Reverse Logistics

  • Published on
    28-Jan-2016

  • View
    51

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Reverse Logistics. Doel van het Document. Creren van een leidraad voor logistieke dienstverleners die zich op een strategische manier wensen te positioneren in de Reverse Logistics markt.. Benadering van het probleem. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>Reverse Logistics</p><p>innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be</p><p>Creren van een leidraad voor logistieke dienstverleners die zich op een strategische manier wensen te positioneren in de Reverse Logistics markt.Doel van het Document</p><p>innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be</p><p>Alvorens aan een praktische uitwerking te kunnen starten dient een LDV het antwoord te geven op :</p><p>Ga ik mij strategisch positioneren op de markt?Zal ik ad hoc inspelen op opportuniteiten? Benadering van het probleem</p><p>innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be</p><p>Pre-requisite voor een strategische positionering: Gesponsord worden door een executive sponsorGedragen worden door executive management</p><p>Daarna: Op generieke wijze een praktische inzicht verschaffenVanuit 10 invalshoeken een totale reverse offering uitbouwen</p><p>Tot slot: Generieke kenmerken omzettenSpecifiek sector advies vanuit deze zelfde 10 invalshoeken Benadering van het probleem</p></li><li><p>Strategische beslissingen in verband met reverse logistics offeringGENERIEKE LEIDRAAD VOOR EEN REVERSE LOGISTICS OFFERING</p><p>innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be</p><p>Tevredenheid van de RL uitvoeringen binnen de onderneming</p><p>Belang van RL binnen de onderneming</p><p>Business Potentieel (1)ZEER GROTE GROEP ONDERNEMINGEN DIE ONTEVREDEN ISWINT MEER EN MEER AAN BELANG</p><p>innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be</p><p> Marktaandeel van services is aanzienlijk Kan door slechts 2/3 van de ondernemingen gekwantificeerd worden Gemiddeld zal 25% van omzet van een bedrijf gehaald worden uit RL offerings</p><p>Marktpotentieel van de retour logistiek uitgedrukt in percentage van de omzetBusiness Potentieel (2)</p><p>innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be</p><p>Tegenover dit enorme marktpotentieel staan ook: </p><p>Business Potentieel (3)</p><p>innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be</p><p>De factoren die belangrijk zijn om deze uitdagingen aan te gaan zijn :Business Potentieel (4)</p><p>innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be</p><p>De klassieke opdeling binnen een onderneming Enerzijds het sales proces met de nadruk op distributie Anderzijds de after-sales met de nadruk op retour logistiek en service offerings</p><p>DE EVOLUTIE IS ECHTER DUIDELIJK: Men spreekt niet meer van aparte sales and after sales modellen maar van totale life cycle management modellen waarbij een 100% integratie ontstaat tussen alle partijen binnen de ketting</p><p>Koppeling distributie - retour logistiek (1)</p><p>innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be</p><p>LDVs die geen RL offering aan kunnen bieden kunnen dus: Nooit een verlader ondersteunen in zijn streven naar maximale waarde creatie binnen de product life cycle In de toekomst ook moeite hebben om zich als distributie partner te positioneren</p><p>Koppeling distributie - retour logistiek (1)Deze integratie zal ook heel duidelijk naar voren komen bij IT oplossingen voor RL offerings.