RPH BM ( BIASA ).doc

  • Published on
    15-Nov-2015

  • View
    11

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

MataPelajaran Dan Kelas

MataPelajaran Dan KelasBahasa Melayu Tahun 1 CEMERLANG

Tema/tajukKeluarga Huda-Kasih Ibu

Masa/Tarikh/HariMasa: 11.45-1.15 Tarikh : 27 Januari 2013 Hari :Isnin

Standard Pembelajaran 3.2.1

Objektif pembelajaranPada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1. menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas

Aktiviti1. Bimbing murid menulis huruf kecil dalam buku teks

2. minta murid membaca huruf dengan betulAktivit Literasi

1. menulis huruf kecil dengan betul dan kemas

EMKKreatif dan inovatifNilai : Kasih-sayang,hormat-mengormati

Bahan Bantu MengajarBuku teks,buku tulis

Penilaian Pengajaran dan PembelajaranMurid dapat menulis huruf kecil dengan betul dan kemas

Refleksi

MataPelajaran Dan KelasBahasa Melayu Tahun 1 GIGIH

Tema/tajukKeluarga Huda-Kasih Ibu

Masa/Tarikh/HariMasa: 7.45-9.15 Tarikh : 26.2.2015 Hari : Khamis

Standard Pembelajaran 3.2.1

Objektif pembelajaranPada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1. menulis dan membeza huruf besar dan huruf kecil dengan cara mewarna yang berbeza.

Aktiviti1. Bimbing murid menulis huruf keci dan besar dalam buku tulis.

2. minta murid membaca huruf dengan betul

Aktivit Literasi

2. menulis huruf kecil dengan betul dan kemas

EMKKreatif dan inovatif

Nilai : Kasih-sayang,hormat-mengormati

Bahan Bantu MengajarBuku teks,buku tulis

Penilaian Pengajaran dan PembelajaranMurid dapat menulis huruf kecil dengan betul dan kemas

Refleksi

MataPelajaran Dan KelasBahasa Melayu Tahun 1 GIGIH

Tema/tajukKeluarga Huda-Kasih Ibu

Masa/Tarikh/HariMasa: 7.45-9.15 Tarikh : 12.3. 2015 Hari : KHAMIS

Standard Pembelajaran 2.1.1

Objektif pembelajaranPada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1. membaca dengan sebutan yang betul2. Menulis suku kata dengan betul dalam buku tulis.

Aktiviti1. Bimbing murid menyebut suku kata terbuka dengan betul dan tepat

2. minta murid mengeja suku kata

3. minta murid menulis suku kata terbuka Aktivit Literasi

1. murid menulis suku kata terbuka dengan betul dan tepat

EMKKreatif dan inovatif

Nilai : Kasih-sayang,hormat-mengormati

Bahan Bantu MengajarBuku teks,gambar,buku aktiviti

Penilaian Pengajaran dan PembelajaranMurid dapat menyebut suku kata terbuka dengan betul dan jelas

Refleksi

MataPelajaran Dan KelasBahasa Melayu Tahun 1 GIGIH

Tema/tajukKeluarga Huda-Kasih Ibu

Masa/Tarikh/HariMasa: 11.45-12.45 Tarikh : 11.3.2014 Hari : RABU

Standard Pembelajaran 3.2

Objektif pembelajaranPada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1. menulis suku kata terbuka dengan tulisan yang cantik dan kemas.

Aktiviti1. Bimbing murid menyebut suku kata terbuka dengan betul dan tepat

2. minta murid mengeja dan membatangkan suku kata

3. murid menulis suku kata terbuka dengan tulisan yang kemas.

EMKKreatif dan inovatif

Nilai : Kasih-sayang,hormat-mengormati

Bahan Bantu MengajarBuku teks,gambar,buku latihan

Penilaian Pengajaran dan PembelajaranMurid dapat menulis suku kata terbuka dengan tulisan yang cantik dan kemas

Refleksi

MataPelajaran Dan KelasBahasa Melayu Tahun 1 GIGIH

Tema/tajukKeluarga Huda-Sayang Ayah

Masa/Tarikh/HariMasa: 10.45-12.15 Tarikh : 31 MAC 2013 Hari :AHAD

Standard Pembelajaran 1.2.32.1.3

Objektif pembelajaranPada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1. menyebut suku kata tertutup dengan betul dan tepat

Aktiviti1. Guru menyebut suku kata tertutup dan meminta murid mengulanginya2. minta murid mengeja dan membatangkan suku kata

3. minta murid menyatakan watak dalam gambarAktivit Literasi:1. murid menyebut suku kata tertutup dengan betul dan tepat

EMKKreatif dan inovatif

Nilai : Kasih-sayang,hormat-mengormati

Bahan Bantu MengajarBuku teks,gambar,buku latihan

Penilaian Pengajaran dan PembelajaranMurid dapat menyebut suku kata dengan betul.

