Resum programa custodia_marm_xct_2010

  • Published on
    24-May-2015

  • View
    553

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. PROGRAMA EXTRAORDINARI 2010 DAJUTS PER A INVERSIONS EN FINQUES AMB ACORDS DE CUSTDIA A CATALUNYA Mar de 2011[Escribir texto]</li></ul><p> 2. IntroducciLa Xarxa de Custdia del Territori (XCT en endavant) va formular el Projecte 2010dimplicaci ciutadana i inversi a actuacions de custdia del territori per alaplicaci de la dotaci nominal de 300.000 que va rebre dels pressupostosgenerals de lEstat 2010, a travs del Ministeri de Medi Ambient, Rural i Mar(MARM en endavant).Aquest Projecte es composa de dues parts:-Programa extraordinari 2010 dajuts per a inversions en finques amb acords de custdia a catalunya, amb el 73% del Pressupost total.-Programa de comunicaci i participaci ciutadana, i programa de transmissi del coneixement, vehiculat a travs del portal web viulaterra.cat, amb el 21% del pressupost total.-Programa dadministraci i gesti del projecte, amb el 7% del pressupost total.En aquest informe expliquem les actuacions realitzades a travs del Programaextraordinari.Xarxa de Custdia del Territori www.custodiaterritori,orgAmb suport regular de: Generalitat de Catalunya Obra Social de CatalunyaCaixa Universitat de Vic Organitzacions ipersones membres de la xct 1 3. Programa extraordinari 2010 dajuts per a inversionsen finques amb acords de custdia a CatalunyaLobjectiu del Programa extraordinari s el finanament dactuacionsdinversi en llocs amb acords de custdia del territori a Catalunya encol laboraci amb les entitats de custdia. A ms de les actuacions prpiessobre terreny, les iniciatives seleccionades tamb incorporen elements dimplicaciciutadana i accions de difusi, vehiculades a travs del portal web viulaterra.cat,per ampliar el reconeixement social de la custdia del territori.Informaci bsica sobre el funcionament del ProgramaEs va obrir una convocatria per a entitats de custdia que actuen a Catalunya isn membres de la xct i/o formen part lInventari diniciatives i entitats decustdia que selabora des de la xct cada dos anys, o, que han registrat la sevacondici dentitat de custdia en lalta de membre de la xct. Podeu consultar el textcomplert de les bases a lannex daquest informe. A continuaci es presenten lesseves caracterstiques bsiques:La dotaci econmica destinada a la convocatria ha estat de 205.507,45, ishan seleccionat 13 projectes. El rang dimport subvencionat s dentre els8.000 i els 20.000 per projecte, podent arribar a finanar fins el 100% delactuaci prevista. La convocatria preveia la possibilitat de finanar projectes foradaquest rang que tinguin una condici exemplar. Una mateixa entitat podiapresentar ms dun projecte a ser subvencionat, tot i que finalment es va optar perno escollir ms dun projecte per entitat.Les tipologies dactuacions dinversi que shan previst subvencionables sn:1. Compra de drets de caa2. Compra de drets sobre finques delevat valor natural3. Instal laci dinfraestructures per la conservaci (tancats, punts daigua, refugis,etc.)4. Restauraci de patrimoni natural5. Aixecament de lmits de finques6. Actuacions de millora del patrimoni natural que enriqueixin les finques7. Inventaris dhbitats i despcies que enriqueixin les finques8. Estudis de rendibilitat econmico-social de la biodiversitat i el patrimoni naturalque enriqueixin les finques.s condici indispensable del Programa que les finques on es portin a terme lesinversions del Programa comptin amb un acord de custdia signat amb dataanterior a 1 de juliol de 2010 (6 mesos abans de la publicaci de laconvocatria), amb excepci de les inversions tipus nms. 1 i 2 que podranreferir-se a finques de nova signatura dacord.A continuaci es mostra una fitxa-resum de cada actuaci seleccionada en elProjecte:Xarxa