SELLE ROYAL - AMP BIKE 2011

  • Published on
    22-Mar-2016

  • View
    221

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SELLE ROYAL , AMP BIKE 2011

Transcript

<ul><li><p>262</p><p>Riccardo Biogolin, dyrektor firmy, zaoy Selle Royal w 1956 roku. Od ponad 50 lat Selle Royal produkuje wygodne siodeka dla milionw rowerzystw na caym wiecie.</p><p>Nasza historia jest histori oryginalnych projektw, zdecydowanych rozwiza i cigego wzrostu od maego zakadu do jednej z najwikszych firm w brany zajmujcej si produkcj siodeek rowerowych. Selle Royal jest w stanie produkowa co najmniej 70.000 siodeek dziennie. Nasza fabryka zajmuje obszar 20000m2 i spenia wszystkie wymagania dotyczce bezpieczestwa w miejscu pracy oraz wymagania rodowiskowe.</p><p>Selle Royal eksportuje swoje produkty do ponad 30 krajw wiata i jest wybierany przez wanych i uznanych producentw rowerw. Nasze siodeka wygray wiele nagrd za projekt i s obecnie obiektem naukowych bada biologiczno - inynieryjnych najwikszych europejskich uniwersytetw.</p></li><li><p>200263</p><p>Badanie rozkadu cinienia. </p><p>Naukowe badania dowiody, e padding Royalgel zmniejsza presj na szczyt prostaty / obszar chrzstek i kulszowej nawet o 40% w porwnaniu z innymi elowymi i nieelowymi siodekami, zapewniajc maksymalny poziom komfortu. Royalgel jest elem, ktry nie starzeje si, nie twardnieje i nie przemieszcza si.</p><p>Shock Absorption Test. Royalgel amortyzuje wstrzsy lepiej ni zwyke pianki i elowe produkty, co oznacza, e wstrzsy znikaj wewntrz Royalgel i nie s przekazywane na ciao rowerzysty.</p><p>Siodo wykonane ze zwyczajnej pianki</p><p>- brak absorbowania wstrzsw, odbija wszystkie wstrzsy - brak komfortu - materia bdzie z czasem pka- siodeko nie przetrwa dugiego okresu czasu</p><p>Siodo wykonane ze zwyczajnej pianki</p><p>- brak absorbowania wstrzsw, odbija wstrzsy - brak komfortu - materia bdzie wydziela olej i bdzie twardnia- siodeko nie przetrwa dugiego okresu czasu</p><p>Siodo wykonane ze Royal Gel</p><p>- absorbuje wstrzsy- maksymalny komfort - materia nie bdzie twardnia- siodeko si nie zestarzeje, bdzie suyo dugo </p><p> RoyalgelTM</p></li><li><p>264</p><p>3 proste kroki jak wybra odpowiednie siodo dla Klienta 1. Kobieta czy MczyznaSioda Selle Royal s zaprojektowane z myl o anatomicznych rnicach midzy mczyznami a kobietami - to gwny aspekt projektowania siode. Sioda dla mczyzn s zwykle wsze ni siodeka dla kobiet. Anatomiczne sioda Selle Royal cechuje poszerzony obszar w okolicy genitaliw, ktry daje ulg podczas jazdy. Sioda dla kobiet s zazwyczaj szersze ni siodeka dla mczyzn. Anatomiczne sioda Selle Royal dla kobiet cechuje to, e s szersze w okolicach genitaliw. To s najistotniejsze rnice pomidzy siodami dla kobiet i mczyzn.