S Y˚ U L˝ L˚˚ CH KHOA H˚C - Conduongcoxua | WELCOME S€ Y˚U L˝ L˚˚CH KHOA H˚C ... T˚N S`NG KI˚N KINH NGHI˚˘M: I. L DO CH˚N ˚ TI: ˚ˆ th˚c hi˚˙n th˚flng l˚i s˚ nghi˚˙p cng nghi˚˙p ho, hi˚˙n ˚i ho, c˚n gio d˚c ...

 • Published on
  22-May-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Transcript

 • 1

  S YU L LCH KHOA HC

  I.THNG TIN CHUNG V C NHN

  1. H v tn :L Th o2. Ngy thng nm sinh : 02 -01 -19703. Nam, n :N4. a ch : p 5-x An Phc-huyn Long Thnh-Tnh ng Nai5. in thoi CQ : 0613.547207

  NR : 0613.547436 D : 0932433717

  6. Chc v : Gio vin7. n v cng tc : Trng Tiu hc An Li

  II.TRNH O TO

  - Trnh chuyn mn nghip v: C nhn Cao ng- Nm nhn bng : 2007- Chuyn ngnh o to : Gio dc Tiu hc-

  III.KINH NGHIM KHOA HC

  - Lnh vc chuyn mn c kinh nghim:Lp 5

 • 2

  TN SNG KIN KINH NGHIM:

  I. L DO CHN TI:

  thc hin thng li s nghip cng nghip ho, hin i ho, cn gio dc th h tr tr thnh nhng con nginng ng, sng to, c nng lc gii quyt vn. p ng s pht trin v trnh nhn thc ca hc sinh i hi gio vin phitip nhn phng php dy hc da trn hot ng dy v hc. V th, cn c s quantm ng b c phng php dy v phng php hc mi to c s chuyn binhng ti vic nng cao cht lng.

  Hot ng tr chi l phng php gip cho hc sinh pht hin v chim lnh kinthc. Qua tr chi cc em s c rn luyn kh nng quyt nh, la chn ph hp.ng thi hnh thnh nng lc quan st v gip cho cc em c tham gia nhn xt-nh gi.

  i vi la tui Tiu hc l la tui hiu ng, vic a cc hot ng tr chi vohot ng hc tp s lm cho cc em hng khi trong hc tp hn.

  T mt s vn trn cng vi qu trnh ging dy nhiu nm lp 5, ti nhn thy lm cho mn Ting Vit sinh ng, hc sinh hc tp c hng th, ri ph hp vitm l chi m hc, vui m hc, th cn kt hp s dng hnh thc tr chi trong hctp mn Ting Vit mang li hiu qu cao.

  II. THC TRNG

  1) Thun li:- Vic vn dng phng php dy hc pht huy tnh tch cc ca hc sinh c gio

  vin thc hin mt cch linh hot, nhy bn.- Vic vn dng cc tr chi hc tp trong ging dy mang hiu qu cao.- Vic s dng dng hc tp trong tit dy c th hin mt cch kho lo v

  linh hot.2) Kh khn:

  -Gio vin cn quen li thuyt ging ( ni nhiu).-Gio vin cha chn lc k tr chi khi vn dng-Gio vin cn ngi kh trong vic sng to cc dng hc tp.

 • 3

  -Mt s hc sinh cn th ng, cha mnh dn tham gia vo cc hot ng hc tp.-Hu nh hc sinh khng hng th khi hc mn Ting Vit.

  3)S liu thng k Qua kho st cht lng u nm hc 2009 2010 , mn Ting Vit vi 38 hcsinh trong lp t kt qu :

  Gii Kh Trung bnh YuSL % SL % SL % SL %

  4 10,5% 9 23,7% 12 31,6% 13 34,2%

  III. NI DUNG TI

  1.C s l lun:La tui tiu hc l la tui hn nhin, v t, hiu ng. Cng vi hc, chi l

  nhu cu khng th thiu c ca cc em. lm sao cho gi hc vui, thu ht cc em,gip cho cc em chi m hc-vui m hc? y l vn m ti cn a ra giiquyt.

