Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie turystyczna... · Źródło: Rachunki narodowe 2005 - 2009…

  • Published on
    27-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Rozwj turystyki w Polsce na przykadzie danych </p> <p>statystycznych </p> <p>VI Oglnopolska Konferencja Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych </p> <p>Biaka Tatrzaska, 2 4 czerwca 2014 r. </p> <p>Wydatki w gospodarce turystycznej </p> <p>2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 </p> <p>Do roku 2012 oszacowania Instytutu Turystyki; za 2013 r. oszacowania Departamentu Turystyki na podstawie bada Activ Group </p> <p>Wydatki cudzoziemcw w Polsce </p> <p>Wydatki Polakw na podre krajowe </p> <p>Wydatki Polakw na podre zagraniczne </p> <p>Wydatki na podre subowe </p> <p>Wydatki pastwa na turystyk </p> <p>Rodzaje wydatkw </p> <p>Mld PLN </p> <p>2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 </p> <p>Wydatki cudzoziemcw w Polsce 21 20,3 22,4 29,1 28,1 27,8 28,9 31,5 35,7 39,5 </p> <p>Wydatki mieszkacw Polski na </p> <p>podre krajowe 17,9 15,7 18,9 20,5 23,9 21 21,1 19,9 32,9 37,1 </p> <p>Wydatki mieszkacw Polski na </p> <p>podre zagraniczne 3,7 4,2 6,8 7,4 9,2 7,9 10,3 6,7 12,9 13,2 </p> <p>Wydatki na podre subowe 9,4 8,8 9,5 10,1 10,7 10,8 10,8 11,3 11,5 11,7 </p> <p>Wydatki pastwa na turystyk 2,4 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,3 </p> <p>Razem wydatki w gosp. turyst. 54,4 51,5 60,3 70 75 70,7 74,3 72,7 96,4 104,8 </p> <p>Wydatki w gospodarce turystycznej Do roku 2012 oszacowania Instytutu Turystyki; za 2013 r. oszacowania Departamentu Turystyki na podstawie bada Activ Group </p> <p>Rodzaje wydatkw </p> <p>Mld PLN </p> <p>2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 </p> <p>Razem wydatki w gosp. turyst. 54,4 51,5 60,3 70 75 70,7 74,3 72,7 96,4 104,8 </p> <p>PKB zweryfikowany przez GUS 924,5 983,3 1060,0 1176,7 1275,5 1344,5 1416,6 1528,1 1596,4 1635,7 </p> <p>Udzia gosp. turyst. w PKB w % 5,9 5,2 5,7 6,0 5,9 5,2 5,2 4,8 6,0 6,4 </p> <p>Udzia gospodarki turystycznej w PKB Polski </p> <p> Do roku 2012 oszacowania Instytutu Turystyki; za 2013 r. oszacowania Departamentu Turystyki na podstawie bada Activ Group </p> <p>5,9 </p> <p>5,2 5,7 </p> <p>6 5,9 </p> <p>5,2 5,2 4,8 </p> <p>6 6,4 </p> <p>2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 </p> <p>Do roku 2012 oszacowania Instytutu Turystyki; za 2013 r. oszacowania Departamentu Turystyki na podstawie bada Activ Group </p> <p>Procentowy udzia gospodarki turystycznej w PKB Polski </p> <p>Eksport 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 </p> <p>Eksport towarw i usug </p> <p>wg NBP w mld z 427,8 479,6 508,9 530,3 598,1 677,0 621,2 651,3 </p> <p>Eksport turystyczny </p> <p>(wydatki cudzoziemcw w </p> <p>Polsce) wg IT </p> <p>22,4 29,1 28,1 27,8 28,9 31,5 35,7 39,5 </p> <p>Udzia turystyki w </p> <p>eksporcie 5,2% 6,1% 5,6% 5,2% 4,8% 4,7% 5,7% 6,1% </p> <p>Udzia turystyki midzynarodowej w eksporcie w latach 2006 2013 w mld PLN </p> <p>rdo: Rachunki narodowe 2005 - 2009 GUS, Bilans patniczy 2010-2011 NBP, Instytut Turystyki (oszacowania wydatkw </p> <p>w latach 2005-2011). </p> <p>22,4 </p> <p>29,1 28,1 27,8 28,9 31,5 </p> <p>35,7 </p> <p>39,5 </p> <p>2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 rdo: Rachunki narodowe 2005 - 2009 GUS, Bilans patniczy 2010-2011 NBP, Instytut Turystyki </p> <p>(oszacowania wydatkw w latach 2005-2011). </p> <p>Eksport turystyczny w mld PLN (wydatki cudzoziemcw w Polsce) </p> <p>Wydatki turystw zagranicznych w Polsce na osob i dzie pobytu </p> <p>w latach 2009-2013 (w USD) </p> <p>rdo: oszacowania Instytutu Turystyki i Activ Group. </p> <p>5,2 6,1 </p> <p>5,6 5,2 4,8 4,7 </p> <p>5,7 6,1 </p> <p>2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 </p> <p>rdo: Rachunki narodowe 2005 - 2009 GUS, Bilans patniczy 2010-2011 NBP, Instytut Turystyki </p> <p>(oszacowania wydatkw w latach 2005-2011). </p> <p>Procentowy udzia turystyki w eksporcie </p> <p>Import 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 </p> <p>Import towarw i usug wg </p> <p>NBP 446,9 513,4 559,5 529,3 624,2 699,4 643,0 642,9 </p> <p>Import turystyczny (wydatki </p> <p>mieszkacw Polski w </p> <p>czasie podry </p> <p>zagranicznych) wg IT </p> <p>16,1 19,0 18,5 13,5 18,3 11,7 13,8 16,7 </p> <p>Udzia turystyki w imporcie 3,6% 3,7% 3,3% 2,6% 2,9% 1,7% 2,1% 2,6% </p> <p>Udzia turystyki midzynarodowej w imporcie w latach 2006 2013 w mld PLN </p> <p>rdo: Rachunki narodowe 2005 - 2009 GUS, Bilans patniczy 2010-2011 NBP, Instytut Turystyki (oszacowania wydatkw w latach </p> <p>2005-2011). </p> <p>16,1 </p> <p>19 18,5 </p> <p>13,5 </p> <p>18,3 </p> <p>11,7 </p> <p>13,8 </p> <p>16,7 </p> <p>2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 </p> <p>rdo: Rachunki narodowe 2005 - 2009 GUS, Bilans patniczy 2010-2011 NBP, Instytut Turystyki </p> <p>(oszacowania wydatkw w latach 2005-2011). </p> <p>Import turystyczny w mld PLN (wydatki mieszkacw Polski w czasie podry zagranicznych) </p> <p>3,6 3,7 </p> <p>3,3 2,6 2,9 </p> <p>1,7 2,1 </p> <p>2,6 </p> <p>2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 </p> <p>rdo: Rachunki narodowe 2005 - 2009 GUS, Bilans patniczy 2010-2011 NBP, Instytut Turystyki </p> <p>(oszacowania wydatkw w latach 2005-2011). </p> <p>Procentowy udzia turystyki w imporcie </p> <p>6,3 </p> <p>9,5 </p> <p>5,7 </p> <p>9,8 10,6 </p> <p>19,8 </p> <p>21,9 22,8 </p> <p>0 </p> <p>5 </p> <p>10 </p> <p>15 </p> <p>20 </p> <p>25 </p> <p>2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 </p> <p>Bilans wymiany handlowej z turystyki (export import turystyczny) w mld PLN </p> <p>rdo: Rachunki narodowe 2005 - 2009 GUS, Bilans patniczy 2010-2011 NBP, Instytut Turystyki </p> <p>(oszacowania wydatkw w latach 2005-2011). </p> <p>Ranking konkurencyjnoci gospodarczej sektora turystycznego (T&amp;T Competitiveness Index 2013) od 2009 roku wzrost o 16 pozycji, w tym o 7 pozycji w ostatnim roku </p> <p>Na pocztku marca wiatowe Forum Ekonomiczne w Genewie opublikowao trzeci edycj raportu na temat globanej </p> <p>konkurecyjnoci w sektorze turystyki - The Travel &amp; Tourism Competitiveness Report 2013. Pierwszy taki raport ukaza si w </p> <p>2009 roku. W tegorocznym raporcie, bazujcym na danych z 2012 roku, przedstawiono ranking konkurencyjnoci dla 140 gospodarek wiata. Polska zajmuje w tym zestawieniu 42 miejsce. W 2011 roku za jmowaa 49 miejsce (poprawa o 7 </p> <p>pozycji ), a w 2009 roku - 58 pozycj. Oznacza to, e w cigu minionych czterech lat konkurencyjno polskiej gospodarki </p> <p>turystycznej znacznie s i poprawia i w porwnaniu do 2009 roku Polska przesuna si w rankingu o 16 miejsc. Peny raport mona znale pod nastpujcym adresem: http://www.weforum.org/reports/travel-tourism-</p> <p>competitiveness-report-2013 </p> <p>Przyjazdy cudzoziemcw i turystw zagranicznych do Polski w latach 2009-2013 (w tys.) </p> <p>rdo: oszacowania Instytutu Turystyki i