Schaapskooi week 38 2014

 • Published on
  03-Apr-2016

 • View
  239

 • Download
  17

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • Houtweg 498167 PJ Oene

  (0578) 64 12 94

  www.aalbertsduurzaam.nl

  ZonnepanelenZiezoZonnepanelenPelletkachels(Auto)laadstations

  Dorpsstraat 24a, 8167 NL OeneT 0578 - 64 11 48

  www.derijwielhoek.nl

  FIETSEN OP MAAT!

  Vanaf hedenook PEPER

  dealer!

  Vraag de mogelijkheden.

  !!"##

  !"" #!$

  #" !%&'%"((#

  )"( "*+(,+- "

  .#

  /

  #

  0 ( $"#

  "

  #,)"

  1(# #" #

  0

  #2 3#(( " 45#6$

  (# ,) 788978%:"" " # *

  #"( "

  ;:"(( !

 • !"#$!%

  &&&$#$!%

  $'($'

  %%!)*)

  $+ $

  $'($

  ,-.

  $'($

  /)!- !0

  1 ,!$+ ' $,!

  $($

  1 ,!)$+ ')$,!

  $'($'

  2#-!3-!,!!*

  ,--,!!

  !*) !$

  !"#$

  ''

  %!!,-4",$!%

  -!4# -!

  5 56 )!

  7%$'('''

  ( -%0

  -!*"-!4# -! )!$!%

  8-4#-! -,--

  7%0

  (*

  '(

  -%0

  3&%%" -,-$4

  9!! %-!,!

  ,-

  $/&

  % -!

  ,3-4#,!,!!!

  ,%!,&)!)%$

  :!&&&$#$!%$

  Informatie van de gemeente

  !"

  # !$

  !

  %

  &' !$

  ( !

  &!%$

  &)%

  *%

  & %%

  & &$

  *

  +!&&%!

  &% &! %

  %,!

  &

  %!!

  - !.!

  %

  &!

  * !

  /

  01

  222$3344

  56* ! !+ !

  6 !

  ! ! !

  !&

  7 !! &%*

  &%

  !% !&

  ! !

  6!

  ! ) ! !

  &!)

  !

  !&

  &'89%424

  &:&% "

  2 &

  1 !

  *!

  ;

  +&

  (&%

  &*!

  !

 • www.heerde.nl

  !!"

  "#

  $%%!&'

  !!((

  !!'!

  )*!!

  !

  +

  !

  '!

  !,!

  !!

  -!!

  -'

  !-!(!

  ./!!!

  !0(

  !1!!#!

  !

  -&

  !*

  (!(!(!!!!

  !!23!!4

  !!

  !2

  !4

  !

  456

  7!84#9#5"

  4

  !9:

  !!

  !

  '8

  8!!!

  !;1

  !

  "!'&

  (

  9!

  !

  ,!!

  !

  44

  ":

  =

  > '/"

  !(

  !!-

  :%?

  "!

  > '7!

  0!

  9!!

  @!

 • www.heerde.nlwww.heerde.nl

  !"#$%&&'&'(

  )** +'&* +',

  - .

  **.

  - .*!

  /0#

  122

  1

  .+"!

  #+# 3/., !"#$%&&'&'

  4

  5

  4

  .+"!#+# 3/.16

  78& 9 %# 1:3

  1

  /

  6

  1)

  /

  78& 9 %# 1:3

  ;

  www.dorpszichtoene.nl Dorpsstraat 10 8167 NL Oene Telefoon 0578 - 641213dorppost@hetnet.nl

  ...wees dan van harte welkom in ons sfeervolle restaurant in het pittoreske Oene!

  lekker eten in de serre...

  Heerlijk een terrasje pakken...

  CAF RESTAURANT

  DORPSZICHT

  Het is zomer!Betaalbaar

  Gezondevoeding

  Regionaleproducten

  Vers enverantwoord

  Profiteer nuuw kozijnen renoveren tegen 6% BTW

  Kies zekerheid, kies AarninkAlle werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00, zat. 9.00 tot 16.00 uur.

