Rph PJ t4 Menolak Dan Menahan h0ki 4M

 • Published on
  14-Apr-2018

 • View
  230

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/29/2019 Rph PJ t4 Menolak Dan Menahan h0ki 4M

  1/10

  IPG KAMPUS ILMU KHAS. CHERAS, Kuala Lumpur

  Nurfaten Bt Ismail

  1

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

  Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Tarikh: 17 April 2013

  Tunjang : 2. Kemahiran Hari : RabuTajuk : Hoki Masa : 5.50 6.20 petang

  Sub Tajuk : Menolak dan Menahan Kelas : 4 Maju

  Hasil Pembelajaran : Bil Murid : 33 (L :21 / P : 12)

  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat :

  Psikomotor : 1) Melakukan kemahiran asas menolak dalam permainan hoki sekurang-kurangnya 5

  meter secara berpasangan dengan betul dan selamat.

  2) Melakukan kemahiran asas menahan dalam permainan hoki sekurang-kurangnya 5

  meter secara berpasangan dengan betul dan selamat

  Kognitif : 1) Menyatakan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 otot yang terlibat semasa melakukan

  kemahiran menolak dan menahan bola hoki dengan betul dan tepat.

  2) Menyatakan teknik kemahiran menolak dan menahan bola hoki dengan betul dan

  tepat.

  Afektif : 1) Saling bekerjasama dalam kumpulan semasa bermain permainan mini hoki.

  2) Mempamerkan perasaan bertanggungjawab dengan menggunakan kayu hoki dengan

  cermat dan menyusun alatan dengan baik selepas tamat pengajaran dan

  pembelajaran.

  Pengalaman sedia ada : Murid pernah menonton perlawanan hoki di televisyen

  Strategi utama : Teori kecerdasan Pelbagai.

 • 7/29/2019 Rph PJ t4 Menolak Dan Menahan h0ki 4M

  2/10

  IPG KAMPUS ILMU KHAS. CHERAS, Kuala Lumpur

  Nurfaten Bt Ismail

  2

  KBKK : Kebolehan menaakul

  Kesepaduan : Matematik (Jarak yang ditetapkan untuk melakukan aktiviti)

  Nilai Murni : mematuhi arahan guru dan semangat berpasukan.Bahan bantu mengajar :

  Perkara Perincian Kuantiti1.. Kayu hoki 34

  2. Skital piring 12

  3. Bola hoki 12

  4. Bola getah kecil 1

  5. Wisel 1

  6. Portable Boards 1

  Pelaksanaan :

  Fasa Strategi /

  Aktiviti

  Fokus Pembelajaran Organisasi Catatan

  Set

  Induksi

  (3-5

  minit)

  KKE :

  Kemahiran sosial

  komunikasi.

  Strategi Utama :

  Kecergasan

  Kinestatik

  Kehadiran

  Kesihatan

 • 7/29/2019 Rph PJ t4 Menolak Dan Menahan h0ki 4M

  3/10

  IPG KAMPUS ILMU KHAS. CHERAS, Kuala Lumpur

  Nurfaten Bt Ismail

  3

  Pakaian

  Memanaskan

  badan

  1. Mobiliti

  a) Berlari dan

  Melompat

  1. Mobiliti

  a) Berlari dan Melompat

  Berlari melalui halangan kayu hoki

  Kayu hoki disusun berhadapan

  dengan murid

  Murid akan berlari melepasi kayu

  hoki

  Tidak dibenarkan memijak kayu hoki

  Perlakuan diteruskan hingga sampai

  di kon.

  Melompat melalui halangan kayu hoki

  Kayu hoki disusun berhadapan

  dengan muridMurid akan melompat seperti

  kanggaru melepasi kayu hoki

  Perlakuan diteruskan hingga sampai

  di kon.

  Berlari dan MelompatBerlari dan melompatmelalui halangan kayuhoki

  Murid lelaki danperempuandibahagikan kepadadua kumpulan.

  Organisasi permulaan

  A : kumpulan A: kayu hoki

  : kon

  BBM :

  Kayu

  hoki

  20

  Skital

  piring - 4

 • 7/29/2019 Rph PJ t4 Menolak Dan Menahan h0ki 4M

  4/10

  IPG KAMPUS ILMU KHAS. CHERAS, Kuala Lumpur

  Nurfaten Bt Ismail

  4

  2. Regangan

  Menggapai

  bintang

  2. Regangan

  Menggapai bintang

  Perlakuan menggapai bintang :-Berdiri tegak dan kaki buka

  seluas bahu

  Mata pandang hadapan dan

  tangan di sisi

  Melompat menggunakan bebola

  kaki dan kaki dibuka semasa

  melompat

  Tangan diayunkan di sisi dan

  tepuk tangan di atas kepala

  Fleksi lutut semasa mendarat

  Mendarat menggunakan dua

  belah kaki

  Regangan

  Menggapai bintang

  Menggapai bintang

  Perkem

  bangan(10

  minit)

  KKE :Ingin tahu

  TKP :interpersonal,intrapersonal

  Guru menerangkan tajuk pengajaran

  yang diajar.

  Tajuk pengajaran: Hoki

  Subtajuk : Kemahiran menolak danmenahan

  Organisasi kemahiran

  5 meter

 • 7/29/2019 Rph PJ t4 Menolak Dan Menahan h0ki 4M

  5/10

  IPG KAMPUS ILMU KHAS. CHERAS, Kuala Lumpur

  Nurfaten Bt Ismail

  5

  KemahiranAsas Menolak

  DemonstrasiguruDiikutiperlakuanmurid

  Kemahiran Asas Menolak

  Fasa dirianBuka kaki dalam keadaan selesaLetakkan permukaan rata kayu hokidi belakang bolaBengkokkan lututMata mengadap arah tolakkan

  Fasa peganganPegang kayu hoki dengangenggaman terbukaTangan kanan memegang bahagiantengah kayu hoki manakala tangankiri memegang hujung kayu hoki

  Fasa tolakanBahu menghadap sasaranSiku dikunci, kilaskan badan dantolak bola

  Fasa ikut lajakIkut pergerakan kayu hoki.