</p><p>118 m m 148 mmKOBIETA</p><p>U mczyzn ttnice i nerwy biegn rwnolegle do penisa, utrzymujc redni odlego pomidzy 30-35 mm. Ponadto s zbudowane tak, aby pomieci koci miednicy o szerokoci od 100 do 136 mm szerokoci. rednia szeroko koci u mczyzn wynosi 118 mm.</p><p>Ttnice i nerwy u kobiet zbiegaj si do echtaczki, drogi s wsze i krtsze ni u mczyzn. Anatomiczne sioda Selle Royal dla kobiet cechuje to, e tam gdzie jest obszar nacisku, tam siodo jest wsze i w ksztacie litery "V". Dodatkowo siodeka kobiece s zaprojektowane, aby pomieci koci miednicy s nieco szersze pomidzy 112 i 148 mm. Oznacza to, e sioda kobiet s zazwyczaj szersze.</p><p>MCZYZNA</p><p>2. Pozycja jazdy</p><p>Styl jazdy. Jednym z naszych najwaniejszych parametrw projektu jest pozycja ciaa podczas jazdy na rowerze, ktra ma duy wpyw na czci ciaa w kontakcie z siodem. Selle Royal okreli 4 style jazdy: Sport (sport wyczynowy), Athletic (sportowy), Moderate (umiarkowany), Relaxed (zrelaksowany).</p><p>SPORTOWA 15</p><p>ATLETYCZNA30</p><p>REDNIO-NACHYLONA60</p><p>ZRELAKSOWANA 90</p><p> 15</p><p>30</p><p>60</p><p>90</p><p>POZYCJA</p><p>POZYCJA</p><p>POZYCJA</p><p>POZYCJA</p></li><li><p>RIDE IN COMFORT</p><p>Komfortowa jazda. Nasze siodeko jest wypenione Royalgel , doskonaym elem poliuretanowym zapewniajcym najwyszy poziom komfortu poprzez 40% redukcj nacisku na wraliwe miejsca ciaa.</p><p>Startuj w chodzie, pozosta w chodzie. Siodeko roweru nagrzewa si gdy rower pozostaje na zewntrz w socu w czasie upalnej pogody lub dugotrwaej jedzie. Gdy jego temperatura wzrasta powyej temperatury ciaa, siadajc na nim mamy uczucie szybkiego pocenia si i dyskomfortu, czasami dyskomfort przechodzi w bl. Respiro, znaczy po wosku oddycha, utrzymywanie niszej temperatury siodeka do 25% dziki zastosowaniu Microtex'u i kanaw wentylacyjnych. Respiro jest seri siodeek o anatomicznym wykonaniu, aby sprosta wymagani zarwno kobiet jaki i mczyzn. </p><p>200265</p><p>3. LINIE SIODEEK SELLE ROYALL</p><p>Ergogel jest lini anatomicznie zaprojektowanych siodeek, ktre zapewniaj wygod niezalenie od pci, majc na uwadze anatomiczne rznice oraz styl jazdy: atletyczny uredniony, zrelaksowany. Siodeka mskie Ergogel maj o 35mm szersze wgbienie, ktre zmniejsza nacisk na prostat i ucisk na arterie i nerwy przebiegajce w kroczu oraz poprawia krenie krwi do penisa i eliminuje uczucie drtwienia. Siodeka damskie Ergogel maj wsze zagbienie, ktre zapobiega zgnieceniu tkanki mikkiej w miejscu ucisku porodku siodeka. Dziki waciwoci dystrybucji ucisku zastosowanego elu tkanka mikka w obrbie genitaliw jest delikatnie wspierana.