</p><p>innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be</p><p>Een model voor een gentegreerd product life cycle management Koppeling distributie - retour logistiek (2)</p><p>innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be</p><p>Vele activiteiten binnen de RL markt zijn niet de typische activiteiten die thuishoren bij een klassieke LDV</p><p>Voorbeelden zijn :</p><p>Call center managementWarranty managementService Contract managementRepair management RefurbishmentScrap management</p><p>Andere spelers op de RL markt</p><p>innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be</p><p>De klassieke LDV zal hiervoor partners selecteren die hem met deze activiteiten kan ondersteunen</p><p>Door een gebrek aan kennis binnen de klassiek LDV wereld wordt het moeilijk om deze partners te managenDeze partners bieden nu ook (puur logistieke) diensten aan en worden zeer sterke concurrenten van de klassieke LDVs. LDVs die zich niet specialiseren in deze nieuwe diensten zullen een belangrijk deel van de markt verliezen aan deze nieuwe niet klassieke dienstverleners. Goed voorbeeld zijn de contract manufacturers die zich volop focussen op de logistieke ondersteuning (aanvoer naar fabricage en distributie van afgewerkte producten) van verladers.</p><p>Andere spelers op de RL markt</p><p>innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be</p><p>Het ontwikkelen van een RL service aanbod is gezien de complexiteit een lang proces</p><p>Er mag van uitgegaan worden dat dit een proces van +/- twee jaar kan betekenen</p><p> Voor een aantal publieke LDVs die zeer kwartaal/jaar gedreven zijn kan dit een moeilijk verhaal betekenen naar de interne/externe aandeelhouders toe</p><p> Vandaar dat deze beslissing moet gedragen worden door de top van de onderneming en volledig (!) moet uitgevoerd worden om het nodige resultaat te kunnen garanderen</p><p>Strategisch denken of Ad-hoc opportuniteiten (1)</p><p>innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be</p><p>De belangrijke strategische beslissing voor elke klassieke LDV dient te zijn: Strategisch denken of Ad-hoc opportuniteiten (2)Ja, </p><p>Ik wens mij te positioneren als beheerder van de totale RL keten voor deze specifieke sector</p><p>Als consequentie voorzie ik een investeringbudget en koop ik de nodige kennis in om de ontwikkling van deze RL offering te ondersteunenNeen, </p><p>Ik probeer ad hoc in te spelen op opportuniteiten die zich voordoen met het nodige risico dat deze samenwerking met die verlader slechts zeer tijdelijk zal zijn en waarbij ik ten hoogste 1 van de uitvoerende partners kan zijn in zijn totale keten en nooit kan uitgroeien tot beheerder van zijn totale keten </p><p>Ik begeef mij niet op de RL markt met zeer waarschijnlijke negatieve gevolgen op de voorwaartse logistiek opportuniteiten </p><p>innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be</p><p>Als eerste stap in de uitwerking, en als extra stap voor de ondersteuning van de strategische beslissing kan een enqute uitgevoerd om volgende gegevens te verzamelen </p><p>Onderzoek van de verwachtingen en eisen van de verladers binnen uw doelsectorOnderzoek hoe deze sector u (eigen LDV) ziet als een valabele speler op deze marktOnderzoek welke verladers concrete plannen op korte en midden lang termijn hebben om bepaalde processen te re-engineeren/uit te besteden.Welke verladers interesse hebben om meer te weten over de eigen (LDV) RL offeringWelke executive spelers bij de verladers de beslissingen nemen ivm RL dienstenEigen markt positionering (1)</p><p>innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be</p><p>Vandaag bestaan op de markt heel goede tools (e-enquetes) die u op een zeer snelle manier helpen om een goede markverkenning te doen</p><p>Typische zal u reeds binnen de twee maanden een grondige analyse kunnen voorleggen.</p><p>De uitkomst van deze enquetes moeten u in staat stellen om de genomen strategische beslissing ivm het ontwikkelen van een RL offering te confirmeren of bij te sturen</p><p>Externe experten (consultants) kunnen u hierin bijstaan Eigen markt positionering (2)</p></li><li><p>Praktische implementatie van een reverse logistics offeringCONCRETISERING HI-TECH/CONSUMER ELECTRONICS SECTOR</p><p>innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be</p><p> Volgens VIL classificatie:</p><p>Goederen met hoge waarde en korte levenscyclusVertegenwoordigen 30.9% van de geretourneerde goederenConsumer Electronics</p><p>Definitie retour producten (1)</p><p>innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be</p><p> Volgende eigenschappen zullen RL benvloeden:</p><p>SeizoensgebondenheidMean time between failureLT service contractenTop 