  Kembali ke kedudukan asal

  Kemahiran Asas Menolak

  Murid dibahagikan

  kepada 2 kumpulanBerbaris memanjangdan mengadap rakanhadapan kira-kira 5meterJarak ditambah secaraansur majuPenerangan gurudiikuti perlakuan muridsecara simulasi dan

  dengan menggunakanbola getah

  Cara menolak bola

  Alatan :

  Portable

  Boards

  Kayu hoki -

  34

  Bola hoki -

  12

 • 7/29/2019 Rph PJ t4 Menolak Dan Menahan h0ki 4M

  6/10

  IPG KAMPUS ILMU KHAS. CHERAS, Kuala Lumpur

  Nurfaten Bt Ismail

  6

  KemahiranAsas Menahan

  DemonstrasiguruDiikutiperlakuanmurid

  Kemahiran Asas Menahan

  Fasa dirianBerdiri dalam keadaan yang selesaMata memandang bola

  Fasa peganganPegang kayu hoki dengangenggaman terbukaTangan kanan memegang bahagiantengah kayu hoki manakala tangankiri memegang hujung kayu hoki

  Fasa bersediaBahagian permukaan rata kayu hokimenghadap bolaFleksi lutut dan mata melihat arahbola yang datang

  Fasa menahanLetakkan kayu hoki di hadapandengan badan dibengkokkan sedikit

  Kemudian tahan bola

  Kemahiran AsasMenahan

  Cara menahan bola

 • 7/29/2019 Rph PJ t4 Menolak Dan Menahan h0ki 4M

  7/10

  IPG KAMPUS ILMU KHAS. CHERAS, Kuala Lumpur

  Nurfaten Bt Ismail

  7

  Kemunc

  ak

  (5

  minit)

  Strategi Utama :TKP -

  KecergasankinestatikTeorikonstruktivisme

  Permainan kecildan bersyarat

  KKE :Komunikasi

  TKP :Interpersonal ,intrapersonal

  .

  Peraturan permainan

  1. Perlawanan melibatkan kumpulanperempuan melawan kumpulanperempuan manakala kumpulan

  lelaki melawan kumpulan lelaku

  2. Murid hanya dibenarkanmenggunakan kemahiran menolakdan menahan sahaja

  3. Masa bagi setiap permainan adalah 3minit

  4. Pemenang dikira berdasarkan jumlah

  jaringan.

  5. Jaringan dikira apabila bola melepasikon.

  Permainan kecil

  Permainan kecil

  Petunjuk :

  - Kumpulan A

  - Kumpulan B

  - Skital piring

  - Tiang gol

  Alatan :-

  Bip 10

  Kayu hoki

  34

  Bola getah- 1

 • 7/29/2019 Rph PJ t4 Menolak Dan Menahan h0ki 4M

  8/10

  IPG KAMPUS ILMU KHAS. CHERAS, Kuala Lumpur

  Nurfaten Bt Ismail

  8

  Penutup

  (3-5

  minit)

  Strategi Utama :

  Teori

  KecergasanPelbagai

  Kinestatit

  pergerakan .

  1) Gerak

  Kendur

  a) Bungakembang

  dan kuncup

  1) Gerak Kendur

  LungesBerdiri dengan lutut sebelah kaki di

  hadapan dibenggokkan dan belakang

  diluruskan.

  (i) Rendahkan badan dan kedua-dua

  belah tangan menahan lutut

  kanan.

  Tukar kaki.

  Regangan Triseps.

  Tangan capai tulang belakang.

  (i) Tarik siku kanan dengan tangan

  bebas.

  Tukar tangan.

  Organisasi gerak kendur

  Gerak Kendur

  Lunges

  BBM :

  -

 • 7/29/2019 Rph PJ t4 Menolak Dan Menahan h0ki 4M

  9/10

  IPG KAMPUS ILMU KHAS. CHERAS, Kuala Lumpur

  Nurfaten Bt Ismail

  9

  (ii) Tarik siku kiri dengan tangan

  bebas.

  Kira dalam 8 kiraan

  Tiup Belon

  Berdiri tegak

  Mata pandang hadapan.

  Tapak tangan kanan mendatar di

  hadapan mulut.

  Tarik nafas menggunakan hidung.

  Secara perlahan, hembus nafas

  melalui mulut seperti meniup belon

  Lakukan sebanyak tiga ulangan.

  2) RumusanSoal Jawab :-

  Apakah aktiviti yang dijalankan?

  Apakah bahagian otot yang terlibat

  semasa melakukan aktiviti yang

  dilakukan?

  Regangan Triseps

  Tiup belon

 • 7/29/2019 Rph PJ t4 Menolak Dan Menahan h0ki 4M

  10/10

  IPG KAMPUS ILMU KHAS. CHERAS, Kuala Lumpur

  Nurfaten Bt Ismail

  10

  Ulasan Pensyarah / Guru Pembimbing :-

  ______________________________________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________________________________

  TANDATANGAN PENSYARAH / GURU PEMBIMBING :-

  .

  Jawapan :-

  Kemahiran menolak dan menahan

  Triseps, biseps, gluteus maksimus,

  deltoid, hamstring, kuadriseps.

  Guru membuat refleksi apa yang diajar.