Reumatoidalne zapalenie stawów. Dlaczego pacjent nie może ... ?· Firmie Roche Polska Sp. Zoo Tytułu:…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>+</p> <p>1</p> <p> Reumatoidalne zapalenie staww.Dlaczego pacjent nie moe polubi choroby,</p> <p> a lekarz musi by agresywny ? </p> <p>Maria Rell-Bakalarska </p> <p>Interdyscyplinarna Akademia Medycyny Praktycznej</p> <p>Ivey HayesRZS (1986</p> <p>Przewleka,</p> <p>immunologicznie zalena,</p> <p>zapalna, ukadowa choroba tkanki cznej</p> <p>Niespecyficzne zapalenie symetrycznych staww,</p> <p>Zmiany pozastawowe </p> <p>Powikania ukadowe </p> <p>Niepenosprawno </p> <p> Kalectwo </p> <p>Przedwczesna mier</p> <p>Reumatoidalne zapalenie stawwDefinicja </p> <p>28</p> <p>Reumatoidalne zapalenie stawwObraz kliniczny </p> <p>27</p> <p>7</p> <p>56</p> <p>Reumatoidalne zapalenie stawwObraz kliniczny </p> <p>Reumatoidalne zapalenie staww Jest niestety rwnie chorob oglnoustrojow, wielonarzdow</p> <p>WiekPe</p> <p>26</p> <p>OGLNE osabienie, zmczenie, gorczka lub </p> <p>Stany podgorczkowe, utrata wagi </p> <p>Skra - guzki reumatoidalne, vasculitis owrzodzenia podudzi</p> <p>Mienie</p> <p>Ukad krwiotwrczy</p> <p>Ukad nerwowy - zesp cieni nadgarstka, obwodowa polineuropatia, </p> <p>Narzd wzroku - episcleritis, keratoconjuctivitis sicca Z. Sjgrena</p> <p>Klatka piersiowa - zapalenie osierdzia, wysik w opucnej, guzki reumatoidalne w pucach, Z. Caplana (guzki wknieniem) </p> <p>Zmiany w nerkach</p> <p>Inne - lymphadenopatia, splenomegalia, </p> <p>Przewd pokarmowy, hepatomegalia</p> <p>Ukad sercowo- naczyniowy </p> <p> Objawy niepodane stosowanych lekw</p> <p>Reumatoidalne zapalenie stawwObraz kliniczny zmiany narzdowe </p> <p>25</p> <p> miasto (ponad 300 tys) osb niepenosprawnych 24</p> <p>Reumatoidalne zapalenie staww</p> <p>Nomenklatura:</p> <p>To nie Reumatyzm</p> <p>RZS Reumatoidalne zapalenie staww</p> <p>GPP Gociec przewlekle postpujcy (to by wyrok !)</p> <p>Czy to ta sama choroba?</p> <p>Tak i nie </p> <p>to zaley od </p> <p>23</p> <p>Nie znamy przyczyny</p> <p> Genetyka, </p> <p> zaburzeniami immunologicznymi, </p> <p> czynniki rodowiskowe</p> <p>Jedynym udowodnionym czynnikiem rodowiskowym zwikszajcym: </p> <p> ryzyko zachorowania </p> <p> ryzyko zej odpowiedzi na leczenie</p> <p> zej prognozy </p> <p>jest </p> <p>Reumatoidalne zapalenie staww </p> <p>!22</p> <p>Reumatoidalne zapalenie stawwStawy najczciej zajte na pocztku choroby</p> <p>Symetryczne obrzki/ble staww palcw rki //MCP, PIP, MTP (stopy) 35-40%Stawy kciuka 25-30%Nadgarstek 12-18%</p> <p>Te stawy w RZS nie s zajte</p> <p>21</p> <p>Stawy rkNadgarstkowe</p> <p>rdrczno-palcowe</p> <p>Midzypaliczkowe blisze</p> <p>Stawy stprodstopnopalcowe</p> <p>skokowe</p> <p>Kolanowe</p> <p>%08</p> <p>80%</p> <p>Reumatoidalne Zapalenie Staww </p> <p> Stawy