RPH DUNIA MUZIK TAHUN 2P.doc

  • Published on
    05-Dec-2015

  • View
    283

  • Download
    15

Embed Size (px)

Transcript

<p>RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2</p> <p>Minggu:1</p> <p>Mata Pelajaran:Dunia Muzik</p> <p>Kelas:Tahun 2 PHari: SELASATarikh : 17 FEB 2015Masa:30 Minit MODUL 1:PENGALAMAN MUZIKALNyanyianFokus Ekspresi:Warna TonStandard Kandungan : 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. Standard Pembelajaran : 1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul</p> <p>atau berkumpulan.</p> <p> suara lembut , - suara serak, - suara nyaring, </p> <p> suara halus, - suara garau, - suara nasal, - suara lelaki dan perempuan </p> <p>Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:</p> <p>1. Murid menyanyi lagu dengan ton suara yang betul.</p> <p>Aktiviti:</p> <p>1.Mendengar lagu .</p> <p>2.Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi.</p> <p>3.Murid mendemonstrasi warna ton suara manusia mengikut ikon</p> <p>gambar yang ditunjuk oleh guru.</p> <p>4.Murid dibimbing oleh guru.</p> <p>5.Guru membuat penyerapan nilai murni.</p> <p>6.Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.</p> <p>Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu Tahun 1.</p> <p>Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - warna ton suara manusia, radio, CD lagu Tahun 2</p> <p>Penyerapan Nilai: - Jujur</p> <p>- Rajin</p> <p>Kemahiran Berfikir : Membezakan warna ton.</p> <p>TMK: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video,</p> <p>EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid demontrasi warna ton manusia secara kreatif.</p> <p>RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2</p> <p>Page 2Minggu:2</p> <p>Mata Pelajaran:Dunia Muzik</p> <p>Kelas:Tahun 2 Hari:Tarikh:Masa:30 Minit Tajuk: MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKALNyanyianFokus Ekspresi:PernafasaanStandard Kandungan: 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. Standard Pembelajaran : 1.1.2 Menyanyi dengan pernafasan yang betul.</p> <p> pengambilan nafas </p> <p> pengeluaran nafas </p> <p>Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:</p> <p>1.Murid menyanyi lagu dengan ton suara dan pernafasan yang betul.</p> <p>Aktiviti:</p> <p>1.Mendengar lagu .</p> <p>2.Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi.</p> <p>3.Murid menyanyi dengan cara pernafasan.</p> <p>4.Murid dibimbing oleh guru.</p> <p>5.Guru membuat penyerapan nilai murni.</p> <p>6.Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.</p> <p>Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu Tahun 1.</p> <p>Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - pengambilan nafas dan pengeluaran nafas, radio dan</p> <p>CD lagu Tahun 2.</p> <p>Penyerapan Nilai:- Bersyukur</p> <p>- Kerjasama</p> <p>Kemahiran Berfikir :Membezakan pengambilan nafas dan pengeluaran nafas,</p> <p>semasa nyanyian.</p> <p>TMK: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video.</p> <p>EMK (Elemen Merentas Kurikulum): Kreativiti murid menyanyi secara kreatif.</p> <p>RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2</p> <p>Page 3Minggu:3</p> <p>Mata Pelajaran:Dunia Muzik</p> <p>Kelas:Tahun 2 Hari:Tarikh:Masa:30 Minit Tajuk: MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKALNyanyianFokus Ekspresi:PicStandard Kandungan : 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. Standard Pembelajaran : 1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat.</p> <p> pic tinggi </p> <p> pic rendah </p> <p> pic pertengahaan </p> <p>Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:</p> <p>1. Murid menyanyi lagu dengan ton suara yang betul. </p> <p>2. Murid menyanyi dengan pic yang betul. </p> <p>Aktiviti:</p> <p>1. Mendengar lagu . </p> <p>2. Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi. </p> <p>3. Murid menyanyi dengan pic tinggi, pic rendah dan pic pertengahan. </p> <p>4. Murid dibimbing oleh guru. </p> <p>5. Guru membuat penyerapan nilai murni. </p> <p>6. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini. </p> <p>Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu Tahun 1.</p> <p>Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - pic tinggi dan pic rendah, radio dan CD lagu Tahun 2.