Reumatoidalne zapalenie stawów. Dlaczego pacjent nie może ... ?· Firmie Roche Polska Sp. Zoo Tytułu:…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

+

1

Reumatoidalne zapalenie staww.Dlaczego pacjent nie moe polubi choroby,

a lekarz musi by agresywny ?

Maria Rell-Bakalarska

Interdyscyplinarna Akademia Medycyny Praktycznej

Ivey HayesRZS (1986

Przewleka,

immunologicznie zalena,

zapalna, ukadowa choroba tkanki cznej

Niespecyficzne zapalenie symetrycznych staww,

Zmiany pozastawowe

Powikania ukadowe

Niepenosprawno

Kalectwo

Przedwczesna mier

Reumatoidalne zapalenie stawwDefinicja

28

Reumatoidalne zapalenie stawwObraz kliniczny

27

7

56

Reumatoidalne zapalenie stawwObraz kliniczny

Reumatoidalne zapalenie staww Jest niestety rwnie chorob oglnoustrojow, wielonarzdow

WiekPe

26

OGLNE osabienie, zmczenie, gorczka lub

Stany podgorczkowe, utrata wagi

Skra - guzki reumatoidalne, vasculitis owrzodzenia podudzi

Mienie

Ukad krwiotwrczy

Ukad nerwowy - zesp cieni nadgarstka, obwodowa polineuropatia,

Narzd wzroku - episcleritis, keratoconjuctivitis sicca Z. Sjgrena

Klatka piersiowa - zapalenie osierdzia, wysik w opucnej, guzki reumatoidalne w pucach, Z. Caplana (guzki wknieniem)

Zmiany w nerkach

Inne - lymphadenopatia, splenomegalia,

Przewd pokarmowy, hepatomegalia

Ukad sercowo- naczyniowy

Objawy niepodane stosowanych lekw

Reumatoidalne zapalenie stawwObraz kliniczny zmiany narzdowe

25

miasto (ponad 300 tys) osb niepenosprawnych 24

Reumatoidalne zapalenie staww

Nomenklatura:

To nie Reumatyzm

RZS Reumatoidalne zapalenie staww

GPP Gociec przewlekle postpujcy (to by wyrok !)

Czy to ta sama choroba?

Tak i nie

to zaley od

23

Nie znamy przyczyny

Genetyka,

zaburzeniami immunologicznymi,

czynniki rodowiskowe

Jedynym udowodnionym czynnikiem rodowiskowym zwikszajcym:

ryzyko zachorowania

ryzyko zej odpowiedzi na leczenie

zej prognozy

jest

Reumatoidalne zapalenie staww

!22

Reumatoidalne zapalenie stawwStawy najczciej zajte na pocztku choroby

Symetryczne obrzki/ble staww palcw rki //MCP, PIP, MTP (stopy) 35-40%Stawy kciuka 25-30%Nadgarstek 12-18%

Te stawy w RZS nie s zajte

21

Stawy rkNadgarstkowe

rdrczno-palcowe

Midzypaliczkowe blisze

Stawy stprodstopnopalcowe

skokowe

Kolanowe

%08

80%

Reumatoidalne Zapalenie Staww

Stawy zajte w pniejszym okresie

Stawy uchwowe

20

Reumatoidalne Zapalenie Staww

14

Konieczno rnicowania:

Toczniem rumieniowatymInfekcjami

np. WZW, ryczkaZ nowotworami , reaktywnym

zapaleniem staww i inne19

Reumatoidalne zapalenie stawwStrategia

Wrg, ktry dziaa:

Agresywnie (bl, niepenosprawno, krtszy czas przeycia)

Szybko

Skutecznie (?) nie potrafimy wyleczy choroby

EULAR

ACRPolskie zalecenia

Publikacje

Amerykaskie Kolegium Reumatologiczne(ACR) Europejska Liga do Walki z Chorobami Reumatycznymi (EULAR)

18

Reumatoidalne zapalenie staww Kryteria ACR (1987)

16

1. Sztywno poranna staww /co najmniej 1 godzin/

2. Zapalenie trzech lub wicej staww /Jednoczasowy obrzk lub wysik stwierdzony przez lekarza/

3. Zapalenia staww rki /Nadgarstkowy, stawy rdrczno-palcowe, midzypaliczkowe blisze

4. Symetryczne zapalenie staww

5. Guzki reumatoidalne

6. Czynnik reumatoidalny

7.Typowe zmiany radiologiczne w rkach /naderki lub osteoporoza okoostawowa/

Rozpoznanie spenienie 4 kryteriw

co najmniej 6 tygodni

17

Rok 2010 Rewolucja w reumatologii (ACR I EULAR)

