SEDMO ČUDO - os-hoce5.splet.arnes.sios-hoce5.splet.arnes.si/files/delightful-downloads/2016/06/... · Glasilo učencev OŠ Dušana Flisa Hoče, junij 2016 SEDMO ČUDO SARA FERLIČ, 3. a

 • Published on
  31-Jan-2018

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • Glasilo uencev O Duana Flisa Hoe,

  junij 2016

  SEDMO UDO

  SARA FERLI, 3. a

 • Osnovna ola Duana Flisa Hoe Urednica: Danijela M. Vukmani

  olska ulica 10 Namestnica urednice: Kaja Kogal

  2311 Hoe Urednik naslovnice in mentor

  likovnim ustvarjalcem: Albin Lorber

  Soustvarjalci: uenci pri novinarskem

  olsko leto: 2015/2016 in likovnem kroku,

  uenci centralne in

  Izdano: junij, 2016 podrunine ole Reka

  CICIUDO priloga Sedmega uda, glasilo razredne stopnje

  RAZREDNA STOPNJAmatina ola Hoe , podrunica Reka

  Mentorici: Vlasta Smrdel, Lidija otari

  RAZREDNA STOPNJApodrunica Reka

  Mentorica: Lidija otari

  Dragi bralci!

  Ko pogovor nanese na besedo olsko glasilo, se v mislih povrnem v as pred mnogimi leti. V tisti as, ko sem nao olo obiskovala e kot uenka in je izhajalo olsko glasilo Drobtinice. Radove-dno sem ga vedno znova jemala v roke in prebirala drobtinico za drobtinico zgod in prigod iz ol-skih klopi. Kasneje je bilo preimenovano v Sedmo udo, e vedno sveenj spetih fotokopiranih listov. Minila so leta in na oli sem se zaposlila kot uiteljica. Na podrunici smo nekajkrat izdali svoje interno glasilo in spomnim se uljev, ki sem jih dobila ob rezanju v sneinko oblikovanega zimskega glasila Sneko. Sedmo udo so nato tiskali v tiskarni in sedaj ga e nekaj let prebiramo v elektronski obliki. Sodobna oblika za sodobni as. Na mestu, kjer ga lahko kadarkoli najdemo, odpremo, preberemo In ker na spletu vse ostane za vedno, ni skrbi, da se izgubi. Varno je shranjeno za prihodnje rodove.

  Kot vedno se je tudi tokrat uredniki odbor potrudil ter zgledno uredil aktualne, literarne in likov-ne prispevke. Glasilo vam ponuja vpogled v olsko ivljenje in delo, pokukate lahko v uilnice in na tekmovanja, preberete o vtisih, ki so jih na uence naredili obiskovalci nae ole, ter e marsi-kaj zanimivega.

  Dragi uenci, uitelji, stari in vsi bralci Sedmega uda, pred vami so poletni meseci. as za brez-skrbne klepete in potepe, sprostitev v naravi in ob branju knjig tistih na tablici ali onih drugih, ki e diijo po knjinici in papirju in elestijo med prsti. Obnovite energijo in uivajte v prijetnih trenutkih v drubi vam dragih oseb. Ponite stvari, za katere je med olskim letom zmanjkalo a-sa. Naj ivijo poitnice!

  Lidija otari, vodja podrunine ole Reka-Pohorje

 • 1.DEL

  Vrnitev v osnovnoolska leta ........................................................ 4

  Moje delovno mesto je 3 metre od moje postelje...................................... 7

  Naj bo mrzlo ali vroe, vedno zlate so Hoe .............................................................. 9

  Radio SI na nai oli .................................................................................................. 10

  Rastem s knjigokulturni dan ............................................................ 11

  Ob projektu Rastem s knjigo ..................................................................... 13

  Mladinski pevski zbor spet intenzivno vadi .............................................................. 14

  Mavrica ustvarjalnosti ...............................................................16

  Piama dan devetoolcev ..................................... 17

  Pustno praznovanje .......................................................... 18

  Prvi v vlogi obinskih svetnikov.............................................................................. 19

