Seminar Belastingplan 2012 Amsterdam vrijdag 18 november 2011

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • Dia 1
 • Seminar Belastingplan 2012 Amsterdam vrijdag 18 november 2011
 • Dia 2
 • 2 16.00Ontvangst 16.30Openingswoord Fiscale Wijzigingen 2012: Objectvrijstelling Maarten de Wilde, Erasmus Universiteit / Loyens & Loeff Rente-aftrek in de Vpb Coperatie en Buitenlands Aanmerkelijk Belang Michiel Sunderman, Clifford Chance LLP Gerrit de Keizer, Belastingdienst 17:55Afsluiting 18:00Borrel Programma
 • Dia 3
 • 3 Objectvrijstelling Maarten de Wilde, Erasmus Universiteit / Loyens & Loeff
 • Dia 4
 • 4 BP 2012: objectvrijstelling Objectvrijstelling buitenlandse ondernemingswinsten binnenlands belastingplichtigen Forfaitaire belastingverrekening voordelen uit buitenlandse laagbelaste beleggingsondernemingen binnenlands belastingplichtigen Overgangsrecht
 • Dia 5
 • 5 Kern en ratio Kern: einde import lopende verliezen uit buitenlandse ondernemingsactiviteiten Ratio: wegnemen timingvoordeel en bereiken meer fiscaal gelijke behandeling vaste inrichting en buitenlandse deelneming Q: wegnemen timingvoordeel of creren timingnadeel?
 • Dia 6
 • 6 Methode Term: objectvrijstelling Methodiek: Fictieve winstbijtelling Buitenlandse winst corrigeren we fiscaal tot 0 Stakingsverlies aftrekbaar Saldo buitenlandse winst negatief t.t.v. beindiging buitenlandse ondernemingsactiviteiten? Aftrek Effect: vandaag verlies? morgen aftrek
 • Dia 7
 • 7 Wat aan te doen? Strijdigheid belastingverdragen? NL is bevoegd NL verleent vermindering ; Strijdigheid positief Unierecht? Valutaresultaten in heffingsgrondslag; Stille reserves bij vermogenstransfers in partjes belast; Stakingsaftrek; Stakingsverlies = definitief verlies? Double-diproutes afgesloten; Voortijdige verliesnemingroutes afgesloten;
 • Dia 8
 • 8 Stelling 1 OBJECTVRIJSTELLING: STRIJDIG MET UNIERECHT BIJ LOKALE VERSLIESVERDAMPING ZONDER STAKING ONDERNEMING
 • Dia 9
 • 9 Stelling 2 DE INTRODUCTIE VAN DE OBJECTVRIJSTELLING IS IN STRIJD MET DE GOEDE VERDRAGSTROUW
 • Dia 10
 • 10 Stelling 3 OBJECTVRIJSTELLING: UITSTEL VERLIESNEMING ONONTKOOMBAAR
 • Dia 11
 • 11 Stelling 4 DE OPEN NEDERANDSE ECONOMIE IS MEER GEBAAT BIJ GRENSOVERSCHRIJDENDE VERLIESVERREKENING DAN BIJ EEN INPERKING DAARVAN
 • Dia 12
 • 12 Stelling 5 OBJECTVRIJSTELLING: WETGEVINGSTECHNISCH VAKWERK MAAR ONRECHTVAARDIG
 • Dia 13
 • 13 Rente-aftrek in de Vpb Never a dull moment Michiel Sunderman, Clifford Chance LLP Gerrit de Keizer, Belastingdienst
 • Dia 14
 • 14 Introductie Voorgestelde maatregelen overnameholding Bosalgat Stellingen
 • Dia 15
 • 15 Overnameholding Geschiedenis Belastingplan 2012 Oorspronkelijke variant Uiteindelijke voorstel
 • Dia 16
 • 16 Holdco Shares Target400Equity200 Bank loan200 Target Assets100Equity50 (Foreign) Subs 100Bank loan150 Fiscal unity Assets100Equity-/-150 (Foreign) Subs100Bank loan350 Consolidation: Shares Target 400 NAV target 50 Goodwill (gap) Target 350 Equity fiscal unity -/- 150 Foreign subs -/- 100 Compensation goodwill 350 Equity (after compensation) 100 Voorbeeld
