Rph Tajuk Perimeter Tahun 4

  • Published on
    27-Sep-2015

  • View
    60

  • Download
    19

Embed Size (px)

DESCRIPTION

aaaaaa

Transcript

<p>FORMAT MODUL LATIHAN BERDASARKAN KANDUNGAN KURSUS</p> <p>RANCANGAN PELAJARAN HARIANKUMPULAN2SUKATAN DAN GEOMETRI</p> <p>RUANG </p> <p>15.3 PERIMETER DAN LUAS</p> <p>15.3 (i) Menentukan perimeter segiempat tepat,segiempat sama,segitiga dan polygon1 JAM Pada akhir P &amp; P ini murid akan dapat :-</p> <p>1. Mengenal pasti sisi bentuk dua matra ( segi empat sama &amp; tepat, </p> <p> segi tiga ).</p> <p>2. Mengukur dan merekod perimeter bentuk dua matra :-</p> <p>a) segi empat sama</p> <p>b) segi empat tepat</p> <p>c) segi tiga</p> <p>Menentukan perimeter segiempat tepat,segiempat sama,segitiga dan polygon</p> <p>1. Mudah ke susah</p> <p>2. Konkrit ke Abstrak</p> <p>Inkuiri Penemuan, Praktik, Latih Tubi</p> <p>Menyelesaikan masalah, Membanding Beza</p> <p>Bahan Konkrit (contoh : meja, buku,papan tulis,pintu,pita ukur,pembaris,tali,benang) Kad bentuk 2D</p> <p>1. Interaksi secara lisan 3. Kerja Kumpulan2. Perbincangan Hasil Kerja </p> <p>BIDANG3. </p> <p>TAJUK4. </p> <p>STANDARD KANDUNGAN5. </p> <p>STANDARD PEMBELAJARAN6. </p> <p>MASA7. </p> <p>OBJEKTIF</p> <p>- IMPLICIT</p> <p>- EKPLISIT</p> <p>8. </p> <p>OBJEKTIF PEMBELAJARAN</p> <p>9. </p> <p>PENDEKATAN</p> <p>10. </p> <p>KAEDAH</p> <p>11. </p> <p>KEMAHIRAN BERFIKIR12. </p> <p>BAHAN PENGAJARAN13. </p> <p>PENILAIAN14. </p> <p>RUMUSAN/REFLEKSI</p> <p>FASACADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI</p> <p>PERSEDIAAN</p> <p>IMAGINASI </p> <p>PERKEMBANGAN</p> <p>TINDAKAN</p> <p>PENTAKSIRAN</p> <p>NILAI DAN SIKAP</p> <p>REFLEKSI</p> <p> Guru tunjukkan kad bentuk segi empat sama, segi empat tepat dan segitiga.</p> <p>1. Mengukur panjang setiap sisi meja murid dengan pita pengukur.</p> <p>2. Merekod panjang setiap sisi pada jadual yang disediakan.</p> <p>3. Aktiviti ini di ulang dengan mengukur buku, papan tulis.</p> <p>Guru mengedar bentuk-bentuk kepada setiap kumpulan.</p> <p>Murid membuat latihan secara berkumpulan.</p> <p>(Rujuk Lampiran)</p> <p>Berdasarkan lembaran kerja</p> <p> Guru menyoal murid :-</p> <p>a) Apa nama bentuk yang kamu lihat ini?</p> <p>b) Terdapat berapa sisi pada setiap bentuk ini?</p> <p>c) Adakah sisi kedua-dua bentuk ini sama panjang?</p> <p>1.Guru membahagikan murid kepada kumpulan berlima. 2.Guru meminta murid. mengukur secara berkumpulan.</p> <p>3.Murid berbincang dan bekerjasama melakukan aktiviti mengikut arahan.4. Murid dan guru berbincang dan bersoal jawab berkaitan hasil aktiviti yang dijalankan.</p> <p>A) Apakah yang telah kamu lakukan?</p> <p>5.Guru merangsang murid untuk menjelaskan aktiviti yang dilakukan adalah mengukur keliling objek dan memperkenalkan istilah PERIMETER...</p> <p> Guru menyoal murid bagaimanakah kita hendak mencari jumlah sisi setiap bentuk tersebut? Operasi apakah yang digunakan? </p> <p> Murid akan jumlahkan.</p> <p> Guru memberitahu murid mengukur keliling sisi itu ialah mencari perimeter.PERIMETER = JUMLAH UKUR KELILING SUATU RAJAH YANG TERTUTUP.</p> <p>Guru meminta murid untuk mengukur bentuk-bentuk segi tiga dan segi empat dengan menggunakan kad manila yang diberikan (dalam pelbagai saiz).</p> <p>Murid mengukur dan merekod </p> <p> Murid akan dipilih secara rawak untuk membentangkan bentuk-bentuk yang telah di ukur (Lekatkan di atas papan tulis).</p> <p> Berdasarkan bentuk-bentuk yang dilekatkan, guru pun menyoal bentuk manakah yang mempunyai jumlah sisi yang paling panjang?</p> <p>Guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap kumpulan.</p> <p>Murid berbincang untuk menyelesaikan soalan yang diberi.</p> <p>Murid dan guru berbincang dan bersoal jawab tentang jawapan yang diperolehi.</p> <p>Guru membuat rumusan tentang konsep perimeter bagi bentuk segi empat sama, segi empat tepat dan segi tiga</p> <p>JADUAL MENGUKUR SISI BENTUK</p> <p>SISI 1SISI 2SISI 3SISI 4JUMLAH</p> <p>MEJA</p> <p>BUKU</p> <p>PAPAN TULIS</p>