Scenariusz lekcji j ęzyka polskiego w klasie ?· Scenariusz lekcji j ęzyka polskiego w klasie VId…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Scenariusz lekcji jzyka polskiego w klasie VId Joanna Guze

Kwidzyn, 14.05.2010 r.

Joanna Guze Klasa VId Jzyk polski

SCENARIUSZ LEKCJI

Temat: Z wizyt w muzeum Cel oglny Doskonalenie sownictwa zwizanego z muzeami.. Cele operacyjne UCZE:

Posiada wiedz o instytucjach muzealnych; Przyporzdkowuje ilustracje eksponatw muzealnych odpowiednim rodzajom muzew; Porzdkuje sownictwo zwizane z muzeami i zapisuje w formie mapy mentalnej; Korzysta ze sownika; Czyta ze zrozumieniem; Aktywnie uczestniczy w lekcji; Rozwija zainteresowania historyczne; Okazuje szacunek dla polskiego dorobku kulturowego.

Metody i formy pracy

Rozmowa kierowana; Metody aktywizujce mapa mentalna; Praca ze sownikiem; Praca w grupie.

rodki

Plansze do mapy mentalnej dla kadej grupy; Prezentacja (strona internetowa zamku w Kwidzynie-wirtualne zwiedzanie muzeum); Karty z zadaniami dla kadego( rdo Sowa na start) Obrazy zeskanowane z ksiki Od Piasta do Kadubka

Scenariusz lekcji jzyka polskiego w klasie VId Joanna Guze

Kwidzyn, 14.05.2010 r.

Przebieg lekcji I. Czynnoci organizacyjne. Podanie czciowego tematu: Z wizyt w. II. Zagadka-odczytuj

To miejsce pooone w miecie stoecznym Warszawie. Powstao w 1936 roku. Mieci si w jedenastu kamieniczkach na Rynku Starego Miasta. Instytucja gromadzi zbiory powicone historii Warszawy: malarstwo, grafik, rzeb, obiekty archeologiczne, rzemioso artystyczne, medale, monety, znaczki, plany i rysunki architektoniczne, fotografie, pocztwki, ksiki i czasopisma. Zbiory licz ponad 230 tysicy eksponatw i s stale uzupeniane dziki zakupom, darowiznom i wymianom z innymi muzeami. Organizuje wystawy stae i czasowe, wykady i pokazy filmw o Warszawie, konkursy, koncerty, imprezy kulturalne i edukacyjne oraz lekcje dla szk. Co to za miejsce? Muzeum Historyczne w Warszawie. A dokd wybieramy si w czwartek? zamek krzyacki w Malborku A w czasie wizyt w Stegnie, co zwiedzalimy? Obz koncentracyjny w Stutthofie. To miejsce martyrologii, czyli miejsce powicone ludziom gincym w czasie II wojny wiatowej. A w Kwidzynie?

III. Muzea gromadz przedmioty majce warto historyczn. Pokaz rysunkw eksponatw z ksiki Od Piasta do Kadubka

Scenariusz lekcji jzyka polskiego w klasie VId Joanna Guze

Kwidzyn, 14.05.2010 r.

Scenariusz lekcji jzyka polskiego w klasie VId Joanna Guze

Kwidzyn, 14.05.2010 r.

IV. Rozdanie kart pracy dla kadego, praca ze sownikami.

1. Aby poszerzy sownictwo uczniw zwizane z muzeami, rozwizanie zadania 1. z karty pracy. Odczytanie hase.

2. Wykonanie zadania 2., czyli czenie rysunkw przedstawiajcych eksponaty muzealne z odpowiednimi rodzajami muzew.

Scenariusz lekcji jzyka polskiego w klasie VId Joanna Guze

Kwidzyn, 14.05.2010 r.

V. Praca w grupach nad map mentaln.

1. Celem kolejnego zadania jest usystematyzowanie i pogbienie wiedzy o muzeach. 2. Podzia na czteroosobowe grupy(wane, by uczniowie z dysfunkcjami znaleli si w

kadej z tych grup pod opiek lidera). Kady zesp otrzymuje kartk ze schematem mapy mentalnej i zgromadzonym sownictwem. Do wsplnej dyspozycji sownik jzyka polskiego i wyrazw obcych oraz Internet.

3. Sowo kluczowe to MUZEUM. 4. W pierwszym etapie pracy grupy zaznaczaj te wyrazy, ktre s im znane. 5. Nastpnie czonkowie poszczeglnych zespow sprawdzaj w sowniku znaczenie

nowych poj i porzdkuj zgromadzone informacje. 6. Zapisuj sownictwo na kartach, tak by powstaa mapa mentalna. Mog ponumerowa

poszczeglne wyrazy i zapisywa cyfry na mapie. 7. Przedstawienie podziau muzew ze wzgldu na na rodzaj gromadzonych eksponatw i

miejsce usytuowania instytucji. W ten sposb powstanie kompletna mapa mentalna, bdca graficznym przedstawieniem najwaniejszych wiadomoci zwizanych z muzeami.

VI. Jeli starczy czasu: 1. Prezentacja multimedialna na temat zamku krzyackiego w Malborku.// 2. Krzywka

VII. Praca domowa: 1. Uzupenij zadanie 3. z karty pracy. Przepisz do zeszytu. 2. Przygotuj si do ukadania regulaminu zwiedzania muzeum.

Scenariusz lekcji jzyka polskiego w klasie VId Joanna Guze

Kwidzyn, 14.05.2010 r.

Okrgowe, etnograficzne, biograficzne, zbiory, czasowa,

archeologiczne, miejskie, skansen, wojskowe, eksponat,

regionalne, typ ekspozycji, techniki, przyrodnicze,

objazdowa, wystawa, gwne (narodowe), ranga muzeum,

izba pamici, historyczne, artystyczne, obiekt-muzeum,

martyrologiczne, rodzaje muzew, staa, MUZEUM

zabytki

Scenariusz lekcji jzyka polskiego w klasie VId Joanna Guze

Kwidzyn, 14.05.2010 r.