Sains Kertas 1.doc

  • Published on
    16-Feb-2016

  • View
    21

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

s/hayat 4

MODUL KLON UPSR 2016 PPD BACHOK

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAHSAINS

08/1

Kertas 1

1 jam

Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2.Jawab semua soalan.

3.Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

4.Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

5.Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

6.Kamu boleh membuat kerja mengira di ruang kosong di dalam kertas soalan ini.

1.Antara haiwan berikut, yang manakah menggunakan peparu sebagai organ pernafasan?

Rajah 1Ikucing

IIIIkan paus

IIrama-rama

IVCacing

AI dan III

BI dan IV

CII dan III

DII dan IV2.Rajah 2 menunjukkan suatu penyiasatan.

Tidak disapu

dengan gris disapu gris

Rajah 2Selepas lima hari, daun yang disapu gris bertukar kekuningan. Apakah hipotesis yang

hendak diuji?

A.Tumbuhan memerlukan udara

B.Tumbuhan memerlukan air

C.Tumbuhan memerlukan tempat tinggal

DTumbuhan memerlukan tempat tinggal

3.Jadual 1 menunjukkan satu ujikaji yang dijalankan oleh Alif dan Razak. Berikan definisi secara operasi untuk kadar pernafasan dalam aktiviti di bawah.

Nama muridKadar pernafasan

Keadaan rehatAktiviti lompat bintang

Alif4080

Razak55110

Jadual 1

A.Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada turun dalam satu minit.

B.Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dalam satu minit.

C.Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam satu minit.

D.Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada.

4.Zamil suka menonton televisyen sehingga larut malam. Apakah kesan buruk daripada tabiatnya itu?

A.Kemurungan

CObesiti

B.Ketagihan

DKanser5.Bagaimanakah serigala kutub melindungi diri daripada cuaca melampau ?

Iberbulu tebal

IIIBerhibernasi

IIberwarna putih

IVberendam dalam lumpur

A.II dan IV

C.I dan III

B.I dan II

D.III dan IV6.Maklumat menunjukkan pernyataan tentang hubungan makanan antara hidupan.

Antara berikut , siratan manakah yang betul?

7.Apakah tujuan tingkah laku burung yang ditunjukkan dalam rajah 3 di bawah ?

Mengeram telur

memberi makan

Rajah 3A.persaingan

C.kekekalan

B.Pemeliharaan

D.Kemandirian

8.Farid menanam pokok cili di dalam pasu . Selepas sebulan, dia dapati terdapat sejenis tumbuhan lain di dalam pasu tersebut. Jelaskan bagaimana tumbuhan tersebut berada dalam pasu cili itu.

A.Ia di bawa oleh angin

B.Ia bergerak balas dengan cahaya matahari

C.Ia baru tumbuh selepas keadaan sesuai

D.Ia bergerak balas dengan air9.Ramalkan keadaan tumbuhan sekiranya ia tidak dipencarkan jauh daripada induk?

A.tumbuhan tersebut akan tumbuh dengan subur

B.tumbuhan tersebut akan terbantut

C.tumbuhan tersebut akan tinggi

D.tumbuhan tersebut akan hijau10.Rajah 4 menunjukkan satu bencana di suatu kawasan pembangunan.

Rajah 4Antara berikut, manakah yang menyebabkan bencana di atas?

ATanah runtuh

BTerlalu banyak kenderaan di kawasan ini

CPembuangan bahan buangan ke dalam sungai

DPengurusan pembangunan yang tidak terancang

11.Tiga pinggan nasi di tempat yang berbeza. Keadaan nasi itu selepas tiga hari ditunjukkan di dalam jadual di bawah.

Tempat nasi diletakKeadaan nasi

Di atas mejaBerkulat dan berbau busuk

Di dalam almariBerkulat dan berbau busuk

Di dalam peti aisMasih segar dan tidak basi

Apakah sebab nasi menjadi basi?

AKeadaan suhu yang sesuai untuk mikroorganisma membiak

BKehadiran titisan air di udara

CKehadiran kulat di udara

DKehadiran cahaya di dalam bilik

12Carta palang menunjukkan pola hutan ditebang untuk pembangunan dari tahun 2003 hingga 2007. Kawasan hutan di tebang

Tahun

2003 2004 2005 2006 2007

Apakah kesan yang akan berlaku jika pola itu berterusan?

