Reunió pares 1r

 • Published on
  12-Jul-2015

 • View
  17.319

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • ESCOLA BISBAT DGARA

  Reuni de pares de 1r de Cicle Inicial

 • ORGANIGRAMAEQUIP DIRECTIU DirectoraCap destudisSecretria Coordinacions:

  Etapa Infantil Etapa Primria

  Cicle inicial: Cicle mitj Cicle superior * 6 Tutores* 1 Coordinadora* Especialistes de:msica, educaci fsica, angls, castell,educaci especial ireligi (optativa).Mestres de refor.USEE, auxiliar ded. especial

 • TASQUES I FUNCIONS DEL/LA TUTOR/Aa) Tenir coneixement del procs daprenentatge i devoluci personal dels alumnes.b) Coordinar les activitats densenyament - aprenentatge de tots els mestres que intervenen en el seu grup dalumnes.c) Responsabilitzar-se de lavaluaci del seu grup dalumnes.d) Tenir cura de lelaboraci dels informes davaluaci i fer-los arribar als pares o representants legals dels alumnes .e) Dur a terme la informaci i orientaci acadmica dels alumnes.f) Mantenir una relaci peridica amb els pares o representants legals per informar-los del procs d aprenentatge del seu fill/a.g) Vetllar per la convivncia del grup dalumnes i la seva participaci en les activitats de lescola.

 • Afectivitat, maduresa dels afectes i emocionsSexcusa i a vegades diu mentides per justificar-se.Responsable de les seves coses.

  Contacte, relaci i comunicaciVol anar sense companyia pel carrer.T un sentit de la justcia fora estricte.

  Conceptes bsics maduratiusEs compara amb companys/es.Li interessa laprenentatge de lescola i de lentorn. Lajuda a sentir-se gran.Augmenta la seva curiositat en tots els aspectes.Caracterstiques especfiques de ledat.

 • Caracterstiques especfiques de ledat.NormativaSn molt susceptibles al fracs en qualsevol tasca o joc.Necessita tenir uns lmits molt marcats similars a casa i a escola.Comena a ser emptic/a.

  AutonomiaPodria fer-se crrec de la seva higiene personal i dels seus hbits quotidians. Necessita horaris regulars per seu funcionament diari.

 • NORMATIVA GENERALHorari: Ed. Infantil: de 9:00 h. a 12:00 h. i de 15:00 h. a 17:00 h.Ed. Primria: de 9:00 h. a 13:00 h. i de 15:00 h. a 17:00 h.(Acollida 6 hora)Assistncia i puntualitat.Lhorari de les portes per a lentrada dels alumnes s:Al mat sobre a les 9:00 h. i es tanca a les 9:05 h.A la tarda sobre a les 15:00 h. i es tanca a les 15:05 h.A la sortida de la tarda sobre a les 16:50 a ledifici dinfantil. A la sortida de la tarda sobre a les 17:00 a ledifici de primria.Relaci famlia escola: EntrevistesInformes

 • NORMATIVA GENERAL

  CALENDARI PER TRIMESTRES a letapa primria1r trimestre: del 7 de setembre al 3 de desembre.2n trimestre: del 9 de desembre al 25 de mar.3r trimestre: del 25 de mar al 22 de juny.

  Sortides i activitats en centre.Visita als bombers de Terrassa.ACTIVITATS DEL PAME1r trimestre: Coneguem els mercats2n trimestre: Coneguem la bct-xarxa3r trimestre: Visitem els establiments Viena/ Aprenc a fer un hort.PEDAGOGIA DE LESPECTACLEEl Jard encantatGuyi, Guyi

  Teatre en angls.

 • NORMATIVA GENERALMalaltiesAccidentsAniversaris i celebracions.Menjador (recollida en horari de menjador)Activitats extraescolars.Administraci

 • Bata JaquetesTireta llarga i nomEducaci fsica:EquipaciHigieneQuota de material:material socialitzatEsbarjoFamlia-escola: agenda2n Separaci de grups (canvi de cicle)

  NORMATIVA ESPECFICA

 • CATALAprenentatge de les lletres i les grafies amb lletra lligada.Tipologies de text : llista, conte, noticies, carta, embarbussaments, poemes, refranys, etc. Lectura fluida amb lletra lligada.Gramtica i ortografia bsica : majscula, signes de puntuaci, noms propis, plurals, articles, b/v, hi ha/hi havia.Introducci de la lletra dimpremta al tercer trimestre.

