Rph Kssr Thn2 Wang Doc

  • Published on
    10-Jul-2015

  • View
    1.355

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR-TANPA LINUS Mata Pelajaran dan Kelas Tajuk Masa : : : Matematik Tahun 2 Arif

Wang hingga RM100 60 minit : 8.2 (i) (a)(b)(c)

Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: Menambah dua nilai wang yang melibatkan: a. ringgit, b. sen, c. ringgit dan sen, dan jumlahnya tidak melebihi RM100. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran: i. Persediaan menyediakan situasi/konteks pembelajaran yangg bermakna Guru bercerita tentang situasi jual beli makanan di kantin.

ii.Imaginasi-penjanaan idea dan sintesis idea Guru bertanya kepada murid membeli makanan yang nilai wangnya dalam ringgit sahaja, sen sahaja dan ringgit dan sen..

iii.Perkembangan-wujudkan situasi/konteks baru utk menguji kefahaman Murid dibimbing untuk menambah dua nilai wang dalam a) ringgit sahaja, b) sen sahaja, c) ringgit dan sen. Guru berbincang dengan murid dan menunjukkan langkah pengiraan di papan putih.

iv.Tindakan:pentaksiran terhadap perubahan kefahaman,kemahiran dan sikap Guru edarkan lembaran kerja.

Elemen Merentas Kurikulum(EMK): Keusahawanan

Bahan Bantu Belajar: Wang kertas, dan syiling, buku teks dan lembaran kerja.

Penilaian P&P: Penilaian melalui perbincangan dan lembaran kerja.

Refleksi:

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (Berserta Program LINUS - Numerasi)

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR-TANPA LINUS Mata Pelajaran dan Kelas Tajuk Masa : : : Matematik Tahun 2 Arif

Wang hingga RM100 60 minit : 8.2 (i) (a)(b)(c)

Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: Menambah dua nilai wang yang melibatkan: d. ringgit, e. sen, f. ringgit dan sen, dan jumlahnya tidak melebihi RM100. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran: i. Persediaan menyediakan situasi/konteks pembelajaran yangg bermakna Guru bercerita tentang situasi jual beli makanan di kantin.

ii.Imaginasi-penjanaan idea dan sintesis idea Guru bertanya kepada murid membeli makanan yang nilai wangnya dalam ringgit sahaja, sen sahaja dan ringgit dan sen..

iii.Perkembangan-wujudkan situasi/konteks baru utk menguji kefahaman Murid dibimbing untuk menambah dua nilai wang dalam

d) ringgit sahaja, e) sen sahaja, f) ringgit dan sen. Guru berbincang dengan murid dan menunjukkan langkah pengiraan di papan putih.

iv.Tindakan:pentaksiran terhadap perubahan kefahaman,kemahiran dan sikap Guru edarkan lembaran kerja yang berlainan untuk murid linus dan murid perdana.

Elemen Merentas Kurikulum(EMK): Keusahawanan

Bahan Bantu Belajar: Wang kertas, dan syiling, buku teks dan lembaran kerja.

Penilaian P&P: Penilaian melalui perbincangan dan lembaran kerja.

Refleksi: RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR-TANPA LINUS Mata Pelajaran dan Kelas Tajuk Masa : : : Matematik Tahun 2 Arif

Wang hinggaRM100 60 minit : 8.2 (ii) (a)(b)(c)

Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: Menambah tiga nilai wang yang melibatkan: g. ringgit, h. sen, i. ringgit dan sen, dan jumlahnya tidak melebihi RM100. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran: i. Persediaan menyediakan situasi/konteks pembelajaran yangg bermakna Guru bercerita berdasarkan gambar situasi murid membeli makanan dan minuman di kantin. Murid mengira berapa jumlah wang yang perlu dibayar kepada penjual.

ii.Imaginasi-penjanaan idea dan sintesis idea

Guru mengedarkan wang contoh kepada murid. Murid menggabungkan wang contoh yang diberi berdasarkan soalan yang disebut oleh guru. Guru menerangkan cara menyusun dan menambah tiga nilai wang yang melibatkan ringgit menggunakan bentuk lazim. Guru bimbing murid menyusun dan menambah wang dalam bentuk lazim. Aktiviti diulang untuk sen dan ringgit dan sen.

iii.Perkembangan-wujudkan situasi/konteks baru utk menguji kefahaman Aktiviti: Murid menjawab 10 soalan yang diberi oleh guru secara berpasangan. Guru berbincang jawapan dengan murid.

iv.Tindakan:pentaksiran terhadap perubahan kefahaman,kemahiran dan sikap Guru edarkan lembaran kerja.

Elemen Merentas Kurikulum(EMK): Keusahawanan

Bahan Bantu Belajar: Kad gambar, wang contoh.

Penilaian P&P: Penilaian melalui perbincangan dan lembaran kerja.