IBanjir akan berlaku

IIKekurangan bahan mentah

IIIPeningkatan suhu dunia

IVKepupusan hidupan

AI dan II

CI,II dan III

BI dan IIIDII,III dan IV13.Berapakah luas permukaan berwarna di bawah ?

A.30 cm

C.120 cm

B24 cm

D20 cm14.Maklumat menunjukkan panjang empat helai kertas W,X,Y dan Z. Panjang W lebih daripada panjang Z

Panjang Y adalah lebih daripada W tetapi kurang daripada X

Antara berikut yang manakah mewakili maklumat di atas ?

panjang

panjang

A

B

W X Y Z kertas

W X Y Z kertas panjang

panjang

C

D

W X Y Z kertas W X Y Z kertas15.Rajah 4 Menunjukkan satu penyiasatan tentang kesan haba ke atas bahan.

Bola pingpong yang kemek

Bola pingpong dalam bentuk asal

Bola pingpong

Air panas

Air panas

Rajah 5Apakah kesimpulan daripada penyiasatan itu ?

APepejal mengembang apabila dipanaskan

BPepejal mengecut apabila dipanaskan

CUdara mengembang apabila dipanaskan

DUdara mengecut apabila dipanaskan

16.Rajah 5 menunjukkan litar selari yang mempunyai dua mentol dan tiga suis.

Rajah 6Apakah yang perlu dibuat untuk menyalakan mentol N sahaja?

ATutup suis Q dan suis R

BTutup suis P dan suis Q

CTutup suis P, Q dan suis R

DTutup suis P

17.Jadual 2 menunjukkan suhu air itu direkodkan setiap 3 minit.Masa(minit)036912

Suhu( c)8676665646

Jadual 2Mengapakah suhu air itu berkurang?

AAir menyerap haba

BAir kehilangan haba

CSuhu menjadi perlahan

DMasa semakin cepat

18.Jadual 3 menunjukkan masa yang di ambil oleh empat orang pelari dalam acara larian 100 meter pada hari sukan.

PelariMasa/s

T15

U30

V21

W11

Jadual 3

Pernyataan manakah yang betul berdasarkan maklumat di atas ?

AU berlari paling pantas

BW berlari paling laju

CV berlari lebih perlahan daripada W tetapi lebih laju daripada U

DT berlari lebih laju daripada W tetapi lebih perlahan daripada V19.Rajah 7 menunjukkan seorang lelaki menolak sebuah kotak yang berat.

Rajah 7Antara yang berikut , yang manakah dapat membantu dia menggerakkan kotak dengan mudah?

IMeletakkan pengguling di bawah kotak

IIMenyapu gris pada lantai

IIIMenggunakan tali untuk menarik kotak

IVMeletakkan tikar untuk menutupi lantai

AI dan II

BII dan III

CII dan IV

DIII dan IV

20.Rajah 8 Menunjukkan suatu penyiasatan yang dijalankan oleh seorang murid.

Keadaan

Tolpegun

Rajah 8Apakah yang akan berlaku kepada bola V apabila bola U ditolak ke hadapan?

ABola V bergerak dengan lebih cepat

BBola V bergerak ke kanan

CBola V bergerak ke kiri

DBola V mula bergerak ke hadapan21.

Antara objek berikut, yang manakah mewakili M dalam jadual di atas?

ATayar

CKhemah

BMagnet

DPenyangkut baju22.Satu eksperimen telah dijalankan oleh sekumpulan murid. Hasil eksperimen telah dicatatkan di dalam jadual di bawah.

Rajah 9

Apakah yang boleh dinyatakan daripada hasil penyiasatan ini?

IPaku X tidak berkarat kerana terdedah kepada air dan udara.

IIPaku Y berkarat kerana terdedah kepada air dan udara.

IIIPaku X tidak berkarat kerana terdedah kepada lapisan minyak.

IVPaku Z tidak berkarat kerana tidak terdedah kepada air dan udara.

AI dan II

CII dan IV

BI dan III

DIII dan IV

23.Zamri melihat rantai basikalnya sudah mula berkarat. Apakah yang perlu Zamri lakukan untuk mengelakkan rantai basikalnya berkarat?

AMenyadur rantai basikal dengan timah

BMenyapu rantai basikal dengan gris

CMenyalut rantai basikal dengan plastik

DMengecat rantai basikal

24.Antara bahan berikut, yang manakah wujud sebagai cecair pada suhu bilik?

IAsap

IICuka

IIIBatu

IVM