RPH (Tolak Tanpa Mengumpul Semula)

  • Published on
    02-Jul-2015

  • View
    3.100

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<p>remedialedu.blogspot.com</p> <p>Rancangan Pengajaran Harian Matematik</p> <p>Tahun</p> <p>: 3 Afdal</p> <p>Tarikh</p> <p>: 1 April 2011</p> <p>Hari</p> <p>: Jumaat</p> <p>Masa</p> <p>: 8.45 hingga 9.45 pagi</p> <p>Tajuk</p> <p>: Operasi tolak dalam lingkungan 50 tanpa mengumpul semula.</p> <p>Kemahiran</p> <p>: 12.1.1 Menolak sebarang nombor dua digit dengan dua digit tanpa mengumpul semula dalam bentuk ayat dan bentuk lazim.</p> <p>Hasil Pembelajaran</p> <p>: Pada akhir pembelajaran, murid dapat</p> <p>1. Menolak sebarang nombor dua digit dengan dua digit tanpa mengumpul semula dalam bentuk ayat. 2. Meletakkan pembilang pada kad nilai tempat dengan betul. 3. Mengeluarkan bilangan pembilang yang hendak ditolak dengan betul. 4. Menulis dan menyelesaikan operasi tolak dalam bentuk ayat dan bentuk lazim dengan semuanya betul.</p> <p>Pengetahuan sedia ada</p> <p>:</p> <p>1. Murid sudah mengenal simbol tolak. 2. Murid boleh menolak dalam lingkungan 50 tanpa mengumpul semula. 3. Murid boleh menolak sebarang nombor satu digit dengan dua digit tanpa mengumpul semula dalam bentuk ayat.</p> <p>remedialedu.blogspot.com</p> <p>Nilai murni :</p> <p>: ketekunan, kesungguhan</p> <p>Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif : 1.mensintesis : murid dapat menggabungkan idea-idea mengira menggunakan bahan konkrit untuk mendapatkan jawapan. 2. menilai : murid membuat pertimbangan dalam memilih bahan-bahan yang sesuai dalam operasi tolak. 3. menjana idea: murid mengemuka idea untuk menolak dua nombor tanpa mengumpul semula.</p> <p>Bahan Bantu Mengajar: Kad nombor Pembilang Puzzle Matematik</p> <p>Langkah</p> <p>Isi Pelajaran</p> <p>Aktiviti pengajaran dan Pembelajaran Guru memberikan kad-kad nombor kepada pelajar.</p> <p>Catatan</p> <p>Set Induksi ( 5 minit)</p> <p>Menyusun turutan nombor dari besar ke kecil</p> <p> Guru meminta murid agar murid BBM: menyusun kad-kad nombor Kad nombor</p> <p>*Mengulangkaji pelajaran lepas</p> <p>tersebut mengikut tertib menurun. Guru mengaitkan dengan isi</p> <p>Contoh:</p> <p>pelajaran iaitu penolakan yang melibatkan nilai menjadi 0</p> <p>18</p> <p>semakin kecil/berkurangan.</p> <p>Langkah 1 ( 20 minit)</p> <p>menolak nombor 2digit dan nombor 2-</p> <p> Guru menunjukkan pada murid cara meletakkan pembilang</p> <p>BBM: - Pembilang</p> <p>remedialedu.blogspot.com</p> <p>digit; menggunakan bahan konkrit</p> <p>pada kad nilai tempat. Murid bersama-sama mengikut apa-apa yang ditunjukkan oleh guru.</p> <p>kayu chopstik - Kad nilai tempat</p> <p>* guru menunjukkan pengiraan menggunakan pembilang dengan meletakkan pada nilai tempat yang disediakan. * 29 16 = 13 43 22 = 21 45 21 = 24 32 11 = 21 35 24 = 11 Murid mengeluarkan pembilang yang tidak diperlukan untuk mendapatkan jawapan.</p> <p>KBKK: Menjana idea, menilai</p> <p>Nilai: Ketekunan</p> <p>Murid dibimbing oleh guru untuk menyelesaikan soalan-soalan tersebut.</p> <p>Langkah 2 ( 15 minit)</p> <p>Menyelesaikan operasi tolak dalam bentuk ayat kepada bentuk lazim</p> <p> Guru memberikan beberapa soalan kepada murid dalam bentuk ayat. Guru menunjukkan cara menyelesaikan operasi tolak daripada bentuk ayat kepada</p> <p>BBM: Papan putih kecil</p> <p>KBKK: Menjana idea, menilai</p> <p>29 15 = 14</p> <p>bentuk lazim.</p> <p>remedialedu.blogspot.com</p> <p> Murid dibimbing menyelesaikan operasi tolak daripada bentuk ayat kepada bentuk lazim. Murid menyelesaikan soalan pengajaran kepada bentuk lazim didedahkan yang telah diberikan oleh guru.menggunakan garis nombor mendapatkan jawapan dengan bimbingan guru. 2 9 - 1 5 45 21 = 44 22 = 35 23 = 25 13 = Nilai: Ketekunann</p> <p>29 15 = 14</p> <p>Langkah 3 ( 10 minit)</p> <p>Pengukuhan - Permainan puzzle matematik.</p> <p> Guru menyediakan soalansoalan yang dilekatkan pada kepingan puzzle. Murid mnyelesaikan soalan</p> <p>Teknik: Latih tubi</p> <p>BBM: Papan puzzle</p> <p>14 25 15</p> <p>11 34 18</p> <p>23 24 14</p> <p>pada kepingan puzzle dengan membuat pengiraan dalam bentuk lazim di atas kertas. Setelah memperoleh jawapan, murid mencari jawapan kepada soalan dengan melengkapkan papan puzzle yang berisi jawapan.</p> <p>KBKK: Menjana idea,</p> <p>Nilai: kesungguhan</p> <p>3 -</p> <p>5</p> <p>2 4</p> <p>_______________ -</p> <p>remedialedu.blogspot.com</p> <p>Penutup ( 2 minit )</p> <p>Penutup Kognitif</p> <p> Guru merumus mengenai apa yang telah dipelajari pada hari ini.</p> <p>* Guru memberi soalan tambahan sebagai pengukuhan</p>