5 retour redenenTechnische product kennisInventariseren van de 2de hands marktRecycling van producten of onderdelenRisk management:DiefstalFast product depreciationDefinitie retour producten (2)</p><p>innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be</p><p> Opdeling volgens de verschillende sector organisaties verantwoordelijk in Belgi voor de verwerking van elektrische en elektronische apparaten:</p><p>BW-Rec Grote huishoudelijke apparaten, professioneel groot en klein witgoed en automaten Recupel AV Huishoudelijke en professionele audio-video apparaten Recupel SDA Kleine huishoudelijke toestellen Recupel ICT Informatica-, telecommunicatie - en kantoorapparaten, professionele ICT-apparaten en automatenRecupel ET&amp;G Huishoudelijke en professionele elektrische (tuin)gereedschappenLightRec Verlichtingsapparatuur en gasontladingslampen MeLaRec Medische hulpmiddelen, laboratoriumapparatuur, sporttoestellen, thermostaten, test en meetapparatuurDefinitie retour producten (3)</p></li><li><p>Strategische beslissingen in verband met reverse logistics offeringOVERZICHT VAN VERSCHILLENDE RETOUR PROCESSEN</p><p>innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be</p><p>Overzicht van verschillende retour processen</p><p>CSC</p><p>Klant </p><p> Aanvraag RMA</p><p> Goedkeuring RMA + instructies </p><p>RDC Receiving</p><p> Info RMA</p><p> Auto-update Workflow (Ship conf. + Inv.)</p><p>Start WorkFlow,Garantie Mgt, enOnder-houdscontracten</p><p>Opsturen</p><p> Auto-update Workflow (Receiving)</p><p>DataWHReporting</p><p>EersteProdukt / orderevaluatie</p><p> Naar stockGoed produkt</p><p>Test</p><p>parts stock</p><p>Order / Triggerto ship</p><p>EOLContact Scrap Vendor</p><p>Verwijder/Recycle</p><p>. EOL</p><p>Reconfigureren</p><p>Finance</p><p>Herstelling</p><p>Refurbishment</p><p>EOL</p><p>TweedeProduktevaluatie</p><p>ship product</p><p>Autoupdate Workflow</p><p>. Auto-update Workflow</p><p>Autoupdate Workflow</p><p>Auto-update Workflow</p><p> Auto update Workflow</p><p>EindeWorkFlow</p><p>Return Management Handeling</p><p>FUNCTIONEEL BASIS PROCESS</p><p>Reporting</p><p>Naar StockNew produktVerkeerde levering</p><p>Managment</p></li><li><p>Order ManagementInventory ManagementRetour HandlingVASProductManagementTransportManagementRMAMANAGEMENTRMAMANAGEMENT</p><p>innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be</p><p>Methodes terugkoppeling :Terugmelding via het WEBTerugmelding via een Call CenterTerugkoppeling via lokale dealerElectronics maken bij voorkeur gebruik van optie 1 en 2. Via gebruik van diagnose tools wordt gewerkt om de 40% retour goederen zonder probleem terug te dringen</p><p>Start Workflow :Evaluatie op basis van informatieOrder dataService contract data, en garantiebepalingen veel voorkomend!product gegevens van de fabrikant</p><p>Goedkeuring RMA:Na goedkeuring is het belangrijk de klant correct te informerenRMA Management</p><p>Klant </p><p>1. Aanvraag RMA</p><p>3. Goedkeuring RMA + instructies </p><p>CSC2. Start WorkFlow</p><p>RDC Receiving</p><p>4. Info RMA</p></li><li><p>Order ManagementInventory ManagementRetour HandlingVASProductManagementTransportManagementRMAMANAGEMENTOrder Management</p></li><li><p>Order triggeren via workflowFeedback van ordersysteem aan workflow:Order goed ontvangenStock aanwezig (Pre-allocatie)Status van het order binnen het order processGe-alloceerdPickedPacked Shipped Eventueel koppeling met TMS systeem</p><p>Vervanging van teruggestuurde producten is binnen Hi Tech cruciaal - veelal wordt gebruik gemaakt van (Swap) stock dichter bij de klant</p><p>Order Management</p><p>CSC:Garantie MGTEnOrderhouds-contract info</p><p>parts stock</p><p>7: Order / Triggerto ship</p><p>9. Auto-update Workflow (Ship conf. + Inv.)