RPH (Tolak Tanpa Mengumpul Semula)

  • Published on
    02-Jul-2015

  • View
    3.098

  • Download
    0

Transcript

remedialedu.blogspot.com

Rancangan Pengajaran Harian Matematik

Tahun

: 3 Afdal

Tarikh

: 1 April 2011

Hari

: Jumaat

Masa

: 8.45 hingga 9.45 pagi

Tajuk

: Operasi tolak dalam lingkungan 50 tanpa mengumpul semula.

Kemahiran

: 12.1.1 Menolak sebarang nombor dua digit dengan dua digit tanpa mengumpul semula dalam bentuk ayat dan bentuk lazim.

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran, murid dapat

1. Menolak sebarang nombor dua digit dengan dua digit tanpa mengumpul semula dalam bentuk ayat. 2. Meletakkan pembilang pada kad nilai tempat dengan betul. 3. Mengeluarkan bilangan pembilang yang hendak ditolak dengan betul. 4. Menulis dan menyelesaikan operasi tolak dalam bentuk ayat dan bentuk lazim dengan semuanya betul.

Pengetahuan sedia ada

:

1. Murid sudah mengenal simbol tolak. 2. Murid boleh menolak dalam lingkungan 50 tanpa mengumpul semula. 3. Murid boleh menolak sebarang nombor satu digit dengan dua digit tanpa mengumpul semula dalam bentuk ayat.

remedialedu.blogspot.com

Nilai murni :

: ketekunan, kesungguhan

Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif : 1.mensintesis : murid dapat menggabungkan idea-idea mengira menggunakan bahan konkrit untuk mendapatkan jawapan. 2. menilai : murid membuat pertimbangan dalam memilih bahan-bahan yang sesuai dalam operasi tolak. 3. menjana idea: murid mengemuka idea untuk menolak dua nombor tanpa mengumpul semula.

Bahan Bantu Mengajar: Kad nombor Pembilang Puzzle Matematik

Langkah

Isi Pelajaran

Aktiviti pengajaran dan Pembelajaran Guru memberikan kad-kad nombor kepada pelajar.

Catatan

Set Induksi ( 5 minit)

Menyusun turutan nombor dari besar ke kecil

Guru meminta murid agar murid BBM: menyusun kad-kad nombor Kad nombor

*Mengulangkaji pelajaran lepas

tersebut mengikut tertib menurun. Guru mengaitkan dengan isi

Contoh:

pelajaran iaitu penolakan yang melibatkan nilai menjadi 0

18

semakin kecil/berkurangan.

Langkah 1 ( 20 minit)

menolak nombor 2digit dan nombor 2-

Guru menunjukkan pada murid cara meletakkan pembilang

BBM: - Pembilang

remedialedu.blogspot.com

digit; menggunakan bahan konkrit

pada kad nilai tempat. Murid bersama-sama mengikut apa-apa yang ditunjukkan oleh guru.

kayu chopstik - Kad nilai tempat

* guru menunjukkan pengiraan menggunakan pembilang dengan meletakkan pada nilai tempat yang disediakan. * 29 16 = 13 43 22 = 21 45 21 = 24 32 11 = 21 35 24 = 11 Murid mengeluarkan pembilang yang tidak diperlukan untuk mendapatkan jawapan.

KBKK: Menjana idea, menilai

Nilai: Ketekunan

Murid dibimbing oleh guru untuk menyelesaikan soalan-soalan tersebut.

Langkah 2 ( 15 minit)

Menyelesaikan operasi tolak dalam bentuk ayat kepada bentuk lazim

Guru memberikan beberapa soalan kepada murid dalam bentuk ayat. Guru menunjukkan cara menyelesaikan operasi tolak daripada bentuk ayat kepada

BBM: Papan putih kecil

KBKK: Menjana idea, menilai

29 15 = 14

bentuk lazim.

remedialedu.blogspot.com

Murid dibimbing menyelesaikan operasi tolak daripada bentuk ayat kepada bentuk lazim. Murid menyelesaikan soalan pengajaran kepada bentuk lazim didedahkan yang telah diberikan oleh guru.menggunakan garis nombor mendapatkan jawapan dengan bimbingan guru. 2 9 - 1 5 45 21 = 44 22 = 35 23 = 25 13 = Nilai: Ketekunann

29 15 = 14

Langkah 3 ( 10 minit)

Pengukuhan - Permainan puzzle matematik.

Guru menyediakan soalansoalan yang dilekatkan pada kepingan puzzle. Murid mnyelesaikan soalan

Teknik: Latih tubi

BBM: Papan puzzle

14 25 15

11 34 18

23 24 14

pada kepingan puzzle dengan membuat pengiraan dalam bentuk lazim di atas kertas. Setelah memperoleh jawapan, murid mencari jawapan kepada soalan dengan melengkapkan papan puzzle yang berisi jawapan.

KBKK: Menjana idea,

Nilai: kesungguhan

3 -

5

2 4

_______________ -

remedialedu.blogspot.com

Penutup ( 2 minit )

Penutup Kognitif

Guru merumus mengenai apa yang telah dipelajari pada hari ini.

* Guru memberi soalan tambahan sebagai pengukuhan