</p><p>Nowe siodeko Lookin czy w sobie 2 cechy zapewniajce wygod: nowoczesne, chodzce pokrycie, ktre zmniejsza nagrzewanie si powierzchni siodeka w socu do 25C oraz RoyalgelTM. Cool Cover - standardowe, czarne siodeko moe nagrza si do temperatury powyej 60C jeeli rower jest pozostawiony dugo w socu. Testy laboratoryjne dowodz, e nasze nowe pokrycie Cool Cover jest w stanie utrzyma temperatur o 25C nisz, redukujc nieprzyjemne uczucie podczas siadania na rozgrzanej powierzchni. RoyalgelTM - testy naukowe udowodniy, e RoyalgelTM zmniejsza ucisk na prostat/genitalia oraz okolice koci ogonowej a do 80%. Gwarantuje to maksymalny komfort.</p><p>o n i rz . de a n ko a te S n ,M c e wyt ymae Sio k Urba wy n ne z ma ria u tre gtex n ok c k s e i j g y i wa c moc ego p row a siode a, p n a ce o w magan a tr o i i y de a we e wytrz ma oci. Sio ko produkow ne jest Wosz ch z uyciem </p><p>n wo z go s t du ji io j. n c a e n loo c esne ys emu pro kc pr n we Ta in owa yjn t ch o gia pro k , io w 0 s ln 2 l z e du cji sprawia e s de ko jest 1 0% zcze e, do 0% ejs e, bardzi jwy ngod e.</p><p>S de a e o y o y n100% Komfortu. io ko wykon ne w W szech przy w k rz sta iu r n R z cnowoczesnego systemu p iowego oyal. Nas a technika produk ji </p><p>o j s 0 c 2 e s , r y .sprawia, e si deko e t w 10 % sz zelne, do 0% l j ze ba dziej w godne</p></li><li><p>Startuj w chodzie, pozosta w chodzie. Siodeko roweru nagrzewa si gdy rower pozostaje na zewntrz w socu w czasie upalnej pogody lub dugotrwaej jedzie. Gdy jego temperatura wzrasta powyej temperatury ciaa, siadajc na nim mamy uczucie szybkiego pocenia si i dyskomfortu, czasami dyskomfort przechodzi w bl. Respiro, znaczy po wosku oddycha, utrzymywanie niszej temperatury siodeka do 25% dziki zastosowaniu Microtex'u i kanaw wentylacyjnych. Respiro jest seri siodeek o anatomicznym wykonaniu, aby sprosta wymagani zarwno kobiet jaki i mczyzn. </p><p>mskie elowe + elastomer damskie elowe + elastomer</p><p>SR-5132HETSR-5132DET</p><p>mskie elowe + elastomer damskie elowe + elastomermskie elowe + elastomer damskie elowe + elastomer</p><p>SR-5131DETSR-5131HET</p><p>mskie elowe damskie elowe</p><p>SR-5130DRTSR-5130HRT</p><p>mskie elowe damskie elowe </p><p>SR-9029DRTSR-9029HRT</p><p>RESPIRO MODERATE </p><p>RESPIRO RELAXED</p><p>RESPIRO PRO SPORT MICROTEX COOL</p><p>RESPIRO SOFT ATHLETIC </p><p>266</p></li><li><p>Startuj w chodzie, pozosta w chodzie. Siodeko roweru nagrzewa si gdy rower pozostaje na zewntrz w socu w czasie upalnej pogody lub przy dugotrwaej jedzie. Gdy jego temperatura wzrasta powyej temperatury ciaa, siadajc na nim mamy uczucie szybkiego pocenia si i dyskomfortu, czasami dyskomfort przechodzi w bl. Respiro, znaczy po wosku oddycha, utrzymywanie niszej temperatury siodeka do 25% dziki zastosowaniu Microtex'u i kanaw wentylacyjnych. Respiro jest seri siodeek o anatomicznym wykonaniu, aby sprosta wymagania zarwno kobiet jaki i mczyzn. </p><p>Ergogel jest lini anatomicznie zaprojektowanych siodeek, ktre zapewniaj wygod niezalenie od pci, majc na uwadze