  Showroom: Paderbornstraat 1, Deventer, tel: 0570 - 676600

  www.aarnink.nl

  Kunststof Ramenfabriek

  BO

  UW

  B

  V

  OPEN DAGZaterdag

  20 septembervan 10.00 tot 16.00 uur

  25 JAARAARNINK

 • A. N. Zeilstra Registeroptometrist / kontaktlens specialist.

  Hoofdstraat 68, 8162 A L Epe . Telefoon 0578 - 62 08 96

  OOGMEETWEKENBIJ

  ZEILSTRA OPTICIENS

  Uw oogcorrectie wordt nauwkeurig bepaald.

  Uw gezichtsscherpte wordt vastgesteld.

  Uw eventuele oude bril wordt hiermee vergeleken.

  Uw oude bril wordt gereinigd.

  Uw oogdruk wordt gemeten.

  U krijgt vakkundig advies.

  Al het bovenstaande is vrijblijvend en gratis.

  Dagen korter, lezen lastiger??????

  Met een gewone leesbril kunt u op ongeveer 40 cm. goed zien. Maar misschien wilt u wel verder weg

  kunnen kijken. Bijvoorbeeld achter de computer, tijdens het bespelen van een instrument, bij het

  koken of kaarten.

  Wij hebben hier een mogelijkheid voor: COMPUTERGLAZEN!

  Dit is een dynamisch leesglas met een verlengde leesafstand, waardoor het mogelijk is tot wel

  ongeveer 1,5 meter goed te kunnen zien.

  Als u hier interesse voor heeft nodigen wij u graag uit bij ons in de winkel om u persoonlijk over de

  mogelijkheden te vertellen.

  Met vriendelijke groeten,

  ZEILSTRA OPTICIENS.

 • SCHAAPSKOOI - DINSDAG 16 SEPTEMBER 2014 - PAGINA 6

  Als een hertdat verlangt naar water

  zo verlangt mijn ziel naar U. Herken je dit lied? Stil je dorst en kom zondag in de Johanneskerk te Heerde luisteren naar woorden van Leven.Om 9.30 uur ds. C. Hoek en om 19.00 uur ds. G.J. Rben.

  www.hervormdheerde.nl

  Nieuwe naam basisscholen: CBS Wereldwijs

  Jenny Schoenman 30 jaar instructrice bij Schaapskooiruiters

  Plusklassen van start op de Noordgouw

  Groet en Ontmoet

  Kleurrijke Quilts door de jaren heen

  Hatto Heim D1 wint talenten toernooi

  Superbingo

  DamuitslagenHEERDE- Damclub Hoorn/O. G. Oene is weer begonnen met het nieuwe damseizoen. Dit seizoen loopt van september tot mei en wordt elke maandagavond vanaf 20.00 uur gespeeld in het clublok-aal van P.V. Juliana aan de Zup-peldseweg 2a in Heerde. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Ook als u een avondje vrijblijvend wil komen kijken om iets van de sfeer te proeven op een damclub bent u van harte welkom. De contri-butie bedraagt 27,50 euro voor leden met partner en 22,50 euro voor leden zonder partner. Deze 5 euro verschil is voor een kleine vergoeding voor de afsluitende feestavond eind april. Er wordt op verschillende niveaus gespeeld va-rirend van ongeoefende huisdam-mer tot gevorderde speler.

  Ouderensoos Oene

  HEERDE- De nieuwe naam voor de Emmaschool en de Willem Alexanderschool is: Wereldwijs. De naam is bedacht door een moe-der van de Emmaschool, Liliane van der Stoop. Haar inzending werd gekozen door een jury; be-staande uit leerlingen, ouders en leerkrachten van beide scholen. Vrijdagavond 12 september werd de naam feestelijk onthuld in het bijzijn van veel kinderen en ou-ders. Zij hadden de letters van de naam gezocht in de etalages van de winkels in Heerde. Na

