Rothschild – demony atakują” ?· “ROTHSCHILD – DEMONY ATAKUJĄ” ZastopujCzas.pl Grupa Brzoza…

  • Published on
    01-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>ROTHSCHILD DEMONY ATAKUJ ZastopujCzas.pl </p> <p>Grupa Brzoza robertbrzoza.pl Page 1 </p> <p>ROTHSCHILD DEMONY ATAKUJ ZastopujCzas.pl </p> <p>Grupa Brzoza robertbrzoza.pl Page 2 </p> <p>Wykonywanie kopii fragmentw publikacji Rothschild demony atakuj moliwe jest tylko </p> <p>po podaniu rda publikacji - oryginalnego tytuu, nazwiska autora i linku do strony </p> <p>internetowej - RobertBrzoza.pl </p> <p>Wszystkie znaki, nazwy, marki wystpujce w tekcie s zastrzeonymi znakami firmowymi, </p> <p>bd towarowymi wacicieli tej publikacji. </p> <p>Autorzy dooyli wszelkich stara, aby zawarte w tej publikacji informacje, byy kompletne i </p> <p>rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystywanie, ani za </p> <p>zwizane z tym ewentualne naruszenie praw autorskich, patentowych lub innych. </p> <p>Autorzy nie ponosz adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody i straty wynike z </p> <p>wykorzystania informacji zawartych w tej publikacji. </p> <p> Copyright 2014-2018 </p> <p>biuro@robertbrzoza.pl </p> <p>ROTHSCHILD DEMONY ATAKUJ ZastopujCzas.pl </p> <p>Grupa Brzoza robertbrzoza.pl Page 3 </p> <p> Rodzina Rothschild jest najbogatszym klanem na wiecie. Finanse baronw synnej rodziny </p> <p>nigdzie nie s publikowane, poniewa cyfry mogyby zaszokowa spoeczestwo. </p> <p>Majtki najbogatszych ludzi wiata, jak Bill Gates czy Carlos Slim Helu liczone s w miliardach </p> <p>dolarw, natomiast Rothschildw w bilionach dolarw. </p> <p>Rothschildowie s bardzo bogaci, ale nie to jest intrygujce. </p> <p>Najgorszy jest fakt, e od ponad dwch wiekw rzdz i dziel ekonomi w wikszoci czci </p> <p>wiata. Przejli centralny bank Anglii, nastpnie gwny bank w USA, maj udziay w </p> <p>najwikszych korporacjach, sprawuj kontrol nad wikszoci bran (np. medycyna, ropa, </p> <p>gieda papierw), od wiekw uywaj najskuteczniejsz bro niszczenia gospodarek, czyli </p> <p>regulacje poda pienidza. </p> <p>Po drugiej wojnie wiatowej zbudowali najwiksze organizacje midzynarodowe, ktre niszcz </p> <p>finanse poszczeglnych krajw, jak midzy innymi: Midzynarodowy Fundusz Walutowy, BIS, </p> <p>Bank wiatowy czy Unie Europejsk. </p> <p>Gdyby rzdzili finansami wiata uczciwie, nikt nie miaby do nich pretensji. Oni natomiast </p> <p>wywouj wojny, wdraaj kryzysy, powodujc bogacenie si korporacji i doprowadzaj do </p> <p>wyniszczania finansw poszczeglnych krajw i spoeczestwa. </p> <p>Przez cay okres swojego rzdzenia realizuj plan, ktry sprowadza si do prostego sloganu: im </p> <p>kraje i spoeczestwo biedniejsze, tym sabsze. </p> <p>System, ktry zbudowali Rothschildowie, opisaem w innych ebookach. </p> <p>W tej publikacji chc uwiadomi Ci: Jak Rothschildowie wykorzystali projekt ydzi do </p> <p>zbudowania systemu kredytowo-finansowego? </p> <p>ROTHSCHILD DEMONY ATAKUJ ZastopujCzas.pl </p> <p>Grupa Brzoza robertbrzoza.pl Page 4 </p> <p>Pochodzenie Rothschildw </p> <p> Najstarszym znanym przodkiem Rothschildw by Uri Feibesh, ktry y w XVI wieku. </p> <p>Moses Bauer by prawnukiem Uri Feibesha, a Mayer Amschel, ktry