Sejarah Pendidikan Alam Sekitar

  • Published on
    18-Jul-2015

  • View
    635

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>SEJARAH PENDIDIKAN ALAM SEKITAR</p> <p>Badrul Hisyam bin Kadir (IPGKB : A37B-1011-0674 NAMA PERSIDANGAN A) ISTILAH PENDIDIKAN ALAM SEKITAR TARIKH 1958 Paris TEMPAT PERISTIWA Istilah pendidikan alam sekitar. FAKTA-FAKTA PENTING Thomas Pritchard merupakan orang yang pertama menggunakan istilah Pendidikan Alam Sekitar semasa persidangan IUCN di Paris. B) PERSIDANGAN STOCKHOLM 5-16 Jun 1972 STOCKHOLM, Sweden Tema Prinsip dan</p> <p> Persidangan Stockholm diadakan. Tujuan persidangan ini adalah untuk mencapai satu keputusan tentang pendekatan global yang diperlukan bagi mencari penyelesaian terhadap situasi kemerosotan alam sekitar yang semakin hari semakin bertambah.</p> <p>Alam Sekitar Manusia (Human Environment and Principles) dan dianjurkan oleh United Nations.</p> <p>C) THE</p> <p>BELGRADE 1975</p> <p>Belgrade, Yugoslavia</p> <p> Menangani</p> <p>isu-isu Bengkel yang dikenali sebagai The di Balgrade Charter (1975) diadakan. Merupakan Bengkel Antarabangsa Alam Sekitar. Rangka kerja global yang disebut</p> <p>CHARTER</p> <p>alam seluruh dunia.</p> <p>sekitar</p> <p>SEJARAH PENDIDIKAN ALAM SEKITAR</p> <p>Badrul Hisyam bin Kadir (IPGKB : A37B-1011-0674 sebagai diadakan. Para peserta bengkel di Pertubuhan</p> <p>Piagam alam</p> <p>Belgrade sekitar</p> <p>untuk telah</p> <p>pendidikan</p> <p>Pendidikan, Kebudayaan satu rangka</p> <p>Saintifik</p> <p>dan</p> <p>Bangsa-Bangsa kerja alam global sekitar, untuk yang</p> <p>Bersatu (UNESCO), mencadangkan pendidikan</p> <p>disebut sebagai Piagam Belgrade. Penyata Matlamat Piagam untuk</p> <p>pendidikan</p> <p>alam</p> <p>sekitar</p> <p>telah</p> <p>diterima oleh professional.</p> <p>D) PERSIDANGAN TBILISI</p> <p>14-26 1977</p> <p>Oktober TBILISI</p> <p> Merupakan</p> <p> Melibatkan ramai pemerintah dan kerajaan di seluruh dunia. Dihadiri oleh 265 delegasi dan 65</p> <p>persidangan Pendidikan Alam Sekitar yang pertama</p> <p>pembentang</p> <p>serta</p> <p>pemerhati</p> <p>SEJARAH PENDIDIKAN ALAM SEKITAR</p> <p>Badrul Hisyam bin Kadir (IPGKB : A37B-1011-0674 termasuk di dunia dan melibatkan ramai pemerintah atau kerajaan di seluruh dunia. Peranan</p> <p>3</p> <p>organisasi bukan</p> <p>antara kerajaan serta latihan</p> <p>kerajaan dan 20 organisasi antarabangsa. Garis</p> <p>panduan,</p> <p>matlamat, dan</p> <p>objektif Pendidikan Alam Sekitar penting pendidikan sekitar dalam alam serta dan merentas kurikulum dalam dan pra-perkhidmatan bagi guru-guru telah diputuskan. Education, Scientific and Cultural Organization kerjasama (UNESCO) U.N dengan Environment</p> <p>dalam alam</p> <p>pemeliharaan peningkatan sekitar yang dunia, mantap</p> <p>dan Dikendalikan oleh United Nations</p> <p>dalam pembangunan seimbang masyarakat dunia.</p> <p>Programme (UNEP). Persidangan ini mencadangkan</p> <p>penggunaan kriteria tertentu yang akan panduan membantu kepada memberikan usaha untuk alam</p> <p>membangunkan</p> <p>pendidikan</p> <p>sekitar di peringkat kebangsaan,</p> <p>SEJARAH PENDIDIKAN ALAM SEKITAR</p> <p>Badrul Hisyam bin Kadir (IPGKB : A37B-1011-0674 serantau dan global Persidangan menyokong matlamat,</p> <p>objektif, dan prinsip panduan bagi pendidikan alam sekitar.</p> <p>E) LAPORAN KABINET</p> <p>1979</p> <p>Malaysia</p> <p> Matlamat untuk</p> <p> Merupakan Hasil Laporan Jawatankuasa Kabinet yang ditunuhkan pada tahun 1974. Memutuskan pelaksanaan</p> <p>melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih bagi pembangunan Negara.</p> <p>Pendidikan Alam Sekitar merentas kurikulum dalam struktur Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) danKurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).</p> <p>F) MALTA</p> <p>1991</p> <p>Malta</p> <p> Seminar</p> <p>Latihan Persidangan Malta telah diadakan. Anjuran UNESCO. Merupakan kesinambungan daripada Persidangan Tbilisi.</p> <p>Alam Sekitar.</p> <p>SEJARAH PENDIDIKAN ALAM SEKITAR</p> <p>Badrul Hisyam bin Kadir (IPGKB : A37B-1011-0674 Mengesyorkan</p> <p>matlamat</p> <p>utama</p> <p>Pendidikan Alam Sekitar adalah untuk membantu masyarakat dan sarwajagat samping usaha menyedari dapat mengatasi</p> <p>memahami isu-isu alam sekitar di menguasai isu-isu alam kemahiran dan kesungguhan dalam sekitar serta dalam masa yang sama dapat mengekalkan kualiti alam sekitar dan secara langsung dapat meningkatkan kualiti kehidupan manusia. G) AGENDA 21 1992 Memberi</p> <p>tumpuan pendidikan dan serta</p> <p> Perjanjian Agenda 21 diadakan. Merupakan perjanjian atau</p> <p>kepada kesedaran</p> <p>panduan yang dibentuk oleh Persidangan Alam Sekitar dan pembangunan</p> <p>awam,latihan mengesahkan peranan kepentingan</p> <p>SEJARAH PENDIDIKAN ALAM SEKITAR</p> <p>Badrul Hisyam bin Kadir (IPGKB : A37B-1011-0674 Pendidikan skitar pembangunan mapan. Alam dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNCED). Menggariskan beberapa perkara</p> <p>yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB. Mengadakan laporan khusus</p> <p>(tahunan) tentang perjalanannya di peringkat negara, dan kemudian diserahkan kepada Majlis Pembangunan Mapan (CSD). Laporan antaranya mengandungi kegiatan yang dilakukan yang memenuhi hasrat Agenda 21, halangan dan cabaran yang dihadapi, serta isu-isu alam sekitar dan pembangunan yang berkaitan.</p>