</p></li><li><p>Order ManagementInventory ManagementRetour HandlingVASProductManagementTransportManagementRMAMANAGEMENTInventory Management</p><p>innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be</p><p>Verschillende soorten van gebruikte goederen binnen RL:Geretourneerde stockGood StockBad StockSwap stock (Cruciaal binnen Hi tech, nodig voor snelle vervanging)Stock van verpakkingsmaterialen (Consumenten verpakking)Stock van logistieke dragers (Intern RL)Stock van distributie verpakkingBelangrijk is om de balans te kunnen garanderen van de nodige stock, van alle verschillende producten binnen de RL keten Dit kan onder controle gehouden worden door :Rekening te houden met forecastDe verwerkingssnelheid binnen het RL onder controle te houden (productiviteit)De interne flows af te stemmen op de retour redenen</p><p>Inventory Management</p></li><li><p>Order ManagementInventory ManagementRetour HandlingVASProductManagementTransportManagementRMAMANAGEMENTTransportManagement</p></li><li><p>producten van en naar de klant</p><p>Van de klant :Opsturen via een RMA labelAfhaling door een transporteurOpsturen via de postProduct terugbrengen naar de dealerTransport netwerk onderverdelen in:Fijnmazig netwerk van klant tot sorteercentraGroupage van sorteercentra tot aan RC</p><p>Naar de klant :De te gebruiken methodes zijn hetzelfde als bij distributie logistiekDe snelheid van afhandeling is cruciaal binnen Hi-Tech</p><p>Transport Management</p><p>Klant </p><p>RDC Receiving</p><p>5. Opsturen</p><p>parts stock</p><p>8: ship product</p></li><li><p>product versturen naar EOL proces</p><p>Voor kost redenen zal er gekozen worden voor MilkroundsVolle trailer pick-ups</p><p>Transport Management</p><p>EersteProdukt / orderevaluatie</p><p>EOLContact Scrap Vendor</p><p>Verwijder/Recycle</p><p>15. EOL</p><p>TweedeProduktevaluatie</p><p>12. Return Management Handeling</p><p>16. EOL</p></li><li><p>Order ManagementInventory ManagementRetour HandlingVASProductManagementTransportManagementRMAMANAGEMENTRetour Handling</p><p>innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be</p><p>Retour handeling wordt gestuurd doorDe informatie op het RMA labelAdditionele informatie van het CSCProduct informatie</p><p>Na evaluatie opsplitsen inProduct nog intactProduct vernieldProduct herstellen en re-furbishen</p><p>Door de opsplitsing van de goederen bij binnenkomst kunnen de interne flows geoptimaliseerd worden.</p><p>Dit is cruciaal binnen Hi-Tech vermits 40% van de teruggestuurde goederen nog goed zijn!Retour Handling</p><p>RDC Receiving</p><p>EersteProdukt / orderevaluatie</p><p>Test</p><p>Reconfigureren</p><p>Herstelling</p><p>Refurbishment</p><p>TweedeProduktevaluatie</p><p>12. Return Management Handeling</p><p>14. Naar stockGoed produkt</p><p>16. EOL</p></li><li><p>Order ManagementInventory ManagementRetour HandlingVASProductManagementTransportManagementRMAMANAGEMENTRMAMANAGEMENTVAS</p><p>innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be</p><p>Value Added Services, is de verzameling van alle activiteiten die uitgevoerd worden om van een niet verkoopbaar product, terug een verkoopbaar product te maken.</p><p>We onderscheiden :TestHerstellingReconfigurerenRefurbishment</p><p>Zowel test, als herstelling kunnen zeer gecompliceerd zijn. Ondersteuning van de fabrikant is bijna altijd vereist. Als alternatief kan de fabrikant deel uitmaken van een deel van de VAS activiteiten.</p><p>Refurbishment is meestal eenvoudig (Karton verpakking) Value Added Services (VAS)</p></li><li><p>Order ManagementInventory ManagementRetour HandlingVASProductManagementTransportManagementRMAMANAGEMENTProductManagement</p><p>innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be</p><p>2 verschillende informatie stromen</p><p>Informatie van het retour proces naar de producentBekomen data kan gebruikt worden binnen engineering omde kwaliteit van het product nog te verbeteren.Opsporen van hardware en software fouten</p><p>Informatie van de producent naar het retour procesDoor constante evolutie van de producten, is het mogelijk productenup te graden wanneer ze in de retour keten terecht komen.Upgraden van software, mits goede release controle op de producten</p><p>Tijdens de engineering fase kan er gekozen worden om het product op te bouwen aan de hand van recyclage vriendelijke materialen. Binnen Hi-Tech wordt heel veel karton gebruikt.Product Management</p></li><li><p>Praktische...</p></li></ul>