Refleksi

MataPelajaran Dan KelasBahasa Melayu Tahun 1 GIGIH

Tema/tajukKeluarga Huda-Sayang Ayah

Masa/Tarikh/HariMasa: 8.45-9.15 Tarikh 12.6.2013 Hari :KHAMIS

Standard Pembelajaran 1.2.3

Objektif pembelajaranPada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1. murid dapat mendengar dan menyebut bunyi vocal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat

Aktiviti1. guru menyebut suku kata tertutup dan meminta murid mengulanginya.2. minta murid mengeja dan membatangkan suku kata

3. minta murid menyatakan perkara yang dilakukan oleh watak-watak dalam gambar

EMKKreatif dan inovatif

Nilai : Kasih-sayang,hormat-mengormati

Bahan Bantu MengajarBuku teks,gambar,buku latihan,lembaran kerja

Penilaian Pengajaran dan PembelajaranMurid dapat mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat

Refleksi

MataPelajaran Dan KelasBahasa Melayu Tahun 1 CEMERLANG

Tema/tajukKeluarga Huda-Sayang Ayah

Masa/Tarikh/HariMasa: 11.45-12.45 Tarikh : 31.3.2013 Hari :AHAD

Standard Pembelajaran 5.1.1

Objektif pembelajaranPada akhir pengajaran dan pembelajaran mlurid dapat:

1. murid dapat memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks

Aktiviti1. guru menyoal murid mengenai pelajaran kelmarin2. minta murid menyebut kata nama am yang mereka tahu dari pelajaran kelmarin

3. guru menyebut contoh-contoh lain kata nama am dan penekanan kepada cara menulis kata nama am menggunakan huruf kecil.

4. latihan bertulis kata nama am

EMKKreatif dan inovatif

Nilai : Kasih-sayang,hormat-mengormati

Bahan Bantu MengajarBuku teks,gambar,buku latihan,lembaran kerja

Penilaian Pengajaran dan PembelajaranMurid dapat memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks

Refleksi

MataPelajaran Dan KelasBahasa Melayu Tahun 1 Gigih

Tema/tajukKeluarga Huda-saudara mara Huda

Masa/Tarikh/HariMasa: 7.45-9.15 Tarikh : 8.7..2013 2013 Hari :Isnin

Standard Pembelajaran 1.2.4/2.2.1

Objektif pembelajaranPada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1. murid dapat menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup.

Aktiviti1. bimbing murid membaca perkataan yang ada di dalam buku teks dengan betul

2. bimbing murid menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata tertutup dan terbuka yang lain yang berkaitan dengan tajuk

EMKKreatif dan inovatif

Nilai : Kasih-sayang,hormat-mengormati

Bahan Bantu MengajarBuku teks,gambar,buku latihan,lembaran kerja

Penilaian Pengajaran dan PembelajaranMurid dapat menyebut suku kata terbuka dan tertutup berdasarkan gambar

Refleksi

MataPelajaran Dan KelasBahasa Melayu Tahun 1 Gigih

Tema/tajukKeluarga Huda-saudara mara Huda

Masa/Tarikh/HariMasa: 10.45-12.15 Tarikh : 16.6. 2013 Hari :Ahad

Standard Pembelajaran 2.2.1

Objektif pembelajaranPada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1. murid dapat membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vocal berganding,digraph dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

Aktiviti1. minta murid bersoaljawab tentang datuk dan nenek mereka.

2. bimbing murid bercerita tentang datuk dan nenek mereka.

EMKKreatif dan inovatif

Nilai : Kasih-sayang,hormat-mengormati

Bahan Bantu MengajarBuku teks,gambar,buku latihan,lembaran kerja

Penilaian Pengajaran dan PembelajaranMurid dapat membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul

Refleksi

MataPelajaran Dan KelasBahasa Melayu Tahun 1 Gemilang

Tema/tajukKeluarga Huda-saudara mara Huda

Masa/Tarikh/HariMasa: 10.45-12.15 Tarikh : 19.5.2013 Hari :AHAD

Standard Pembelajaran 3.2.4/5.1.2

Objektif pembelajaranPada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1. murid dapat menulis perkataan kata nama khas dengan tulisan yang cantik dan kemas

Aktiviti1. bimbing murid mengeja dan membaca perkataan yang terdapat dalam gambar.

2. minta murid menulis perkataan tersebut dalam buku tulis

3. bimbing murid membaca dan memahami ayat yang mengandungi kata nama khas

4. minta murid menulis perkataan kata nama khas lain bagi orang dan haiwan.

EMKKreatif dan inovatif

Nilai : Kasih-sayang,hormat-mengormati

Bahan Bantu MengajarBuku teks,gambar,buku latihan,lembaran kerja

Penilaian Pengajaran dan PembelajaranMurid dapat menulis perkataan kata nama khas dengan tulisan yang cantik dan kemas

Refleksi

MataPelajaran Dan KelasBahasa Melayu Tahun 1 Gemilang

Tema/tajukKeluarga Huda-saudara mara Huda

Masa/Tarikh/HariMasa: 8.45-9.15/11.45-12.45 Tarikh : 27.2.2013 Hari :Rabu

Standard Pembelajaran 3.2.4/5.1.2

Objektif pembelajaranPada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1. murid dapat menulis perkataan kata nama khas dengan tulisan yang cantik dan kemas

Aktiviti1. kenal pasti kata nama khas

2. menulis kata nama khas dengan tulisan yang cantik dan kemas

EMKKreatif dan inovatif

Nilai : Kasih-sayang,hormat-mengormati

Bahan Bantu MengajarBuku teks,gambar,buku latihan,lembaran kerja

Penilaian Pengajaran dan PembelajaranMurid dapat menulis perk