Sah Od Prvog Do Osmog Razreda

  • Published on
    09-Sep-2015

  • View
    23

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teme i jedinice

Transcript

<ul><li><p>Prvi razred </p><p>(1 as nedeljno, 36 asova godinje) </p><p>Sadraji programa </p><p>I tema: Uvodni as (1) </p><p>1. Uvodni as - upoznavanje sa nastavnim predmetom, udbenikom i nainom rada. </p><p>II tema: Osnove aha, ahovske figure, njihovo kretanje i vrednost (13) </p><p>AHOVSKA TABLA </p><p>1. ahovska tabla, naziv ahovskih figura i njihovo postavljanje u poetni poloaj. </p><p>2. Geometrija ahovske table. </p><p>KRETANJE AHOVSKIH FIGURA </p><p>1. Top: </p><p>- osnovno kretanje topa; </p><p>- koncept uzimanja protivnike figure. </p><p>2. Lovac: </p><p>- osnovno kretanje lovca. </p><p>3. Dama: </p><p>- osnovno kretanje dame; </p><p>- koncept zatite figure. </p><p>4. Skaka: </p><p>- osnovno kretanje skakaa i njegove posebnosti; </p><p>- pojam dvojnog udara. </p><p>5. Peak: </p><p>- osnovno kretanje peaka (kretanje unapred za jedno ili dva polja u prvom potezu); </p><p>- kretanje peaka prilikom uzimanja protivnike figure (koso kretanje); </p><p>- uzimanje protivnike figure u prolazu ("an pasan"); </p><p>- pretvaranje peaka u drugu figuru prilikom dolaska na poslednji red ("promocija"). </p><p>6. Kralj: </p></li><li><p>- posebnost i znaaj kralja; </p><p>- osnovno kretanje kralja; </p><p>- koncept aha kralju - napadanje kralja protivnikim figurama osim kralja; </p><p>- nemogunost nalaenja protivnikih kraljeva na susednim poljima; </p><p>- odbrana od aha - sklanjanje kralja, zaklanjanje od aha, uzimanje figure koja daje ah; </p><p>- cilj igre - mat. </p><p>VREDNOST AHOVSKIH FIGURA </p><p>- peak kao jedinica mere; </p><p>- uobiajeno vrednovanje figura (P = 1, S = L = 3, T = 5, D = 9 ili 10); </p><p>- lake i teke figure. </p><p>III tema: Obeleavanje i zapisivanje poteza (5) </p><p>1. ahovski potez: </p><p>- pravilno odigravanje i kompletiranje poteza; </p><p>- ahovski sat i njegova uloga; </p><p>- pravilo "taknuto - maknuto!". </p><p>2. ahovska notacija i zapisivanje poteza: </p><p>- ahovska polja i njihovo obeleavanje; </p><p>- oznaavanje ahovskih figura; </p><p>- zapisivanje ahovskih poteza u punom i skraenom obliku ("notacija"); </p><p>- obrazac za zapisivanje ahovske partije ("formular") i nain njegovog korienja. </p><p>IV tema: ahovska igra i njena pravila (13) </p><p>1. Uslovi pod kojima se moe izvoditi rokada: </p><p>- kralj i rokadni top se nisu pomerali sa svojih poetnih poloaja; </p><p>- izmeu kralja i rokadnog topa ne nalaze se figure; </p><p>- kralj nije u ahu, ne prelazi preko polja napadnutog od strane protivnikih figura i nije u ahu po zavretku poteza. </p><p>2. Elementarna taktika: </p><p>- otkriveni ah; </p></li><li><p>- dvostruki ah. </p><p>3. Osnove strategije - ahovski lavirint: </p><p>- pravila "ahovskog lavirinta"; </p><p>- primeri "ahovskog lavirinta" sa zadatkom da se d ah protivnikom kralju. </p><p>4. Pobeda jednog od igraa (odluena partija): </p><p>- mat kralju; </p><p>- predaja partije; </p><p>- mat u jednom potezu; </p><p>- mat kraljem i damom protiv kralja; </p><p>- mat pomou kralja i dva topa protiv kralja; </p><p>- mat kraljem i topom protiv kralja. </p><p>5. Nereen ishod partije (remi): </p><p>- nemogunost davanja mata figurama koje su preostale na tabli; </p><p>- pat; </p><p>- veiti ah; </p><p>- trostruko ponavljanje pozicije; </p><p>- pravilo 50 poteza; </p><p>- ponuda i prihvatanje