zajte w pniejszym okresie</p> <p>Stawy uchwowe</p> <p>20</p> <p>Reumatoidalne Zapalenie Staww </p> <p>14</p> <p> Konieczno rnicowania: </p> <p>Toczniem rumieniowatymInfekcjami</p> <p> np. WZW, ryczkaZ nowotworami , reaktywnym </p> <p>zapaleniem staww i inne19</p> <p>Reumatoidalne zapalenie stawwStrategia</p> <p>Wrg, ktry dziaa: </p> <p> Agresywnie (bl, niepenosprawno, krtszy czas przeycia)</p> <p> Szybko </p> <p> Skutecznie (?) nie potrafimy wyleczy choroby</p> <p>EULAR</p> <p>ACRPolskie zalecenia</p> <p>Publikacje</p> <p>Amerykaskie Kolegium Reumatologiczne(ACR) Europejska Liga do Walki z Chorobami Reumatycznymi (EULAR) </p> <p>18</p> <p>Reumatoidalne zapalenie staww Kryteria ACR (1987) </p> <p>16</p> <p>1. Sztywno poranna staww /co najmniej 1 godzin/</p> <p>2. Zapalenie trzech lub wicej staww /Jednoczasowy obrzk lub wysik stwierdzony przez lekarza/</p> <p>3. Zapalenia staww rki /Nadgarstkowy, stawy rdrczno-palcowe, midzypaliczkowe blisze</p> <p>4. Symetryczne zapalenie staww </p> <p> 5. Guzki reumatoidalne</p> <p>6. Czynnik reumatoidalny </p> <p>7.Typowe zmiany radiologiczne w rkach /naderki lub osteoporoza okoostawowa/</p> <p>Rozpoznanie spenienie 4 kryteriw </p> <p>co najmniej 6 tygodni</p> <p>17</p> <p>Rok 2010 Rewolucja w reumatologii (ACR I EULAR)</p> <p>Nowe kryteria rozpoznawania</p> <p>Moemy rozpozna gdy zajty jest 1 staw i moe to by staw palca stopy</p> <p>Okrelenie celu i strategii terapii </p> <p>Nowe badania </p> <p>Badanie przeciwcia anty CCP (wczeniej oceniano gwnie FR</p> <p>Znaczenie badania USG staww </p> <p>(rozpoznanie procesu zapalnego bony maziowej i naderek waciwy sprzt, gowica, dowiadczony w ogldaniu chorych </p> <p>z zapaleniami staww specjalista radiolog, reumatolog)</p> <p>Reumatoidalne zapalenie staww </p> <p>16</p> <p>Nowe ( !?!? ) kryteria klasyfikacyjne </p> <p>ACR/EULAR 2010</p> <p>Wynik 6 pkt= pewne rozpoznanie rzs</p> <p>Zajcie staww- obrzk lub tkliwo w trakcie badania </p> <p>mona je potwierdzi badaniami obrazowymi (!)RM, reumatologiczne USG</p> <p>Mae stawy Stp !</p> <p>Reumatoidalne zapalenie staww rozpoznanie (wczesne !) </p> <p>uszczka </p> <p>Niszczenie chrzstkiOsteoporoza przystawowaNiszczenie koci, Naderki</p> <p>Zmiany w tkankach mikkich</p> <p>Przerostbony maziowej</p> <p>140</p> <p>Reumatoidalne zapalenie staww </p> <p>14</p> <p>RZS - ktrych chorych leczy ? Ktrych atwiej leczy ?</p> <p>Odwracalne !? Nieodwracalne !!! 13</p> <p>Zmiany destrukcyjne (naderki) w czasie 3 miesicy od pierwszych objaww 10% chorych </p> <p>ma ju naderki w cigu 1 roku - 74.3% chorych Po 2 latach 97.2%</p> <p>Machold KP i wsp. Rheumatology, 2007, 46, 342-45</p> <p> Konieczna wczesne rozpoznanie !!! Konieczna wczesna agresywna terapia !!!</p> <p>Leki modyfikujce przebieg choroby Klasyczne i biologiczne !!!