Refleksi:

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (Berserta Program LINUS - Numerasi)

Mata Pelajaran dan Kelas Tajuk : Masa : Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran:

: Matematik Tahun 2 Bestari Wang hingga RM100 60 minit : 8.2 (ii) (a)(b)(c)

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: Menambah tiga nilai wang yang melibatkan: a. ringgit,

b. sen, c. ringgit dan sen, dan jumlahnya tidak melebihi RM100. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran: i. Persediaan menyediakan situasi/konteks pembelajaran yg bermakna Guru bercerita berdasarkan gambar situasi murid membeli makanan dan minuman di kantin. Murid mengira berapa jumlah wang yang perlu dibayar kepada penjual.

ii.Imaginasi-penjanaan idea dan sintesis idea Guru mengedarkan wang contoh kepada murid. Murid menggabungkan wang contoh yang diberi berdasarkan soalan yang disebut oleh guru. Guru menerangkan cara menyusun dan menambah tiga nilai wang yang melibatkan ringgit menggunakan bentuk lazim. Guru bimbing murid menyusun dan menambah wang dalam bentuk lazim. Aktiviti diulang untuk sen dan ringgit dan sen.

iii.Perkembangan-wujudkan situasi/konteks baru utk menguji kefahaman Aktiviti: Murid menjawab 10 soalan yang diberi oleh guru secara berpasangan. Guru berbincang jawapan dengan murid.

iv.Tindakan:pentaksiran terhadap perubahan kefahaman,kemahiran dan sikap Guru edarkan lembaran kerja. Murid perdana Murid linus : soalan hingga RM100

: soalan hingga RM10

Elemen Merentas Kurikulum(EMK): Keusahawanan

Bahan Bantu Belajar: Kad gambar, wang contoh.

Penilaian P&P: Penilaian melalui perbincangan dan lembaran kerja.

Refleksi: RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR-TANPA LINUS Mata Pelajaran dan Kelas : Matematik Tahun 2 Teratai

Tajuk Masa

: :

Wang Hingga RM100 60 minit : 8.3(i)(a) (b)(c)

Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: Menolak dua nilai wang yangmelibatkan: a. ringgit b. sen c. ringgit dan sen

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran: i. Persediaan menyediakan situasi/konteks pembelajaran yg bermakna Memerhatikan dan menulis nilai wang yang digunakan dalam aktiviti jualbeli.

ii.Imaginasi-penjanaan idea dan sintesis idea Menolak dua nilai wang berdasarkan situasi di atas dengan bimbingan guru. Guru menerangkan konsep penolakkan nilai wang a. Ringgit dengan ringgit b. sen dengan sen c. ringgit dan sen

iii.Perkembangan-wujudkan situasi/konteks baru utk menguji kefahaman Aktiviti: murid menolak dua nilai wang berdasarkan kad soalan yang diberikan.

iv.Tindakan:pentaksiran terhadap perubahan kefahaman,kemahiran dan sikap Menjalankan aktiviti bersoaljawab dan memberikan lembaran kerja. Guru memantau dan membimbing murid .

Elemen Merentas Kurikulum(EMK): Kreativiti (pelbagai pola) pemerhatian, nilai murni

Bahan Bantu Belajar: Wang ringgit, sen sebenar dan contoh, lembaran kerja

Penilaian P&P: Penilaian melalui pemerhatian dan perbincangan

Refleksi:

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (Berserta Program LINUS - Numerasi)

Mata Pelajaran Tajuk Masa Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran:

: : : :

Matematik Tahun Dua Teratai Wang Hingga RM100 60 minit 8.3(i)

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menolak wang: a. ringgit b. sen c. ringgit dan sen Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: Murid Perdana i. Persediaan menyediakan situasi/konteks pembelajaran yg bermakna Memerhatikan dan menulis nilai wang yang digunakan dalam aktiviti jualbeli.

ii.Imaginasi-penjanaan idea dan sintesis idea Menolak dua nilai wang berdasarkan situasi di atas dengan bimbingan guru. Guru menerangkan konsep penolakkan nilai wang a. Ringgit dengan ringgit b. sen dengan sen c. ringgit dan sen

iii.Perkembangan-wujudkan situasi/konteks baru utk menguji kefahaman Aktiviti: murid menolak dua nilai wang berdasarkan kad soalan yang diberikan.

iv.Tindakan:pentaksiran terhadap perubahan kefahaman,kemahiran dan sikap Menjalankan aktiviti bersoaljawab dan memberikan lembaran kerja. Guru memantau dan membimbing murid .

iv:Tindakan:pentaksiran terhadap perubahan kefahaman,kemahiran dan sikap Murid Linus menulis ayat matematik tambah berulang dalam lembaran kerja