rozpocz potg klanu </p> <p>Rothschildw, by synem Mosesa Bauera. </p> <p>Rothschildowie jako ydzi aszkenazyjscy posugiwali si symbolami, ktre identyfikoway ich </p> <p>rodzin. Umieszczali je na frontonach domw. Niektrzy ydzi przyjmowali nazwiska </p> <p>pochodzce od wasnych symboli rodzinnych. </p> <p>Przodkowie obecnych Rothschildw przyjli nazwisko Bauer. Po niemiecku oznacza mao </p> <p>dostojnie: chop, rolnik, wieniak. Mayer Amschel zmieni chopa na czerwony szyld. </p> <p>Przyj nazwisko Rothschild od herbu rodzinnego, a raczej opracowanego na poczet przyszej </p> <p>sawy. </p> <p>Oglny podzia jest nastpujcy: ydowski Izrael w Palestynie zajmuj ydzi Aszkenazyjscy. </p> <p>Bankierzy to ydzi Sefardyjczycy. </p> <p>Jest to bardzo umowny podzia, poniewa dana rodzina bankowa moe mie korzenie </p> <p>Aszkenazyjskie. </p> <p>Na przykad w ydowskim Izraelu, Sefardyjczycy z USA traktowani s, jak ludno drugiej </p> <p>kategorii. </p> <p>ydzi amerykascy nie chcieli ratowa i pomaga Aszkenadom podczas II wojny wiatowej. </p> <p>ydzi aszkenazyjscy pochodzili z Francji, Niemiec i Wschodniej Europy. ydzi sefardyjscy z </p> <p>Hiszpanii, Portugalii, Afryki Pnocnej, i Bliskiego Wschodu. Sowo aszkenazyjski pochodzi </p> <p>od hebrajskiego okrelenia Niemiec. Sowo sefardyjski wywodzi si od hebrajskiej nazwy </p> <p>Hiszpanii. </p> <p>Kim byli ydzi, od ktrych pochodz Rothschildowie ? </p> <p>Klan Rothschildw pochodzi od ydw wschodnich chazarskich lub od mieszanych </p> <p>aszkenazyjsko-sefardyjskich. Obydwa te odamy zostay zmiksowane w wiekach poprzednich. </p> <p>Mimo e w XI wieku ydzi aszkenazyjscy stanowili jedynie 3% ludnoci ydowskiej na wiecie, </p> <p>to w 1931 roku byo ich okoo 92%. </p> <p>ROTHSCHILD DEMONY ATAKUJ ZastopujCzas.pl </p> <p>Grupa Brzoza robertbrzoza.pl Page 5 </p> <p>Wikszo osb, gdy syszy sowo yd, ma dziwne skojarzenia. Z jednej strony sowo to jest </p> <p>negatywnie eksponowane z drugiej strony Chrystus by Nazarejczykiem, a nazywany jest </p> <p>ydem. Wielu wyznawcw Boga opisanych w Nowym Testamencie byo Judejczykami. </p> <p>W Nowym Testamencie nie ma sowo yd. Odwouj si do katolickiego przekadu </p> <p>interlinearnego prof. Popowskiego. </p> <p>Nie wiadomo dlaczego sowo Judejczyk, tumaczone jest na sowo: yd. </p> <p>Przykad: </p> <p>Jana 4:9-10 bt </p> <p>Tam, gdzie jest sowo Judejczykiem, Judejczycy tumacze wpisuj sowo: yd. Jest to </p> <p>bdne tumaczenie. Sowo yd pojawio si po Chrystusie i bdnie czone jest z </p> <p>wyznawcami Chrystusa. </p> <p>https://zastopujczas.pl/badanie-pism/w-nowym-testamencie-nie-ma-ani-jednego-slowa-zyd </p> <p>Sowo yd odnosi si do przebieracw, do Chazarw, ktrzy przeszli na judaizm i faszywie </p> <p>podszyli si pod biblijnych Judejczykw. </p> <p>Jak to wszystko zrozumie? </p> <p>Ten zakamany i zagmatwany wiat, spowodowa zbudowanie potgi ydowskiej kosztem </p> <p>biblijnych Izraelitw. </p> <p>Ot naley stwierdzi, e na wiecie jest niewielki procent Izraelitw, pochodzcych od </p> <p>Abrahama. Ponad 80-90%, to przebieracy z Azji znani pod nazwami: Chazar czy Aszkenaz. </p> <p>Takimi przebieracami s Rothschildowie ... </p> <p>https://zastopujczas.pl/badanie-pism/w-nowym-testamencie-nie-ma-ani-jednego-slowa-zyd</p> <p>ROTHSCHILD