</p> <p>67</p> <p>Reumatoidalne zapalenie staww </p> <p>12</p> <p>Aby dobrze leczy niezbdna jest </p> <p>waciwa kontrola efektw terapii </p> <p>Ocena pacjenta (boli, lepiej, gorzej, rednio, )Wskaniki laboratoryjne </p> <p>badania oceniajce bezpieczestwo </p> <p>badania oceniajce aktywno zapalnOcena dokonana przez lekarza </p> <p>Wywiad </p> <p>Badanie (przedmiotowe) pacjenta</p> <p>Liczba obrzknitych staww</p> <p>Reumatoidalne zapalenie staww </p> <p>?</p> <p>?</p> <p>?</p> <p>A moze liczba? 11</p> <p> RZS -DAS 28 - ocena aktywnoci chorobyDisease Activity Score 28</p> <p>OB. lub CRP</p> <p>Liczba bolesnych staww</p> <p>Liczba obrzknitych staww</p> <p>VAS aktywnoci choroby wg pacjenta</p> <p>Wskanik DAS 28</p> <p>10</p> <p>&gt;5,1 wysoka aktywno &gt;3,2 i 5,1 rednia aktywno3,2 i 2,6 maa &lt; 2 ,6 remisja </p> <p> RZS - DAS 28 - ocena aktywnoci choroby</p> <p>Disease Activity Score 28Calculator for Rheumatoid Arthritis 9</p> <p>RZS masz, a swj DAS znasz? </p> <p>Umoliwia porwnywanie efekty kolejnych miesicy terapii (rwnie przez innego lekarza)</p> <p>niewystarczajcy efekt Wymusza konieczno</p> <p> zmiany dawki leku modyfikujcego przebieg choroby</p> <p> Zmiany/dodanie leku modyfikujcego przebieg choroby</p> <p>U chorych z czynnikami zej prognozy nie reagujcymi na leczenie klasycznymi lekami terapia biologiczna !!!</p> <p>RZS - Terapia uzaleniona od aktywnoci choroby.DAS 28 nie jest idealny ale </p> <p>Walidacja potwierdzenie stabilnoci i powtarzalnoci (!) 8</p> <p>Rok 2010 Rewolucja w reumatologii</p> <p>Celem jest remisja choroby </p> <p>osignita dziki waciwej agresywnej terapii</p> <p>Zastosowanie lekw modyfikujcych przebieg choroby (LMPCh) a nie tylko </p> <p>Remisja lub niska aktywno choroby u kadego pacjenta,</p> <p>Remisja kliniczna </p> <p>brak objaww podmiotowych i przedmiotowych wynikajcych z duej aktywnoci choroby.</p> <p>Remisja </p> <p>Wg wskanika DAS28 &lt; 2,6 , wg. DAS &lt; 1,6 </p> <p>Reumatoidalne zapalenie staww </p> <p>7</p> <p>Rok 2010 Rewolucja w reumatologii</p> <p>remisja choroby </p> <p>osignita dziki waciwej agresywnej terapii</p> <p>Leki modyfikujce przebieg choroby (LMPCh)</p> <p>Reumatoidalne zapalenie staww </p> <p>Klasyczne Biologiczne</p> <p>6</p> <p>Agresywna (?) strategia </p> <p>Walka z chorob</p> <p> Walka z pacjentem, ktry szuka informacji w internecie </p> <p>(dr Google i fora)</p> <p> Na temat Metotrexatu</p> <p> chemia, trucizna</p> <p>Reumatoidalne zapalenie staww </p> <p>Zgodnie z rekomendacjami EULAR/ACR 2010 Metotrexat jest lekiem nr 1 w terapii RZS</p> <p>Jeli pacjent z RZS nie jest/nie by leczony Metotrexatem w odpowiedniej dawce to </p> <p>5</p> <p>Nie u kadego s wskazania do ich podania (na obecnym etapie wiedzy)</p> <p>S chorzy u ktrych grzechem jest nie zastosowa leku biologicznego</p> <p>Nie reagujcy na klasyczne LMPCh, z czynnikami zej prognozy</p> <p>S chorzy, ktrzy na t terapi nie zareaguj</p> <p>S chorzy, ktrzy bd mieli objawy uboczne </p> <p>(kady ! lek wykazuje objawy niepodane)</p> <p>Reumatoidalne zapalenie stawwLeki Biologiczne (LMPCh) Fakty i mity . </p> <p>Gwnym problemem lekw ograniczajcym moliwoci ich stosowania jest cena (Nie mog by tanie !)