  Vn dng tr chi hc tp vo mn Ting Vit gip cho hc sinh nm c kinthc. Tr chi hc tp cn c mc ch gip cho hc sinh mnh dn tham gia (k c hcsinh yu). Trong qu tham gia tr chi gip hc sinh rn luyn c k nng giao tip,giao tip vi cc i tng:(HS vi HS; HS vi GV).

  Qua thc t, hot ng hc tp c t chc vi hnh thc tr chi s c hcsinh hng ng tch cc.

  Tr chi hc tp s c hc sinh tch cc tham gia hn na nu gio vin tchcc sng to thm cc DDH phc v cho tr chi: (nh th t, th hnh, th mu, thtrng (Th trng p nha dng bt d vit).2.Ni dung,bin php thc hin:

  La tui hc sinh tiu hc l la tui lun thch th nhng iu mi l. V vy mi gi hc Ting Vit hp dn, thu ht hc sinh, i hi mi gio vin phi lunsng to trong vic vn dng nhng tr chi hc tp. i vi bn thn ti:

  -Khi vn dng cc tr chi hc tp vo ging dy Ting Vit th ti lun nghincu k mn hc, bi hc, bi tp, xem bi hc th bi tp no t chc c tr chi vdng tr chi no l thch hp. ng thi ti tm ti, hc hi, hc hi ng nghip, cc ti liu tham kho. Song song , ti c gng nm bt kh nng ca tng hc sinh vic phn nhm chi cho ph hp.

  -Khi vn dng cc tr chi trong hc tp Ting Vit, ti lun hoch nh trcvic s dng nhng phng tin no nng cao hiu qu ca tr chi, nh:

 • 4

  + Phng tin theo ni dung tr chi quy nh (v d: trang phc cho cc nhn vtsm vai dng trong phn mn Tp c, K chuyn gip hc sinh ti hin li nidung cu chuyn hay ni dung bi c. Cc th: th t, th hnh, th mu, th trng

  + Phn thng cho i thng cuc nh bng hoa im thng, trng pho tay chnh l ng lc cc em tham gia tr chi nhit tnh, nng ng hn .)

  Sau mi tr chi, ti thng t nhng cu hi gi hc sinh rt ra ni dung,k nng m cc em hc c qua tr chi. y chnh l hot ng chi m hc, vuim hc. ng thi giao cho hc sinh t nhn xt, nh gi v tng kt tr chi phthuy ti a kh nng ca cc em (gio vin ch tho g nhng vng mc ca cc em),gip cc em rn luyn c suy lun, k nng t duy, k nng giao tip. T cc em str nn t tin, mnh dn hn.

  Qua tm hiu, nghin cu, bn thn ti thng t chc vn dng cc tr chi hctp vo mn Ting Vit nh: Tr chi Tm bn; Tip sc; Chn s; Hoa nhiu cnh;Xp cnh hoa; Hi hoa dn ch; Chung sc; Lt th tm t 2/1 .Tr chi: Hoa nhiu cnh:

  Mc ch: luyn tp thc hnh.Vn dng vo phn mn chnh t: ( Bi tp 3, Ting Vit tp I trang 104)- thc hin tr chi ny, gio vin cn chun b nhiu ming ba ct theo hnh

  cnh hoa v nhy hoa cho cc nhm thc hin (nhm 4). Trong hai vng trn (nhuhoa), gio vin ghi vo mi vng trn 1 yu cu ca bi tp: Cc t ly m u n; Cc tgi t m thanh c m cui ng.

  Cch tin hnh: Mi nhm c nhn nhiu cnh hoa v hai nhy hoa. Ccnhm chi c nhim v ghi cc t ly v t gi t m thanh theo yu cu trong nhyhoa, mi cnh hoa ch ghi mt t. (Hc sinh kh, gii c th ghi nhiu cnh hoa, hcsinh yu ghi mt cnh hoa). Ht thi gian nhm no xong trc s c nh trnbng. Gio vin kim tra, nhm no ghi c nhiu cnh hoa ng, xp cnh hoa p sc tuyn dng.

