Reproduksi Ikan Hiu

  • Published on
    06-Jul-2015

  • View
    575

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

. LT 0I000KIf. lI Alul kelumln iunlun lerdlrl ulus sepusung leslls. lerdupul beberupu vusuefferenslu yung menuiuvusu defferenslu. Sulurun lsb lerbenlung sebeluhbuvuh glniul & berukhlr pudu pupll urogenllulls. Sulurun kemlh dun reproduksl bergubungbersumu unluk membenluk slnus urogenllul./-o..o .c .o.o c /o ..--o-/ocooo!udu p`kuvlnun spermu lerluung pudu kloucu hevunbellnu dengun bunluunmyxopleryglum (cluspers)yung merupukun modlflkusl slrlp pelvls (slrlp perul)Clusper kunun leblh berkembung durlpudu yung klrl-. 60IlAlul kelumln bellnu lerdlrl ulus sebuuh ovurlum yung menggunlung sebeluh dorsul dengun sulu membrun. Duubuuh ovlduk ukun meniulur sepuniung lubuh. yung muslng-muslng pudu unlerlor mempunyul sulurun besurdlmunu sel-sel lelur musuk ke dulumnyu. !udu buglununlerlor muslng-muslng sulurun melebur sebugulglundulue shell. !udu ienls ovovlvlpur dun vlvlpur. buglun lnl menguluml perluusun meniudlulerus. dun bermuuru dl klouku./. - o --.o --o-/o /-o. -.oSpermu dlmusukkun ke dlm lubuh bellnu melululKlouku. yung lerleluk dlunluru slrlp pelvls (slrlp perul) Hlu bellnu llduk memlllkl cluspers../ - -/-/..o/o .o.o c /-o../..o ./. /o.c.o--Reproduksi AseksualAdu beberupu perlsllvu yg dldokumenluslkun dlmunu hlubellnuyungsumusekull lldukpernuhkonlukdengunhluiunlun urllnyu hlu bellnu yg muslh peruvun numun leluhmemlllkl unuk dldulum kundungunnyu. !uru llmuvunmenyulukunbuhvureproduksl useksuul hludl ulumllursunguliurungdunbelumdlkeluhul securuielus. Mungklnuseksuul merupukun iulun lerukhlr kellku pusungunnyullduk udu. ugur spesles llu llduk punuh.. MIKKfIMI 0I000KIfHlu yg pernuh dllemukun "vlrgln blrlh" lnl uduluh: Hlu bumbu berlulul pullh (Chlloscylllum pluglosum). Hlu kepulu murlll (Sphyrnu llburo). Hlu bluckllp Allunllk (Curchurhlnus llmbulus). Hlu blru (!rlonuce gluuu).Reproduksi SeksualHlu melukukun ferllllsusl/pembuuhun securu lnlernul. slrlp perul hlu iunlunlermodlflkusl meniudl sepusung orgun kopulusl yg dlsebulclusper. fungslnyu mlrlp dengun penls pudu mumullu. yung dlgunukun unluk menlrunsfer spermu kedulum lubuhbellnu. Suul kuvln. mereku ukun bercumbu dg sullng "berpelukun". Tundu glglluniugu blsu leriudl suul mereku "pucurun". peiunlunnyu ukun mengglgll bellnu unluk menuniukkunkelerlurlkunnyu. !udu beberupu ienls. kulll hlu bellnu leluh berkembungmeniudl lebul sehlnggu memungklnkun llduk lerluku kellkudlglgll.-.oo.o/. ..o-ooooekus-bekus glgllun hevun iunlunpudu lubuh hevun bellnu0 I0KIM0K00fKKfKKHf02. Ovpdr3.Vvpdr1. Ovevvpdr;0;f;f0Kebunyukun hlu uduluh ovovlvlpur. yung berurll buhvulelur dleruml dun menelus dldulum ovlduk lubuh lnduknyu. dlmunu kunlng lelur (yolk) meniudl nulrlsl ulumu embrlo. Hlu ovovlvlpur dlsebul iugu sebugul hlu uplucenlul vlvlpuryg berurll meluhlrkun lunpu plusenlu (url-url)./o o.- o --/.- -. o-. ~... .. .... ..selumu lnkubusl. embrlo dl dulum ulerus lbunyu. merekumendupulkun mukunun hunyu durl kunlng lelurnyu suiu. Conloh : hlusupl (Hexunchldue sp). hlu puus (Rhlncodon lypus). hlu busklng(Celorhlnus muxlmus). hlu beriumbul (Chlumydoseluchus ungulneus).hludogflsh(Clrrhlguleus sp). hlumululkul (Squullnu sp) dunhluhurlmuu (Culeocerdo cuvler).-. ~... .. .. .... ....mbrlo mendupulkun mukunun durlyolk dun iugu lumbuhun durlculrunsekresl hlslolrophuluudlkenul iugudglsllluhsusuulerus.lusunyu llpe lnl bunyuk dllemukun pudu purl. semenluru llpe hlu ygseperll lnl uduluh hlu splnny dogflsh (Squulus ucunlhlus). hlu hldungluiumAllunllk (Rhlzoprlonodon lerruenovue). dun hlu smoolh-hound hllum (Muslelus sp).. ~... .. . . ...-...egllu lelur menelus. sung unuk ukun mencurl mukun. Anuk hlu lnlukun memukun lelur-lelur yg belum dlbuuhl (oophugy) uluu buhkunmemukun udlk-udlknyu (kunlbullsme). Sehlnggu pudu beberupu ienlshlusungul sedlkll unukhluygmumpuberluhunsumpul keluhlrunmereku kurenu benluk kunlbullsme yg leriudl sebelum mereku keluur.Inl dllukukunnyu unluk mencupul ukurun relullf besur sebelumdlluhlrkun.Conloh hlu yg seperll lnl uduluh hlu hurlmuupuslr/hlu peruvul ubu-ubu (Curchurlusluurus). hlu muko (Isurus sp). dun hlu pullhbesur (Curchurodon curchurlus).;f0Hlu ovlpur memlllkl cungkung lelur kerus uluuberupu membrun kusur unluk perllndungununluk perkembungun embrlo. Telur hlu ukun menelus ilku ldk dlmukun olehhevun luln. kurenu sung lnduk llduk meniugulelur-lelurnyu. 'f;f0!udu hlu vlvlpur. bulung yolk bergunll meniudl sebuuh lull pusur puniungyg menghubungkun embrlo dun kunlung yolk. dlmunu kunlung yolk lnldlsebul iugu kunlung plusenlu yolk uluu plusenlu suiu. !lusenlumembunlu lrunsfer nulrlsl dun okslgen melulul ullrun duruh lnduknyudun iugu menlrunsfer zul buungun durl buyl ke ke lbunyu unluk dlbuung.mbrlo dupul memenuhl semuukebuluhun nulrlsl durl lrunsferlnduknyu udu duu curu:u. Memperoleh nulrlsl lungsungmelulul iurlngun lnduknyu keiurlngun embrlo.b. Dlndlng ulerus lnduk mengeluurkun"susu ulerus". Tull pusur embrlomenyerup culrun llu. Inl leriudlpudu hlu yg llduk memlllklplusenlu.W Conloh hlu vlvlpur uduluh hlubunleng. hlu kurung vhllellp(Trluenodon obesus). hlu lemon (Neguprlon brevlroslrls). hlu blru(!rlonuce gluucu). hlu sulmon (Lumnu dllropls). hlu sllverllp (Curchurhlnus ulblmurglnulus).dun hlu kepulu murlll (Sphyrnusp).Hlu Cvlpur lugl Humll%HT'I LL 000T