</p> <p>Penyerapan Nilai: - Kasih sayang</p> <p>- Bertolak ansur</p> <p>Kemahiran Berfikir :Membezakan pic tinggi dan pic rendah</p> <p>TMK:Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video</p> <p>EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid menyanyi dengan membuat gerakan pic tinggi dan pic rendah secara kreatif.</p> <p>RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2</p> <p>Page 4Minggu:4</p> <p>Mata Pelajaran:Dunia Muzik</p> <p>Kelas:Tahun 2 Hari:Tarikh:Masa:30 Minit Tajuk:MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKALNyanyianFokus Ekspresi:TempoStandard Kandungan : 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. Standard Pembelajaran : 1.1.4 Menyanyi mengikut tempo.</p> <p>- cepat - lambat</p> <p>Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:</p> <p>1. Murid menyanyi lagu dengan ton suara dan pernafasan yang betul mengikut tempo.</p> <p>Aktiviti:</p> <p>1. Mendengar lagu . </p> <p>2. Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi. </p> <p>3. Murid menyanyi lagu mengikut tempo cepat dan lambat. </p> <p>4. Murid dibimbing oleh guru. </p> <p>5. Guru membuat penyerapan nilai murni. </p> <p>6. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini. </p> <p>Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu Tahun 1.</p> <p>Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - tempo cepat dan tempo lambat, radio dan CD lagu Tahun 2. Penyerapan Nilai : - Hormat menghormati</p> <p>- Menyanjung budaya</p> <p>Kemahiran Berfikir :Membezakan tempo cepat dan lambat semasa nyanyian.</p> <p>TMK:Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video.</p> <p>EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid menyanyi dengan membuat pergerakan tempo cepat dan lambat secara kreatif.</p> <p>RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3</p> <p>Page 5Minggu:5</p> <p>Mata Pelajaran:Dunia Muzik</p> <p>Kelas:Tahun 2 Hari:Tarikh: Masa:30 Minit Tajuk: MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKALNyanyianFokus Ekspresi:DinamikStandard Kandungan : 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. Standard Pembelajaran : 1.1.5 Menyanyi dengan dinamik.</p> <p>- lembut ( p ) - kuat ( f )</p> <p>Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:</p> <p>1. Murid menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang betul.</p> <p>Aktiviti:</p> <p>1.Mendengar lagu .</p> <p>2.Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi.</p> <p>3.Murid menyanyi dengan dinamik lembut dan dinamik kuat.</p> <p>4.Murid dibimbing oleh guru.</p> <p>5.Guru membuat penyerapan nilai murni.</p> <p>6.Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.</p> <p>Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu Tahun 1.</p> <p>Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - dinamik lembut dan kuat, radio dan CD lagu Tahun 2.</p> <p>Penyerapan Nilai:Kerjasama</p> <p>Kemahiran Berfikir :Membezakan dinamik lembut dan kuat.</p> <p>TMK:Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video.</p> <p>EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid menyanyi dengan aksi dinamik kuat dan lembut secara kreatif.</p> <p>RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2</p> <p>Page 6Minggu:6</p> <p>Mata Pelajaran:Dunia Muzik</p> <p>Kelas:Tahun 2 Hari:Tarikh:Masa:30 Minit Tajuk:MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKALNyanyianFokus Ekspresi:Sebutan Huruf VokalStandard Kandungan : 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. Standard Pembelajaran : 1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal</p> <p>- a , e , o , i , u.</p> <p>Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:</p> <p>1.Murid menyanyi lagu dengan ton suara dan sebutan yang betul.</p> <p>Aktiviti:</p> <p>1.Mendengar lagu dari rakaman radio dan CD lagu Tahun 2</p> <p>2.Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi.</p> <p>3.Murid menyanyi lagu dengan vokal a, e, o, i,u.</p> <p>4.Murid dibimbing oleh guru.</p> <p>5.Guru membuat penyerapan nilai murni.</p> <p>6.Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.</p> <p>Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu lagu Tahun 1</p> <p>Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - huruf vokal a, e, o, i ,u, kibod, radio, CD lagu Tahun 2.