  Vn dng vo phn mn tp c:-Bi: Phong cnh n Hng: (Cu hi 2, Ting vit tp II trang 69).-Khi nhn c yu cu ca gio vin: Tm nhng t ng miu t cnh p ca

  thin nhin ni n Hng. Cc nhm chi cng tin hnh nh cch chi trn. Kt thctr chi nhm no ghi c nhiu t nht (hoa nhiu cnh) s thng cuc.2/2.Tr chi Xp cnh hoa

  Mc ch: luyn tp thc hnh.Vn dng vo phn mn luyn t v cu:Bi: M rng vn t: Bo v mi trng ( Bi tp 2, Ting Vit tp I trang

  126)-Nhng dng dy hc c s dng trong tr chi Hoa nhiu cnh nh th

  trng, chng ta s dng linh hot qua tr chi ny bng cch i thnh th t. Ta ch cnghi t cho sn vo th vn dng chi. Trong hai vng trn ( nhy hoa), nhy hoa mu

 • 5

  vng gio vin ghi: Hnh ng bo v mi trng; Nhy hoa mu trng ghi: Hnh ngph hoi mi trng. Trong mi cnh hoa gio vin ghi t cho trong bi tp.

  Cch tin hnh: Mi nhm c nhn 10 cnh hoa v hai nhy hoa. Nhim vca mi nhm l tm xem cnh hoa no ng vi t ch hnh ng bo v mi trng thnh vo nhy hoa mu vng ( ch hnh ng bo v mi trng), cn cnh hoa no ngvi hnh ng ph hoi mi trng th nh vo nhy hoa mu trng ( ch hnh ngph hoi mi trng). i din mt nhm nh trn bng. Gio vin kim tra cc nhm.Tuyn dng nhm xp cnh hoa ng, nhanh, p.( Trang ph lc)

  -T bng hoa m cc em xp c, gio vin dn dt cc em lm bi tp 3. Thng qua tr chi Hoa nhiu cnh, Xp cnh hoa gip hc sinh bit

  hp tc vi nhau hon thnh nhim v hc tp. Gip cc em ho mnh vo cucchi, to mt mi trng thn thin cho cc em. Kt thc tr chi cng l lc cc em t mnh hon thnh yu cu bi tp ca tit hc.2/3.Tr chi Tip sc

  Mc ch: luyn tp thc hnh.Vn dng vo phn mn luyn t v cu:-Bi:Tng kt vn t: (Bi tp 1b, Ting Vit tp I trang 159).-Chng ta tip tc s dng nhng cnh hoa .Gio vin ghi t cho sn vo cnh

  hoa vn dng chi. Cc t: (en, thm, mun, huyn, , mc) c ghi ln lt vocc cnh hoa, cc cnh hoa c xp thnh hnh mt bng hoa ( nh trang ph lc), nidung bi tp th ghi sn vo bng ph:

  -Bng mu en gi l bng-Mt mu en gi l mt-Nga mu en gi l nga ...-Mo mu en gi l mo..-Ch mu en gi l ch ...-Qun mu en gi l qun

  - tr chi ny hc sinh khng xp thnh hoa nhiu cnh, m cc em s chn ln ltcc cnh hoa, chn cnh hoa c t no th nh vo phn bi tp cho ph hp. Tr chiny cho hc sinh ua 2 dy, mi dy c 6 em tip sc nhau hon thnh bi tp. Hcsinh c li ton b bi tp lm c lp nhn xt. Dy no ng, hon thnh trcl thng cuc.

  Thng qua tr chi , ta nhn thy mt iu rng, dng dy hc nu chngta bit s dng kho lo, linh hot th s lm cho khu chun b tit hc nh nhnghn.2/4. Tr chi: Chn sMc ch: luyn tp thc hnh.

  Vn dng vo phn mn tp lm vn:-Bi: Luyn tp t ngi (T ngoi hnh), (Ting Vit tp I trang 132).

 • 6

  - thc hin tr chi ny gio vin chun b mt b nh (5 nh) chp 5 ngi cc tui khc nhau ( trang ph lc) c ghi s th t t 1 n 5.