  Spoznali smo predsednika in bili pria podpisu sporazuma ..................... 20

  Zlata kuhalnica ............................................................................................ 21

  Ekologija je lahko zabavna....................................................................................... 22

  No branja 2016........................................................................................................ 23

  Zmaga v Beltincih ..................................................................................... 24

  Ni se vse konalo, kot bi si eleli .. 25

  Premalo za finale 26

  portni danPoljane . 28

  2. DEL

  Literarno ustvarjalni kotiek ................................................................................. 29

  3.DEL

  CICIUDO HOE .............................................................................................. 49

  Dan Zemlje ..................................................................................... 50

  Eko zgodbice .................................................................................................. 51

  Naravoslovni dan .................................................................................................... 52

  ebelarski kroek ....................................................................................... 53

  Mladi pesniki ustvarjajo............................................................................................ 54

  Nekega dne ............................................................................................. 56

  Zgodilo se je.............................................................................................................. 57

  Branje je najpomembneje ... 58

  Ogledali smo si kripto v Hoah . 59

  Barvne zgodbice . 59

  Projekt Vezi radosti v vrtcu in oli Hoe .61

 • Obisk ........................................................... 62

  ola v naravi 2015/2016 ....................................... 63

  Sprejemanje druganostiobisk invalida Igorja.......................................................65

  No branja ................................................................................................... 66

  4. DEL

  CICIUDO REKA .............................................................................................. 67

  Igrive rke ...................................................................................... 68

  Od paglavca do abe................................................................................................. 70

  Odsev v vodi ...................................................................................................... 72

  Naravoslovni dantravnik ....................................................................................... 73

  Nagrajen izdelektovornjak za prevoz avtomobilov................................................ 75

  Uilnica po moji meri............................................................................................. 76

  Ustvarjalci iz 1. c ...................................................................................................... 77

  Izdelki 3. c ...... 58

 • VRNITEV V OSNOVNOOLSKA LETA

  V etrtek, 7. 4. 2016, sta nas obiskala biva uenca nae ole; Polona Pauli, ki tudira angleino in

  panino na Filozofski fakulteti v Ljubljani, in Nejc Kotnik, ki tudira razredni pouk na Pedagoki fakul-

  teti v Mariboru. Povedala sta nam nekaj o njunih letih na O Duana Flisa Hoe ter zaupala svoje mne-

  nje o njej.

  Zdaj, ko sta po dolgem asu spet tukaj, kakni spomini se vraajo k vama? Kaken vtis je na vaju

  naredila O Hoe?

  Polona: Vesela sem, da sem spet tu, ker sem se v mojih osnovnoolskih letih tukaj poutila domae.

  Uitelji so bili ravno prav strogi, hkrati pa osebni in z veliko veino sem dobro shajala. Tudi z soolci

  sem se dobro razumela, motilo me je le znaanje mlajih generacij nad starejimi.

  Nejc: Z uitelji in ocenami tukaj nisem imel nobenih teav, vseeno pa se nisem poutil tako prijetno.

  V drubi sem se zmeraj iskal in nikoli nael, eprav so se z leti moji odnosi z sovrstniki boljali. Sicer se

  mi je O Duana Flisa zdela dobro urejena in bolja v primerjavi z mestnimi olami.

  Kaj bi bilo torej tisto, kar bi najprej spremenila na nai 'osnovki'?

  Polona: Mojo mamo bi premestila nekam drugam (smeh). No, v resnici ni dosti stvari, ki bi jih spre-

  menila, vem pa, da sem v svojih osnovnoolskih letih tukaj pogreala sodobnejo tehnologijo. olo bi

  torej opremila z modernimi napravami, ki najstnike pritegnejo k pouku, poleg tega bi prepreila nasilje

  uencev predmetne stopnje nad uenci razredne stopnje.

  Nejc: Tudi mene je zelo motilo medgeneracijsko nasilje in izkljuevanje iz drube na sploh, torej bi

  spremenil predvsem odnose med uenci. Zdi se mi tudi, da je bilo tukaj premalo poudarka na naravo-

  slovnih vedah.