  enig puzzelwerk waren ze eruit en konden ze een ijsje gaan halen als beloning. De naam werd ont-huld door Liliane van de Stoop en wethouder Pierik van onderwijs. Ook aanwezig was Esther Hoek, zij is het nieuwe gezicht namens Wereldwijs bij alles rond de fusie en de verhuizing. De naam We-reldwijs: Wereld, door God ge-maakt om er goed voor te zorgen, de wereld om ons heen waar we ons in kunnen en mogen ontwik-kelen tot Zelfstandige, Eigen en Samenwerkende mensen. Passend

  bij de omgeving waar je onder-deel van bent en het openen van je blikveld, het leren functione-ren en omgaan met die wereld. Wijs, heeft te maken met het hoe (wijze). Hoe je omgaat met die wereld en met elkaar en hoe je hier als individu aan bijdraagt. En wijs in de betekenis van slim is natuurlijk ook van toepassing, met de nadruk op ontwikkeling. De naam Wereldwijs straalt een open vizier en een ruime blik uit - toekomstgericht. Foto: Ju-dith Tellegen.

  WAPENVELD- Afgelopen zater-dagmiddag werd Jenny Schoen-man aangenaam verrast door leden van de PV en PC de Schaaps-kooiruiters. Onverwacht stond er

  een koets begeleid door tientallen ruiters en amazones bij haar op de stoep. Ze werd afgehaald voor een kleine rondrit door Wapenveld met als eindpunt de accommoda-

  tie van de Schaapskooiruiters aan de Krimpenbos. De reden van dit bezoek was het feit dat Jenny dit jaar 30 jaar is verbonden als in-structrice aan de ponyclub van de Schaapskooiruiters. Een zeer heu-gelijk feit, iets wat eigenlijk binnen de paardensport weinig voor komt. De kantine en het terras waren leuk versierd en hier werd de re-ceptie gezellig voortgezet. Tijdens de receptie werd Jenny toegespro-ken door de burgemeester van de gemeente Heerde, mevrouw Pij-nenburg. Zij memoreerde het ver-leden en sprak de woorden uit dat de Schaapskooiruiters dankbaar mogen zijn met zulk een instruc-trice die telkens toch weer talenten naar boven weet te halen en ze te laten schitteren op de wedstrijden. Daarna was het de beurt aan San-der Bronsink om haar namens de Schaapskooiruiters een weekend-je Noordwijk aan te bieden. Het-geen door Jenny dankbaar werd in ontvangst werd genomen. De middag werd afgesloten met een gezellige borrel waarbij het ver-leden nog eens naar boven werd gehaald.

  HATTEM s.v. Hatto-Heim D1 heeft deelgenomen aan het voetbal talententoernooi regio Oost voor hoofdklassers. Dit is een landelijk georganiseerd toernooi, waaraan al-leen teams mogen deelnemen die uitkomen in de hoofdklasse. Nadat de jongens van s.v. Hatto-Heim alle 3 de poule-wedstrijden hadden ge-wonnen, werden vervolgens ook de

  kwart- en halve finale gewonnen. In de finale werd sportclub Deventer verslagen, zodat de winst van het talententoernooi een feit was. Door de winst van het toernooi heeft s.v. Hatto-Heim D1 zich geplaatst voor het NK, dat in mei volgend jaar wordt georganiseerd. D1 gaat dan spelen tegen de winnaars van district Noord, Zuid I en II en West I en II.

  ZWOLLE- Op zondag 21 septem-ber organiseert de WRZV Zaal-voetbalvereniging een bingo, waar gespeeld wordt voor (geld)prijzen met een hoofdprijs van 250 euro. De bingo begint om

  19.30 uur en is afgelopen om circa. 22.45 uur. De zaal is open vanaf 18.00 uur. WRZV Hallen, Buitengasthuisstraat 8, Zwolle, voor meer informatie, tel. 038-4226129.

  VAASSEN- Op donderdag 18 september wordt een bijeenkomst Groet en Ontmoet georganiseerd in het wijksteunpunt Bloemfon-tein aan de Wetstraat 12 in Vaas-sen. Groet en Ontmoet is bedoeld om mensen met en zonder een be-perking de mogelijkheid te bieden om, onder begeleiding, anderen te ontmoeten, vriendschap te sluiten

  en te onderhouden. Op 18 septem-ber gaat men jeu de boules spelen. De avond is van 19.30 tot 21.00 uur. De entree is gratis en je hoeft alleen maar voor je consumptie te betalen. Van tevoren aanmelden is niet noodzakelijk. Voor infor-matie en/of aanmelding kunt u te-recht bij: tel. 0578-620988/0578-617118/0578-676767.