anatomiczne rznice oraz styl jazdy: atletyczny uredniony, zrelaksowany. Siodeka mskie Ergogel maj o 35mm szersze wgbienie, ktre zmniejsza nacisk na prostat i ucisk na arterie i nerwy przebiegajce w kroczu oraz poprawia krenie krwi do penisa i eliminuje uczucie drtwienia. Siodeka damskie Ergogel maj wsze zagbienie, ktre zapobiega zgnieceniu tkanki mikkiej w miejscu ucisku po rodku siodeka. Dziki waciwoci dystrybucji ucisku zastosowanego elu tkanka mikka w obrbie genitaliw jest delikatnie wspierana.</p><p>mskie elowe + elastomer damskie elowe + elastomer</p><p>SR-5106DETSR-5106HET</p><p>mskie elowe + elastomer damskie elowe + elastomermskie elowe + elastomer damskie elowe + elastomer</p><p>SR-5105DETSR-5105HET</p><p>mskie elowe damskie elowe</p><p>SR-5104DRTSR-5104HRT</p><p>mskie elowe damskie elowe </p><p>SR-5102DRTSR-5102HRT</p><p>ERGOGEL MODERATE</p><p>ERGOGEL RELAXED</p><p>ERGOGEL SPORT ACCTEX</p><p>ERGOGEL ATHLETIC</p><p>200267</p></li><li><p>Startuj w chodzie, pozosta w chodzie. Siodeko roweru nagrzewa si gdy rower pozostaje na zewntrz w socu w czasie upalnej pogody lub przy dugotrwaej jedzie. Gdy jego temperatura wzrasta powyej temperatury ciaa, siadajc na nim mamy uczucie szybkiego pocenia si i dyskomfortu, czasami dyskomfort przechodzi w bl. Respiro, znaczy po wosku oddycha, utrzymywanie niszej temperatury siodeka do 25% dziki zastosowaniu Microtex'u i kanaw wentylacyjnych. Respiro jest seri siodeek o anatomicznym wykonaniu, aby sprosta wymagania zarwno kobiet jaki i mczyzn. </p><p>mskie elowe + elastomer damskie elowe + elastomer</p><p>SR-5104DRTSR-5183HET </p><p>mskie elowe + elastomer damskie elowe + elastomermskie elowe + elastomer damskie elowe + elastomer</p><p>SR-5182DETSR-5182HET </p><p>mskie elowe damskie elowe</p><p>SR-5181DRT SR-5183HET </p><p>mskie elowe damskie elowe </p><p>SR-5179DRT SR-5179HRT </p><p>ERGOGEL MODERATE</p><p>ERGOGEL RELAXED</p><p>ERGOGEL SPORT </p><p>ERGOGEL ATHLETIC</p><p>268</p></li><li><p>mskie elowe + elastomer damskie elowe + elastomer</p><p>SR-5236DECSR-5236HEC</p><p>mskie elowe + elastomer damskie elowe + elastomermskie elowe + elastomer damskie elowe + elastomer</p><p>SR-5235DECSR-5235HEC</p><p>mskie elowe damskie elowe</p><p>SR-5234DRCSR-5234HRC</p><p>SIDE PROTECTIONmskie elowe </p><p>SIDE PROTECTIONdamskie elowe </p><p>SR-5223DRCSR-5223HRC</p><p>LOOKIN MODERATE</p><p>LOOKIN RELAXED </p><p>LOOKIN SPORT </p><p>LOOKIN ATHLETIC</p><p>Nowe siodeko Lookin czy w sobie 2 cechy zapewniajce wygod: nowoczesne, chodzce pokrycie, ktre zmniejsza nagrzewanie si powierzchni siodeka w socu do 25C oraz RoyalgelTM. Cool Cover - standardowe, czarne siodeko moe nagrza si do temperatury powyej 60C jeeli rower jest pozostawiony dugo w socu. Testy laboratoryjne dowodz, e nasze nowe pokrycie Cool Cover jest w stanie utrzyma temperatur o 25C nisz, redukujc nieprzyjemne uczucie podczas siadania na rozgrzanej powierzchni. RoyalgelTM - testy naukowe udowodniy, e RoyalgelTM zmniejsza ucisk na prostat/genitalia oraz okolice koci ogonowej a do 80%. Gwarantuje to maksymalny komfort.