Rph Kelestarian Linus & Kssr

  • View
    56

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bm tahun 1

Transcript

Mata Pelajaran dan Kelas:BAHASA MALAYSIA / TAHUN1 BIJAKTema/Tajuk:Masa:StandardPembelajaran: 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut buny ba!a"a, atu ab#ad,"u$u $ata, %er$ataan, &ra"a dan ayat dengan betu'. LIT()ASI * K+n"tru$ ,Objektif Pembelajaran: -ada a$!r %enga#aran dan %embe'a#aran, murd da%at*1. Membaca certa dengan "ebutan yang #e'a" dan nt+na" yang betu'.2. Menyam%a$an certa yang d dengar dengan ayat tungga'.LIT()ASI*Murd membaca dan menu'" %er$ataan "u$u $ata tertutu%.Aktiviti pengajaran danpembelajaran:1. Murd membaca te$" ber$atandengan bmbnganguru.2. Murd menyam%a$an "emu'a certa yang ddengar dengan ayat tungga'... Murd menge#a dan membatang %er$ataan "u$u $ata tertutu% yang ada da'am %et$an.Pengisian Kurikulum EMK: Keu"a!a/ananN'a* Ka"! "ayang ,H+rmat 0meng!+rmat, S+%an "antun I'mu* -endd$an M+ra'Bahan Bantu Belajar: Bu$u Lat!an, Bu$u Te$"Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran:efleksi:Mata Pelajaran dan Kelas:BAHASA MALAYSIA / TAHUN1 BIJAK!ari dan Tarikh: AHA1 / 2, S(-T(MB() 2213Tema/Tajuk: HI1U- BAHA4IA/ Sama 0 "ama HebatMasa: 5.22 0 12.22 %gStandardPembelajaran: 2.6.1Membaca dan mema!am %e'baga ba!an bacaan "ecara dd$ !bur untu$ mem%er$aya $+"a $ata..

LIT()ASI * K+n"tru$ 7Objektif Pembelajaran: -ada a$!r %enga#aran dan %embe'a#aran, murd da%at*1. Membaca da'+g dengan "ebutan dan nt+na" yang betu' dan #e'a" "erta mengguna$an ba!a"a badan dengan $reat&.2. Menyata$an %er$ataan "eert dengan %er$ataan yang dceta$... Menu'" %er$ataan "eert %er$ataan yang terda%at da'am bu$u te$".LIT()ASI*Murd membaca dan menu'" %er$ataan "u$u $ata tertutu%.Aktiviti pengajaran danpembelajaran:1. Murd membaca da'+g Sama8"ama !ebat dengan bmbngan guru.2. Murd menyam%a$an "emu'a certa yang ddengar dengan ayat tungga'... Murd menge#a dan membatang %er$ataan "u$u $ata tertutu% yang ada da'am %et$an.3. Murd membuat 'a$+nan berda"ar$an certa 9"ama8"ama !ebat9 dengan bmbngan guru.7. Murd me'eng$a%$an 'at!an yang dber.6. 4uru membuat rumu"an ta#u$ d%e'a#ar !ar n.Pengisian Kurikulum EMK: "ilai: Meng!arga #lmu: A'am "e$tar, Bahan Bantu Belajar: Bu$u Lat!an, Bu$u Te$", Kad %er$ataanPenilaian Pengajaran dan Pembelajaran:Murd da%at membaca %et$an yang mem%unya %er$ataan "u$u $ata tertutu%:K;K;K