seminar š PP

  • View
    180

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

IZBOR POLAZNOG MATERIJALA ZA IZRADU SPOJKE IZRAUNAVANJE DIMENZIJA ZAJEDNIKOG POLAZNOG MATERIJALA NA OSNOVIDODATAKA ZA OBRADU

- Ukupni dodatak za obradu uzdunog tokarenja izabran je iz [1], tablica 5: =1= 5,0 mm D= 122 mm Dp= D+ 1=122+5,0 = 127,0 mm - Ukupni dodatak za obradu poprenog tokarenja izabran je iz [1], tablica 6: =1= 1,8 mm lp= 60 mm Lprip=lp+2 x 1= 60+2 x1,8= 63,6 mm - Kako 127 mm nije standardni promjer, izabran je promjer 140 mm iz [4], elini poluproizvodi, elik u ipkama (vrue valjan). Kako e se radni predmeti izraivati iz zajednikog polaznog materijala potrebno je voditi i rauna o otpadu (irina noa) koji prouzrokuje tehnoloki zahvat odrezivanje iz ipke (zajedniki polazni materijal) na potrebnu duljinu. Lp=Lprip+n= 63,6+ 4= 67,6 mm Detaljnom analizom standardnih dimenzija duljine ipke promjera 140 mm prema [4], elini poluproizvodi, elik u ipkama (vrue valjan) usvojena je duljina zajednikog polaznog materijala koja daje najmanji ukupni otpad.

lpm=1700 mm- Zajedniki polazni materijal je ovih dimenzija

140x1700 mm.

Otpad po svakom proizvodnom elementu je izraunat prema: o=lpm-25lp25=0,4

REDOSLIJED TEHNOLOKIH OPERACIJA I ZAHVATA Tehnoloka operacija TOKARENJE 10 10/1 Priprema radnog mjesta 10/2 Stezanje radnog predmeta 10/3 Tokarenje ela 10/4 Zabuivanje sredinjeg gnijezda 4 mm 10/5 Uzduno tokarenje 12265.8 mm 10/6 Uzduno tokarenje 7045 mm 10/7 Tokarenje kosine1,5/45 10/8 Tokarenje kosine1,5/45 10/9 Odrezivanje na 61,8 mm 10/10 Otputanje radnog predmeta Tehnoloka operacija TOKARENJE 20 20/1 Priprema radnog mjesta 20/2 Stezanje radnog predmeta 20/3 Tokarenje ela 20/4 Zabuivanje sredinjeg gnijezda 4 mm 20/5 Buenje provrta 10 mm 20/6 Buenje provrta 20 mm 20/7 Unutarnje tokarenje na 42(H7) 20/8 Tokarenje kosine1,5/45 20/9 Tokarenje kosine 2/45 20/10 Tokarenje kosine 2/45 20/11 Otputanje radnog predmeta Tehnoloka operacija BUENJE 30 30/1 Priprema radnog mjesta 30/2 Stezanje radnog predmeta 30/3 Buenje provrta 8 mm 30/4 Buenje provrta 8 mm 30/5 Buenje provrta 8 mm 30/6 Buenje provrta 8 mm 30/7 Buenje provrta 8 mm 30/8 Buenje provrta 8 mm 30/9 Buenje provrta 8 mm 30/10 Buenje provrta 8 mm 30/11 Buenje provrta 19 mm 30/12 Buenje provrta 19 mm 30/13 Buenje provrta 19 mm 30/14 Buenje provrta 19 mm 30/15 Buenje provrta 19 mm 30/16 Buenje provrta 19 mm 30/17 Buenje provrta 19 mm 30/18 Buenje provrta 19 mm 30/19 Otputanje radnog predmeta