  -5 bc nh m gio vin chun b c nh thnh 5 s nh sau:

  1 2 3 4 5

  -Gio vin ghi sn bng ph ngn gn phn gi a, b, c trong SGK:Gi :a)Chn nhng c im tiu biu v ngoi hnh (khun mt, mi tc, vc ngi,dng i,)b)La chn cc chi tit t ng c im y (Mu sc, dy, di,ca mitc; Mu sc, ng nt, ci nhn ca i mt.)c) Kt qu quan st, la chn thnh nhng t ng v cu vn c th. Ch s dngtnh t, cc hnh nh so snh.- HS khng cn m sch, gio vin thay phn gi trong SGK bng tr chi.-Cch tin hnh: Gio vin khuyn khch hc sinh tham gia tr chi, HS u tin s

  chn 1 s bt k, gio vin lt s ln cho hc sinh nhn bit nhn vt miu t ngoihnh l ai, HS c nhim v quan st v miu t ngoi hnh ngi trong nh theo gi bng ph (3-4 cu). Sau khi bn miu t xong, gio vin mi cc bn khc di lp xemc cch miu t khc khng miu t cho c lp nghe (1 n 2 hc sinh). Sau mi bcnh c 2 n 3 hc sinh miu t gio vin yu cu c lp nhn xt (theo gi c, xembn c s dng cc tnh t, cc hnh nh so snh cha), bnh chn xem bn no miu thay nht. Hc sinh s chn ln lt ht cc s. Kt thc tr chi nhng bn c bnhchn s c tuyn dng trc lp. Thi gian cn li cc em s hon thin on vnvo v.

  Thng qua tr chi, cc em s rn c k nng giao tip, bit ni thnh cu,mnh dn tham gia tr chi (k c HS yu). Trong qu trnh tham gia tr chi nhth, gio vin kim sot c cht ch hot ng ca tng em, c iu kin gip c hc sinh, nm bt c kh nng ni thnh cu ca tng em. T tr chichuyn qua vit on vn vo v gip cc em t tin hn, vit tt hn. Vn dng vo phn mn luyn t v cu:

  -Bi: MRVT: Truyn thng: (Bi tp 1, Ting Vit tp II, trang 90)-HS ln lt chn bt k s no ( phi sau s l cc t: Yu nc, Lao ng cn

  c, on kt, Nhn i). Chn s no HS phi c c nhng cu tc ng, ca dao niv truyn thng . HS di lp cng tham gia tr chi bng cch c tip nhng cutc ng, ca dao theo yu cu m bn chn. Cui tr chi nhng bn tm c nhiucu tc ng, ca dao l ngi thng cuc v c tuyn dng.

  -Tr chi cn c vn dng vo bi: T ng ngha (Bi tp 2, Ting Vit tp Itrang 8); Bi: T tri ngha (Bi tp 3, Ting vit tp I trang 39).

 • 7

  Thng qua tr chi chn s gip hc sinh rn luyn c k nng t duy,pht huy c tnh tch cc, sng to ca hc sinh. Hnh thnh cho cc em k nngkhi giao tip. ng thi gip cc em thc hin vai din giao tip ca mnh, dch vi pht cng c th c nhiu cch ni, cch nhn xt khc nhau. T gio vinkp thi nm bt c phng n x l.

  2/4 Tr chi Tm bnMc ch: kim tra kin thc.

  Vn dng vo phn mn luyn t v cu:-Bi: Tng kt vn t: (Bi tp 2, Ting Vit tp I trang 151).-Yu cu ca bi tp: Tm cc cu tc ng, thnh ng, ca dao ni v quan h gia

  nh ,thy tr, b bn.-GV chia lp thnh hai i, 2 hc sinh 2 i ln on t t ginh quyn c

  trc. Bn c trc (i A) c quyn ch nh 1 bn i B c tip. Nu c thucth c ch nh li mt bn i A. Ln lt cho n khi ht gi. Trng hp bnc ch nh (i B) m c khng c, cc bn s m ngc thi gian t 5-4- 3- 2-1- ht gi, bn c khng c phi ng ti ch (khng c kt bn). Lc 1 bn i A c quyn c tip v ch nh sang bn i B. Dy no c nhiu bn b ngl thua cuc .

  Tr chi l ng lc to iu kin gip cho hc sinh c s chun b bi khn, chm hc hn, c k nng nhy bn trong hc tp (k nng ng x). ng thito s lin kt vi nhau, to mi trng thn thin cho cc em.

  Tm li: Vic vn dng cc tr chi hc tp trong dy- hc mn Ting Vit l rtcn thit. Thng qua cc tr chi cc em s t mnh tm n kn thc mi, cng c kinthc hc, hon thnh cc bi tp theo mc tiu ca bi hc. Cc k nng c, vit,nghe, ni cng c rn luyn. ng thi kch thch kh nng giao tip v c bit lcc em hng th, tham gia tr chi mt cch tch cc.