  HEERDE- Leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool die wel wat extra uitdaging kunnen ge-bruiken, starten deze weken op donderdagmiddag met de Plusklas op de Noordgouw in Heerde. Leer-lingen van groep 7 uit Heerde be-ten het spits af met het project In kaart brengen- ontdek patronen en verbanden. Historische kaarten naast Google maps leggen, maar ook buiten op zoek gaan naar wat op historische kaarten te zien is. Op 18 september beginnen ook de andere Plusklassen met leerlingen uit groep 7 en 8 uit Heerde, Wapenveld, Epe, Oene en Nijbroek. Die gaan aan de slag met de projecten Klassieke Vorming over de oude Grieken en Romeinen, Scale of life over het leven op verschillende scha-len van dinosaurus tot DNA, en

  In de voetsporen van Leonardo Da Vinci, waar diverse uitvin-dingen onder de loep worden genomen. Na de eerste serie pro-jecten volgen nog Websites bou-wen, Leren debatteren, Logica en Design. Elke groep doet vier projecten, die elk zes middagen duren. In januari en juni laten de leerlingen tijdens een presentatie-avond aan ouders en belangstel-lenden zien wat ze hebben geleerd. Leerlingen uit de Plusklas stromen meestal door naar het VWO. In het streven naar een sterke, uit-dagende atheneum-plus opleiding breidt de Noordgouw dit jaar het atheneum-plus aanbod uit. Aan het pluspakket met Cambridge En-gels, logica en klassieke vorming worden in verschillende leerjaren o.a. drama, videobewerking en psychologie toegevoegd.

  OENE- Op donderdag 18 sep-tember komt de soos in Oene weer bijeen. Deze middag wordt er een bingo gehouden. Wil ie-dereen daarvoor een aardigheidje meebrengen? De ouderensoos Oene is bestemd voor alle seni-oren uit Oene. In Oene komt de

  Soos eens per drie weken bij el-kaar op donderdagmiddag vanaf 14.00 uur in zaal Post in Oene. Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom. Voor inlichtingen, tijdens de soos, kunt u zich wen-den tot Willy Loonstra of Jannie Slotboom.

  OENE- Van dinsdag 16 t/m zater-dag 27 september is bij Atelier De Witte Pimpernel Quilt & Hand-werk de quiltexpositie van Dini Nijenhuis Kleurrijke Quilts door de jaren heen te zien. Dini is al vanaf haar jeugd bezig met textiel. Het sprak dan ook vanzelf dat haar opleiding daarop werd aangepast. Naast de vele handwerktechnie-ken waarin zij les heeft gegeven kreeg het quilten steeds meer haar aandacht. Een deel van het resul-taat kunt u hier zien hangen. De entree is gratis. Zaterdag 11 ok-tober zal Rita Dijkstra- Hesselink een Show and Tell verzorgen van 13.30-15.30 uur. Toegangsprijs voor deze Show and Tell bedraagt p.p. 5 euro, dit is inclusief koffie/thee met wat lekkers. In verband met het aantal plaatsen wel vooraf

  de entree kaartjes reserveren. Rita exposeert haar quilts regelmatig, soms met solo-exposities, bij de tentoonstellingen van het Quilters-gilde, en vaak door mee te doen met wedstrijden. Zoals onlangs in Groningen, bij het Quiltfestival in Noord-Oost Groningen, waar ze de eerste prijs heeft gewonnen in de categorie eigentijds. Rita zal zowel traditioneel werk laten zien als ei-gentijds. Met ingang van 1 septem-ber is Atelier De Witte Pimpernel ook geopend op de dinsdag. Ope-ningstijden zijn dan dinsdag t/m vrijdag 10.00-16.30 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur. Tussen de mid-dag ook geopend. Atelier De Witte Pimpernel Quilt & Handwerken, Houtweg 40, 8167 PL Oene, tel. 0578-641070, www.wittepimpernel.nl, info@wittepimpernel.nl.

