SEDP - Business Incubator :: Mreža biznis inkubatora inkubatori Poslovni inkubator Subotica, Poslovni inkubator Zrenjanin, Poslovno-tehnološki inkubator tehničkih fakulteta Beograd (Palilula) Biznis inovacioni centar Kragujevac Biznis inkubator centar Prokuplje

  • Published on
    10-Feb-2018

  • View
    237

  • Download
    13

Embed Size (px)

Transcript

<p>SEDP - Business Incubator :: Mrea biznis inkubatora Srbije</p> <p> Naslovna Klubovi Mree organizacija Mrea biznis inkubatora Srbije</p> <p> Mrea biznis inkubatora Srbije</p> <p>Funkcionalni inkubatori</p> <p>Poslovni inkubator Subotica, </p> <p>Poslovni inkubator Zrenjanin,</p> <p>Poslovno-tehnoloki inkubator tehnikih fakulteta Beograd (Palilula)</p> <p>Biznis inovacioni centar Kragujevac</p> <p>Biznis inkubator centar Prokuplje</p> <p>Biznis inkubator d.o.o. Kruevac</p> <p>Inkubator centar Ni</p> <p>Biznis inkubator centar Knjaevac</p> <p>Biznis inkubator centar Bor</p> <p>Biznis inkubator centar "Rtanj" Boljevac </p> <p>Biznis inkubator centar Uice</p> <p>Biznis inkubator centar Vranje</p> <p>Inkubator centar za razvoj preduzetnitva Raa</p> <p>Poslovni inkubator Zrenjanin</p> <p>Poslovni inkubator Novi Sad</p> <p>Poslovni i inovativni centar d.o.o. Baki Petrovac</p> <p>Biznis centar optine Savski Venac</p> <p>Registrovani inkubatori</p> <p>(u fazi odabira preduzea - stanara) </p> <p>Neprofitni razvojni centar inkubator Korrak d.o.o. Rakovica, Beograd</p> <p>Biznis inkubator centar Medvea</p> <p>Biznis inkubator centar Senta</p> <p>Gradovi u kojima postoji inicijativa za osnivanje inkubatora </p> <p>Panevo</p> <p>Valjevo </p> <p>Kraljevo </p> <p>Klub donatoraKlub studenataMree organizacijaMrea biznis inkubatora SrbijeIKT MreaSBAN Srpska mrea biznis anela</p> <p> Osnivai: </p> <p> Graevinski, Elektrotehniki, Mainski i Tehnoloko-metalurki fakultet Univerziteta u Beogradu, Optina Palilula i Inicijativa za demokratsku tranziciju</p> <p>Uz podrku: </p> <p> Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)Na osnovu: Inostranih iskustava i primera najbolje prakse </p> <p>Copyright 2007 SEDP - Business Incubator. Sva prava zadrana.</p>