  IV.KT QU:- dy hc sao cho tt c hc sinh u lm vic l mt trong nhng nh hng

  quan trng ca vic i mi phng php dy. y l cch dy hc thng qua cc hotng bng tay ca bn thn tng em hc sinh. Bi v mun bit lm mt vic g th phit tay mnh lm vic . Qua vic cc em thc lm th kin thc m cc em khm phc thng qua cc tr chi hc tp s in su,in m vo tr nh cc em.

  -Qua vic vn dng tr chi hc tp vo mn Ting Vit lp 5, ti nhn thymnh gip hc sinh t ho mnh vo cuc chi m hc-vui m hc. Cc hot ngtr chi cng to cho hc sinh tc phong linh hot, nhanh nhn trong hot ng hc tpv trong giao tip. Nhng hc sinh thng nht nht, th ng trong gi hc gi y chuyn sang ch ng chim lnh kin thc, thch th vi nhng hnh thc hc tp mil. S thch th gip cc em t vic t chun b bi trc nh gi c thi quenchun b k bi trc khi n lp. Nhng hc sinh gii th ngy cng t tin, nng ng

 • 8

  hn. Cc em bit chia s, hp tc vi nhau, thn thin, vui v vi bn hon thnhnhim v hc tp.

  -Thng qua tr chi hc tp, gip cho tt c hc sinh u c th tham gia tr chi(k c hc sinh yu). Nh vy, gio vin c th kim sot c cht ch hot ng catng em, d dng gip cc em.

  -Nh vn dng tr chi hc tp vo thc t ging dy nn tit hc tr nn nhnhng hn, v kin thc c cc em tip thu mt cch ch ng thng qua tr chi.Tit hc sinh ng hn ln v mang li hiu qu cao.

  -ng thi bn thn ti cng c nhiu kinh nghim hn trong vic la chn trchi sao cho ph hp, m bo rn ng k nng cho hc sinh theo mc tiu bi tp.

  -Cc hot ng dy hc trn lp cn to c hng th hc tp qua vic t lmthm dng dy hc (vt liu d tm) p, li cun hc sinh cng tham gia, gp phnthc y ng c hc tp ca hc sinh.

  - Qua thc t vn dng tr chi hc tp trong dy- hc mn Ting Vit lp 5 gip ti hon thnh nhim v c giao. Trong nm hc 2009-2010 lp ti ch nhim t c kt qu rt kh quan: +T l ln lp t 38/38 (100%) +Ring mn Ting Vit hc sinh t:

  Gii Kh Trung bnh YuSL % SL % SL % SL %

  22 57,9% 12 31,6% 4 10,5% 0

  -Chnh s say m hc tp v kt qu m cc em t c l ngun ng vin, thcy ti phi lun vn dng cc tr chi hc tp vo ging dy, c bit l ging dy mnTing Vit. Chnh v th m bn thn ti lun tm ti, nghin cu, vn dng cc tr chimi hp dn hc sinh, thu ht hc sinh, li cun cc em tham gia tch cc vo cchot ng hc tp.

  Cc tr chi hc tp khng ch p dng ring cho mn Ting Vit, khng ch pdng cho i tng hc sinh lp Nm m cn p dng cho tt c cc mn hc, cho tt ccc khi lp bc Tiu hc. Bi l, n gn lin vi tm l la tui cc em. Nhng trchi hc tp c tc ng mnh m, li cun cc em mt cch mnh lit nht.

  V.BI HC KINH NGHIM Qua thc hin gii php v Vn dng cc tr chi hc tp vo trong dy- hc

  mn Ting Vit lp 5 vi kt qu t, bn thn ti rt ra c nhng kinhnghim sau:

  L mt gio vin ng lp th phi c tm huyt vi ngh, phi ht lng thngyu hc sinh. Phi lun tm ti, hc hi v sng to trong dy hc.

 • 9

  t chc gi hc si ng nhng khng cng thng qua cc hot ng trchi (kt hp vi dng). Vy, tr chi phi c tin hnh mt cch nh nhng, sinhng, khng kh khan, nhm chn. Cc em c li cun vo qu trnh luyn tp mtcch t nhin, hng th v c tinh thn trch nhim, khng mt em no tch ri ngoicuc. Hot ng cng tht a dng, lc th theo nhm, lc th c nhn v c khi li l clp. ng thi gii tr c mt mi, cng thng trong gi hc.