Operacija 10 TOKARENJE Za ovu operaciju tokarenja odabrana je tokarilica, proizvoa KNUTH tip Sinus D 330/2000D snage Pe=7,5 kW . Maksimalni promjer tokarenja preko oslonca (suporta) je D=440 mm, maksimalna duljina tokarenja je L=2000 mm, a broj okretaja je stupnjevan (25) n =16-1600 o/min. 10/1 PRIPREMA RADNOG MJESTA Iz [1], prilog 10 (tablica Pripremno zavrna vremena za velike tokarilice) biraju se slijedea osnovna pripremnozavrna radna vremena: -za prva etiri standardna elementa (preuzimanje i upoznavanje sa radnom dokumentacijom, pripremanje steznog, reznog i mjernog alata, namjetanje dijelova stroja za rad, predavanje radne dokumentacije i pospremanje radnog mjesta): tpzo=20ch radni komad jednostavan za izradu -za peti standardni element (izuzimanje alata iz alatnice): tpzo=15ch -za esti standardni element (postavljanje stezne glave ili planske ploe sa podeavanjem eljusti): tpzo=12ch tpzo=47ch=28,2min Ovo vrijeme se uveava za dopunsko pripremnozavrno vrijeme (tpzd) koje iznosi 1020% od tpzo, pa pripremnozavrno vrijeme iznosi: tpz= tpzo+tpzd=tpzo+0,2tpzo=1,2tpzo=1,228,2=33,84 min 10/2 STEZANJE RADNOG PREDMETA Iz [1], prilog 10 (tablica Pomona vremena za stezanje za horizontalno tokarenje), za srednji stroj i stezanje u steznu glavu i iljak odabrano je slijedee pomono komadno vrijeme: tkp=1,10 min Ovo se vrijeme uveava za dodatno komadno vrijeme tkd koje iznosi 1020% od tkp, pa komadno vrijeme iznosi: tk=tkp+tkd=tkp+0,2tkp=1,2tkp=1,21,10=1,32min

10/3 TOKARENJE ELA

1a) skica zahvata 10/3 Za ovaj zahvat izabrana je ploica od tvrdog metala s pripadajuim draem: Ploica: TMAX P TNMG 16 04 08 PR Dra: DTFNR 20 20 K16 Preporueni parametri obrade: a = 3,0(0,7 6,0) mm s = 0,35(0,2 0,55) mm/okr v = 325(375 185) mm/min Odabrani parametri obrade su: a = 1,8 mm s = 0,35 mm/okr v = 325 m/min i=a=1,81,8=1 Broj okretaja radnog predmeta iznosi: n=1000vD=1000325140=738,93 o/min Kako na odabranom stroju nije raspoloiv izraunati broj okretaja, usvaja se prvi manji raspoloivi na stroju a to je: n = 660 o/min Za ovaj broj okretaja brzina rezanja iznosi: v=Dn1000=1406601000=290,3 m/min Stvarni parametri obrade su: a = 1,8 mm s = 0,35 mm/okr v = 290,3 m/min i =1 n = 660 o/min Osnovno komadno vrijeme za ovaj zahvat iznosi: tko=Lins=6916600,35=0,2987 min Duljina puta alata iznosi: L=l+l1+l2=65+2+2=69 mm Prilaz i izlaz alata iznose: l1=l2=0,52mm=2 mm

Iz tablice Pomona vremena u zahvatu obrade (prilog 10, [1]) bira se komadno pomono vrijeme (tkp) za ovaj tehnoloki zahvat: promjena broja okretaja (0,25 min), promjena posmaka (0,25 min) izmjena draa sa alatom ili alata (0,18 min) primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min) primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min) ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min), pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp =1,44 min Ukupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi: tk=tko+1,2tkp=0,2987+1,21,44=2,027 min 10/4 ZABUIVANJE SREDINJEG GNIJEZDA 4 m

1b) skica zahvata 10/4 Izabran je zabuiva 4 mm HRN K.D3.061. Reimi rezanja za zabuiva su isti kao i reimi rezanja pri buenju spiralnim svrdlima pa stoga iz [1] (prilog 6) za 1530 izabrani su slijedei reimi: v = 22,4 m/min n = 1400 o/min s = 0,08 mm/o i=1 Stvarni parametri obrade su: v = 22,4 m/min n = 1400 o/min s = 0,08 mm/o i=1 Osnovno komadno vrijeme: tko=Lins=12,2114000,08=0,1089 min Duljina puta alata iznosi: L=l+l1=10+2,2= 12,2 mm Prilaz alata iznosi: l1=d2ctg+0,52=42ctg60+1=2,2 mm

Iz tablice Pomona vremena u zahvatu obrade (prilog 10, [1]) bira se komadno pomono vrijeme (tkp) za ovaj tehnoloki zahvat: promjena broja okretaja (0,25 min), promjena posmaka (0,25 min) izmjena alata (0,18 min) primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min) primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min) ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min) pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp = 1,44 min Ukupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi: tk=tko+1,2tkp=0,1089+1,21,44=1,8369 min