</p> <p>Penyerapan Nilai:Menghargai masa</p> <p>Kemahiran Berfikir :Membezakan vokal a, e, o, i, u</p> <p>TMK:Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video</p> <p>EMK (Elemen Merentas Kurikulum): Kreativiti murid menyanyi dengan ton suara dengan kreatif.</p> <p>RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2</p> <p>Minggu:7</p> <p>Mata Pelajaran:Dunia Muzik</p> <p>Kelas:Tahun 2 KHari: JumaatTarikh: 27 Feb 2015Masa: 2.30 3.00 Ptg ( 30 Minit )Tajuk: MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKALPERKUSIFokus Ekspresi: DetikStandard Kandungan : 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir.</p> <p>Standard Pembelajaran : 1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik.</p> <p> postur </p> <p> cara memainkan </p> <p>Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:</p> <p>1. Murid memainkan perkusi dengan postur yang betul.</p> <p>2 . Murid cara memainkan perkusi mengikut detik dengan betul</p> <p>Aktiviti:</p> <p>1.Mendengar lagu .</p> <p>2.Murid memainkan perkusi dengan postur duduk dan berdiri.</p> <p>3.Murid cara memainkan perkusi mengikut detik lagu.</p> <p>4.Murid dibimbing oleh guru.</p> <p>5.Guru membuat penyerapan nilai murni.</p> <p>6.Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.</p> <p>Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah mendengar lagu Tahun 1.</p> <p>Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - perkusi, postur duduk dan berdiri, radio, CD lagu Tahun 2.</p> <p>Penyerapan Nilai:Kasih sayang</p> <p>Kemahiran Berfikir :Membezakan bermain perkusi dengan postur duduk dan berdiri.</p> <p>TMK:Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video</p> <p>EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid bermain perkusi secara kreatif.</p> <p>Impak / Refleksi: </p> <p>RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2</p> <p>Page 8Minggu:8</p> <p>Mata Pelajaran:Dunia Muzik</p> <p>Kelas:Tahun 2 KHari: JumaatTarikh: 6 Mac 2015Masa: 2.30 3.00 Ptg ( 30 Minit ) Tajuk:MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKALPERKUSIFokus Ekspresi:TempoStandard Kandungan :1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir.</p> <p>Standard Pembelajaran :1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo.</p> <p> cepat </p> <p> lambat </p> <p>Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:</p> <p>1. Murid memainkan perkusi mengikut tempo dengan betul.</p> <p>Aktiviti:</p> <p>1.Mendengar lagu.</p> <p>2.Murid bermain perkusi mengikut tempo cepat dan lambat.</p> <p>3.Murid dibimbing oleh guru.</p> <p>4.Guru membuat penyerapan nilai murni.</p> <p>5.Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.</p> <p>Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah mendengar lagu Tahun 1.</p> <p>Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - perkusi, tempo cepat dan lambat, radio, CD lagu Tahun 2</p> <p>Penyerapan Nilai:Bertolak ansur</p> <p>Kemahiran Berfikir :Membezakan tempo cepat dan lambat.</p> <p>TMK:Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video</p> <p>EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid bermian perkusi badan tempo cepat dan lambat secara kreatif.</p> <p>Impak / Refleksi:</p> <p>RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2</p> <p>Page 9Minggu:9</p> <p>Mata Pelajaran:Dunia Muzik</p> <p>Kelas:Tahun 2 KHari: JumaatTarikh: 13 Mac 2015Masa: 2.30 3.00 Ptg ( 30 Minit ) Tajuk: MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKALPERKUSIFokus Ekspresi:DinamikStandard Kandungan : 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir.</p> <p>Standard Pembelajaran :1.2.3 Memainkan perkusi dengan dinamik.</p> <p> lembut ( p ) </p> <p> kuat ( f ) </p> <p>Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:</p> <p>1. Murid memainkan perkusi dengan dinamik yang betul.</p> <p>Aktiviti:</p> <p>1.Mendengar lagu.</p> <p>2.Murid bermain perkusi dengan dinamik lembut kuat.</p> <p>3.Murid dibimbing oleh guru.</p> <p>4.Guru membuat penyerapan nilai murni.</p> <p>5.Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.</p> <p>Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu Tahun 1.</p> <p>Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - dinamik lembut dan kuat, radio dan CD lagu Tahun 2.