rph psv tahun 4

  • Published on
    28-Aug-2015

  • View
    50

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tahun 4

Transcript

<p>RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN</p> <p>PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4 2014Minggu : 1</p> <p>Hari : ................</p> <p>Tarikh : ................</p> <p>TAHUN/MASA/MATA PELAJARANSTANDARD PEMBELAJARANREFLEKSI/CATATAN</p> <p>Pendidikan Seni Visual</p> <p>Tahun 4</p> <p>Masa: </p> <p>Bidang: Menggambar (Lukisan)</p> <p>Tema : Alam Semula jadi</p> <p>Tajuk : Pemandangan Sawah Padi1.1 Persepsi</p> <p> Estetik1.2 Aplikasi</p> <p> seniEMK Keusahawanan,</p> <p>(EK1 ,EK2,EK3,EK5), TMK</p> <p>Kreativiti, inovasi, </p> <p>Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar1.Contoh Lukisan,</p> <p> Contoh gambar</p> <p>2.Media:Kertas lukisan</p> <p> Pensel warnaRefleksiseramai ../... orang</p> <p>murid dapat mencapai</p> <p>objektif yangtelah ditetapkan.</p> <p>.....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.</p> <p>1.1.1 Unsur Seni</p> <p> 1.1.1.1</p> <p> 1.1.1.2</p> <p> 1.1.1.3</p> <p> 1.1.1.4</p> <p> 1.1.1.5</p> <p>1.1.2 Prinsip</p> <p> Rekaan</p> <p> 1.1.2.1</p> <p>1.1.2.2</p> <p> 1.1.2.3</p> <p>1.2.1 Media</p> <p> 1.2.1.1</p> <p> 1.2.1.2</p> <p>1.2.2 Proses</p> <p>Teknik</p> <p> 1.2.2.1</p> <p> ( Silang </p> <p> Pangkah)</p> <p>Objektif Pembelajaran :Pada akhir pembelajaran murid dapat :</p> <p>1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam penghasilan </p> <p>lukisan Pemandangan Sawah Padi2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses serta teknik dalam menghasilkan lukisan Pemandangan Sawah Padi.3. Menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa seni visual, media,proses dan teknik dengan betul.4. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.</p> <p>Aktiviti PdP1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1).2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara melakar serta mewarna karya teknik lukisan.(EK 2)</p> <p>3. Murid membuat proses awal serta meneroka media, proses dan teknik dalam penghasilan karya. (EK 2)</p> <p>Penilaian PdPProses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar </p> <p>menggunakan teknik lukisan berdasarkan dua standard kandungan.</p> <p>PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang</p> <p>Minggu : 2</p> <p>Hari : ................</p> <p>Tarikh : ................</p> <p>TAHUN/MASA/MATA PELAJARANSTANDARD PEMBELAJARANREFLEKSI/CATATAN</p> <p>Pendidikan Seni Visual</p> <p>Tahun 4</p> <p> Masa: </p> <p>Bidang: Menggambar (Lukisan)</p> <p>Tema : Alam Semula jadi</p> <p>Tajuk : Pemandangan Sawah Padi1.3 Ekspresi</p> <p> Kreatif1.4 Apresiasi </p> <p> SeniEMK Keusahawanan,</p> <p>(EK1-EK 5) </p> <p> TMK</p> <p>Kreativiti, inovasi, </p> <p>Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar1.Contoh Lukisan, Contoh gambar buah epal dan oren2.Media:Kertas lukisan</p> <p> Pensel warnaRefleksiseramai ../... orang</p> <p>murid dapat mencapai</p> <p>objektif yang</p> <p>telah ditetapkan.</p> <p>.....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.</p> <p>1.3.1</p> <p>1.3.2</p> <p>1.3.3</p> <p>1.4.1</p> <p>1.4.2</p> <p>1.4.3</p> <p>Objektif PembelajaranPada akhir pembelajaran murid dapat :1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam penghasilan lukisan Pemandangan Sawah Padi.2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses serta teknik dalam menghasilkan lukisan Pemandangan Sawah Padi.3. Menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa seni visual, media,proses dan teknik dengan betul.4. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.</p> <p>Aktiviti PdP1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya dan bersoaljawab mengenai bahasa seni yang ada pada karya.(EK1</p> <p>2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)3. Murid menghasilkan karya lukisan dengan mengaplikasikan bahasa seni media, proses dan teknik. (EK3,EK 4)</p> <p>4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5)</p> <p>Penilaian PdPProses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar </p> <p>menggunakan teknik lukisan berdasarkan empat standard kandungan.</p> <p>Minggu : 3</p> <p>Hari : ................</p> <p>Tarikh : ................</p> <p>TAHUN/MASA/MATA PELAJARANSTANDARD PEMBELAJARANREFLEKSI/CATATAN</p> <p>Pendidikan Seni VisualTahun 4 </p> <p>Masa : </p> <p>Bidang: Membuat Corak dan Rekaan (Terancang)</p> <p>Tema: Objek Buatan Manusia</p> <p>Tajuk: Alas Dulang2.1 Persepsi</p> <p> Estetik2.2 Aplikasi</p> <p> seniEMK Keusahawanan,</p> <p>(EK1 ,EK2,EK3,EK5), TMK</p> <p>Kreativiti, inovasi, </p> <p>Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar1. Contoh : hasil Karya</p> <p>2. Media: gunting, </p> <p>pembaris, oil pastel</p> <p>atau pensel warna.</p> <p>RefleksiSeramai ___ /___ orang murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.</p> <p> ____ orang murid yang tidak menguasai akan diberi bimbingan dalam sesi pembelajaran akan datang. </p> <p>2.1.1 Unsur Seni</p> <p>2.1.1.1</p> <p>2.1.1.2</p> <p>2.1.1.3</p> <p>2.1.2 Prinsip </p> <p>Rekaan</p> <p>2.1.2.1</p> <p>2.1.2.2</p> <p>2.1.2.3</p> <p>2.2.1 Media</p> <p>2.2.1.1</p> <p>2.2.1.2</p> <p>2.2.2 Proses dan Teknik </p> <p>2.2.2.1</p> <p>( lukisan )</p> <p>Objektif Pembelajaran :</p> <p>Pada akhir pembelajaran murid dapat:1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik lukisan.2. Mengetahui dan mengenal media, serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasikan bahasa seni visual,media,proses dan teknik dengan betul.</p> <p>4. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.</p> <p>Aktiviti PdP1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1)2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara melakar serta mewarna corak teknik lukisan.(EK 2)</p> <p>3. Muridmeneroka media, proses dan teknik dalam penghasilan karya. (EK 2, EK3)4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak. (EK5)</p> <p>Penilaian PdPProses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggunakan corak teknik lukisan berdasarkan dua Standard Kandungan.</p> <p>PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang</p> <p>Minggu : 4</p> <p>Hari : ................</p> <p>Tarikh : ................</p> <p>TAHUN/MASA/MATA PELAJARANSTANDARD PEMBELAJARANREFLEKSI/CATATAN</p> <p>Pendidikan Seni VisualTahun 4 </p> <p>Masa : </p> <p>Bidang: Membuat Corak dan Rekaan (Terancang)</p> <p>Tema: Objek Buatan Manusia</p> <p>Tajuk: Alas Dulang</p> <p>2.3 Ekspresi</p> <p> Kreatif2.4 Apresiasi </p> <p> SeniEMK Keusahawanan,</p> <p>(EK1 - EK5), TMK</p> <p>Kreativiti, inovasi, </p> <p>Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar1. Contoh : hasil Karya</p> <p>2. Media: gunting, </p> <p>pembaris, oil pastel</p> <p>atau pensel warna.</p> <p>RefleksiSeramai ___ /___ orang murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.</p> <p> ____ orang murid yang tidak menguasai akan diberi bimbingan dalam sesi pembelajaran akan datang. </p> <p>2.3.1</p> <p>2.3.2</p> <p>2.3.32.4.1</p> <p>2.4.2</p> <p>2.4.3</p> <p>Objektif PembelajaranPada akhir pembelajaran murid dapat:1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik lukisan.2. Mengetahui dan mengenal media, serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan.3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasikan bahasa seni visual,media,proses dan teknik dengan betul.</p> <p>4. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.</p> <p>Aktiviti PdP1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya dan bersoaljawab mengenai bahasa seni yang ada pada karya.(EK1</p> <p>2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa seni visual, media, proses dan teknik. (EK3,EK 4)</p> <p>4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5)</p> <p>Penilaian PdPProses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggunakan corak teknik lukisan berdasarkan empat Standard Kandungan.</p> <p>Minggu : 5</p> <p>Hari : ....................</p> <p>Tarikh : ...............</p> <p>TAHUN/MASA/MATA PELAJARANSTANDARD PEMBELAJARANREFLEKSI/CATATAN</p> <p>Pendidikan Seni Visual</p> <p>Tahun:4</p> <p>Masa: </p> <p>Bidang: Membentuk dan </p> <p> Membuat Binaan</p> <p> (Asemblaj)</p> <p>Tema : Objek Buatan Manusia</p> <p>Tajuk : Pasu Bunga3.1 Persepsi</p> <p> Estetik3.2 Aplikasi</p> <p> seniEMK Keusahawanan,</p> <p>(EK1 ,EK2, EK3, EK5), </p> <p>TMK</p> <p>Kreativiti, inovasi, </p> <p>Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar1.Contoh arca</p> <p> asemblaj</p> <p>2.Media:Gunting, gam ,</p> <p>bahan kutipan dan </p> <p>bahan lain yang </p> <p>sesuai.</p> <p>Refleksiseramai ../... orang</p> <p>murid dapat mencapai</p> <p>objektif yangtelah ditetapkan.</p> <p>.....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.</p> <p>3.1.1Unsur </p> <p> Seni</p> <p> 3.1.1.1</p> <p> 3.1.1.2</p> <p> 3.1.1.3</p> <p>3.1.2 Prinsip</p> <p> Rekaan</p> <p> 3.1.2.1</p> <p> 3.1.2.2</p> <p>3.2.1 Media</p> <p> 3.2.1.1</p> <p> 3.2.1.2</p> <p>3.2.2 Proses</p> <p>Teknik</p> <p> 3.2.2.1</p> <p> ( asemblaj )</p> <p>Objektif Pembelajaran :Pada akhir pembelajaran murid dapat :1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada arca teknik asemblaj.2. Mengetahui dan mengenal media, serta proses dan teknik dalam penghasilan arca asemblaj.3. Murid menghasilkan arca asemblaj dengan mengaplikasikan bahasa seni visual,media,proses dan teknik dengan betul.4. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menggunakan bahasa seni visual.</p> <p>Aktiviti PdP1. Guru mempamerkan contoh arca asemblaj menggunakan komputer dan bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.(EK1)2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara menghasilkan arca asembalj(EK 2)</p> <p>3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam penghasilan arca asemblaj (EK 2)</p> <p>4. Murid membuat proses awal menghasilkan arca asemblaj.(EK3, EK5)</p> <p>Penilaian PdPProses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat arca menggunakan teknik asemblaj berdasarkan duastandard kandungan.</p> <p>PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang</p> <p>Minggu : 6</p> <p>Hari : .................</p> <p>Tarikh : ................</p> <p>TAHUN/MASA/MATA PELAJARANSTANDARD PEMBELAJARANREFLEKSI/CATATAN</p> <p>Pendidikan Seni Visual</p> <p>Tahun:4</p> <p>Masa: </p> <p>Bidang: Membentuk dan </p> <p> Membuat Binaan</p> <p> (Asemblaj)</p> <p>Tema : Objek Buatan Manusia</p> <p>Tajuk : Pasu Bunga3.3 Ekspresi</p> <p> Kreatif3.4 Apresiasi </p> <p> SeniEMK Keusahawanan,</p> <p>(EK1- EK5), </p> <p>Kreativiti, inovasi, </p> <p>Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar1.Contoh arca asemblaj</p> <p>2.Media:Gunting, gam ,bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai.</p> <p>Refleksiseramai ../... orang</p> <p>murid dapat mencapai</p> <p>objektif yangtelah ditetapkan.</p> <p>.....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.</p> <p>3.3.1</p> <p>3.3.2</p> <p>3.3.3</p> <p>3.4.1</p> <p>3.4.2</p> <p>3.4.3</p> <p>Objektif Pembelajaran :</p> <p>Pada akhir pembelajaran murid dapat :1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada arca teknik asemblaj.2. Mengetahui dan mengenal media, serta proses dan teknik dalam penghasilan arca asemblaj.3. Murid menghasilkan arca asemblaj dengan mengaplikasikan bahasa seni visual,media,proses dan teknik dengan betul.4. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menggunakan bahasa seni visual.</p> <p>Aktiviti PdP1. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)2. Murid menghasilkan arca asemblaj dengan mengaplikasikan bahasa seni visual , media dan teknik dengan betul.