rph pemulihan linus 1

  • View
    45

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rph pemulihan linus 1

Transcript

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN1 Minggu / Hari / Tarikh :14/ Khamis / 22.4.2015

2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran :Tahun 3 / 8.00 9.00 pagi / B.Melayu (Linus)

3 Tema / Tajuk Standard

Pembelajaran (KOD) :Konstruk 12 ( Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.

4 Objektif Pembelajaran :Pada akhir p&p, murid dapat :i) Menyusun perkataan supaya menjadi ayat mudah dengan

betul.ii) Membina dan menulis ayat mudah dengan betul.

5 Aktiviti PDP :i) Guru menulis beberapa ayat mudah di papan hitam, murid

membaca.ii) Murid menyusun kad perkataan supaya menjadi ayat yang

betul.

Contoh : ayam makan Anak beras

iii) Guru menunjukkan beberapa gambar di papan putih dan

merangsang murid untuk bina ayat berdasarkan gambar

yang ditunjukkan.

iv) Murid melengkapkan lembaran kerja yang diberi.

6 Elemen Merentas Kurikulum

(EMK) :-

7 Bahan Bantu Belajar : Buku lembaran kerja

8 Penilaian PDP :1. Penilaian berdasarkan buku lembaran kerja yang diberi

9 Refleksi / Impak dan Kerja

Rumah :Murid dapat membaca petikan yang diberi dengan lancar (Hakimi), dan sederhana lancar ( Hairul nizam dan Faraziya)

1 Minggu / Hari / Tarikh :14/ Khamis / 22.04.2015

2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran :Tahun 2 / 9.00 10.00 / B. Melayu (Linus)

3 Tema / Tajuk Standard

Pembelajaran (KOD) :Unit 7- Membaca, membina dan menulis perkataan berimbuhan

4 Objektif Pembelajaran :Pada akhir p&p, murid dapat membaca dan menulis perkataan brimbuhan dengan betul.

5 Aktiviti PDP :i. Murid membaca perkataan berimbuhan yang ditunjuk guru.ii. Murid membaca dan mengeja perkataan di papan putih. Contoh : bermain, terjatuh, mewangi, melompat,

mencari,

iii. Murid melengkapkan modul linus.

6 Elemen Merentas Kurikulum

(EMK) :-

7 Bahan Bantu Belajar : Lembaran kerja dan modul linus

8 Penilaian PDP :1. Penilaian berdasarkan modul linus yang diberi.

9 Refleksi / Impak dan Kerja

Rumah :3 orang murid dapat membaca dan membina ayat berimbuhan dengan betul, manakala 2 orang murid lagi masih lemah dan perlukan bimbingan guru.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN1 Minggu / Hari / Tarikh :14/ Khamis / 22.04.2015

2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran :Tahun 4 / 10.50 11.50 / Matematik ( Pemulihan )

3 Tema / Tajuk Standard

Pembelajaran (KOD) :Unit 12 ( Bentuk Tiga Dimens (3D) )

4 Objektif Pembelajaran :Pada akhir pengajaran dan pemudahcaraan, murid dapat :

12.2 Menyatakan ciri-ciri bagi bentuk tiga dimensi12.3 Mengkelaskan bentuk tiga dimensi

5 Aktiviti PDP :

1. Guru menerangkan tentang ciri-ciri bagi bentuk tiga dimensi, iaitu mempunyai sisi, permukaan rata, mempunyai bucu dan permukaan melengkung.2. Murid dapat mengenal ciri-ciri dengan bentuk-bentuk sebenar kon, silinder,piramid dan kubus.3. Murid melengkapkan modul Linus

6 Elemen Merentas Kurikulum

(EMK) :

7 Bahan Bantu Belajar :1. Modul Linus2. Alatan berbentuk 3D

8 Penilaian PDP :1. Menilai murid berdasarkan aktiviti yang dilakukan

9 Refleksi / Impak dan Kerja

Rumah :Murid dapat mengenal ciri-ciri bentuk 3 dimensi dengan betul.*Murid cicir Mohd Nazri b. Rosli

Minggu / Hari / Tarikh :14/ Khamis / 23.04.2015

2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran :Tahun 2 / 11.50 12.50 / Matematik ( Linus )

3 Tema / Tajuk Standard

Pembelajaran (KOD) :Unit 3 Tolak dalam Lingkungan 100

4 Objektif Pembelajaran :Pada akhir p&p, murid dapat :

3.1) Menolak sebarang dua nombor tanpa mengumpul semula melibatkan : a) nombor satu digit daripada nombor satu digit..

b) nombor satu digit daripada nombor dua digit. c) nombor dua digit daripada nombor dua digit.

5 Aktiviti PDP :1) Murid diperkenalkan tentang konsep penolakan bentuk lazim.2) Guru memberi contoh di papan putih dan murid membuat latihan di hadapan kelas.3) Contoh : 8 - 4 =

4) Murid melengkapkan modul LINUS

6 Elemen Merentas Kurikulum

(EMK) :-

7 Bahan Bantu Belajar :Alat pembilang (straw, butang dan guli), modul LINUS

8 Penilaian PDP :-Penilaian dapat dinilai melalui modul LINUS

9 Refleksi / Impak dan Kerja

Rumah :Murid dapat menolak sebarang dua nombor tanpa mengumpul semula dengan betul.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN1 Minggu / Hari / Tarikh :14/ Khamis / 23.04.2015

2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran :Tahun 3 / 11.50 12.50 / Matematik ( Linus )

3 Tema / Tajuk Standard

Pembelajaran (KOD) :Unit 2 Tambah Dalam Lingkungan 10002.3 Menambah tiga nombor hingga nombor tiga digit, dengan

mengumpul semula.

2.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah

dalam situasi harian.

4 Objektif Pembelajaran :Pada akhir p&p, murid dapat :

1) Menambah tiga nombor hingga nombor tiga digit, dengan

mengumpul semula

2) Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah

dalam situasi harian.

5 Aktiviti PDP :1. Murid diperkenalkan dengan penambahan tiga nombor dengan mengumpul semula.

2. Murid membuat latih tubi di papan putih dengan bantuan guru. Contoh : 231 + 23

123. Murid melengkapkan modul Linus

6 Elemen Merentas Kurikulum

(EMK) :-

7 Bahan Bantu Belajar :Papan putih, modul linus

8 Penilaian PDP :1. Penilaian berdasarkan modul linus yang diberi

9 Refleksi / Impak dan Kerja

Rumah :Semua murid dapat menambah tiga nombor hingga tiga digit dengan betul dan dibantu oleh guru.