Nowe kryteria rozpoznawania

Moemy rozpozna gdy zajty jest 1 staw i moe to by staw palca stopy

Okrelenie celu i strategii terapii

Nowe badania

Badanie przeciwcia anty CCP (wczeniej oceniano gwnie FR

Znaczenie badania USG staww

(rozpoznanie procesu zapalnego bony maziowej i naderek waciwy sprzt, gowica, dowiadczony w ogldaniu chorych

z zapaleniami staww specjalista radiolog, reumatolog)

Reumatoidalne zapalenie staww

16

Nowe ( !?!? ) kryteria klasyfikacyjne

ACR/EULAR 2010

Wynik 6 pkt= pewne rozpoznanie rzs

Zajcie staww- obrzk lub tkliwo w trakcie badania

mona je potwierdzi badaniami obrazowymi (!)RM, reumatologiczne USG

Mae stawy Stp !

Reumatoidalne zapalenie staww rozpoznanie (wczesne !)

uszczka

Niszczenie chrzstkiOsteoporoza przystawowaNiszczenie koci, Naderki

Zmiany w tkankach mikkich

Przerostbony maziowej

140

Reumatoidalne zapalenie staww

14

RZS - ktrych chorych leczy ? Ktrych atwiej leczy ?

Odwracalne !? Nieodwracalne !!! 13

Zmiany destrukcyjne (naderki) w czasie 3 miesicy od pierwszych objaww 10% chorych

ma ju naderki w cigu 1 roku - 74.3% chorych Po 2 latach 97.2%

Machold KP i wsp. Rheumatology, 2007, 46, 342-45

Konieczna wczesne rozpoznanie !!! Konieczna wczesna agresywna terapia !!!

Leki modyfikujce przebieg choroby Klasyczne i biologiczne !!!

67

Reumatoidalne zapalenie staww

12

Aby dobrze leczy niezbdna jest

waciwa kontrola efektw terapii

Ocena pacjenta (boli, lepiej, gorzej, rednio, )Wskaniki laboratoryjne

badania oceniajce bezpieczestwo

badania oceniajce aktywno zapalnOcena dokonana przez lekarza

Wywiad

Badanie (przedmiotowe) pacjenta

Liczba obrzknitych staww

Reumatoidalne zapalenie staww

?

?

?

A moze liczba? 11

RZS -DAS 28 - ocena aktywnoci chorobyDisease Activity Score 28

OB. lub CRP

Liczba bolesnych staww

Liczba obrzknitych staww

VAS aktywnoci choroby wg pacjenta

Wskanik DAS 28

10

>5,1 wysoka aktywno >3,2 i 5,1 rednia aktywno3,2 i 2,6 maa < 2 ,6 remisja

RZS - DAS 28 - ocena aktywnoci choroby

Disease Activity Score 28Calculator for Rheumatoid Arthritis 9

RZS masz, a swj DAS znasz?

Umoliwia porwnywanie efekty kolejnych miesicy terapii (rwnie przez innego lekarza)

niewystarczajcy efekt Wymusza konieczno

zmiany dawki leku modyfikujcego przebieg choroby

Zmiany/dodanie leku modyfikujcego przebieg choroby

U chorych z czynnikami zej prognozy nie reagujcymi na leczenie klasycznymi lekami terapia biologiczna !!!

RZS - Terapia uzaleniona od aktywnoci choroby.DAS 28 nie jest idealny ale

Walidacja potwierdzenie stabilnoci i powtarzalnoci (!) 8

Rok 2010 Rewolucja w reumatologii

Celem jest remisja choroby

osignita dziki waciwej agresywnej terapii

Zastosowanie lekw modyfikujcych przebieg choroby (LMPCh) a nie tylko

Remisja lub niska aktywno choroby u kadego pacjenta,

Remisja kliniczna

brak objaww podmiotowych i przedmiotowych wynikajcych z duej aktywnoci choroby.