DEMONY ATAKUJ ZastopujCzas.pl </p> <p>Grupa Brzoza robertbrzoza.pl Page 6 </p> <p>Bardzo wana dla rodu Rothschildw jest religia. </p> <p>ydzi (czyli osoby niepochodzce od biblijnego Izraela) uwaani s za wyznawcw judaizmu. </p> <p>Jest to typowa religia ydowska. Wiele osb traktuje nard Izrael i ydw, jako przedstawicieli </p> <p>prawdziwej religii pochodzcej od Chrystusa. Nic bardziej mylnego. </p> <p>Jest dua rnica pomidzy religi ydw judaizmem a prawdziwymi wyznawcami Boga </p> <p>Judejczykami (inaczej: Izraelitami czy Hebrajczykami). T rnic przedstawia znawca biblijny, </p> <p>Krzysztof Krl w artykule http://www.jeszu.pl/2013/12/synagoga-szatana-czyli-faszywi.html </p> <p>Oto fragment tego artykuu: </p> <p>Wyznawcw prawdziwego Boga nazywano Judejczykami (czcicielami </p> <p>JHWH) od Judy, z ktrego pokolenia mia pochodzi Mesjasz (Chrystus - </p> <p>dopisek). Jednak ci, co twierdz, e nimi s, faktycznie odrzucili Mesjasza, </p> <p>gdy przyszed, zaparli si jego imienia Jeszu (Chrystusa - dopisek), ktre </p> <p>znaczy Zbawiciel i stali si synagog szatana. Judejczykiem, wic by kto </p> <p>pokadajcy nadziej w Mesjaszu wywodzcym si z plemienia Judy. Jednak </p> <p>wol Boga byo, by nie tylko zapocztkowa od Judy wyczekiwanie na </p> <p>Mesjasza, ale take stao si jego wol, by w pewnym momencie na Judzie </p> <p>zamkn wyczekiwanie. Ten drugi Juda okaza si zdrajc i zapar si wiary </p> <p>w Boga, a wic zaprzeczy imieniu, ktre nosi. Znamy go dzi pod nazw </p> <p>Judasz, ale faktycznie to jest dokadnie to samo imi, od ktrego wywodzi </p> <p>si Judaizm. </p> <p>Jeli wic dzi nazywamy religi ydw (chazarskich - dopisek) judaizmem </p> <p>to tylko w tym sensie, e poszli oni drog Judasza, ktry zapar si Boga i </p> <p>Jego Syna. </p> <p>Religia Rothschildw </p> <p>http://www.jeszu.pl/2013/12/synagoga-szatana-czyli-faszywi.html</p> <p>ROTHSCHILD DEMONY ATAKUJ ZastopujCzas.pl </p> <p>Grupa Brzoza robertbrzoza.pl Page 7 </p> <p>Powysze rozrnienie jest o tyle wane, abymy nie utosamiali ydw z prawdziwymi </p> <p>wyznawcami Boga. </p> <p>Tego wanie chc Rothschildowie, aby traktowa ich jako pokolenie pochodzce od Boga, a tak </p> <p>naprawd uprawiana przez nich religia pochodzi od Judasza i Kabay. </p> <p>Mayer Amschel Rothschild by wychowany przez rabinw dziadkw w duchu judaizmu </p> <p>tradycyjnego, talmudycznego. Judaizm talmudyczny to nie jest nauka biblijna, </p> <p>starotestamentowa, tylko judaizm rabiniczny. Polega on na podporzdkowaniu si Kabale. </p> <p>Izrael Szahak w ksice ydowskie dzieje i religia. ydzi i goje - XXX wiekw historii pisze, </p> <p>e judaizm rabiniczny by daleki od monoteizmu i to samo dotyczy wspczesnego judaizmu </p> <p>ortodoksyjnego. </p> <p>Wedug Kabay, wszechwiatem nie rzdzi jeden Bg, lecz wiele bstw. Kabaa nie jest nauk </p> <p>biblijn tylko satanistyczn, poniewa Bg zwalcza wszelkie bstwa rkami Izraelitw. </p> <p>Wszdzie tam, gdzie ydzi postpuj zgodnie z Kaba, uprawiaj typowy satanizm. Wielbienie </p> <p>bokw jest niczym innym jak oddawanie czci szatanowi i jego demonom. </p> <p>Dokadnie tak religi wynis z domu Mayer. Pozna on Henryka, ksi Hesse-Hanau, ktry </p> <p>by zwizany z Iluminatami