Murid LINUS (Numerasi) i. Persediaan menyediakan situasi/konteks pembelajaran yg bermakna Memerhatikan dan menulis nilai wang yang digunakan dalam aktiviti jualbeli.

ii.Imaginasi-penjanaan idea dan sintesis idea Menolak dua nilai wang berdasarkan situasi di atas dengan bimbingan guru. Guru menerangkan konsep penolakkan nilai wang a. Ringgit dengan ringgit b. sen dengan sen c. ringgit dan sen

iii.Perkembangan-wujudkan situasi/konteks baru utk menguji kefahaman Aktiviti: murid menolak dua nilai wang berdasarkan kad soalan yang diberikan.

iv:Tindakan:pentaksiran terhadap perubahan kefahaman,kemahiran dan sikap Murid Linus menolak wang hingga RM10

Elemen Merentas Kurikulum (EMK): Bahan Bantu Belajar: Gula-gula, wang ringgit dan sen Keusahawanan ( aktivit berjual beli)

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran: Penilaian melalui pemerhatian semasa P&P dan perbincangan.

Refleksi:

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR-TANPA LINUS Mata Pelajaran dan Kelas Tajuk Masa : : : Matematik Tahun 2 Naim

Wang hingga RM 100 60 minit : 8.3(ii) (a), (b), (c)

Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: Menulis ayat matematik menolak berturut-turut dua nilai wang daripada sebarang nilai wang hingga RM100 yang melibatkan:

a. ringgit b. sen c. ringgit dan sen Aktiviti pengajaran dan pembelajaran: i. Persediaan menyediakan situasi/konteks pembelajaran yg bermakna Memerhatikan dan menulis tentang pembelian barang yang melibatkan wang ringgit , sen , ringgit dan sen. Bercerita kepada murid tentang pembelian barang yang melibatkan ringgit, sen , ringgit dan sen.

ii.Imaginasi-penjanaan idea dan sintesis idea Membentuk ayat matematik penolakan berdasarkan kad nombor dengan bimbingan guru. Guru membimbing murid bagaimana untuk menyusun nilai wang secara bentuk lazim sebelum membuat penolakan berturut-turut.

iii.Perkembangan-wujudkan situasi/konteks baru utk menguji kefahaman Aktiviti: murid membina cerita tentang operasi penolakan nombor berturut-turut dua nilai wang berdasarkan kad nombor yang diberikan oleh guru.

iv.Tindakan:pentaksiran terhadap perubahan kefahaman,kemahiran dan sikap Murid menyelesaikan latihan penolakan berturut turut dua nilai wang sehingga RM100 serta membuat perbincangan bersama guru. Guru bertanggungjawab membimbing murid dalam menyelesaikan latihan

Elemen Merentas Kurikulum(EMK): Keusahawanan

Bahan Bantu Belajar: Wang ringgit, wang syiling, kad nombor, , lembaran kerja

Penilaian P&P: Penilaian melalui pemerhatian dan perbincangan Refleksi:

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (Berserta Program LINUS - Numerasi)

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR-TANPA LINUS Mata Pelajaran dan Kelas Tajuk Masa : : : Matematik Tahun 2 Naim

Wang hingga RM100 60 minit : 8.3(ii) (a), (b), (c)

Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: Menulis ayat matematik menolak berturut-turut dua nilai wang daripada sebarang nilai wang hingga RM100 yang melibatkan: a. ringgit b. sen c. ringgit dan sen Aktiviti pengajaran dan pembelajaran: i.Persediaan menyediakan situasi/konteks pembelajaran yg bermakna Memerhatikan dan menulis tentang penolakan wang yang melibatkan wang ringgit , sen , ringgit dan sen. Bercerita kepada murid tentang pembelian barang yang melibatkan ringgit, sen , ringgit dan sen.

ii.Imaginasi-penjanaan idea dan sintesis idea Membentuk ayat matematik penolakan berdasarkan kad nombor dengan bimbingan guru. Guru membimbing murid bagaimana untuk menyusun nilai wang secara bentuk lazim sebelum membuat penolakan berturut-turut.

iii.Perkembangan-wujudkan situasi/konteks baru utk menguji kefahaman

Aktiviti: murid membina cerita tentang operasi penolakan nombor berturut-turut dua nilai wang berdasarkan kad nombor yang diberikan oleh guru.

iv.Tindakan:pentaksiran terhadap perubahan kefahaman,kemahiran dan sikap

Murid menyelesaikan latihan penolakan berturut turut dua nilai wang sehingga RM10 serta membuat perbincangan bersama guru. Guru bertanggungjawab membimbing murid dalam menyelesaikan latihan

Elemen Merentas Kurikulum(EMK): keusahawanan

Bahan Bantu Belajar: Wang ringgit, wang syiling, kad nombor, , lembaran kerja

Penilaian P&P: Penilaian melalui pemerhatian dan perbincangan Refleksi: