RPH TAHUN 4C

  • Published on
    30-Sep-2015

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zz

Transcript

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEJARAHMata Pelajaran Sejarah

KelasTahun 4 Cerdik

Bilangan 39 orang

Tema

TajukMari Belajar Sejarah

Masa07.50 08.50 pagi

Tarikh 21 April 2015

Standard Kandungan

1.3 Sekolah Kebanggaan Saya

Standard Pembelajaran

1.3.1 Menyatakan nama dan alamat sekolah dengan lengkap1.3.2 Mengenal pasti lokasi sekolahK 1.3.7 Menjelaskan tanggungjawab diri sebagai warga sekolah

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:1. Menulis nama dan alamat sekolah dengan betul dan lengkap.1. Melukis pelan lokasi sekolah dari rumah dengan betul.1. Menyenaraikan tanggungjawab diri sebagai seorang warga sekolah terhadap sekolah.

Aktiviti1. Menunjukkan dua gambar yang mengenai sekolah.1. Menerangkan mengenai jenis-jenis sekolah.1. Menerangkan asal-usul sekolah dan elemen-elemen yang terkandung dalam nama alamat.1. Menyusunkan elemen-elemen yang terkandung dalam nama alamat dengan betul.1. Melukiskan pelan lokasi sekolah dari rumah dan labelkan petunjuk.1. Menjawab soalan berkaitan dengan tanggungjawab diri sebagai warga sekolah dalam bentuk peta buih.

EMKKPS :1. Meneroka bukti1. Membuat rasionalisasi1. Membuat interperestasi1. Membuat penjelasan

Nilai murni : Elemen kewarganegaraan : 1. Perasaan kekitaan 2. Bangga 3. Bertanggungjawab

Bahasa : kemahiran membacaDimensi Kewarganegaraan perkongsian nilaiTMK: belajar dengan TMK

Bahan Bantu BelajarKomputer riba, LCD, slaid powerpoint, kertas sebak, pen marker, buku latihan

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran

AktivitiPedagogi EMKCatatan

Set induksi 7.50 7.55 pagi (5 minit)

Guru menunjukkan dua gambar yang mengenai sekolah. Guru bertanya murid-murid beberapa soalan secara rawak. Manakah satu gambar adalah sekolah anda semua? Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran hari ini.

Kemahiran berfikir

Gambar

Langkah 1 7.55 8.15 pagi (20 minit)

Guru menerangkan mengenai jenis-jenis sekolah . Guru bertanya murid-murid beberapa soalan secara rawak Apakah jenis sekolah ini? Kenapa sekolah ini merupakan jenis ini? Guru juga menerangkan asal-usul sekolah dan elemen-elemen yang terkandung dalam nama alamat. Guru mengedarkan beberapa kad perkataan yang merupakan elemen-elemen dalam nama alamat. Murid-murid dibahagikan kepada 8 kumpulan untuk menyusunkan elemen-elemen yang terkandung dalam nama alamat dengan betul. Guru memilih murid secara rawak untuk mendapatkan jawapan.

KPS Membuat penjelasan

KB Menjana idea

Nilai murni Berani Bekerjasama

Kad perkataan

Langkah 2: 8.15 8.35 pagi (20 minit)

Guru mengambil satu contoh pelan lokasi sekolah dari rumah Azli dalam kertas mahjung. Guru menerangkan petunjuk yang terdapat di atas pelan lokasi itu. Guru-guru menyedarkan kertas putih kepada murid-murid untuk melukiskan pelan lokasi sekolah dari rumah dan labelkan petunjuk.

Kertas putih, Kertas mahjung

Langkah 3: 8.35 8.45 pagi (10 minit)

Sambil melihat paparan yang disediakan, murid dikehendaki menjawab soalan berkaitan dengan tanggungjawab diri sebagai warga sekolah dalam bentuk peta buih. Murid dipilih secara rawak untuk mengisi jawapan di whiteboard kelas yang ditayangkan pada skrin. Guru membuat penjelasan terhadap jawapan murid.

Slaid powerpoint

Penutup: 8.45 8.50 pagi (5 minit)

Guru membimbing murid-murid untuk merumuskan kembali pelajaran hari ini. Guru mengedarkan lembaran kerja untuk lebih menguasai tajuk pengajaran hari ini.

Nilai Murni-Kerajinan

KBKK -menjana idea-menghubung kait-merumus

Negeri Sembilan71500Sekolah Kebangsaan Yamtuan HitamTanjung IpohTerachi