 • geldt t/m 15 september 2014

  Bosvruchtengebakt beste uit het bos! Heerl ke bosvruchten

  met yoghurtbavaroise op een bodemvan zandkoek en amandelsp s

  4+1gratis

  www.banketbakker kamphorst.nl

  Aanbiedingen zijn geldig van 15 t/m 20 september

  Uit de Bosch, , keurslagerDorpsstraat 20, 8181 HR HeerdeTel. 0578-691872, Fax: 0578-697777info@uitdebosch.keurslager.nlwww.uitdebosch.keurslager.nl

  TIP VAN MARINUS

  HEERDERSLOTJES

  100 GRAM 190

  KEURSLAGERKOOPJE

  4 FILETLAPJES +500 GRAM RUNDERGEHAKT

  SAMEN 695TIP VAN BEN

  RIB- OF HAASKARBONADE

  500 GRAM 400

  TIP VAN HENNY

  CADEAUKAART,VLEESSCHAAL

  OHHHH ZO LEUK OM TE KRIJGEN

  TIP VAN HERMIEN

  TARTAAR

  4 STUKS 550TIP VAN JURRE

  SLAVINKEN

  5 STUKS 550

  IEDERE WOENSDAG

  RUNDER OF H.O.H. GEHAKT

  1 KG. 675

  SPECIAL

  Funghi porcini

  100 gram 175

  ! "#$%& '( )*

  ! +( )(! ,

  geldt t/m 22 september 2014

  Bosvruchtenslof

  8,95Woudloper! Frisse woudvruchten

  met yoghurtbavaroise opeen bodem van zandkoek

  en amandelsp s

  www.banketbakker kamphorst.nl

 • SCHAAPSKOOI - dInSdAg 16 SePtember 2014 - PAgInA 8

  Hulp gezocht voor speeltuinvereniging Jolijt

  EPE- Vier keer per jaar een kin-derdisco, een veilige speelplaats, burendag, speeltuindag en het af-steken van vuurwerk met de buurt; het zijn enkele activiteiten waar-voor de speeltuinvereniging Jolijt in Epe verantwoordelijk is. Steven Jans en Mark de Graaf hebben sa-men zitting in het bestuur van de vereniging maar zij zijn dringend op zoek naar ondersteuning. De functie van voorzitter is vacant. We zijn op zoek naar ondersteu-ning vanuit de buurt, legt Steven uit. En niet alleen naar bestuursle-den maar ook naar commissieleden die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van activiteiten. Ze hoeven dan niet alle activiteiten te organiseren maar bijvoorbeeld al-leen de kinderdisco. We zijn maar met zn tween. We schakelen wel mensen in maar dat is geen blij-vende oplossing. We willen wel graag de activiteiten kunnen bie-den die we hebben afgesproken. De speeltuin is sinds vier jaar ge-vestigd op het terrein van de Nieu-we Wisselse School aan de Oude Wisselseweg 35. We gebruiken het terrein in samenwerking met de school maar we zijn wel een

  zelfstandige vereniging die op dit terrein haar plek heeft. Het speel-terrein is bedoeld voor kinderen van de basisschoolleeftijd. We bieden een beschermd en veilig terrein waar ze kunnen spelen. Er is voor elk wat wils te vinden; een klimwand, speeltoestellen en we zijn bezig met een kunstgrasveld om op te voetballen. De financin hebben we daarvoor bijna voor elkaar. We willen dat de speeltuin uitdagend is voor alle leeftijden. De terreinbeheerder, Lucas, houdt zich bezig met het onderhoud. Hij zorgt dat alles netje is en dat de speeltuin open is. Hij is werkzaam vanuit de gemeente. De speel-tuin is op schooldagen open van 15.00 tot 20.00 uur, op woensdag van 13.00 tot 20.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 20.00 uur. De vereniging wil g...