de Custdia del Territori www.custodiaterritori,orgAmb suport regular de: Generalitat de Catalunya Obra Social de CatalunyaCaixa Universitat de Vic Organitzacions ipersones membres de la xct 2 4. ENTITAT Grup dEstudi i Protecci dels Ecosistemes Catalans (GEPEC)Conservaci de fauna salvatge per a la millora de la qualitat ambiental de la fincaTTOL DEL PROJECTEen custdiaFinca de 21ha (Mas de Salin) al TM de Cornudella de Montsant (Priorat) i 2LOCALITZACIfinques de 39,75 ha (Les Setjoles i Els tres quarts, Pratdip) del municipi dePratdip (Baix Camp)Protegir i conservar les espcies de fauna salvatge que fan s dels terrenys queOBJECTIUS estan en custdia de lentitatPRESSUPOST ASSIGNAT 14.080,00 VALORS DINTERSEs proposen actuacions per fomentar la poblaci dindividus dguila cuabarrada (Hieraetus fasciatus) i per millorarels sistemes de protecci dhbitats dinters comunitari. Saportaran beneficis per altres espcies amb un nivell deprotecci elevat, entre les quals es poden trobar espcies damfibis.Mas de Saln, a banda dels conreus, tamb t una part forestal, prats terfits, calccoles, de terra baixa, queglobalment, permeten disposar dun indret amb especial inters natural.Les Setjoles i Els Tres Quarts tenen unes cingleres calcries situades a la sortida de la Vall de la Dvia. Destaca lapresncia duna part forestal amb brolla i mquia continental.Com a valor paisatgstic, les tres finques contenen marges de pedra seca en recuperaci.Lmbit dactuaci est incls dins dun espai natural amb protecci Xarxa Natura 2000. RESUM DEL PROJECTE Inventari despcies de fauna salvatgeTIPOLOGIADACTUACIONS Installaci dabeuradors i rehabilitaci dels existents Plantacions de suport al voltant de les infraestructures (punts daigua) per la faunaEl GEPEC-EdC, juntament amb els propietaris de les finques, realitzen de fa temps una tasca dimplicaci per laconservaci i recuperaci daquests terrenys amb alt valor ecolgic i shan obert espais per la participaci a travsdaccions innovadores. Ara es vol que sintegrin les finques en projectes ms amplis incorporant la conservaci de lafauna salvatge, el tractament de lexplotaci agrria, la gesti del bosc de manera ecolgica i la recuperaci delpatrimoni natural, entre molts altres aspectes, per la millora de la qualitat ambiental de la finca. Les actuacions queshan dut a terme sn les segents:Inventari despcies de fauna salvatge. Shan elaborat catlegs de la fauna present i la potencial de cadascuna deles tres finques amb lobjectiu de poder millorar la situaci actual i comparar lestat actual i futur en relaci a lesespcies present a lmbit destudi.Installaci dabeuradors i rehabilitaci dels existents. Sha realitzat una suau restauraci de labeurador existent ala finca del Mas del Saln per habilitar-lo com a bassa natural. En el cas de la finca de Les Setjoles es crearan 3 bassesper tal de que funcioni com abeuradors per la fauna dinters de la finca i zona dinfluncia ms propera.Plantacions de suport. Sha dut a terme una plantaci despcies de ribera al voltant de les basses per tal de poderdisposar duna tanca arbrada per protegir i frenar lerosi, i al mateix temps, crear un hbitat diferent al de la resta deles finques.Xarxa de Custdia del Territori www.custodiaterritori,orgAmb suport regular de: Generalitat de Catalunya Obra Social de CatalunyaCaixa Universitat de Vic Organitzacions iBassa per arranjar ade la xctpersones membres Mas Salin Realitzaci de les obres de construcci de bassa nova 3 5. ENTITATAssociaci Hbitats Recuperaci patrimonial a la finca de la Central del FaiTTOL DEL PROJECTELOCALITZACI Finca de 2,5 ha (Central del Fai) al TM de Bigues i Riells (Valls Oriental)OBJECTIUSRecuperar el patrimoni natural a travs dactuacions de valoritzaci de lespaiPRESSUPOST ASSIGNAT14.700,00 VALORS DINTERSEl projecte a desenvolupar en aquesta