Remisja

Wg wskanika DAS28 < 2,6 , wg. DAS < 1,6

Reumatoidalne zapalenie staww

7

Rok 2010 Rewolucja w reumatologii

remisja choroby

osignita dziki waciwej agresywnej terapii

Leki modyfikujce przebieg choroby (LMPCh)

Reumatoidalne zapalenie staww

Klasyczne Biologiczne

6

Agresywna (?) strategia

Walka z chorob

Walka z pacjentem, ktry szuka informacji w internecie

(dr Google i fora)

Na temat Metotrexatu

chemia, trucizna

Reumatoidalne zapalenie staww

Zgodnie z rekomendacjami EULAR/ACR 2010 Metotrexat jest lekiem nr 1 w terapii RZS

Jeli pacjent z RZS nie jest/nie by leczony Metotrexatem w odpowiedniej dawce to

5

Nie u kadego s wskazania do ich podania (na obecnym etapie wiedzy)

S chorzy u ktrych grzechem jest nie zastosowa leku biologicznego

Nie reagujcy na klasyczne LMPCh, z czynnikami zej prognozy

S chorzy, ktrzy na t terapi nie zareaguj

S chorzy, ktrzy bd mieli objawy uboczne

(kady ! lek wykazuje objawy niepodane)

Reumatoidalne zapalenie stawwLeki Biologiczne (LMPCh) Fakty i mity .

Gwnym problemem lekw ograniczajcym moliwoci ich stosowania jest cena (Nie mog by tanie !)

Czy tzw. biosymilary zmieni sytuacj polskich pacjentw ? 4

30

Metotrexat i leki biologiczne to nie to samo ! (ocena zmian strukturalnych)

Reumatoidalne zapalenie stawwLeki Biologiczne (LMPCh) Fakty i mity .

3

Pacjent nie moe polubi choroby.Lekarz musi by agresywny.

Agresywny w stosunku do choroby.Agresja uzupeniona wiedz

Aktualn wszechstronn wiedz i szybkoci dziaania

wykorzystywan na kadym etapiekontaktu z pacjentem

Reumatoidalne zapalenie staww

2

RZS terapia/aktywnoSesja Dziennikarska IV Oglnopolskiej Konferencji IAMP

Interdyscyplinarne Oblicza Reumatologii

Warszawa Hotel Mariott

13-14.02.2014

Moliwo zarejestrowanego uczestniczenia w wybranych przez Pastwa

sesjach lekarskichKonferencji

Nowo ci 25-29.10.2013

www.iamp.com

biuro@iamp.com.pl

rell-bakalarska@wp.plTel 501-792-039

Przewodniczcy Rady Naukowej KonferencjiProf. Piotr Wiland

http://www.iamp.com/mailto:biuro@iamp.com.plmailto:rell-bakalarska@wp.pl

Serdecznie Zapraszamyna

IV Oglnopolsk Konferencj

Interdyscyplinarne Oblicza Reumatologii

14-15 lutego 2014r.

Warszawa

Serdecznie Zapraszamyna

IV Oglnopolsk KonferencjInterdyscyplinarne Oblicza Reumatologii

III Konferencja to ponad 450 reumatologw41 wykadw i wykadowcw z wielu dziedzin

Minimalna dawka fruwajacych cytokin, duo praktycznych wiadomoci

Kopia rzeby Francois`a Pompona (1856-1933), ucznia Augusta Rodina,

Doceniajc wkad Firmy, ktra najaktywniej uczestniczya w organizacji organizowanych przez IAMP XXIII i XXIV Warsztatw powzilimy decyzje przyznania

Firmie Roche Polska Sp. Zoo

Tytuu:

Strategicznego Sponsora

Reumatologicznych Warsztatw Terapeutycznych

Statuetki: Sowy IAMP

symbol reumatologicznego IAMP-u

Slajd 1Slajd 2Slajd 3Ivey Hayes RZS (1986Slajd 5Slajd 6Slajd 7Slajd 8Slajd 9Reumatoidalne zapalenie stawwSlajd 11Slajd 12Slajd 14Reumatoidalne zapalenie staww StrategiaReumatoidalne zapalenie staww Kryteria ACR (1987)Slajd 17Nowe ( !?!? ) kryteria klasyfikacyjne ACR/EULAR 2010Slajd 19RZS - ktrych chorych leczy ? Ktrych atwiej leczy ?Slajd 21Slajd 22Slajd 23Slajd 24Slajd 25Slajd 26Slajd 27Slajd 28Slajd 29Slajd 30Slajd 31RZS terapia/aktywnoSerdecznie ZapraszamySerdecznie ZapraszamySlajd 35Slajd 36

Recommended

View more >