RPH BM TAHUN 4 2015

  • Published on
    01-Nov-2015

  • View
    110

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RPH

Transcript

<p>SUBJEKBAHASA MALAYSIA</p> <p>TEMAAMALAN KESIHATAN DAN KEBERSIHAN</p> <p>TAJUKBERSIH DAN SIHAT</p> <p>TAHUN4 Gigih</p> <p>MINGGU Minggu 8</p> <p>HARI / TARIKHRabu / 25.2.2015</p> <p>MASA8.30-9.30 pagi</p> <p>STANDARD PENGAJARAN2.4Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons yang betul</p> <p>STANDARD PEMBELAJARAN2.4.2Pada akhir pengajaran, murid dapat:1. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul.</p> <p>AKTIVITI1. Murid dan guru bersoal jawab.2. Murid membaca risalah dalam petikan buku teks.3. Murid memberikan respons terhadap soalan yang diberikan guru.4. Murid dan guru membincangkan jawapan.5. Murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan soalan yang diberikan.6. Guru menghubungkaitkan isi pembelajaran dengan kehidupan seharian.</p> <p>PemulihanMurid membina frasa dan ayatPengayaan Murid membina ayat yang gramatis berdasarkan perkataan yang diberikan.</p> <p>PENGISIAN KURIKULUMIlmu : SainsNilai : Bekerjasama, BeringatEMK : kreativiti dan inovatifKB : Menjana Idea, MengecamBCB : Mencatat maklumat </p> <p>BAHAN BANTU BELAJARBuku teks.</p> <p>PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANMurid dapat menjawab soalan kefahaman berdasarkan risalah yang terdapat di dalam buku teks.</p> <p>REFLEKSIProses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar.</p> <p>SUBJEKBAHASA MALAYSIA</p> <p>TEMAAMALAN KESIHATAN DAN KEBERSIHAN</p> <p>TAJUKBERSIH DAN SIHAT</p> <p>TAHUN4 Gigih</p> <p>MINGGU Minggu 8</p> <p>HARI / TARIKHKhamis / 26.2.2015</p> <p>MASA9.30-10.00, 10.20-10.50 pagi</p> <p>STANDARD PENGAJARAN3.5Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.</p> <p>STANDARD PEMBELAJARAN3.5.2Pada akhir pengajaran, murid dapat:1. Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat carta daripada pelbagai sumber.</p> <p>AKTIVITI1. Murid dan guru bersoal jawab.2. Murid membaca keratan ensiklopedia dalam buku teks.3. Murid memberikan respond terhadap soalan yang diberikan guru.4. Murid mengeluarkan maklumat daripada petikan berdasarkan soalan yang diberikan oleh guru.5. Murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan soalan yang diberikan.6. Guru menghubungkaitkan isi pembelajaran dengan kehidupan seharian.PemulihanMurid menyusun maklumat berdasarkan urutan dengan bimbingan guru.Pengayaan Murid membina ayat yang gramatis berdasarkan perkataan dan frasa yang terdapat dalam petikan ensiklopedia.</p> <p>PENGISIAN KURIKULUMIlmu : SainsNilai : Bekerjasama, BeringatEMK : kreativiti dan inovatifKB : Menjana Idea, MengecamBCB : Mencatat maklumat </p> <p>BAHAN BANTU BELAJARBuku teks.</p> <p>PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN</p> <p>REFLEKSIProses pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dilaksanakan keranan sekolah mengadakan program sambutan Mauludur Rasul. Proses pengajaran dan pembelajaran dakan dilaksanakan dalam kelas yang akan datang.</p> <p>SUBJEKBAHASA MALAYSIA</p> <p>TEMAAMALAN KESIHATAN DAN KEBERSIHAN</p> <p>TAJUKBERSIH DAN SIHAT</p> <p>TAHUN4 Gigih</p> <p>MINGGU Minggu 9</p> <p>HARI / TARIKHAhad / 1.3.2015</p> <p>MASA8.30-9.30 pagi</p> <p>STANDARD PENGAJARAN3.5Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul.</p> <p>STANDARD PEMBELAJARAN3.5.2Pada akhir pengajaran, murid dapat:1. Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis.</p> <p>AKTIVITI1. Murid mendengar guru membaca info berkaitan makanan yang seimbang.2. Murid mencatat nota isi penting.3. Murid menyenaraikan makanan yang telah disebutkan oleh guru berkenaan makanan seimbang.4. Murid membina ayat ulasan tentang makanan yang disebutkan dengan gramatis5. Guru menghubungkaitkan isi pembelajaran dengan kehidupan seharian.PemulihanMurid membina ayat berdasarkan jenis makanan yang telah disenaraikan.Pengayaan Murid mencari dan menyenaraikan kosa kata istilah.</p> <p>PENGISIAN KURIKULUMIlmu : SainsNilai : Bekerjasama, BeringatEMK : kreativiti dan inovatifKB : Menjana Idea, MengecamBCB : Mencatat maklumat </p> <p>BAHAN BANTU BELAJARBuku teks, buku tulis.</p> <p>PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN1. Murid menulis dua isi penting berdasarkan info yang dibacakan.2. Murid dapat melengkapkan ulasan makanan seimbang.</p> <p>REFLEKSI1. Seramai enam orang murid mengambil masa yang agak lama untuk membina ayat.2. Latihan membina ayat diberikan.3. Guru memberikan galakan moral kepada murid.</p> <p>SUBJEKBAHASA MALAYSIA</p> <p>TEMASENTIASA SELAMAT</p> <p>TAJUKSENTIASA AWASI DIRI</p> <p>TAHUN4 Gigih</p> <p>MINGGU Minggu 9</p> <p>HARI / TARIKHIsnin 2.3.2015</p> <p>MASA8.30 9.30 pagi</p> <p>STANDARD PENGAJARAN5.1Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.</p> <p>STANDARD PEMBELAJARAN5.1.5Pada akhir pengajaran, murid dapat:1. Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut konteks.</p> <p>AKTIVITI1. Murid membaca dialog yang terdapat dalam buku teks2. Murid menyenaraikan kata adjektif yang terdapat dalam dialog..3. Murid diberi penerangan kata penguat.4. Murid menyenaraikan kata penguat + kata adjektif.5. Murid membina ayat berdasarkan kata penguat + kata adjektif yang dijumpai..6. Guru menghubungkaitkan isi pengajaran dan pembelajaran hari ini dengan kehidupan seharian. PemulihanMurid menyenaraikan kata adjektif yang mereka tahu.Pengayaan Murid membina ayat berdasarkan kata penguat + kata adjektif yang diberikan oleh guru.</p> <p>PENGISIAN KURIKULUMIlmu : kesihatanNilai : menjaga kebersihan diriEMK : kreativiti dan inovatifKB : Mengingat, memahami.BCB : Mencatat maklumat </p> <p>BAHAN BANTU BELAJARBuku teks, buku tulis.</p> <p>PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN1. Murid dapat membina empat ayat dengan menggunakan kata penguat + kata adjektif dengan betul.</p> <p>REFLEKSI1. Enam orang murid yang masih lemah dalam membina ayat dibimbing oleh guru.</p> <p>SUBJEKBAHASA MALAYSIA</p> <p>TEMASENTIASA SELAMAT</p> <p>TAJUKDATUKKU TOKOH SILAT</p> <p>TAHUN4 Gigih</p> <p>MINGGU Minggu 9</p> <p>HARI / TARIKHSelasa / 3.3.2015</p> <p>MASA8.30 9.30 pagi</p> <p>STANDARD PENGAJARAN1.4Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.</p> <p>STANDARD PEMBELAJARAN1.4.2Pada akhir pengajaran, murid dapat:1. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. </p> <p>AKTIVITI1. Murid melakonkan dialog.2. Murid mengenal pasti penggunaan gelaran yang terdapat dalam dialog yang ujarkan.3. Murid diberi penerangan tentang penggunaan gelaran yang betul.4. Murid membina ayat yang terdapat gelaran dan mengujarkannya di dalam kelas.5. Murid lain menyatakan penggunaan gelaran yang terdapat dalam ayat betul atau salah.6. Guru menghubungkaitkan proses pengajaran hari ini dengan kehidupan seharian. PemulihanMurid menyenaraikan contoh-contoh gelaran yang pernah mereka dengar dengan bantuan guru.Pengayaan Murid membina bina ayat dengan menggunakan gelaran yang diberikan oleh guru.</p> <p>PENGISIAN KURIKULUMIlmu : AgamaNilai : Hormat menghormatiEMK : kreativiti dan inovatifKB : Menjana Idea, MengecamBCB : Mencatat maklumat </p> <p>BAHAN BANTU BELAJARBuku teks, buku tulis.</p> <p>PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN1. Murid membaca dialog secara yang mempunyai gelaran dengan lancar.2. Murid membina ayat berdasarkan gelaran yang disenaraikan oleh guru.</p> <p>REFLEKSI1. Enam orang murid dibantu oleh guru untuk membina ayat.2. Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar.</p> <p>SUBJEKBAHASA MALAYSIA</p> <p>TEMASENTIASA SELAMAT</p> <p>TAJUKBIAR LAMBAT ASAL SELAMAT</p> <p>TAHUN4 Gigih</p> <p>MINGGU Minggu 9</p> <p>HARI / TARIKHRabu / 4.3.2015</p> <p>MASA8.00 9.00 pagi</p> <p>STANDARD PENGAJARAN2.5Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.</p> <p>STANDARD PEMBELAJARAN2.5.1Pada akhir pengajaran, murid dapat:1. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul.</p> <p>AKTIVITI1. Murid membaca prosa yang terdapat pada muka surat 43 di dalam buku teks.2. Murid menyatakan secara lisan perkara yang perlu dilakukan apabila loceng balik dibunyikan.3. Murid diberikan soalan terbuka berkaitan dengan prosa untuk mendapatkan maklumat tersurat dan tersirat.4. Murid murid menjawab soalan di dalam buku tulis dengan bantuan guru.5. Guru menghubungkaitkan isi pengajaran dan pembelajaran hari ini dengan kehidupan seharian. PemulihanMurid menulis semula prosa di dalam buku tulisPengayaan Murid menyenaraikan aktiviti lain yang boleh dilakukan selepas loceng balik dibunyikan.</p> <p>PENGISIAN KURIKULUMIlmu : Kesedaran SivikNilai : Hormat menghormatiEMK : kreativiti dan inovatifKB : Mengingat, memahami, BCB : Mencatat maklumat </p> <p>BAHAN BANTU BELAJARBuku teks, buku tulis.</p> <p>PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN1. Murid dapat menyenaraikan 3 maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan prosa dengan bantuan guru.</p> <p>REFLEKSI1. Enam orang murid diberikan latihan menulis semula prosa</p> <p>SUBJEKBAHASA MALAYSIA</p> <p>TEMASENTIASA SELAMAT</p> <p>TAJUKKESELAMATAN PENGGUNAAN LIF</p> <p>TAHUN4 Gigih</p> <p>MINGGU Minggu 9</p> <p>HARI / TARIKHKhamis / 5.3.2015</p> <p>MASA9.30 10.00, 10.20 10.50 pagi</p> <p>STANDARD PENGAJARAN3.4Menulis imlak dengan tepat.</p> <p>STANDARD PEMBELAJARAN3.4.2Pada akhir pengajaran, murid dapat:1. Menulis frasa dan ayat yang ada perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak.</p> <p>AKTIVITI1. Murid mendengar info yang dibacakan oleh guru berkaitan dengan Keselamatan Penggunaan Lif2. Murid menulis ayat yang dibacakan oleh guru di dalam buku tulis.3. Murid diterangkan oleh guru tentang perkataan berimbuhan pinjaman.4. Murid menyenaraikan imbuhan pinjaman yang terdapat di dalam buku teks.5. Murid membina ayat berdasarkan perkataan berimbuhan pinjaman.6. Guru menghubungkaitkan isi pengajaran dan pembelajaran hari ini dengan kehidupan seharian. PemulihanMurid menyalin semula ayat yang dibaca oleh guru.Pengayaan Murid membina ayat berdasarkan perkataan berimbuhan pinjaman yang diberikan oleh guru.</p> <p>PENGISIAN KURIKULUMIlmu : Kesedaran SivikNilai : Hormat menghormatiEMK : kreativiti dan inovatifKB : Mengingat, memahami, BCB : Mencatat maklumat </p> <p>BAHAN BANTU BELAJARBuku teks, buku tulis.</p> <p>PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN1. Murid dapat menuliskan semula lima ayat yang dibacakan oleh guru dengan ejaan dan tanda baca yang tepat.</p> <p>REFLEKSI1. Enam orang murid diberikan latihan menulis semula ayat yang dibaca oleh guru.</p> <p>SUBJEKBAHASA MALAYSIA</p> <p>TEMASENTIASA SELAMAT</p> <p>TAJUKBERJALAN DENGAN BERWASPADA</p> <p>TAHUN4 Gigih</p> <p>MINGGU Minggu 10</p> <p>HARI / TARIKHAhad / 9.3.2015</p> <p>MASA8.30 9.30 pagi</p> <p>STANDARD PENGAJARAN5.1Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.</p> <p>STANDARD PEMBELAJARAN5.1.2Pada akhir pengajaran, murid dapat:1. Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks.</p> <p>AKTIVITI1. Murid membaca teks Berjalan Dengan Berwaspada yang terdapat dalam buku teks muka surat 45.2. Murid diterangkan tentang kata nama khas tidak hidup yang terdapat dalam teks..3. Murid menyenaraikan kata nama khas bukan hidup yang boleh ditemui di dalam teks4. Murid membina ayat berdasarkan kata nama khas bukan hidup.5. Guru menghubungkaitkan isi pengajaran dan pembelajaran hari ini dengan kehidupan seharian. PemulihanMurid menyenaraikan kata nama khas bukan hidup yang mereka tahu dan dibantu oleh guru.Pengayaan Murid membina ayat berdasarkan kata nama khas bukan manusia yang diberikan oleh guru.