Activ Group. </p> <p>Liczba przyjazdw turystw zagranicznych do Polski w latach 2009-2013 (w mln) </p> <p>rdo: oszacowania Instytutu Turystyki i Activ Group. </p> <p>Struktura wyjazdw krajowych krtkookresowych mieszkacw Polski wedug celw w 2013 r. </p> <p>rdo: oszacowania Activ Group. </p> <p>Struktura wyjazdw krajowych dugookresowych mieszkacw Polski wedug celw w 2013 r. </p> <p>rdo: oszacowania Activ Group. </p> <p>Struktura wyjazdw zagranicznych mieszkacw Polski wedug celw w 2013 r. </p> <p>rdo: oszacowania Activ Group. </p> <p>Wyszczeglnienie 2012 2013 </p> <p>Razem 10,0 12,95 </p> <p>Niemcy 2,55 2,15 </p> <p>Wielka Brytania 0,7 1,2 </p> <p>Wochy 0,8 1,1 </p> <p>Chorwacja 0,35 0,8 </p> <p>Czechy 0,7 0,7 </p> <p>Francja 0,45 0,7 </p> <p>Hiszpania 0,45 0,7 </p> <p>Grecja 0,25 0,55 </p> <p>Sowacja 0,5 0,5 </p> <p>Austria 0,5 0,5 </p> <p>Zagraniczne wyjazdy polskich turystw wedug odwiedzanych krajw </p> <p>pierwsza dziesitka najczciej odwiedzanych krajw w latach 2012-2013 (w mln) </p> <p>rdo: oszacowania Instytutu Turystyki i Activ Group. </p> <p>Turystyczne obiekty noclegowe w 2012 r. </p> <p>rdo: Turystyka w 2012 r., Wyd. GUS, Warszawa 2013. </p> <p>BAZA NOCLEGOWA W POLSCE Liczba hoteli wedug kategorii w latach 2010-2013 </p> <p>rdo: GUS (dane wg stanu z dnia 31 VII danego roku). </p> <p>Liczba osb korzystajcych z obiektw noclegowych zbiorowego zakwaterowania w latach 2009-2013 (w tys.) </p> <p>rdo: opracowano w Departamencie Turystyki na podstawie danych GUS. </p> <p>0 </p> <p>20 000 </p> <p>40 000 </p> <p>60 000 </p> <p>80 000 </p> <p>100 000 </p> <p>120 000 </p> <p>140 000 </p> <p>160 000 </p> <p>Wo</p> <p>chy </p> <p>Wie</p> <p>lka </p> <p>Bry</p> <p>tan</p> <p>ia </p> <p>Ch</p> <p>orw</p> <p>acja</p> <p>Nie</p> <p>mcy</p> <p>His</p> <p>zpan</p> <p>ia </p> <p>Fran</p> <p>cja </p> <p>Gre</p> <p>cja </p> <p>Au</p> <p>stri</p> <p>a </p> <p>Po</p> <p>lska</p> <p>Irla</p> <p>nd</p> <p>ia </p> <p>Cze</p> <p>chy </p> <p>Ho</p> <p>lan</p> <p>dia</p> <p>Ru</p> <p>mu</p> <p>nia</p> <p>Bel</p> <p>gia </p> <p>Szw</p> <p>ecja</p> <p>W</p> <p>gry </p> <p>So</p> <p>wac</p> <p>ja </p> <p>Bu</p> <p>gar</p> <p>ia </p> <p>Po</p> <p>rtu</p> <p>galia</p> <p>Fin</p> <p>lan</p> <p>dia</p> <p>Esto</p> <p>nia</p> <p>Dan</p> <p>ia </p> <p>Litw</p> <p>a </p> <p>So</p> <p>wen</p> <p>ia </p> <p>Cyp</p> <p>r </p> <p>otw</p> <p>a </p> <p>Luks</p> <p>emb</p> <p>urg</p> <p>Mal</p> <p>ta </p> <p>15</p> <p>7 2</p> <p>28</p> <p> 8</p> <p>6 5</p> <p>97</p> <p>57 8</p> <p>08 </p> <p>52 </p> <p>776</p> <p>45 </p> <p>740</p> <p>28 4</p> <p>80 </p> <p>28</p> <p> 00</p> <p>5 </p> <p>20</p> <p> 36</p> <p>6 </p> <p>9 48</p> <p>3 </p> <p>8 0</p> <p>98 </p> <p>7 6</p> <p>31 </p> <p>6 85</p> <p>1 </p> <p>5 11</p> <p>3 </p> <p>4 8</p> <p>28 </p> <p>4 1</p> <p>42 </p> <p>4 07</p> <p>1 </p> <p>2 90</p> <p>7 </p> <p>2 7</p> <p>58 </p> <p>2 34</p> <p>9 </p> <p>1 4</p> <p>27 </p> <p>1 23</p> <p>8 </p> <p>1 1</p> <p>09 </p> <p>1 03</p> <p>2 </p> <p>997 </p> <p>802</p> <p>632</p> <p>478</p> <p>158</p> <p>Liczba turystycznych obiektw noclegowych w pastwach UE w 2012 r. </p> <p>rdo: opracowano w Departamencie Turystyki na podstawie danych Eurostatu </p> <p>(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/tourism/data/database). </p> <p>DZIKUJ ZA UWAG </p> <p>Maciej Rosiski Departament Turystyki </p> <p>Ministerstwo Sportu i Turystyki maciej.rosinski@msport.gov.pl </p> <p>22 24 43 188 </p> <p>mailto:maciej.rosinski@msport.gov.pl</p>