RPH LINUS TAHUN 1

  • View
    28

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RPH LINUS TAHUN 1

Transcript

Bahasa

Malaysia

1 Beringin2.30-3.30(LINUS)

Unit : 4Pengisian Kurikulum

Ilmu : DSTNilai : Sayangi HaiwanEMK : Kreativiti & InovasiBBM : Kad Gambar, Buku Program LINUS, Lembaran KerjaImpak :

Tajuk : Perkataan KV+KVK

Standard Kandungan : 4.0

Standard Pembelajaran : 4.8

Objektif Pembelajaran : Pada akhir P&P, murid dapat :

1. Membaca 8 daripada 10 perkataan KV+KVK dengan betul.

Aktiviti :

1. Guru menjalankan set induksi.

2. Guru meminta murid mengikut guru mengeja perkataan KV+KVK yang ditunjukkan.3. Murid dibimbing membaca perkataan V+KVK dengan betul.4. Murid diminta membaca 6 daripada 8 perkataan V+KVK dengan betul5. Murid diminta menyiapkan latihan yang disediakan.

6. Guru menjalankan penutup.

Bahasa

Malaysia

1 Tanjung4.50-6.20

Unit : 21Pengisian Kurikulum

Ilmu : Pendidikan Islam/MoralNilai : Berbakti Kepada BumiEMK : Kreativiti & InovasiBBM : Buku Teks, Buku Aktiviti, Papan Putih.

Impak :

Tajuk : Kebun Datuk Anas

Standard Kandungan : 1.5, 2.4, 2.5, 3.5, 5.3

Standard Pembelajaran : 1.5.1, 2.4.2, 2.5.1, 3.51, 5.3.1

Objektif Pembelajaran: Pada akhir P&P, murid dapat:

1. Bercerita berdasarkan gambar dengan menggunakan ayat tunggal.2. Membaca dan memahami maklumat berdasarkan teks.

3. Mengenalpasti ayat FN+FK di dalam teks.

Aktiviti :

1. Guru menjalankan set induksi.

2. Guru meminta murid membaca teks dan mengenalpasti objek yang terdapat di dalam gambar. (Muka Surat 94&95)

3. Guru meminta murid menyatakan alatan yang terdapat di dalam gambar dan guru menerangkan kegunaan alatan.4. Guru meminta murid mengenalpasti dan mencatat maklumat berdasarkan gambar dan teks. (Muka Surat 96)5. Murid diminta membaca dan memahami teks dan menyenaraikan sayur-sayuran yang terdapat di dalam gambar. (Muka Surat 97)

6. Murid diminta membaca teks dan guru menerangkan cara mengenalpasti ayat FN+FK

7. Murid diminta menyiapkan latihan di dalam buku latihan.8. Guru menjalankan penutup.