</p> <p>PENGISIAN KURIKULUMIlmu : Bertolak ansurNilai : Hormat menghormatiEMK : kreativiti dan inovatifKB : Mengingat, memahami, BCB : Mencatat maklumat </p> <p>BAHAN BANTU BELAJARBuku teks, buku tulis.</p> <p>PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN</p> <p>REFLEKSI</p> <p>SUBJEKBAHASA MALAYSIA</p> <p>TEMASENTIASA SELAMAT</p> <p>TAJUKSENTIASA AWASI DIRI</p> <p>TAHUN4 Gigih</p> <p>MINGGU Minggu 9</p> <p>HARI / TARIKHKhamis / 5.3.2015</p> <p>MASA9.30-10.00, 10.20-10.50 pagi</p> <p>STANDARD PENGAJARAN3.4Menulis imlak dengan tepat.</p> <p>STANDARD PEMBELAJARAN3.4.2Pada akhir pengajaran, murid dapat:1. Menulis frasa dan ayat yang ada perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak.</p> <p>AKTIVITI1. Murid mendengar ayat yang disebutkan oleh guru.2. Murid murid menulis ayat yang diperdengarkan di dalam buku tulis.3. Murid diberi penerangan tentang imbuhan pinjaman.4. Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan pinjaman yang terdapat dalam teks.5. Murid membina ayat berdasarkan perkataan berimbuhan pinjaman.6. Guru menghubungkaitkan isi pengajaran dan pembelajaran hari ini dengan kehidupan seharian. PemulihanMurid menulis imlak ayat yang dibaca oleh guru.Pengayaan Murid membina ayat berdasarkan perkataan berimbuhan pinjaman yang diberikan oleh guru..</p> <p>PENGISIAN KURIKULUMIlmu : Kesedaran SivikNilai : Hormat menghormatiEMK : kreativiti dan inovatifKB : Mengingat, memahami, mengaplikasi.BCB : Mencatat maklumat </p> <p>BAHAN BANTU BELAJARBuku teks, buku tulis.</p> <p>PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN</p> <p>REFLEKSI</p> <p>SUBJEKBAHASA MALAYSIA</p> <p>TEMASENTIASA SELAMAT</p> <p>TAJUKSENTIASA AWASI DIRI</p> <p>TAHUN4 Gigih</p> <p>MINGGU Minggu 9</p> <p>HARI / TARIKHKhamis / 5.3.2015</p> <p>MASA9.30-10.00, 10.20-10.50 pagi</p> <p>STANDARD PENGAJARAN3.4Menulis imlak dengan tepat.</p> <p>STANDARD PEMBELAJARAN3.4.2Pada akhir pengajaran, murid dapat:1. Menulis frasa dan ayat yang ada perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak.</p> <p>AKTIVITI1. Murid mendengar ayat yang disebutkan oleh guru.2. Murid murid menulis ayat yang diperdengarkan di dalam buku tulis.3. Murid diberi penerangan tentang imbuhan pinjaman.4. Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan pinjaman yang terdapat dalam teks.5. Murid membina ayat berdasarkan perkataan berimbuhan pinjaman.6. Guru menghubungkaitkan isi pengajaran dan pembelajaran hari ini dengan kehidupan seharian. PemulihanMurid menulis imlak ayat yang dibaca oleh guru.Pengayaan Murid membina ayat berdasarkan perkataan berimbuhan pinjaman yang diberikan oleh guru..</p> <p>PENGISIAN KURIKULUMIlmu : Kesedaran SivikNilai : Hormat menghormatiEMK : kreativiti dan inovatifKB : Mengingat, memahami, mengaplikasi.BCB : Mencatat maklumat </p> <p>BAHAN BANTU BELAJARBuku teks, buku tulis.</p> <p>PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN</p> <p>REFLEKSI</p> <p>SUBJEKBAHASA MALAYSIA</p> <p>TEMASENTIASA SELAMAT</p> <p>TAJUKSENTIASA AWASI DIRI</p> <p>TAHUN4 Gigih</p> <p>MINGGU Minggu 10</p> <p>HARI / TARIKHKhamis / 12.3.2015</p> <p>MASA9.30-10.00, 10.20-10.50 pagi</p> <p>STANDARD PENGAJARAN5.1Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.</p> <p>STANDARD PEMBELAJARAN5.1.2Pada akhir pengajaran, murid dapat:1. Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks.</p> <p>AKTIVITI1. Murid membaca teks prosa yang bertajuk Berjalan Dengan Berwaspada.2. Murid diberi penerangan tentang kata nama khas tak hidup.3. Murid mencari kata nama khas tak hidup yang terdapat dalam teks prosa.4. Murid membina ayat dengan menggunakan kata nama khas tak hidup yang dijumpai.5. Guru menghubungkaitk...</p>