Separator de Grasimi

  • Published on
    24-Oct-2015

  • View
    32

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

legislatiecursuriinformaredrumuriconstructiesupervizare

Transcript

<ul><li><p>107</p><p>Rig</p><p>ole</p><p>Gur</p><p>i de </p><p>scur</p><p>ger</p><p>eC</p><p>apac</p><p>e de</p><p> can</p><p>al </p><p>Sep</p><p>arat</p><p>oare</p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e po</p><p>mpa</p><p>re </p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e ep</p><p>urar</p><p>eS</p><p>iste</p><p>me </p><p>de p</p><p>rote</p><p>c]ie</p><p> pe</p><p>ntru</p><p> cop</p><p>aci </p><p>{te</p><p>rg\t</p><p>oare</p><p> de</p><p> pic</p><p>ioar</p><p>e </p><p>Pl\</p><p>ci p</p><p>entr</p><p>u ga</p><p>zon</p><p>Cur</p><p>]i de</p><p> lum</p><p>in\</p><p>SEPARATOAREElemente de construc]ii pentru </p><p>pre-epurarea apelor reziduale</p><p>Produs</p><p>Introducere</p><p>Instala]ii de separare lichide u[oare</p><p>OLEOPATOR</p><p>OLEOPASS</p><p>OLEPOPATOR cu by-pass ECO - PLUS</p><p>OLEOPATOR S Trap\ de n\mol din betonTrap\ de n\mol din polietilen\</p><p>Separatoare de gr\simi</p><p>LIPUMAX</p><p>ECO - MAX</p><p>Accesorii pentru instala]ii de separare lichide u[oare [iseparatoare</p><p>108</p><p>109131137138144145149</p><p>150158</p><p>161</p><p>Pagina</p><p>BetonBetonBeton</p><p>Polietilen\O]el</p><p>BetonPolietilen\</p><p>BetonPolietilen\</p><p>Material</p></li><li><p>108</p><p>Rig</p><p>ole</p><p>Gur</p><p>i de </p><p>scur</p><p>ger</p><p>eC</p><p>apac</p><p>e de</p><p> can</p><p>al </p><p>Sep</p><p>arat</p><p>oare</p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e po</p><p>mpa</p><p>re </p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e ep</p><p>urar</p><p>eS</p><p>iste</p><p>me </p><p>de p</p><p>rote</p><p>c]ie</p><p> pe</p><p>ntru</p><p> cop</p><p>aci </p><p>{te</p><p>rg\t</p><p>oare</p><p> de</p><p> pic</p><p>ioar</p><p>e </p><p>Pl\</p><p>ci p</p><p>entr</p><p>u ga</p><p>zon</p><p>Cur</p><p>]i de</p><p> lum</p><p>in\</p><p>SEPARATOARE</p><p>Prezentul catalog con]ine informa]ii despre instala]iile deseparare lichide u[oare [i separatoarele de gr\simiorganice ACO.Aceste echipamente corespund standardelor europenearmonizate SR EN 858-1:2002, SR EN 858-1:2002/A1:2004 pentru separatoare de lichide u[oare, custatut de standard na]ional `ncepnd cu data de 1septembrie 2006 [i SR EN 1825-1:2005 pentruseparatoarele de gr\simi, cu statut de standard na]ional`ncepnd cu data de 1 decembrie 2005.</p><p>Instala]ii de separare lichide u[oare</p><p>Instala]iile de separare lichide u[oare se folosesc pentrua pre-epura apele infestate cu uleiuri minerale [i produsepetroliere [i pentru a le reintroduce `n circuitul na tural, `nscopul protej\rii mediului `nconjur\tor.</p><p>Instala]iile de separare lichide u[oare ACO sunt alc\tuite,`n principal, din dou\ p\r]i principale: trapa de n\mol [iseparatorul de lichide u[oare. Instala]iile sunt disponibilecu trap\ de n\mol `ncorporat\ sau separat.</p><p>Instala]iile de separare lichide u[oare din beton armatsunt carosabile pn\ la clasa de sarcini D400 f\r\ a finecesare lucr\ri suplimentare la instalare. De ase menea,ele pot fi instalate pn\ la adncimi de 4-5m folosindnumai elementele de supra`n\l]are.</p><p>Instala]iile de separare sunt impermeabilizate la interiorcu un strat de protec]ie rezistent la produse petroliere, iarechipamentele interioare sunt realizate din o]el inoxidabilsau PE-HD.Toate echipamentele sunt prev\zute standard cu elementde coalescen]\ [i dispozitiv de `nchidere automat\ pentrublocarea evacu\rii, `n cazul `n care se atinge capacitateamaxim\ de depozitare a lichidelor u[oare.</p><p>Accesoriile constau `n tubul de prelevare, trusa de pre -levare probe [i dispozitivul de `nchidere automat\(instala]ia de semnalizare optic\ sau acustic\), `n cazulatingerii capacit\]ii maxime de depozitare a instala]iei.</p><p>Instala]iile de separare lichide u[oare din polietilen\(PE-HD) sunt carosabile pn\ la clasa de sarcini A15 [inecesit\ ancorare la funda]ia din beton. Echipamenteleinterioare sunt realizate din PE-HD. Toate echipamentelesunt prev\zute standard cu element de coalescen]\ [idispozitiv de `nchidere automat\ `n cazul `n care seatinge capacitatea maxim\ de depozitare a lichideloru[oare.</p><p>Instala]iile de separare lichide u[oare din tabl\ deo]el sunt carosabile pn\ la clasa de sarcini D400 [inecesit\ ancorare la funda]ia de beton. Sunt prev\zutestandard cu element de coalescen]\ [i dispozitiv de`nchidere automat\ `n cazul `n care se atinge capacitateamaxim\ de depozitare a lichidelor u[oare.</p><p>Domeniu de utilizare Instala]iile de separare lichide u[oare se folosesc ` n sta]iide distribu]ie a carburan]ilor, service-uri auto, garajeindustriale, rafin\rii, puncte de `nc\rcare-desc\rcareproduse petroliere [i alte obiective unde se scurgaccidental ape infestate cu produse petroliere.</p><p>Separatoare de gr\simi</p><p>Grupul ACO produce separatoare de gr\simi prefabricatepentru solu]ii `ngropate sau autoportante, realizate dinbeton armat, polietilen\ (PE-HD) [i o]el inoxidabil, pentruo gam\ variat\ de debite, cu colectoare de gr\simi [isedimente `ncorporate, sau cu colectarea gr\simii [i asedimentelor `n flux continuu. Cele `ngropate sunt alc\tuite, `n general, din dou\ p\r]iprincipale: trap\ de n\mol [i separator de gr\simi. La celemai multe separatoare, trapa de n\mol este `ncorporat\.</p><p>Separatoarele de gr\simi `ngropate din beton armatsunt carosabile pn\ la clasa de sarcini D400, f\r\ a finecesare lucr\ri suplimentare [i pot fi instalate pn\ laadncimi de 4-5m, folosind numai elementele desupra`n\l]are.Ele sunt impermeabilizate la interior cu un strat deprotec]ie rezistent la gr\simile organice [i vegetale, iarechipamentele interioare sunt realizate din PE-HD.</p><p>Separatoarele de gr\simi `ngropate din PE-HD suntcarosabile pn\ la clasa de sarcini A15 [i necesit\ancorare la funda]ia de beton. Echipamentele interioaresunt realizate din PE-HD.</p><p>Domeniu de utilizare:- industria alimentar\- abatoare- restaurante- cantine- fastfood-uri- catering - spitale</p><p>Introducere</p></li><li><p>109</p><p>Rig</p><p>ole</p><p>Gur</p><p>i de </p><p>scur</p><p>ger</p><p>eC</p><p>apac</p><p>e de</p><p> can</p><p>al </p><p>Sep</p><p>arat</p><p>oare</p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e po</p><p>mpa</p><p>re </p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e ep</p><p>urar</p><p>eS</p><p>iste</p><p>me </p><p>de p</p><p>rote</p><p>c]ie</p><p> pe</p><p>ntru</p><p> cop</p><p>aci </p><p>{te</p><p>rg\t</p><p>oare</p><p> de</p><p> pic</p><p>ioar</p><p>e </p><p>Pl\</p><p>ci p</p><p>entr</p><p>u ga</p><p>zon</p><p>Cur</p><p>]i de</p><p> lum</p><p>in\</p><p>SEPARATOAREInstala]ii de separare lichide u[oare</p><p>OLEOPATOR-K - TN 3 - TN 100Instala]ie de separare lichide u[oare, din beton armat, clasa I,conform SR EN 858 </p><p>110110110111112113113113114115116116117118119119120121121122123124124125125126127127128129129</p></li><li><p>110</p><p>Rig</p><p>ole</p><p>Gur</p><p>i de </p><p>scur</p><p>ger</p><p>eC</p><p>apac</p><p>e de</p><p> can</p><p>al </p><p>Sep</p><p>arat</p><p>oare</p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e po</p><p>mpa</p><p>re </p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e ep</p><p>urar</p><p>eS</p><p>iste</p><p>me </p><p>de p</p><p>rote</p><p>c]ie</p><p> pe</p><p>ntru</p><p> cop</p><p>aci </p><p>{te</p><p>rg\t</p><p>oare</p><p> de</p><p> pic</p><p>ioar</p><p>e </p><p>Pl\</p><p>ci p</p><p>entr</p><p>u ga</p><p>zon</p><p>Cur</p><p>]i de</p><p> lum</p><p>in\</p><p>SEPARATOAREInstala]ii de separare lichide u[oare</p><p>OLEOPATOR-K - TN 3Instala]ie de separare lichide u[oare, din beton armat, clasa I,conform SR EN 858 </p><p>* nu se admit mai mult de trei ineleS) Varianta standardA) Varianta ajustabilNot: Pentru dimensiunile Dni, i, DnT, T i alte accesorii, vezi paginile 161-163</p><p>12,684.0012,978.0011,508.0011,844.0013,398.0013,692.0012,684.0012,936.0016,506.0016,800.0015,624.0015,918.0018,396.0018,690.0017,514.0017,766.00</p><p>OLEOPATOR-K - TN 3</p></li><li><p>111</p><p>Rig</p><p>ole</p><p>Gur</p><p>i de </p><p>scur</p><p>ger</p><p>eC</p><p>apac</p><p>e de</p><p> can</p><p>al </p><p>Sep</p><p>arat</p><p>oare</p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e po</p><p>mpa</p><p>re </p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e ep</p><p>urar</p><p>eS</p><p>iste</p><p>me </p><p>de p</p><p>rote</p><p>c]ie</p><p> pe</p><p>ntru</p><p> cop</p><p>aci </p><p>{te</p><p>rg\t</p><p>oare</p><p> de</p><p> pic</p><p>ioar</p><p>e </p><p>Pl\</p><p>ci p</p><p>entr</p><p>u ga</p><p>zon</p><p>Cur</p><p>]i de</p><p> lum</p><p>in\</p><p>SEPARATOAREInstala]ii de separare lichide u[oare</p><p>OLEOPATOR-K - TN 6Instala]ie de separare lichide u[oare, din beton armat, clasa I,conform SR EN 858 </p><p>* nu se admit mai mult de trei ineleS) Varianta standardA) Varianta ajustabilNot: Pentru dimensiunile Dni, i, DnT, T i alte accesorii, vezi paginile 161-163</p><p>14,028.0014,448.0012,894.0013,314.00</p><p>OLEOPATOR-K - TN 6</p></li><li><p>112</p><p>Rig</p><p>ole</p><p>Gur</p><p>i de </p><p>scur</p><p>ger</p><p>eC</p><p>apac</p><p>e de</p><p> can</p><p>al </p><p>Sep</p><p>arat</p><p>oare</p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e po</p><p>mpa</p><p>re </p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e ep</p><p>urar</p><p>eS</p><p>iste</p><p>me </p><p>de p</p><p>rote</p><p>c]ie</p><p> pe</p><p>ntru</p><p> cop</p><p>aci </p><p>{te</p><p>rg\t</p><p>oare</p><p> de</p><p> pic</p><p>ioar</p><p>e </p><p>Pl\</p><p>ci p</p><p>entr</p><p>u ga</p><p>zon</p><p>Cur</p><p>]i de</p><p> lum</p><p>in\</p><p>SEPARATOAREInstala]ii de separare lichide u[oare</p><p>OLEOPATOR-K - TN 6 Instala]ie de separare lichide u[oare, din beton armat, clasa I,conform SR EN 858 </p><p>* nu se admit mai mult de trei ineleS) Varianta standardA) Varianta ajustabilNot: Pentru dimensiunile Dni, i, DnT, T i alte accesorii, vezi paginile 161-163</p><p>18,774.0019,068.0016,716.0017,010.0019,908.0020,958.0018,564.0018,858.00</p><p>OLEOPATOR-K - TN 6</p></li><li><p>113</p><p>Rig</p><p>ole</p><p>Gur</p><p>i de </p><p>scur</p><p>ger</p><p>eC</p><p>apac</p><p>e de</p><p> can</p><p>al </p><p>Sep</p><p>arat</p><p>oare</p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e po</p><p>mpa</p><p>re </p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e ep</p><p>urar</p><p>eS</p><p>iste</p><p>me </p><p>de p</p><p>rote</p><p>c]ie</p><p> pe</p><p>ntru</p><p> cop</p><p>aci </p><p>{te</p><p>rg\t</p><p>oare</p><p> de</p><p> pic</p><p>ioar</p><p>e </p><p>Pl\</p><p>ci p</p><p>entr</p><p>u ga</p><p>zon</p><p>Cur</p><p>]i de</p><p> lum</p><p>in\</p><p>SEPARATOAREInstala]ii de separare lichide u[oare</p><p>OLEOPATOR-K - TN 6-10Instala]ie de separare lichide u[oare, din beton armat, clasa I,conform SR EN 858 </p><p>* nu se admit mai mult de trei ineleS) Varianta standardA) Varianta ajustabilNot: Pentru dimensiunile Dni, i, DnT, T i alte accesorii, vezi paginile 161-163</p><p>15,330.0015,666.0013,692.0013,944.0023,604.0023,898.0022,092.0022,386.0025,746.0024,192.0024,150.0024,444.0024,108.0024,402.0022,764.0023,058.0026,250.0026,544.0024,822.0025,116.00</p><p>OLEOPATOR-K - TN 6-10</p></li><li><p>114</p><p>Rig</p><p>ole</p><p>Gur</p><p>i de </p><p>scur</p><p>ger</p><p>eC</p><p>apac</p><p>e de</p><p> can</p><p>al </p><p>Sep</p><p>arat</p><p>oare</p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e po</p><p>mpa</p><p>re </p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e ep</p><p>urar</p><p>eS</p><p>iste</p><p>me </p><p>de p</p><p>rote</p><p>c]ie</p><p> pe</p><p>ntru</p><p> cop</p><p>aci </p><p>{te</p><p>rg\t</p><p>oare</p><p> de</p><p> pic</p><p>ioar</p><p>e </p><p>Pl\</p><p>ci p</p><p>entr</p><p>u ga</p><p>zon</p><p>Cur</p><p>]i de</p><p> lum</p><p>in\</p><p>SEPARATOAREInstala]ii de separare lichide u[oare</p><p>OLEOPATOR-K - TN 6-10Instala]ie de separare lichide u[oare, din beton armat, clasa I,conform SR EN 858 </p><p>* nu se admit mai mult de trei ineleS) Varianta standardA) Varianta ajustabilNot: Pentru dimensiunile Dni, i, DnT, T i alte accesorii, vezi paginile 161-163</p><p>25,032.00 25,368.0023,688.0023,982.0027,132.0027,426.0025,704.0026,040.00</p><p>OLEOPATOR-K - TN 6-10</p></li><li><p>115</p><p>Rig</p><p>ole</p><p>Gur</p><p>i de </p><p>scur</p><p>ger</p><p>eC</p><p>apac</p><p>e de</p><p> can</p><p>al </p><p>Sep</p><p>arat</p><p>oare</p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e po</p><p>mpa</p><p>re </p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e ep</p><p>urar</p><p>eS</p><p>iste</p><p>me </p><p>de p</p><p>rote</p><p>c]ie</p><p> pe</p><p>ntru</p><p> cop</p><p>aci </p><p>{te</p><p>rg\t</p><p>oare</p><p> de</p><p> pic</p><p>ioar</p><p>e </p><p>Pl\</p><p>ci p</p><p>entr</p><p>u ga</p><p>zon</p><p>Cur</p><p>]i de</p><p> lum</p><p>in\</p><p>SEPARATOAREInstala]ii de separare lichide u[oare</p><p>OLEOPATOR-K - TN 6-10Instala]ie de separare lichide u[oare, din beton armat, clasa I,conform SR EN 858 </p><p>* nu se admit mai mult de trei ineleS) Varianta standardA) Varianta ajustabilNot: Pentru dimensiunile Dni, i, DnT, T i alte accesorii, vezi paginile 161-163</p><p>39,942.0040,278.0037,548.0037,926.0042,840.0043,176.0040,488.0040,824.00</p><p>OLEOPATOR-K - TN 6-10</p></li><li><p>116</p><p>Rig</p><p>ole</p><p>Gur</p><p>i de </p><p>scur</p><p>ger</p><p>eC</p><p>apac</p><p>e de</p><p> can</p><p>al </p><p>Sep</p><p>arat</p><p>oare</p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e po</p><p>mpa</p><p>re </p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e ep</p><p>urar</p><p>eS</p><p>iste</p><p>me </p><p>de p</p><p>rote</p><p>c]ie</p><p> pe</p><p>ntru</p><p> cop</p><p>aci </p><p>{te</p><p>rg\t</p><p>oare</p><p> de</p><p> pic</p><p>ioar</p><p>e </p><p>Pl\</p><p>ci p</p><p>entr</p><p>u ga</p><p>zon</p><p>Cur</p><p>]i de</p><p> lum</p><p>in\</p><p>SEPARATOAREInstala]ii de separare lichide u[oare</p><p>OLEOPATOR-K - TN 15Instala]ie de separare lichide u[oare, din beton armat, clasa I,conform SR EN 858 </p><p>* nu se admit mai mult de trei ineleS) Varianta standardA) Varianta ajustabilNot: Pentru dimensiunile Dni, i, DnT, T i alte accesorii, vezi paginile 161-163</p><p>26,712.0027,006.0024,108.0024,402.00la cererela cerere</p><p>26,166.0026,418.0031,584.0031,878.0025,326.0025,578.0033,684.0033,978.0027,384.0027,636.00</p><p>OLEOPATOR-K - TN 15</p></li><li><p>117</p><p>Rig</p><p>ole</p><p>Gur</p><p>i de </p><p>scur</p><p>ger</p><p>eC</p><p>apac</p><p>e de</p><p> can</p><p>al </p><p>Sep</p><p>arat</p><p>oare</p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e po</p><p>mpa</p><p>re </p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e ep</p><p>urar</p><p>eS</p><p>iste</p><p>me </p><p>de p</p><p>rote</p><p>c]ie</p><p> pe</p><p>ntru</p><p> cop</p><p>aci </p><p>{te</p><p>rg\t</p><p>oare</p><p> de</p><p> pic</p><p>ioar</p><p>e </p><p>Pl\</p><p>ci p</p><p>entr</p><p>u ga</p><p>zon</p><p>Cur</p><p>]i de</p><p> lum</p><p>in\</p><p>SEPARATOAREInstala]ii de separare lichide u[oare</p><p>OLEOPATOR-K - TN 15Instala]ie de separare lichide u[oare, din beton armat, clasa I,conform SR EN 858 </p><p>* nu se admit mai mult de trei ineleS) Varianta standardA) Varianta ajustabilNot: Pentru dimensiunile Dni, i, DnT, T i alte accesorii, vezi paginile 161-163</p><p>40,740.0040,740.0036,372.0036,372.0043,302.0043,302.0038,892.0038,850.00</p><p>OLEOPATOR-K - TN 15</p></li><li><p>118</p><p>Rig</p><p>ole</p><p>Gur</p><p>i de </p><p>scur</p><p>ger</p><p>eC</p><p>apac</p><p>e de</p><p> can</p><p>al </p><p>Sep</p><p>arat</p><p>oare</p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e po</p><p>mpa</p><p>re </p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e ep</p><p>urar</p><p>eS</p><p>iste</p><p>me </p><p>de p</p><p>rote</p><p>c]ie</p><p> pe</p><p>ntru</p><p> cop</p><p>aci </p><p>{te</p><p>rg\t</p><p>oare</p><p> de</p><p> pic</p><p>ioar</p><p>e </p><p>Pl\</p><p>ci p</p><p>entr</p><p>u ga</p><p>zon</p><p>Cur</p><p>]i de</p><p> lum</p><p>in\</p><p>SEPARATOAREInstala]ii de separare lichide u[oare</p><p>OLEOPATOR-K - TN 15Instala]ie de separare lichide u[oare, din beton armat, clasa I,conform SR EN 858 </p><p>* nu se admit mai mult de trei ineleS) Varianta standardA) Varianta ajustabilNot: Pentru dimensiunile Dni, i, DnT, T i alte accesorii, vezi paginile 161-163</p><p>40,950.0041,328.0039,102.0039,312.0043,764.0044,058.0041,874.0042,126.00</p><p>OLEOPATOR-K - TN 15</p></li><li><p>119</p><p>Rig</p><p>ole</p><p>Gur</p><p>i de </p><p>scur</p><p>ger</p><p>eC</p><p>apac</p><p>e de</p><p> can</p><p>al </p><p>Sep</p><p>arat</p><p>oare</p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e po</p><p>mpa</p><p>re </p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e ep</p><p>urar</p><p>eS</p><p>iste</p><p>me </p><p>de p</p><p>rote</p><p>c]ie</p><p> pe</p><p>ntru</p><p> cop</p><p>aci </p><p>{te</p><p>rg\t</p><p>oare</p><p> de</p><p> pic</p><p>ioar</p><p>e </p><p>Pl\</p><p>ci p</p><p>entr</p><p>u ga</p><p>zon</p><p>Cur</p><p>]i de</p><p> lum</p><p>in\</p><p>SEPARATOAREInstala]ii de separare lichide u[oare</p><p>OLEOPATOR-K - TN 20Instala]ie de separare lichide u[oare, din beton armat, clasa I,conform SR EN 858 </p><p>* nu se admit mai mult de trei ineleS) Varianta standardA) Varianta ajustabilNot: Pentru dimensiunile Dni, i, DnT, T i alte accesorii, vezi paginile 161-163</p><p>26,964.0027,258.0025,116.0025,410.0029,064.0029,358.0027,132.0027,426.0030,492.0030,786.0028,350.0028,644.0032,382.0032,676.0030,240.0030,534.00</p><p>OLEOPATOR-K - TN 20</p></li><li><p>120</p><p>Rig</p><p>ole</p><p>Gur</p><p>i de </p><p>scur</p><p>ger</p><p>eC</p><p>apac</p><p>e de</p><p> can</p><p>al </p><p>Sep</p><p>arat</p><p>oare</p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e po</p><p>mpa</p><p>re </p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e ep</p><p>urar</p><p>eS</p><p>iste</p><p>me </p><p>de p</p><p>rote</p><p>c]ie</p><p> pe</p><p>ntru</p><p> cop</p><p>aci </p><p>{te</p><p>rg\t</p><p>oare</p><p> de</p><p> pic</p><p>ioar</p><p>e </p><p>Pl\</p><p>ci p</p><p>entr</p><p>u ga</p><p>zon</p><p>Cur</p><p>]i de</p><p> lum</p><p>in\</p><p>SEPARATOAREInstala]ii de separare lichide u[oare</p><p>OLEOPATOR-K - TN 20Instala]ie de separare lichide u[oare, din beton armat, clasa I,conform SR EN 858 </p><p>* nu se admit mai mult de trei ineleS) Varianta standardA) Varianta ajustabilNot: Pentru dimensiunile Dni, i, DnT, T i alte accesorii, vezi paginile 161-163</p><p>39,228.0039,564.0038,388.0038,724.0042,126.0042,462.0041,328.0041,622.00</p><p>OLEOPATOR-K - TN 20</p></li><li><p>121</p><p>Rig</p><p>ole</p><p>Gur</p><p>i de </p><p>scur</p><p>ger</p><p>eC</p><p>apac</p><p>e de</p><p> can</p><p>al </p><p>Sep</p><p>arat</p><p>oare</p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e po</p><p>mpa</p><p>re </p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e ep</p><p>urar</p><p>eS</p><p>iste</p><p>me </p><p>de p</p><p>rote</p><p>c]ie</p><p> pe</p><p>ntru</p><p> cop</p><p>aci </p><p>{te</p><p>rg\t</p><p>oare</p><p> de</p><p> pic</p><p>ioar</p><p>e </p><p>Pl\</p><p>ci p</p><p>entr</p><p>u ga</p><p>zon</p><p>Cur</p><p>]i de</p><p> lum</p><p>in\</p><p>SEPARATOAREInstala]ii de separare lichide u[oare</p><p>OLEOPATOR-K - TN 20Instala]ie de separare lichide u[oare, din beton armat, clasa I,conform SR EN 858 </p><p>* nu se admit mai mult de trei ineleS) Varianta standardA) Varianta ajustabilNot: Pentru dimensiunile Dni, i, DnT, T i alte accesorii, vezi paginile 161-163</p><p>41,328.0041,706.0039,564.0040,026.0043,134.0043,470.0042,294.0042,630.0042,378.0042,714.0040,278.0040,824.0045,276.0045,612.0043,218.0043,722.00</p><p>OLEOPATOR-K - TN 20</p></li><li><p>122</p><p>Rig</p><p>ole</p><p>Gur</p><p>i de </p><p>scur</p><p>ger</p><p>eC</p><p>apac</p><p>e de</p><p> can</p><p>al </p><p>Sep</p><p>arat</p><p>oare</p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e po</p><p>mpa</p><p>re </p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e ep</p><p>urar</p><p>eS</p><p>iste</p><p>me </p><p>de p</p><p>rote</p><p>c]ie</p><p> pe</p><p>ntru</p><p> cop</p><p>aci </p><p>{te</p><p>rg\t</p><p>oare</p><p> de</p><p> pic</p><p>ioar</p><p>e </p><p>Pl\</p><p>ci p</p><p>entr</p><p>u ga</p><p>zon</p><p>Cur</p><p>]i de</p><p> lum</p><p>in\</p><p>SEPARATOAREInstala]ii de separare lichide u[oare</p><p>OLEOPATOR-K - TN 30Instala]ie de separare lichide u[oare, din beton armat, clasa I,conform SR EN 858 </p><p>* nu se admit mai mult de trei ineleS) Varianta standardA) Varianta ajustabilNot: Pentru dimensiunile Dni, i, DnT, T i alte accesorii, vezi paginile 161-163</p><p>29,610.0029,946.0027,342.0027,678.0031,458.0031,752.0029,148.0029,484.00</p><p>OLEOPATOR-K - TN 30</p></li><li><p>123</p><p>Rig</p><p>ole</p><p>Gur</p><p>i de </p><p>scur</p><p>ger</p><p>eC</p><p>apac</p><p>e de</p><p> can</p><p>al </p><p>Sep</p><p>arat</p><p>oare</p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e po</p><p>mpa</p><p>re </p><p>Sta</p><p>]ii d</p><p>e ep</p><p>urar</p><p>eS</p><p>iste</p><p>me </p><p>de p</p><p>rote</p><p>c]ie</p><p> pe</p><p>ntru</p><p> cop</p><p>aci </p><p>{te</p><p>rg\t</p><p>oare</p><p> de</p><p> pic</p