remija. </p><p>6. Kralj i peak protiv kralja (K+P:K) - osnove: </p><p>- promocija kao nain dobitka partije; </p><p>- pravilo kvadrata; </p><p>- pravilo jednostavne opozicije. </p><p>V tema: Odigravanje partije (4) </p><p>- Pravila ponaanja u prostorijama u kojima se igra ah, kao i pravila ponaanja prilikom igranja ahovske partije; </p><p>- Osnovne smernice za poetak partije (centar, razvoj, rokada, materijal itd.); </p><p>- Primeri nekih ahovskih partija: "uster-mat", Kostieva zamka; </p><p>- Samostalno odigravanje ahovskih partija meu uenicima. </p></li><li><p>Podvrste aha (igre) koje mogu da se koriste za prvi razred: </p><p>1. Tabla i figure (Memorijske igre). </p><p>2. Top (Precrtavanje table). </p><p>3. Linijske figure (Lanac; etva; Trening topom, lovcem i damom; Dama protiv dva lovca). </p><p>4. Skaka (Konjiev skok; Hipodrom; Trening skakaima; Kontakt; Igra kruenja; Skakai u poteri; Konjiki duel). </p><p>5. Peak (Samo peaci; Zavrnica sa peacima; Ovce i vuk). </p><p>6. Utvrivanje kretanja i dejstva figura (Seljaka buna; Esencija aha; ahovski komarac; Crna kutija). </p><p>7. Zapisivanje poteza i ahovska notacija (Podmornice). </p><p>8. Utvrivanje ahovskih pravila (ua i princ Filip). </p><p>9. Vrednost figura i njihova razmena (ah na iznajmljivanje; Vonja taksijem). </p><p>10. Univerzalno primenljive igre (ahovska tafeta). </p><p>Drugi razred </p><p>(1 as nedeljno, 36 asova godinje) </p><p>Sadraji programa </p><p>I tema: Uvodni as (1) </p><p>1. Uvodni as - upoznavanje sa ciljevima i zadacima programa i nainom rada. </p><p>II tema: Otvaranje (4) </p><p>1. Otvaranje kao poetni deo igre. Ciljevi igre u otvaranju. </p><p>2. Osnovne smernice igre u otvaranju. Opta pravila igre u otvaranju. </p><p>3. Podela otvaranja: </p><p>- otvorene igre; </p><p>- poluotvorene igre; </p><p>- zatvorene igre. </p><p>III tema: Osnove strategije - ahovski lavirinti (2) </p><p>- Primeri "ahovskog lavirinta" sa zadatkom da se d ah protivnikom kralju; </p><p>- Primeri "ahovskog lavirinta" sa zadatkom da se d mat protivnikom kralju. </p></li><li><p>IV tema: Sredinjica (5) </p><p>1. Osnove sredinjice i njen znaaj. </p><p>2. Osnovni naini miljenja u sredinjici: </p><p>- planiranje (strateko razmiljanje); </p><p>- konkretna igra (taktiko razmiljanje). </p><p>V tema: Zavrnica (6) </p><p>1. Kralj i dve lake figure protiv usamljenog kralja: </p><p>- matiranje usamljenog kralja pomou dva lovca (kompletan postupak matiranja); </p><p>- mat usamljenom kralju pomou lovca i skakaa (samo razmatranje zavrne slike); </p><p>- nemogunost matiranja usamljenog kralja pomou dva skakaa (samo razmatranje zavrne slike). </p><p>2. Kralj i peak protiv kralja (K+P:K): </p><p>- promocija kao nain dobitka partije; </p><p>- pravilo kvadrata; </p><p>- pravilo jednostavne opozicije; </p><p>- korienje pravila opozicije da bi se remizirala ili dobila zavrnica K+P:K; </p><p>- ivini peak kao poseban sluaj. </p><p>VI tema: Taktiki motivi (10) </p><p>- dvostruki napad i dvojni udar (osnovni primeri); </p><p>- vezivanje i odvezivanje figura (osnovni primeri); </p><p>- otkriveni i dvostruki ah (osnovni primeri); </p><p>- ugueni mat (osnovni primeri). </p><p>VII tema: Odigravanje partija (8) </p><p>1. Turnir uenika (4 kolska asa). </p><p>2. Simultanka predmetnog nastavnika protiv uenika. </p><p>3. Podvrste aha. </p><p>Podvrste aha (igre) koje mogu da se koriste za drugi razred: </p><p>1. Igre sa manjom kvadratnom tablom i standardnim figurama. </p></li><li><p>2. Igre