(EK3,EK4)</p> <p>3. Murid membuat apresiasi terhadsp karya sendiri dan rakan berdasarkan bahasa seni visual.(EK 5)</p> <p>Penilaian PdPProses penghasilan karya sepanjang aktiviti membentuk dan membuat binaanarca asemblaj berdasarkan empat standard kandungan.</p> <p>Minggu : 7</p> <p>Hari : ....................</p> <p>Tarikh : ...............</p> <p>TAHUN/MASA/MATA PELAJARANSTANDARD PEMBELAJARANREFLEKSI/CATATAN</p> <p>Pendidikan Seni Visual</p> <p>Tahun:4</p> <p>Masa: </p> <p>Bidang: Mengenal Kraf Tradisional ( batik )</p> <p>Tema : Alam Semula JadiTajuk : Bunga4.1 Persepsi</p> <p> Estetik4.2 Aplikasi</p> <p> seniEMKKreativiti dan inovasi, Keusahawanan</p> <p>(EK1,EK2,EK3 EK5) , </p> <p>TMK dan Nilai Murni</p> <p>Bahan Bantu Belajar1. Contoh gambar batik2. Media : kertas lukisan,lilin,krayon, warna air dan spanRefleksiseramai ../... orang</p> <p>murid dapat mencapai</p> <p>objektif yangtelah ditetapkan.</p> <p>.....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.</p> <p>4.1.1 Unsur Seni</p> <p> 4.1.1.1</p> <p> 4.1.1.2</p> <p> 4.1.1.3</p> <p>4.1.2 Prinsip Rekaan</p> <p>4.1.2.1</p> <p>4.1.2.2</p> <p>4.2.1 Media</p> <p> 4.2.1.1</p> <p> 4.2.1.2</p> <p>4.2.2 Proses </p> <p>dan Teknik</p> <p> 4.2.2.1</p> <p> ( resis )</p> <p>Objektif Pembelajaran :Pada akhir pembelajaran murid dapat :1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada batik teknik resis..2. Mengetahui dan mengenal media, serta proses dan teknik dalam penghasilan batik.3. Murid menghasilkan batik dengan mengaplikasikan bahasa seni visual,media,proses dan teknik dengan betul.4. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menggunakan bahasa seni visual.</p> <p>Aktiviti PdP1. Guru mempamerkan contoh batik menggunakan komputer dan bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada karya.(EK1)2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara menghasilkan batik teknik resis(EK 2)</p> <p>3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam penghasilan batik (EK 2)</p> <p>4. Murid membuat proses awal menghasilkan batik.(EK3, EK5)</p> <p>Penilaian PdPProses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat batik menggunakan teknik resis berdasarkan duastandard kandungan.</p> <p>PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang</p> <p>Minggu : 8</p> <p>Hari : ....................</p> <p>Tarikh : ...............</p> <p>TAHUN/MASA/MATA PELAJARANSTANDARD PEMBELAJARANREFLEKSI/CATATAN</p> <p>Pendidikan Seni Visual</p> <p>Tahun:4</p> <p>Masa: </p> <p>Bidang: Mengenal Kraf Tradisional ( batik )</p> <p>Tema : Alam Semula JadiTajuk : Bunga4.3 Ekspresi</p> <p> Kreatif4.4 Apresiasi </p> <p> SeniEMKKreativiti dan inovasi, Keusahawanan</p> <p>(EK1 - EK5) , </p> <p>TMK dan Nilai Murni</p> <p>Bahan Bantu Belajar1. Contoh gambar batik2. Media : kertas lukisan,lilin,krayon, warna air dan spanRefleksiseramai ../... orang</p> <p>murid dapat mencapai</p> <p>objektif yangtelah ditetapkan.</p> <p>.....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.</p> <p> 4.3.1</p> <p> 4.3.2</p> <p> 4.3.34.4.1</p> <p> 4.4.2</p> <p> 4.4.3</p> <p>Objektif Pembelajaran :Pada akhir pembelajaran murid dapat :1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada batik teknik resis.2. Mengetahui dan mengenal media, serta proses dan teknik dalam penghasilan batik.3. Murid menghasilkan batik dengan mengaplikasikan bahasa seni visual,media,proses dan teknik dengan betul.4. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.</p> <p>Aktiviti PdP1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer gurudan bersoaljawab mengenai bahasa seni yang ada pada karya.(EK1</p> <p>2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan batik. (EK1, EK 2)3. Murid menghasilkan batik dengan mengaplikasikan bahasa seni visual , media dan teknik d...</p>