</p><p>damskie elowe </p><p>SR-5246DRC</p><p>200259200269</p></li><li><p>2 uniwersalne TORX uniwersalne +owietlenie</p><p>SR-5199UECSR-6012UE</p><p>1 uniwersalne CITI LITE uniwersalne elowe + owietlenie</p><p>SR-6011UR SR-5198URC</p><p>TRAVEL LITE damskie elowe + owietlenie</p><p>SR-5197DRC</p><p>VIPER uniwersalne elowe + owietlenie</p><p>SR-5146HRC</p><p>URBAN RELAXED</p><p>URBAN ATHLETIC</p><p>URBAN MODERATE</p><p>Mocne i wytrzymae. Siodeka Urban wykonane z materiau Strengtex, mocnego pokrowca siodeka, speniajcego wymagania </p><p>wtrwaoci i ytrzymaoci. Siodeko produkowane jest we Woszech z uyciem </p><p>enowoczesnego systemu produkcji prniow j. Ta innowacyjna technologia produkcji </p><p>e zsprawia, e siodeko j st w 100% szc elne, do 20% lejsze, bardziej wygodne.</p><p>mskie elowe + owietlenie</p><p>SR-6010HR</p><p>damskie elowe + owietlenie</p><p>SR-6010DR</p><p>270</p></li><li><p>SHORE damskie elowe + elastomer</p><p>SR-5117DEC</p><p>DARDO mskie elowe DARDO damskie elowe </p><p>SR-5153DRCSR-5153HRC</p><p>PREMIUM SPORT</p><p>DARDO damskie elowe + owietlenie</p><p>ELIPSE mskie elowe z dziur</p><p>SR-5138HRC</p><p>ELIPSE damskie elowe z dziur</p><p>SR-5138DRC</p><p>FRECCIA mskie elowe + owietlenie FRECCIA damskie elowe + owietlenie</p><p>SR-5107DRC-BLKSR-5107HRC-BLK</p><p>DARDO mskie elowe + owietlenie</p><p>SR-5153HRC-BLK</p><p>0 % omf u Siode k k a e e1 0 K ort . o wy on n w o s e h p r y w k r z y t n i uW z c z y o s a </p><p>owo z s go e u pr gn c e ne syst m niowe o l. s a e n produ j p a iaRoya Na z t ch ika kc i s r w , </p><p>e s ode k e t w 1 % s z e do 0 i o j s 00 zc eln , 2 % js , ba dz w n .l e ze r iej ygod e</p><p>SR-5153DRC-BLK</p><p>SHORE mskie elowe + elastomer</p><p>SR-5117HEC</p><p>PREMIUM ATHLETIC</p><p>200259200271</p></li><li><p>FREEDOM mskie elowe + elastomer FREEDOM damskie elowe + elastomer</p><p>SR-5119DECSR-5119HEC</p><p>ARIEL fitnes mskie elowe + owietlenie ARIEL fitnes damskie elowe + owietlenie</p><p>SR-5158DRCSR-5158HRC</p><p>WAVE mskie elowe + elastomer WAVE damskie elowe + elastomer</p><p>SR-5113DECSR-5113HEC</p><p>ELIPSE mskie elowe z dziur + elastomer ELIPSE damskie elowe z dziur + elastomer</p><p>SR-5139DECSR-5139HEC</p><p>PREMIUM MODERATE</p><p>272</p></li><li><p>PREMIUM RELAXED</p><p>MANHATTAN uniwersalne elowe + spryny</p><p>SR-5112UDT</p><p>JOURNEY uniwersalne elowe + spryny</p><p>SR-5169UEC</p><p>DRIFTER BLACK uniwersalne elowe + spryny</p><p>DRIFTER GREY uniwersalne elowe + spryny</p><p>SR-5111UDT-GRSR-5111UDT-BL</p><p>DRIFTER