sa manjom pravougaonom tablom i standardnim figurama. </p><p>3. Igre sa nestandardnim asimetrinim poloajem figura. </p><p>4. Igre sa nestandardnim simetrinim poloajem figura. </p><p>5. Igre sa standardnom tablom i figurama - ali drugaijim ciljem. </p><p>6. Igre u kojima svako igra za sebe. </p><p>7. Partnerske i timske igre. </p><p>Trei razred - AH </p><p> (1 as nedeljno, 36 asova godinje) </p><p>Sadraji programa </p><p>I tema: Uvodni as (1) </p><p>1. Uvodni as - upoznavanje sa ciljevima i zadacima programa i nainom rada. </p><p>II tema: Otvaranje - otvorene igre (6) </p><p>Italijanska partija: </p><p>- primeri dobre igre (mirna i otra igra); </p><p>- kratke partije (minijature); </p><p>- praktina igra. </p><p>panska partija: </p><p>- primeri dobre igre (varijanta izmene i glavna varijanta); </p><p>- kratke partije (minijature); </p><p>- praktina igra. </p><p>III tema: Sredinjica (5) </p><p>1. Strategija u igri i njen znaaj: </p><p>- izmena figura kao metod realizacije materijalnih prednosti. </p><p>2. Taktika u igri i njen znaaj: </p><p>- rtvovanje figura; </p><p>- pojam kombinacije. </p></li><li><p>IV tema: Zavrnice - figure protiv peaka (6) </p><p>1. Dama protiv peaka: </p><p>- dobitak damom protiv peaka na pretposlednjem redu (opti sluaj); </p><p>- ivini peak na pretposlednjem redu protiv dame (pat kao motiv za remi); </p><p>- lovev peak na pretposlednjem redu protiv dame (pat kao motiv za remi). </p><p>2. Top protiv peaka: </p><p>- opti sluaj; </p><p>- ivini peak. </p><p>3. Skaka protiv peaka: </p><p>- opti sluaj; </p><p>- ivini peak. </p><p>V tema: Kombinatorni motivi (10) </p><p>Kombinatorni motivi: </p><p>- dvostruki napad i dvojni udar (sloeniji primeri); </p><p>- vezivanje i odvezivanje figura (sloeniji primeri); </p><p>- otkriveni i dvostruki ah (sloeniji primeri); </p><p>- ugueni mat (sloeniji primeri); </p><p>- otkrivanje i prekrivanje linija, redova i dijagonala (osnovni primeri); </p><p>- odvlaenje i dirigovanje (osnovni primeri). </p><p>VI tema: Odigravanje partija (8) </p><p>1. Turnir uenika (4 kolska asa). </p><p>2. Simultanka predmetnog nastavnika protiv uenika. </p><p>3. Podvrste aha. </p><p>Podvrste aha (igre) koje mogu da se koriste za trei razred: </p><p>1. Igre sa manjom kvadratnom tablom i standardnim figurama. </p><p>2. Igre sa manjom pravougaonom tablom i standardnim figurama. </p></li><li><p>3. Igre sa nestandardnim asimetrinim poloajem figura. </p><p>4. Igre sa nestandardnim simetrinim poloajem figura. </p><p>5. Igre sa standardnom tablom i figurama - ali drugaijim ciljem. </p><p>6. Igre u kojima svako igra za sebe. </p><p>7. Partnerske i timske igre. </p><p>etvrti razred - AH </p><p>(1 as nedeljno, 36 asova godinje) </p><p>Sadraji programa </p><p>I tema: Uvodni as (1) </p><p>1. Uvodni as - upoznavanje sa ciljevima i zadacima programa i nainom rada. </p><p>II tema: Otvaranje (6) </p><p>OTVORENE IGRE </p><p>Kraljev gambit: </p><p>- primeri dobre igre (smisao gambitne igre); </p><p>- kratke partije (minijature); </p><p>- praktina igra. </p><p>POLUOTVORENE IGRE </p><p>Sicilijanska odbrana: </p><p>- primeri dobre igre; </p><p>- kratke partije (minijature); </p><p>- praktina igra. </p><p>ZATVORENE IGRE </p><p>Damin gambit: </p><p>- primeri dobre igre; </p><p>- kratke partije (minijature); </p></li><li><p>- praktina igra. </p><p>III tema: Sredinjica (11) </p><p>1. Kombinatorni motivi: </p><p>- otkrivanje i prekrivanje linija, redova i dijagonala (sloeniji primeri); </p><p>- odvlaenje i dirigovanje (sloeniji primeri); </p><p>- oslobaanje i zauzimanje polja (osnovni primeri); </p><p>- unitavanje odbrane i blokada (osnovni primeri); </p><p>- dejstvo kroz figure i pregraivanje (osnovni primeri). </p><p>2. Prelazak iz otvaranja u sredinjicu: </p><p>- znaaj inicijative; </p><p>- zaostao kralj u centru. </p><p>3. Strategija napada i njen znaaj: </p><p>- napad pri suprotnim rokadama; </p><p>- napad pri istostranim rokadama. </p><p>IV tema: Zavrnica - topovske zavrnice: top i peak protiv topa (8) </p><p>4. Odsecanje kralja (spreavanje prilaza slobodnom peaku). </p><p>5. Pobeda jae strane primenom metode "mosta". </p><p>6. Kralj ispred peaka: odbrana primenom "pravila estog reda". </p><p>V tema: Odigravanje partija (10) </p><p>4. Turnir uenika (6 kolskih asova). </p><p>5. Simultanka predmetnog nastavnika protiv uenika. </p><p>6. Podvrste aha. </p><p>Podvrste aha (igre) koje mogu da se koriste za etvrti razred: </p><p>1. Igre sa manjom kvadratnom tablom i standardnim figurama. </p><p>2. Igre sa manjom pravougaonom tablom i standardnim figurama. </p><p>3. Igre sa nestandardnim asimetrinim poloajem figura. </p></li><li><p>4. Igre sa nestandardnim simetrinim poloajem figura. </p><p>5. Igre sa standardnom tablom i figurama - ali drugaijim ciljem. </p><p>6. Igre u kojima svako igra za sebe. </p><p>7. Partnerske i timske igre. </p><p>Peti razred </p><p>SADRAJI PROGRAMA </p><p>UVOD (1+0) </p><p>Upoznavanje sa ciljevima i zadacima programa i nainom rada (posmatranje, vebanje). </p><p>SREDINJICA (5+10) </p><p>1. Privremene i trajne prednosti. Koncept i primeri: (1+2) </p><p>nain realizacije trajnih prednosti; </p><p>nain realizacije privremenih prednosti; faktor vremena. </p><p>2. Taktika u igri i njen znaaj: (1+2) </p><p>realizacija prednosti u sredinjici putem kombinatornih motiva; </p><p>utvrivanje kroz primere iz prakse. </p><p>3. Kombinatorna igra kroz praktine primere. Napad na kralja: (2+4) </p><p>napad na zaostalog kralja u centru; otvaranje linija, unitavanje odbrane; </p><p>utvrivanje kroz primere iz prakse; </p><p>velikani aha: Adolf Andersen; njegov doprinos rtvenom stilu igre. Andersenove partije: "besmrtna", "veito zelena"; </p><p>napad na rokadni poloaj kralja (rtva na polju h7, itd.); </p><p>utvrivanje kroz primere iz prakse i aktivno reavanje zadataka; </p><p>napad peacima pri suprotnosmernim rokadama; </p><p>utvrivanje kroz primere iz prakse i aktivno reavanje zadataka. </p><p>4. Poziciona igra sa primerima iz prakse (1+2): </p><p>koncept blokade; </p><p>utvrivanje kroz primere iz prakse; </p></li><li><p>povoljna i nepovoljna izmena figura; </p><p>utvrivanje kroz primere iz prakse. </p><p>ODIGRAVANJE PARTIJA (0+2) </p><p>Turnir uenika. </p><p>ZAVRNICA (2+4) </p><p>1. Nain realizacije prednosti ili spasavanja iz teke situacije u zavrnici putem kombinatornih motiva: (1+2) </p><p>kombinacije u zavrnicama lakih figura; </p><p>kombinacije u zavrnicama lake figure sa topom; </p><p>kombinacije u peakim zavrnicama. </p><p>2. Primeri sa jednim peakom na tabli: (1+2) </p><p>dama protiv peaka; poseban sluaj: peak na ivinoj ili lovevoj liniji; </p><p>top protiv peaka; </p><p>"odbacivanje ramenom" protivnikog kralja; </p><p>skaka protiv peaka; </p><p>poseban sluaj: ivini peak. </p><p>TEORIJA OTVARANJA (2+3) </p><p>Ravnotea u otvaranju. Osnovne teorijske varijante i njihova primena u praksi. </p><p>Otvorene igre: </p><p>panska partija: </p><p>varijanta izmene (ideje za obe strane, osnovne teorijske varijante, pouna partija); </p><p>otvorena panka (ideje za obe strane, osnovne teorijske varijante, pouna partija); </p><p>praktina igra u tematskim varijantama; </p><p>klasini nastavci: igorinova i Brajerova varijanta (ideje za obe strane, osnovne teorijske varijante, pouna partija); </p><p>praktina igra u tematskim varijantama. </p><p>PRELAZAK IZ OTVARANJA U SREDINJICU (2+2) </p><p>Naruavanje ravnotee u otvaranju: </p></li><li><p>faktor vremena u otvaranju; znaaj tempa; </p><p>igra na inicijativu; gambitna igra; </p><p>utvrivanje kroz primere iz prakse; </p><p>velikani aha: Pol Morfi; njegov znaaj za borbu za inicijativu u otvaranju; </p><p>Morfijeve minijature (oko 20 poteza, klasini primeri) u kojima jedna strana brzo zahvata inicijativu i stie odluujuu prednost. </p><p>ODIGRAVANJE PARTIJA (0+3) </p><p>1. Turnir uenika (0+2). </p><p>2. Simultanka predmetnog nastavnika protiv uenika (0+1). </p><p>esti razred </p><p>SADRAJI PROGRAMA </p><p>UVOD (1+0) </p><p>Uvodni as - upoznavanje sa ciljevima i zadacima programa i nainom rada </p><p>(demonstracija, interakcija; vebanje - samostalno i u parovima, odigravanje partija kroz uenike turnire, tema-turnire i simultanke). </p><p>OTVARANJE I SREDINJICA (6+6) </p><p>Poluotvorene igre </p><p>Sicilijanska odbrana (teorijski pristup i poune partije) </p><p>- evenika varijanta (ideje za obe strane, osnovne teorijske varijante). </p><p>Pouna partija: Karpov - Kasparov 0:1, Moskva (m/24) 1985. </p><p>- Paulsenova varijanta (ideje za obe strane, osnovne teorijske varijante). </p><p>Pouna partija: Karpov - Kasparov 0:1, Moskva (m/16) 1985. </p><p>- Najdorfova varijanta (ideje za obe strane, osnovne teorijske varijante). </p><p>Pouna partija: Spaski - Fier 1:0, Rejkjavik (m/11) 1972. </p><p>- Zmajeva varijanta (ideje za obe strane, osnovne teorijske varijante). </p><p>Pouna partija: Karpov - Kornoj 1:0, Moskva (m/2) 1974. </p><p>- Rihter-Rauzerova varijanta (ideje za obe strane, osnovne teorijske varijante). </p><p>Pouna partija: Anand - Timan 1:0, Vajk an Ze 2004. </p></li><li><p>- Laskerova varijanta (ideje za obe strane, osnovne teorijske varijante). </p><p>Pouna partija: Kasparov - irov 1:0, Horgen 1994. </p><p>ODIGRAVANJE PARTIJA (0+5) </p><p>- Praktina igra u tematskim varijantama Sicilijanske odbrane (2 asa). </p><p>- Turnir uenika (2 asa). </p><p>- Simultanka predmetnog nastavnika protiv uenika (1 as). </p><p>ZAVRNICA (3+3) </p><p>Top i peak protiv topa </p><p>- Kralj slabije strane je odrezan od linije promocije peaka. Osnovni naini postizanja Lucenove pozicije i osnovni postupci odbrane. </p><p>- Kralj slabije strane nije na liniji promocije peaka, a nije ni direktno odseen. </p><p>Pravilo "krae strane". </p><p>- Ostali sluajevi T + P: T. </p><p>SVETSKI AMPIONI I NJIHOVO STVARALATVO (6+3) </p><p>1. Viljem tajnic </p><p>- Doprinos istoriji aha. </p><p>- Pouna partija: tajnic - Bardeleben 1:0, Hestings 1895. </p><p>- Primeri iz tajnicovog stvaralatva (pozicije iz njegovih partija i samostalno nalaenje najboljih reenja). </p><p>2. Emanuel Lasker </p><p>- Doprinos istoriji aha. </p><p>- Pouna partija: Lasker - Kapablanka 1:0, Sankt Petersburg 1914. </p><p>- Primeri iz Laskerovog stvaralatva (pozicije iz njegovih partija i samostalno nalaenje najboljih reenja). </p><p>3. Hoze-Raul Kapablanka </p><p>- Doprinos istoriji aha. </p><p>- Pouna partija: Kapablanka - Maral 1:0, Njujo...</p></li></ul>