</p> <p>Penyerapan Nilai:Kasih sayang</p> <p>- Bertolak ansur</p> <p>Kemahiran Berfikir :Membezakan dinamik lembut dan kuat</p> <p>TMK:Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video</p> <p>EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid bermain perkusi dengan dinamik lembut dan kuat secara kreatif.</p> <p>Impak / Refleksi:</p> <p>RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2</p> <p>Page 10Minggu:10</p> <p>Mata Pelajaran:Dunia Muzik</p> <p>Kelas:Tahun 2 Hari:Tarikh:Masa:30 Minit Tajuk:MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKALGERAKANFokus Ekspresi: DinamikStandard Kandungan :1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.</p> <p>Standard Pembelajaran :1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan:</p> <p> dinamik kuat </p> <p> dinamik lembut </p> <p>Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:</p> <p>1. Murid membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan dinamik dengan betul.</p> <p>Aktiviti:</p> <p>1. Mendengar lagu. </p> <p>2. Murid membuat pergerakan dinamik kuat dan lembut mengikut muzik. </p> <p>3. Murid dibimbing oleh guru. </p> <p>4. Guru membuat penyerapan nilai murni. </p> <p>5. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini. </p> <p>Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah membuat pergerakan semasa mendengar lagu Tahun 1. Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - dinamik kuat dan lembut, radio dan CD lagu Tahun 2. Penyerapan Nilai : - Hormat menghormati</p> <p>- Menyanjung budaya</p> <p>Kemahiran Berfikir :Membezakan dinamik kuat dan lembut semasa nyanyian.</p> <p>TMK:Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video</p> <p>EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid dengan membuat pergerakan dinamik kuat dan lembut secara kreatif.</p> <p>RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2</p> <p>Minggu:11</p> <p>Mata Pelajaran:Dunia Muzik</p> <p>Kelas:Tahun 2 KHari: SelasaTarikh: 24 Mac 2015Masa: 1.00 1.30 Ptg ( 30 Minit ) Tajuk: MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKALGERAKANFokus Ekspresi: PicStandard Kandungan : 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik</p> <p>Standard Pembelajaran :1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan:</p> <p> pic tinggi </p> <p> pic rendah </p> <p>Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:</p> <p>1. Murid membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan pic dengan betul</p> <p>Aktiviti:</p> <p>1. Mendengar lagu. </p> <p>2. Murid membuat pergerakan pic tinggi dan rendah. </p> <p>3. Murid dibimbing oleh guru. </p> <p>4. Guru membuat penyerapan nilai murni. </p> <p>5. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini. </p> <p>Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah membuat pergerakan semasa mendengar lagu Tahun 1. Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - pic tinggi dan rendah, radio, CD lagu Tahun 2. Penyerapan Nilai : - Menghargai alam sekitar</p> <p>- Tolong menolong</p> <p>Kemahiran Berfikir :Membezakan pic tinggi dan pic rendah</p> <p>TMK:Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video</p> <p>EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid membuat pergerakan secara kreatif.</p> <p> Impak / Refleksi: 23 daripada 25 orang dapat menguasai kemahiran yang telah </p> <p>diajar. Objektif pengajaran dan pembelajaran telah mencapai </p> <p>standard yang telah ditetapkan. 2 orang murid yang tidak menguasai </p> <p>diberikan aktiviti pemulihan.</p> <p>RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2</p> <p>Minggu:12</p> <p>Mata Pelajaran:Dunia Muzik</p> <p>Kelas:Tahun 2 KHari: SelasaTarikh: 31 Mac 2015Masa:1.00 1.30 Ptg ( 30 Minit ) Tajuk:MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKALGERAKANFokus Ekspresi:TempoStandard Kandungan : 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik</p> <p>Standard Pembelajaran : 1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan:</p> <p> tempo cepat </p> <p> tempo lambat </p> <p>Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:</p> <p>1. Murid membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan tempo dengan betul.</p> <p>Aktiviti:</p> <p>1. Mendengar lagu. </p> <p>2. Murid membuat pergerakan tempo cepat dan lambat. </p> <p>3. Murid dibimbing oleh guru. </p> <p>4. Guru membuat penyerapan nilai murni. </p> <p>5. Guru m...</p>