BROWNuniwersalne elowe + spryny</p><p>SR-5111UDT-BR</p><p>WAVE KENNEBECK brzowe mskie WAVE KENNEBECK jasny krem damskie</p><p>SR-5113DEC-CRSR-5113HEC-BR</p><p>FREEWAY mskie elowe FREEWAY damskie elowe</p><p>SR-5194DRCSR-5194HRC </p><p>200259200273</p></li><li><p>274</p><p>COAST mskie elowe + elastomer COAST damskie elowe + elastomer</p><p>SR-5115DECSR-5115HEC</p><p>ELIPSE mskie elowe z dziur + elastomer ELIPSE damskie elowe z dziur + elastomer </p><p>SR-5140DECSR-5140HEC</p><p>COAST KENNEBECK brzowe mskie COAST KENNEBECK jasny krem damskie</p><p>SR-5115DEC-CRSR-5115HEC-BR</p><p>DRIFTER PLUS ANTRACITE uniwersalne elowe+spryny</p><p>DRIFTER PLUS WHITE uniwersalne elowe+spryny</p><p>SR-5111UDT-WHSR-5111UDT-ANT </p><p>JOURNEY DOUBLE SPRINGS uniwersalne elowe+spryny</p><p>SR-5169UDC</p></li><li><p>AVENUE mskie elowe + elastomer AVENUE damskie elowe + elastomer</p><p>SR-8466DGCSR-8466HGC</p><p>ALPINE damksie eloweALPINE mskie elowe</p><p>SR-8468DGCSR-8468HGC</p><p>MACH FREE DESIGN uniwersalne MACH uniwersalne</p><p>SR-8549SR-8549FD</p><p>CLASSIC MODERATE</p><p>CLASSIC SPORT</p><p>RIDE IN COMFORT</p><p>Komfortowa jazda. Nasze siodeko jest wypenione Royalgel , doskonaym elem poliuretanowym zapewniajcym najwyszy poziom komfortu poprzez 40% redukcj nacisku na wraliwe miejsca ciaa.</p><p>200275</p><p>LIFE STYLE mskie elowe LIFE STYLE damskie elowe</p><p>SR-1086DRTSR-1086HRT</p><p>CLASSIC ATHLETIC</p></li><li><p>MOODY mskie + spryny + jarzemko MOODY damskie + spryny + jarzemko</p><p>SR-8072DSTSR-8072HST</p><p>LIFE STYLE mskie elowe LIFE STYLE damskie elowe</p><p>SR-F823DGESR-F823HGE</p><p>MOODY mskie MOODY damskie</p><p>SR-8072DRTSR-8072HRT</p><p>CLASSIC MODERATE</p><p>RIDE IN COMFORT</p><p>276</p><p>FREEWAY mskie elowe FREEWAY damskie elowe</p><p>SR-8495DGCSR-8495HGC</p></li><li><p>DOUBLE uniwersalne + elastome SKY SPRING uniwersalne</p><p>SR-8184USTSR-6954/5</p><p>COUNTRY mskie + elastomer COUNTRY damskie elowe + elastomer</p><p>SR-8275DETSR-8275HET</p><p>MOODY mskie elowe + spryny MOODY damskie elowe + </p><p>SR-8172DSTSR-8172HST</p><p>RIDE IN COMFORT</p><p>200277</p><p>FREETIME mskie elowe + elastomer FREETIME damskie elowe + elastomer</p><p>SR-8493DGESR-8493HGE</p><p>CLASSIC RELAXED</p></li><li><p>STAR mskie elowe + elastomer STAR damskie elowe + elastomer</p><p>SR-8484DGESR-8484GEC</p><p>RIDE IN COMFORT</p><p>ONDINA BROWN uniwersalne elowe+spryny</p><p>ONDINA ANTRACITE uniwersalne elowe+spryny</p><p>SR-8171US-ANTSR-8167UDT</p><p>DRIFTER MEDIUM uniwersalne elowe+spryny</p><p>SR-8171US-BR</p><p>278</p></li><li><p>AEROYAL BLACK L 275mm / W 133mm</p><p>SR-449UR-BL</p><p>AEROYAL WHITE L 275mm / W 133mm</p><p>SR-449UR-WH </p><p>AEROYAL - czas do ochodyNie chodzi o zrobienie czego nowego, ale eby zrobi co lepszego....</p></li></ul>