Rodzina w znaczenie prawnym

  • Published on
    06-Jun-2015

  • View
    437

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Rodzina w znaczenie prawnymW znaczeniu prawnym rodzicami s tylko dwie osoby (wyjtkowo jedna) wpisane odpowiednio jako matka lub ojciec do aktu urodzenia i innych aktw stanu cywilnego, a na ich podstawie do innych dokumentw urzdowych (dowd osobisty, paszport). W zamierzeniu ustawodawcy rodzicami powinny by osoby, od ktrych kto rzeczywicie i bezporednio pochodzi. Jako matka do aktu stanu cywilnego wpisywana jest wic kobieta, ktra urodzia dziecko, oraz mczyzna, z ktrym matka pocza dziecko. Dla dziecka nieznanego pochodzenia do aktu urodzenia wpisuje si rodzicw fikcyjnych. Poniewa w razie wpisania do metryki osb niebdcych rodzicami genetycznymi nie ma bezwzgldnego obowizku podejmowania krokw prawnych do sprostowania tych faktw (zwaszcza jeeli dziecko osigno ju penoletno), czsto spotyka si sytuacje, w ktrych rodzice prawni nie s prawdziwymi rodzicami dziecka. Osoba, z ktr rodzic zawar kolejny zwizek maeski po rozwodzie lub mierci poprzedniego maonka, rwnie bdcego rodzicem dziecka nazywana jest w jzyku polskim rodzicem przybranym. W jzyku prawnym taka osoba nie jest ju rodzicem, lecz powinowatym pierwszego stopnia w linii prostej. Z rodzicem w sensie prawnym nie naley rwnie myli innych osb, ktrym sd przyzna wadz rodzicielsk nad niepenoletnim dzieckiem. Rodzicem nie musi by te przysposabiajcy dziecko; bdzie nim tylko w przypadku adopcji blankietowej dokonanej przez rodzicielk i nie odwoanej w odpowiednim czasie. Tak samo nie jest rodzicem osoba sprawujca opiek.Rodzice s zobowizani do zapewnienia utrzymania swojemu dziecku, a take do wychowania go.</p> <p>Pawe Stypulski I ULO</p>

Recommended

View more >