebkur laik apraksttajs un publictajs specifikcijs, transportldzekos un papildu piederumos. Par dm izmaim Renault d leri tiek informti pciespjas trk. Daas versijas var atirties un apr kojuma elementi var nebt pieejami (k daa no standarta apr kojuma, k opcija vai k papildu piederums) atkar b no prdoanas valsts. Ldzam sazinties ar jums tuvkod leri, lai iegtu aktulko informciju.</p><p>Piedvjums ir tikai komercila informcija un nav uzskatms par piedvjumu Civillikuma izpratn.Automanu skaits un popularizanas laiks ir ierobeots. Visas cenas dotas euro un tajs iekautsPVN 21 procenta nodoklis. is cenrdis atce visus iepriekjos izdevumus. Degvielas patri ir atkargs no transporta izmantoanas apstkiem, t aprkojuma, autovadtja braukanas stila.</p></li></ul>