finca incorpora la restauraci patrimonial dun edifici que es coneix amb elnom de la Central del Fai. Lobjectiu final s el daconseguir la seva conservaci i poder aprofitar els diferents espaisnaturals dinters que rodegen ledificaci per potenciar la fauna de lentorn i regular-ne el seu s pblic. Ledifici de laCentral es troba en mal estat de conservaci i est incls dins del catleg de bns a protegir del municipiLa finca es troba a la Vall del Tenes, un espai amb diversitat dambients i organismes relacionats amb ambients deribera; destacant comunitats de travertins a les vessants rocoses que voregen ledificaci.Lmbit dactuaci daquest projecte est incls dins dun espai natural amb protecci Xarxa Natura 2000. RESUM DEL PROJECTE Installaci de diferents sistemes de tancament.TIPOLOGIA Ordenaci de lespai i millora de les condicions del recinte (retirada de residus, eliminaci deDACTUACIONS vegetaci allctona, plantacions de noves espcies vegetals, construcci de contenidors especfics per al compostatge i neteja dels diferents espais naturals).Des del 2008 lAssociaci Hbitats, juntament amb la participaci de la poblaci local i programes de voluntariatambiental, duen a terme diverses activitats a la finca de la Central del Fai de recuperaci i protecci dels valorsnaturals i patrimonials presents. Aquests valors dia a dia es veuen malmesos per ls pblic intens que suportalespai. Des del 2009 es mant un acord de custdia amb la propietat, i grcies a una ajuda rebuda per part deFundacin Biodiversidad, sha portat a terme un projecte pilot de comparaci de models de custdia.El projecte preveu la realitzaci dun conjunt dactivitats de millora natural i patrimonial de finca, a partir de lessegents iniciatives:Retirada delements perillosos amb enderrocs i retirada de la runaTancament de lentorn de ledifici en runes per tal devitar laccs incontrolat i preservar la zona i sanejament delmateixEstassada i retirada de vegetaci allctona per tal dafavorir el desenvolupament de la vegetaci autctonaPlantaci de vegetaci autctona per a reforar les plantacions actuals. Aquest actuaci comptar amb voluntariatlocal per tal de fomentar la valoritzaci de lespaiConstrucci dun tanc de compostatge per al material vegetalNeteja de grafitis presents a les baumes, parets de travertins i murs de la finca en custdiaVistes del riu Tenes i lestat en el que es troba laDetall de les actuacions realitzades deliminaciCentral Hidroelctrica del Faidalctones al voltnat de ledifici Xarxa de Custdia del Territori www.custodiaterritori,org Amb suport regular de: Generalitat de Catalunya Obra Social de CatalunyaCaixa Universitat de Vic Organitzacions i persones membres de la xct4 6. Centre dEstudis dels Rius Mediterranis - Museu Industrial del TerENTITAT(CERM)TTOL DEL PROJECTERiberes del Ter: realitzaci dactuacions hivern 2010-2011Conjunt dmbits de ribera situats a les Riberes del riu Ter (les Gambires, elLOCALITZACISorral- Illa de Gallifa), lEspadamala de Baix i Despujol) de la comarca dOsona,als TM de Torell, les Masies de Voltreg i ManlleuConservar i restaurar els trams de cursos fluvials mitjanant actuacions deOBJECTIUS restauraci i recuperaci de boscos de ribera i dhbitat fluvialPRESSUPOST ASSIGNAT 17.030,80 VALORS DINTERSEs tracta dun indret dalt inters ambiental lligat al riu Ter. Aquest riu, al seu pas per Osona forma nombrososmeandres i illes fluvials de gran valor ecolgic. El riu i les zones humides que shi formen, configuren hbitatsnaturals dinters comunitari i de conservaci prioritria (boscos alluvials i estanys temporals) i acullen moltesespcies de fauna i flora protegides; destacant la presncia de colnies dardeids.Cal destacar que la finca dEspadamala de Baix s Refugi de Fauna Salvatge des de 1987 i que els mbitsdactuaci estan inclosos dins de les zones proposades per ser