  S katerimi obolskimi dejavnostmi sta se ukvarjala v vajinih osnovnoolskih letih in kako sta si

  uspeno razporejala as? Kako sta se motivirala?

  Polona: Ko sem bila najstnica, je bila v ospredju mojega ivljenja glasba. Obiskovala sem une ure

  klavirja ter pevski zbor, vendar sem kljub temu nala as za uenje. Moja motivacija so bili cilji, ki sem

  si jih zadala, torej se vpisati na eleno srednjo olo.

  Nejc: V prostem asu sem igral odbojko ali pa igral raunalnike igrice, le redko pa sem pogledal v

  zvezek. Uenje je bilo zame muka .. Na sreo sem si veino snovi zapomnil pri pouku, zato nisem imel

  posebnih teav. Ker pa nisem vedel, kam se bom vpisal na srednjo olo, sem elel imeti odprtih im

  ve monosti. Misel na to je postala moja motivacija.

 • Igrajo uitelji veliko vlogo v ivljenju najstnikov? Kako so vplivali na vaju?

  Polona: Na sreo so bili vsi uitelji, s katerimi sem se do zdaj sreala v ivljenju, bolj ali manj pravini.

  e je uitelj karizmatien in te pritegne k predmetu, je to lahko nekaj zelo pozitivnega. Je pa res, da te

  e tako slab uitelj ne more odvrniti od nekega predmeta, e te to podroje zares veseli.

  Nejc: Dobri uitelji ti lahko postavijo odlien vzgled in e jih spotuje in obravnava kot avtoriteto,

  nima problemov. Sicer na osnovni oli odnosi niso dovolj osebni, na srednji oli, pa se nanje bolj nave-

  e in na tebi lahko pustijo ogromen peat. Na koncu tudi spozna, da so te kljub vsemu 'teenju' vsi

  skupaj le eleli obvarovati pred nazadovanjem, ker so prepoznali potencial v tebi.

  Zdaj, ko je osnovna ola e za vama, se je vajin pogled nanjo spremenil? Kako jo vidita sedaj in ka-

  ko sta jo takrat, ko sta jo obiskovala sama?

  Polona: V najstnikih letih sem s teavo razumela samo sebe, kaj ele uitelje. Nisem si mogla vbiti v

  glavo, zakaj se uimo o doloenih stvareh in zakaj je potrebna takna disciplina. Danes imam bolj odprt

  pogled in vse skupaj vidim v bolj pozitivni lui, disciplina, ki jo pridobi v osnovni oli, pa ti definitivno

  pomaga v ivljenju.

  Nejc: Vse se mi je zdelo brez smisla in dolgoasno. Ni mi bilo jasno, zakaj se ne morejo uitelji potrudi-

  ti, da bi naredili pouk bolj zanimiv. Zdaj vem, da je vse skupaj bolj zapleteno, najveji problem pa je po-

  trata asa.

  Kako se v letih, ko se ti po glavi podi vse drugo kot ola, odloiti za pravo srednjo olo in kasneje

  faks?

  Polona: Preprosto se mora odloiti za tisto, kar te veseli, ker bo temu namenil vsaj polovico svojega

  ivljenja. Sama sem od nekdaj vedela, da me zanimajo jeziki, pa e dosti monosti so mi odprli. Ob pre-

  ivljanju asa z mojima dvema mrzlima neakinjama pa sem spoznala, da se elim ukvarjati s otroci, zato

  sem se odloila za pedagoko smer.

  Nejc: e se ti po osnovni oli e ne sanja, kaj bi poel, je gimnazija dobra izbira. Od nekdaj me je vese-

  lilo delo z otroci in lo mi je dobro od rok, vendar sem se zmeraj odloal le med tudijem fizike ter likov-

  ne umetnosti. Moj soolec pa mi je povedal, da je ena izmed njegovih opcij tudij razredni pouk. Komaj

  takrat sem se zamislil, da je to nekaj ravno pravnjega zame, ker je meanica vseh predmetov.

  e bi pred vama stali 14-letni verziji vaju dveh, kaj bi si povedala ali svetovala?