Weishaupta. </p> <p>W artykule Iluminaci religia satanistyczna http://robertbrzoza.pl/rzad-nwo/rzad-nwo-</p> <p>iluminaci/ moemy przeczyta: </p> <p>Adam Weishaupt (1748 - 1839) w maju 1776 roku, zaoy tajne </p> <p>stowarzyszenie - Zakon Iluminatw. Weishaupt wnikliwie studiowa </p> <p>okultyzm. Wiele znakw satanistycznych zostao przeniesionych do tej </p> <p>organizacji. Weishaupt by aktywny w loach masoskich w Niemczech. Z </p> <p>masonw rekrutowa czonkw do swoich obrzdw satanistycznych. </p> <p>Uzna, e niewtajemniczonych rekrutw bdzie prowadzi przez trzy drogi: </p> <p> Deizm, czyli wiara w Boga jako stworzyciela. Oznacza </p> <p>nieprzejmowanie si Bogiem, poniewa zostawi On czowieka, nie </p> <p>interesuje si nim, </p> <p> Ateizm, czyli cakowite odejcie od Boga, </p> <p> satanizm czyli, przyjcie wierze w szatana jako prawdziwego boga. </p> <p>http://robertbrzoza.pl/rzad-nwo/rzad-nwo-iluminaci/http://robertbrzoza.pl/rzad-nwo/rzad-nwo-iluminaci/</p> <p>ROTHSCHILD DEMONY ATAKUJ ZastopujCzas.pl </p> <p>Grupa Brzoza robertbrzoza.pl Page 8 </p> <p>Profesor John Robinson w Proof of a Conspiracy napisa: </p> <p>Prawdziwym celem organizacji bya wadza nad wiatem. Aby to osign, </p> <p>naleao zniszczy wszelkie religie, obali wszelkie rzdy i znie wasno </p> <p>prywatn. </p> <p>Weishaupt nie wskazywa kierunku w organizacji. Zosta wybrany przez </p> <p>Rothschilda nieprzypadkowo. Odzwierciedla on dokadnie ich wierzenia. </p> <p>Weishaupt by tylko marionetk, przykrywk, ktra miaa odwrci uwag </p> <p>od prawdziwych wadcw. </p> <p>Skd wiemy, e potomkowie Rothschildw byli satanistami? </p> <p>Mayer Amschel Bauer (Rothschild), mieszka razem z inn rodzin bankierw Schiffw. </p> <p>Na ich domu widnia rodzinny symbol czerwony heksagram, znany powszechnie jako piecz </p> <p>Salomona inaczej gwiazda Dawida. </p> <p>Dzisiaj ten znak uywany jest przez wiele korporacji, bankw czy rnych midzynarodowych </p> <p>organizacji. </p> <p>Wiele ludzi gwiazd Dawida utosamia z biblijnym krlem Dawidem wiernym sug Boga. </p> <p>W rzeczywistoci krl Dawid nie mia nic wsplnego z heksagramem, w przeciwiestwie do </p> <p>swego syna Salomona, ktry da pocztek kultowi Astoretha gwiazdy zwanej jako: Remphan, </p> <p>Astarte, Kaiwan, Chiun, czy Saturn. </p> <p>Krl Salomon by najbogatszym czowiekiem na ziemi. Przez wikszo swojego ycia by </p> <p>wierny Bogu, tak samo, jak jego ojciec Dawid. Natomiast pod koniec swojego ycia pozwoli </p> <p>swoim licznym onom na wprowadzenie kultu bokw. </p> <p>Co w takim razie oznacza gwiazda Dawida? </p> <p>Jest to cile okultystyczny znak, uywany przez satanistw. W godle Izraela wystpuje w </p> <p>postaci heksagramu, a nie pentagramu. </p> <p>O. J. Graham w swojej ksice Szecioramienna gwiazda wyjania, e heksagramu uywano </p> <p>ju w staroytnych religiach i kultach. Bya symbolem Molocha, Astoretha i innych bstw. </p> <p>Posugiwanie si przez Rothschildw czerwon gwiazd, potwierdza ich powizania z </p> <p>ydowskimi kabalistami. </p> <p>ROTHSCHILD DEMONY ATAKUJ ZastopujCzas.pl </p> <p>Grupa Brzoza robertbrzoza.pl Page 9 </p> <p>Mayer Amschel Bauer uwaa ten symbol za tak wany, e postanowi umieci gwiazd </p> <p>Dawida w herbie rodzinnym. By to znak utosamiajcy