incloses a linventari de Zones Humides deCatalunya del 2009. RESUM DEL PROJECTE Collocaci dinfraestructures (cartelleres i panells de protecci) com a sistemes de protecciTIPOLOGIAper les colnies dardeids existents a la zonaDACTUACIONS Eliminaci despcies vegetals allctones i plantaci despcies autctones de riberaEl projecte sinclou en el marc del projecte Riberes del Ter, de custdia i restauraci dels cursos fluvials de la concadel Ter a Osona. Aquest projecte parteix dun acord de custdia signat pels ajuntaments de Torell, les Masies deVoltreg i Manlleu i el CERM el mar de 2009.Shan dut a terme acords de custdia fluvial concrets amb propietaris, tant pblics com privats, amb la finalitatdordenar-hi elements, usos i accions conservar els cursos fluvials, i daquesta manera, restaurar i recuperar el boscde ribera (hbitat fluvial).El projecte global, de manteniment del valor ecolgic de la zona, tant despcies animals (existncia de refugis defauna), com vegetals (evitar la proliferaci despcies allctones), sha executat en dues fases. La 1 es va realitzar aprincipis de 2009 i va consistir en laplicaci dun pla de gesti tot eliminant espcies allctones, reforant lavegetaci de ribera, realitzant actuacions de sensibilitzaci,...Durant la segona fase (objecte de la present subvenci) shan realitzat les segents actuacions:Recuperaci del bosc de ribera: eliminant brots de vegetaci allctona i plantant espcies darbres de riberaautctons. Aquestes actuacions les ha dut a terme una brigada formada per persones amb risc dexclusi social.Protecci de la colnia docells dardeids dEspadamala de Baix mitjanant la installaci de cartelleres desensibilitzaci ambiental.Finca de Custdia del Territori www.custodiaterritori,org Actuacions de recuperaci del bosc de ribera Xarxa de les Gambires (Torell) amb el braesquerra del riu Ter en primer terme i lIlla de Social de afavorint espcies autctones Amb suport regular de: Generalitat de Catalunya ObraCatalunyaCaixa Universitat de Vic Organitzacions iles Gambires al fonsla xct imatge persones membres de de la5 7. ENTITAT Associaci Centre dEducaci Ambiental Alt TerRecuperaci de lecosistema aqutic de la bassa del Mol Petit de Sant Joan deTTOL DEL PROJECTEles AbadessesLOCALITZACIAl casc urb de Sant Joan de les Abadesses (Ripolls)Difondre, sensibilitzar, informar i educar en relaci als potencials de lespai delentorn del Mol PetitOBJECTIUSMillorar les condicions de lhbitat existent. Recuperaci despcies autctones ide bioindicadors (restauraci de lecosistema aqutic dinters associat al mol)PRESSUPOST ASSIGNAT 18.045,51 VALORS DINTERSA lentorn de lantic mol fariner del Mol Petit hi destaca la presncia dhbitats dinters comunitari com vernedes,rouredes de roure pnol i prats de dall. A nivell faunstic shi troben espcies sensibles com el cranc de riu autcton ila merla daigua, espcies rares com la mallerenga daigua i ocasionals com la lldriga.A nivell cultural el Mol Petit s un edifici catalogat documentat al S. XIV.Lmbit dactuaci daquest projecte est incls dins dun espai natural amb protecci Xarxa Natura 2000. RESUM DEL PROJECTETIPOLOGIARecuperaci del funcionament de lantic mol i millora de les infraestructures associades aDACTUACIONS aquesta antiga installaci (consolidaci de murs, restauraci delements estructurals, captaci daigua i recuperaci del canal).Des del 2004, el Centre deducaci Ambiental Alt Ter realitza diferents actuacions de rehabilitaci, restauraci i gestidel Mol Petit i el seu entorn amb la finalitat de posar-lo en valor i conservar el patrimoni natural, cultural i paisatgsticpresent. Les actuacions executades durant els darrers anys han servit per a convertir la zona del Mol Petit en un puntde referncia per a leducaci ambiental i la conservaci dels valors abans esmentats.Lactuaci objecte de la subvenci...</p>