</p> <p>Czy tzw. biosymilary zmieni sytuacj polskich pacjentw ? 4</p> <p>30</p> <p>Metotrexat i leki biologiczne to nie to samo ! (ocena zmian strukturalnych)</p> <p>Reumatoidalne zapalenie stawwLeki Biologiczne (LMPCh) Fakty i mity . </p> <p>3</p> <p>Pacjent nie moe polubi choroby.Lekarz musi by agresywny.</p> <p>Agresywny w stosunku do choroby.Agresja uzupeniona wiedz</p> <p>Aktualn wszechstronn wiedz i szybkoci dziaania </p> <p>wykorzystywan na kadym etapiekontaktu z pacjentem</p> <p>Reumatoidalne zapalenie staww </p> <p>2</p> <p>RZS terapia/aktywnoSesja Dziennikarska IV Oglnopolskiej Konferencji IAMP</p> <p>Interdyscyplinarne Oblicza Reumatologii</p> <p>Warszawa Hotel Mariott </p> <p>13-14.02.2014</p> <p>Moliwo zarejestrowanego uczestniczenia w wybranych przez Pastwa </p> <p>sesjach lekarskichKonferencji</p> <p>Nowo ci 25-29.10.2013</p> <p>www.iamp.com</p> <p>biuro@iamp.com.pl</p> <p>rell-bakalarska@wp.plTel 501-792-039</p> <p>Przewodniczcy Rady Naukowej KonferencjiProf. Piotr Wiland</p> <p>http://www.iamp.com/mailto:biuro@iamp.com.plmailto:rell-bakalarska@wp.pl</p> <p>Serdecznie Zapraszamyna </p> <p>IV Oglnopolsk Konferencj</p> <p>Interdyscyplinarne Oblicza Reumatologii</p> <p>14-15 lutego 2014r. </p> <p>Warszawa</p> <p>Serdecznie Zapraszamyna </p> <p>IV Oglnopolsk KonferencjInterdyscyplinarne Oblicza Reumatologii</p> <p> III Konferencja to ponad 450 reumatologw41 wykadw i wykadowcw z wielu dziedzin</p> <p>Minimalna dawka fruwajacych cytokin, duo praktycznych wiadomoci</p> <p>Kopia rzeby Francois`a Pompona (1856-1933), ucznia Augusta Rodina, </p> <p>Doceniajc wkad Firmy, ktra najaktywniej uczestniczya w organizacji organizowanych przez IAMP XXIII i XXIV Warsztatw powzilimy decyzje przyznania</p> <p>Firmie Roche Polska Sp. Zoo</p> <p>Tytuu: </p> <p>Strategicznego Sponsora </p> <p>Reumatologicznych Warsztatw Terapeutycznych</p> <p>Statuetki: Sowy IAMP </p> <p>symbol reumatologicznego IAMP-u</p> <p>Slajd 1Slajd 2Slajd 3Ivey Hayes RZS (1986Slajd 5Slajd 6Slajd 7Slajd 8Slajd 9Reumatoidalne zapalenie stawwSlajd 11Slajd 12Slajd 14Reumatoidalne zapalenie staww StrategiaReumatoidalne zapalenie staww Kryteria ACR (1987)Slajd 17Nowe ( !?!? ) kryteria klasyfikacyjne ACR/EULAR 2010Slajd 19RZS - ktrych chorych leczy ? Ktrych atwiej leczy ?Slajd 21Slajd 22Slajd 23Slajd 24Slajd 25Slajd 26Slajd 27Slajd 28Slajd 29Slajd 30Slajd 31RZS terapia/aktywnoSerdecznie ZapraszamySerdecznie ZapraszamySlajd 35Slajd 36</p>