 • Dia 17
 • 17 Uitwerking oorspronkelijk voorstel Zonder rekening te houden met (i) EUR 1 M drempel en (ii) feit dat je naar gemiddelde per begin/einde jaar moet kijken Year Equity before correction Compensation goodwill gap Reduction participa- tions Equity after correction Total Debt Excessive part of debt % deductible interest on acq. loan 1-/- 150350 (100%)-/- 10010035015025% 2-/- 150315 (90%)-/- 100 653502200% 3-/- 150280 (80%)-/- 100 303502900% 4-/- 150245 (70%)-/- 100-/-5350 0% 5-/- 150210 (60%)-/- 100 -/- 40350 0% 6-/- 150175 (50%)-/- 100-/- 75350 0% 7-/- 150140 (40%)-/- 100-/- 110350 0% 8-/- 150105 (30%)-/- 100-/- 145350 0% 9-/- 15070 (20%)-/- 100-/- 180350 0% 10-/- 15035 (10%)-/- 100-/- 215350 0%
 • Dia 18
 • 18 Uitwerking na 5e Nota van Wijziging Zonder rekening te houden met EUR 1 M drempel Year Acquisition debt as percentage of purchase price that is not excessive Actual acquisition debt as percentage of purchase price % deductible interest on acquisition debt 160%50%100% 255%50%100% 350% 100% 445%50%90% 540%50%80% 635%50%70% 730%50%60% 825%50% 925%50% 1025%50%
 • Dia 19
 • 19 Het Bosalgat Het Dilemma Brief Van Keulen: Geen inperking aftrek deelnemingsrente Slechts tegengaan onbedoeld gebruik/misbruik Pas als huidig palet aantoonbaar tekort schiet Motie Bashir/Van Vliet Verzoekt maatregelen om gat te dichten Weekers studeert verder.
 • Dia 20
 • 20 Het Bosalgat Een broedende kip moet je niet storen Maar tocheen persoonlijke gedachte
 • Dia 21
 • 21 Het Bosalgat Maak een fundamentele keuze: Waar hoort rente thuis: bij de overnemer of bij de target? Mijn keuze: target Hoofdregel: sta daar aftrek toe, maar: Geen aftrek bij double dips etc. Vangnet voor zakelijke situaties bij gebrek aan mogelijkheden debt push down
 • Dia 22
 • 22 Stelling 1 EXTERNE RENTE ZOU ALTIJD AFTREKBAAR MOETEN ZIJN
 • Dia 23
 • 23 Stelling 2 HET BOSALGAT BESTAAT NIET
 • Dia 24
 • 24 Stelling 3 HET IS TEGENSTRIJDIG OM N EEN OVERNAMEHOLDING- BEPALING N EEN BOSALGAT-REPARATIE TE WILLEN
 • Dia 25
 • 25 Stelling 4 BETER N RUWE BEPALING DAN 5 MAATWERKBEPALINGEN TEGEN ONGEWENSTE RENTEAFTREK
 • Dia 26
 • 26 Stelling 5 HET OVERGANGSRECHT MOET IN STAND GELATEN WORDEN
 • Dia 27
 • 27 Stelling 6 HET NIET-INTRODUCEREN VAN EEN TEGENBEWIJSREGELING IN GEVAL VAN COMPENSERENDE HEFFING OVER RENTEBATEN IS ZEER ONREDELIJK
 • Dia 28
 • 28 Coperatie en Buitenlands Aanmerkelijk Belang
 • Dia 29
 • 29 Stelling 1 DE BELASTINGPLICHT VAN DE COOP WORDT AFHANKELIJK GEMAAKT VAN DE SUBJECTIEVE BEDOELING VAN HAAR LEDEN
 • Dia 30
 • 30 Stelling 2 DIVIDENDSTRIPPINGSMAATREGELEN ICM BESTAAND (RULING)BELEID BIEDEN AFDOENDE BESCHERMING TEGEN ONGEWENST GEBRUIK VAN COOPS
 • Dia 31
 • 31 Afsluitende Stelling LUXEMBURG HAD GEEN BETERE RECLAME KUNNEN HEBBEN VOOR LUXEMBURG VESTIGINGSLAND DAN HET BELASTINGPLAN 2012