  Trong qu trnh vn dng cc tr chi hc tp th phi nghin cu k ni dungbi hc, bi tp v la chn tr chi cho ph hp.

  Mi tr chi m gio vin a ra phi c lut chi r rng, n gin, d nh, dthc hin. Quy nh r thi gian.

  Tr chi phi pht huy c tnh tch cc, ch ng, sng to ca hc sinh.To iu kin cho tt c hc sinh tham gia (nht l hc sinh yu). Hc sinh cng ctham gia nh gi sau khi chi.

  Tr chi phi c s dng ng lc, ng ch gy c hng th hc tpcho hc sinh v gip tit hc nh nhng hn, t hiu qu hn.

  Trnh lm dng tr chi hc tp, bin tit hc thnh tit chi. Vi nhng kinh nghim ny ti hi vng c s h tr, ng gp v cng nhauthc hin rt ra nhng bi hc chung cho tt c gio vin chng ta pht huy nng lct hc, sng to.

  VI. KT LUN:Trong qu trnh t nc hi nhp, i hi gio vin phi tm ti, sng to nhng

  phng php dy hc sao cho tt nht, ph hp vi phng php tch cc ho hot nghc tp ca hc sinh, lm cho hc sinh chim lnh c kin thc. V th, i hi chngta phi bit vn dng cc tr chi hc tp vo ging dy. Lm sao cho mi hc sinh uc hot ng, u c bc l mnh v c pht trin.

  mi tit hc t c hiu qu cao th nhng phng php v dng dy hcchnh l cng c gip cho gio vin thnh cng. Gio vin cng cn tm ti, hc hi c c nhiu tng gip hc sinh pht trin k nng t duy, sng to thng qua trchi hc tp...Tr chi hc tp c hiu qu s gp phn lm nn thnh cng cho tit hc.S thnh cng l ng lc thc y chng ta hng say trong ging dy.VII.TI LIU THAM KHO

  1. Ti liu bi dng thng xuyn cho gio vin Tiu hc chu k 2003-2007 ( Tp1 v 2)

  2. Sch gio khoa v sch gio vin Ting Vit lp 5 tp 1 v tp 2.NGI THC HIN

  L Th o

 • 10

  TRO CHI XEP CANH HOA

 • 11

  en

  huye n

  muno

  m c

  tha m

  TRO CHI TIEP SCTRO CHI TIEP SC

 • 12

  TRO CHI CHON O SO

  12

 • 13

 • 14

  S GD&T NG NAI CNG HA X HI CH NGHA VIT NAMTrng Tiu hc An Li c lp T do Hnh phc

  An Li, ngy 20 thng 8 nm 2012

  PHIU NHN XT-NH GI SNG KIN KINH NGHIMNM HC 2011-2012

  Tn sng kin kinh nghim: Vn dng cc tr chi hc tp trong dy hc mnTing Vit lp 5H v tn tc gi: L Th on v: Trng Tiu hc An LiLnh vc:Qun l gio dc Phng php dy b mn Phng php gio dc Lnh vc khc 1. Tnh mi:C gii php hon ton mi: C gii php ci tin t gii php c: 2.Hiu qu:-Hon ton mi v trin khai p dng trong ton ngnh c hiu qu cao.-C tnh ci tin hoc i mi t nhng gii php c v trin khai p dng trong tonngnh c hiu qu cao.-Hon ton mi v trin khai p dng ti n v c hiu qu cao.-C tnh ci tin hoc i mi t nhng gii php c v trin khai p dng ti n v chiu qu cao.3. Kh nng p dng:-Cung cp c cc lun c khoa hc cho vic hoch nh ng li, chnh sch.-Tt Kh t -a ra cc gii php khuyn ngh c kh nng ng dng thc tin, d thc hin, d i vocuc sng.-Tt Kh t - c p dng trong thc t t hiu qu hoc c kh nng p dng t hiu qu trongphm vi rng.-Tt Kh t

  XC NHN CA T CHUYN MN TH TRNG N V

Recommended

View more >