10/5 UZDUNO TOKARENJE 12265,8 mm

1c) skica zahvata 10/5 Za ovaj zahvat izabrana je ploica od tvrdog metala s pripadajuim draem: Ploica: TMAX P TNMG 16 04 12 PM Dra: DTJNR 20 20 K16 Za usvojenu ploicu preporuuju se slijedei parametri obrade: a = 3,0(0,8 5,0) mm s = 0,35(0,18 0,6) mm/okr v = 325(375 185) m/min Odabrani parametri obrade su: a = 5,0 mm s = 0,35 mm/okr v = 325 m/min i =1 Broj okretaja radnog predmeta iznosi: n=1000vD=1000325122=847,9567 o/min Kako na odabranom stroju nije raspoloiv izraunati broj okretaja, usvaja se prvi manji raspoloivi na stroju a to je: n = 660 o/min Za ovaj broj okretaja brzina rezanja iznosi: v=Dn1000=1226601000=252,96 m/min

Stvarni parametri obrade su: a = 5,0 mm s = 0,35 mm/okr v = 252,96 m/min i =1 n=660 o/min Osnovno komadno vrijeme: tko=Lins=67,816600,35=0,2935 min Duljina puta alata iznosi: L=l+l1=65,8+2=67,8 mm Prilaz alata iznosi: l1=0,52mm=2 mm Iz tablice Pomona vremena u zahvatu obrade (prilog 10, [1]) bira se komadno pomono vrijeme (tkp) za ovaj tehnoloki zahvat: promjena broja okretaja (0,25 min), promjena posmaka (0,25 min) izmjena alata (0,18 min) primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min) primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min) ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min) pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp = 1,44 m Ukupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi: tk=tko+1,2tkp=0,2935+1,21,44=2,02 min 10/6 UZDUNO TOKARENJE 7045 m

1d) skica zahvata10/6 Za ovaj zahvat izabrana je ploica od tvrdog metala s pripadajuim draem: Ploica: TMAX RCMT 05 02 M0 Dra: SRSCR 32 25 P05 Za usvojenu ploicu preporuuju se slijedei parametri obrade: a = 2,0(0,8 3,2) mm s = 0,4(0,08 0,8) mm/okr v = 375(455 230) m/min

Odabrani parametri obrade su: a1 = 2,5 mm a2 = 3,0 mm s = 0,4 mm/okr v = 375 m/min i =2 Broj okretaja radnog predmeta iznosi: n=1000vD=100032570=1705,23 o/min Kako na odabranom stroju nije raspoloiv izraunati broj okretaja, usvaja se prvi manji raspoloivi na stroju a to je: n = 1600 o/min Za ovaj broj okretaja brzina rezanja iznosi: v=Dn1000=7016001000=352 m/min Stvarni parametri obrade su: a1 = 2,5 mm a2 = 3,0 mm s = 0,4 mm/okr v = 352 m/min i =2 n=1600 o/min Osnovno komadno vrijeme: tko=Lins=47116000,4=0,07 min Duljina puta alata iznosi: L=l+l1=45+2=47 mm Prilaz alata iznosi: l1=0,52mm=2 mm Iz tablice Pomona vremena u zahvatu obrade (prilog 10, [1]) bira se komadno pomono vrijeme (tkp) za ovaj tehnoloki zahvat: promjena broja okretaja (0,25 min), promjena posmaka (0,25 min) izmjena alata (0,18 min) primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min) primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min) ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min) pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp = 1,44 m Ukupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi: tk=tko+1,2tkp=0,07+1,21,44=1,8 min 10/7 TOKARENJE KOSINE 1,5/45

1e) skica zahvata 10/7

Za ovaj zahvat izabrana je ploica od tvrdog metala s pripadajuim draem: Ploica: TMAX P SNMG 12 04 08 PM Dra: DSKNR 25 25 M12 Za usvojenu ploicu preporuuju se slijedei parametri obrade: a = 3,0(0,5 6,0) mm s = 0,30(0,15 0,5) mm/okr v = 345(395 200) m/min Odabrani parametri obrade su: a 1,06 mm s = 0,30 mm/okr (runi popreni posmak) v = 345 m/min i =1 Broj okretaja radnog predmeta iznosi: n=1000v(D-2a)=1000345119,88=916,06 o/min Kako na odabranom stroju nije raspoloiv izraunati broj okretaja, usvaja se prvi manji raspoloivi na stroju a to je: n = 872 o/min Za ovaj broj okretaja brzina reza