  Polona: Svoji 14-letni verziji bi rekla, da naj le vztraja, ker v resnici ni ni tako hudo. ivljenje je zakon in

  se iz leta v leto bolja, samo obupati ne sme. Glavo gor in pogumno naprej, vse se bo uredilo.

  Nejc: Ne obremenjuj se preve, uivaj in samo nadaljuj svojo pot, ker si na pravi poti, na koncu bo e

  vse dobro.

  Lara Paul, 9. b

 • NEJC KOTNIK IN POLONA PAULI, naa biva...

 • Moje delovno mesto je 3 metre od moje postelje

  Tudi letos so na nao olo za uence, ki so opravili bralno znako, povabili priznanega slo-venskega umetnika. Prireditev ob zakljuku bralne znake je potekala 11. 5. v stari telovadnici od 10.15 do 11.00 ure. Tako smo na nai oli e gostili Deso Muck, Toneta Partljia, Primoa Suho-dolana Letos pa smo se podali v malo bolj risarske vode. Obiskal nas je namre ilustrator Uro Hrovat.

  Uro Hrovat se je rodil v Ljubljani, e kot otrok je odkril nadarjenost za risanje. V kasnejih letih pa si je s tem zael tudi sluiti kruh. Povezal se je z Primoem Suhodolanom in zanj ilustri-ral Petra nosa, Kua zaljubljen kot pes, ivalske novice, Za ducat ceneje Sam pa je napisal tudi knjigi Zombi virus in Vampirski paradiniki.

  Po proslavi smo uenke devetega razreda z njim opravile intervju, sami pa preberite kaj nam je povedal.

  1. Na katero delo ste najbolj ponosni?

  Ponosen sem na vsa, ampak mislim, da sta mi najbolj pri srcu moji prvi dve avtorski knjigi (Zombi virus in Vampirski paradiniki)

  2. Kateri je bil tisti trenutek, ko ste rekli: to elim delati?

  Ko sem dobil prvo naroilo.

  3. Kaj imate najraji pri vaem delu?

  Mhm..lepo vpraanje. 1. Da lahko grem zjutraj v miru na kavo. 2. Da imam delovno mesto tri metre od postelje. 3. Da lahko reem, da ni ne delam.

  4. Vas je kot otroka druba kako drugae sprejemala?

  Nene bi rekel. Lahko pa reem, da se s talentom lahko dobro verca v ivljenju.

  5. Kaj bi eleli sporoiti mladim?

  Na zaetku vse umetnike poti e lahko kopirate, potem pa morete najti nek svoj stil, neko uni-katnost.

  7. Kako ohranjati otroka v sebi?

  Ne se pustiti drugim, naj ti govorijo, kar hoejo, e tako ali tako prehitro odrastemo.

 • Posluali smo ga z zanimanjem.

  Takole pa sva govorila midva.

  Besedilo: Manca Visonik 9.c

  Slike: Nika Zidar 9.c

 • NAJ BO MRZLO ALI VROE, VEDNO ZLATE SO HOE

  Kljub dejstvu, da se izteka olsko leto, pa to ne pomeni ni premora za brihte iz Osnovne ole Duana Flisa Hoe.

  V zadnjih nekaj mesecih so uenci e posebaj naprezali mogane pri olskih urah in tu-di izven pouka. V tem asu se je odvijalo tekmovanje iz zgodovine in matematike. Seveda tek-movanja ne bi bila popolna, e ne bi bili na njih eni izmed udeleencev tudi uenci iz O Du-ana Flisa Hoe.

  Najprej moramo izpostaviti, da so se 16. aprila na O Rada Robia Limbu odlino od-rezali nai spretni matematiki. olsko leto 2015/2016 je bilo e dodatno pestro, saj so se na dravno tekmovanje iz matematinega kengurajka letos prvi lahko uvrstili tudi 5. in 6. raz-redi. Prav tako pa letos ni bilo podronega tekmovanja in je bila uvrstitev naprej e toliko veji doseek. Izmed 12 uencev, ki so se prebili naprej, so vsi prejeli sebrno priznanje, trije pa celo zlato: Marko ibila iz 6.a, Urh Vrecl iz 7.b in Matic Mlaker iz 9.a...