bogat rodzin z okultyzmem i kultem </p> <p>Saturna. </p> <p>Info na temat gwiazdy Davida: http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazda_Dawida </p> <p>Czasami czytam czy ogldam wypowiedzi historykw, ktrzy mwi o wybranym narodzie </p> <p>ydowskim przez Boga, czyli obecnym Izraelu zbudowanym po drugiej wojnie wiatowej. </p> <p>Ta propaganda powoduje nadanie rodowi Rothschildw, splendoru i powagi. Ludzie </p> <p>nieposzukujcy prawdy, nie zdaj sobie sprawy z kolejnego oszustwa historii. </p> <p>Jak jest prawda o Rothschildach? </p> <p>Okoo 80-90% ludzi w dzisiejszym wiecie, ktrzy nazywaj siebie ydami, s rzeczywicie </p> <p>Chazarami. </p> <p>Wikipedia tak o nich pisze: </p> <p>Chazarowie, Kozarowie (turecki: Hazarlar) lud koczowniczy pochodzenia </p> <p>tureckiego, o ktrym pierwsze wzmianki pochodz z VI wieku n.e. Tereny </p> <p>zajmowane przez Chazarw rozcigay si na Stepie Pontyjsko-</p> <p>Kaspijskim midzy pnocnym Kaukazem, Krymem, Morzem Kaspijskim a </p> <p>rzek Jaik i Samar. </p> <p>rdo: http://pl.wikipedia.org/wiki/Chazarowie </p> <p>Rothschildowie to Chazarzy ? </p> <p>http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazda_Dawidahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Chazarowie</p> <p>ROTHSCHILD DEMONY ATAKUJ ZastopujCzas.pl </p> <p>Grupa Brzoza robertbrzoza.pl Page 10 </p> <p>Obecni ydzi wiadomie okamuj wiat i zamieszkuj ziemie Palestyny, ktre naleay do </p> <p>prawdziwych wyznawcw Boga, potomkw biblijnego Izraela. </p> <p>Natomiast przybrani ydzi, jakimi s Chazarowie, swoj ojczyzn maj na stepie pontyjskim </p> <p>(obejmowa cz Rosji, cz Ukrainy i cz Kazachstanu). </p> <p>Co dowiadujemy si z literatury o Chazarach ? </p> <p>1 Chazarowie przyszli z Azji i przeszli na judaizm. </p> <p>Encyklopedia Americana (1985): </p> <p>Chazarowie, staroytny mwicy po turecku lud, mieli wielkie i silne </p> <p>pastwo na stepach pnocnych gr Kaukazu od VII w. do jego koca w </p> <p>poowie XI wieku. W VIII w. jego przywdca polityczny religijny jak </p> <p>rwnie wiksza cz chazarskiej magnaterii, zarzucia pogastwo i przesza </p> <p>na judaizm (o Chazarach mwi si jako o przodkach wikszoci rosyjskich i </p> <p>wsch.-europejskich ydw). </p> <p>2 Chazarowie zostali wcieleni przez nard rosyjski, przeszli na judaizm, czyli stali si </p> <p>ydami. </p> <p>The Jewish Encyklopedia: </p> <p>Chazarowie, nie-semicki, azjatycki, mongolski lud plemienny, przyby do </p> <p>Europy Wsch. okoo I wieku, jako nard przeszli na judaizm w VII wieku </p> <p>przez rozwijajcy si nard rosyjski, ktry wcieli ca populacj chazarsk, i </p> <p>ktry wyjania obecno we wsch. Europie wielkiej liczby mwicych jidysz </p> <p>ydw w Rosji, Polsce, Litwie, Galicji, Besarabii i Rumunii. </p> <p>3 Chazarowie nazywani byli Aszkenadowie. T nazw obrali w Niemczech. </p> <p>The Universal Jewish Encyklopedia: </p> <p>Pierwotne znaczenie Ashkenaz i Ashkenazim w jzyku hebrajskim brzmi </p> <p>Niemcy [pastwo] i Niemcy [nard]. Ojczyzn staroytnych przodkw </p> <p>Niemcw jest Media, biblijny AshkenazChazarowie czsto nazywani byli </p> <p>ROTHSCHILD DEMONY ATAKUJ ZastopujCzas.pl </p> <p>Grupa Brzoza robertbrzoza.pl Page 11 </p> <p>Aszkenazim Okoo 92% wsz...</p>