  MATEMTIQUESSuma i resta sense portar-ne.Introducci de la suma portant-ne a final de curs.Numeraci fins el 100, la desena, descomposar i ordenar nmeros.Resoluci de problemes senzills.Clcul mental.Geometria.Mesura.Introducci de grfic de barres ( estadstica ).

  CURRCULUM

 • MEDIEns coneixem a nosaltres mateixos.La casa, la famlia, lescola i els amics.La llum i els colors.El dia i la nit.El carrer.Les plantes.Els animals.Les festes de lany.

  CURRCULUM

 • DEURESdimarts matemtiques (per dimecres). Es refora el que sha treballat a classe.divendres llengua (per dilluns). El 1r trimestre es refora la calligrafia, el 2n i 3r trimestre es refora lagilitat i la fludesa en la lectura i la comprensi lectora.PADRINS LECTORS. Activitat conjunta entre els alumnes de 6 de Primria i els alumnes de 1r. Cada alumne/a de 6 t apadrinats un o dos nens/es de 1r. Shi dedica una sessi al mes. Els padrins van a les aules dels nens apadrinats a llegir-los o a explicar-los els contes que ells han triat. En principi poden utilitzar diferents espais on situar-se, prviament acordats amb els/les mestres. Un cop acabada la sessi porten els nens a les seves aules corresponents.

  PROJECTES INTERDISCIPLINARISTREBALL DELS ARTISTES: Paul Klee i Henri Moore.CURRCULUM

 • La 6 hora est distribuda dins lhorari de cada grup classe. En principi hi ha 1 sessi cada dia (depn de lhorari de cadasc). No t una franja horria concreta.

  Eficcia lectora.Es treballa lagilitat lectora i la comprensi lectora. Es treballen els llibres de lectura i els plans lectors. 1r i 6 un cop al ms dediquen la sessi als padrins lectors.

  Expressi oral.Es duen a terme les activitats programades. Aquesta sessi tamb sutilitza per a preparar els projectes i les jornades culturals.

  Estratgies matemtiques.Es treballa el raonament dels problemes matemtics i les estratgies de clcul. Aquesta sessi sempre es fa o b amb agrupaments flexibles o b amb desdoblament del grup.

  CURRCULUM: 6 hora

 • CURRCULUM: 6 horaAngls.Es potencia el treball de langls oral. Aquesta sessi es desdobla amb una sessi de llengua catalana que es dedica al treball de lexpressi escrita.Durant aquesta sessi es pot fer s de laula dinformtica pel treball de les TIC i les TAC.

  Sensibilitzaci artstica. El treball dels artistes, presentaci de la seva obra, introducci del treball a dur a terme en les sessions de plstica.Aquesta sessi tamb sutilitza per a preparar els projectes i les jornades culturals.

 • Desdoblaments (sessions de treball amb grup)Catal/angls/(informtica)CatalMatemtiques Es pot fer s de laula dinformtica, prvia demanda.

  Grups flexibles de matemtiques grups reduts en els que es treballa la resoluci de problemes segons el nivell evolutiu dels alumnes, amb 5 mestres.

  ACTIVITATS DATENCI A LA DIVERSITAT AL CICLE

 • Aula de NEE. El suport es dna dins de laula ordinria o b a laula ded. especial. 1 mestra deducaci especial.

  USEE. Unitat de Suport a lEducaci especial.1 mestra deducaci especial i 1 educadora.Escola inclusiva: implica que tots els nens i nenes de la nostra escola aprenguin junts independentment de les seves condicions personals, socials o culturals, inclosos aquells que presenten dificultats.

  Mesures datenci a la diversitat

 • Altres informacions dintersAMPADelegats de classe.

 • Imatges dels primers dies de curs

 • Imatges dels primers dies de curs

 • Imatges dels primers dies de curs

 • Imatges dels primers dies de curs

 • Imatges dels primers dies de curs

 • Imatges dels primers dies de curs

 • Imatges dels primers dies de curs

 • Imatges dels primers dies de curs

 • Imatges dels primers dies de curs

 • Imatges dels primers dies de curs

 • Imatges dels primers dies de curs

 • Imatges dels primers dies de curs

 • Imatges dels primers dies de curs

 • Imatges dels primers dies de curs

 • Imatges dels primers dies de curs

 • Imatges dels primers dies de curs

 • Imatges dels primers dies de curs

 • Imatges dels primers dies de curs

 • Imatges dels primers dies de curs

 • Imatges dels primers dies de curs