Sesto Poglavlje - Principi Konstrukcije Optimalnog Prijemnika

  • Published on
    26-Nov-2014

  • View
    104

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Principi konstrukcije optimalnog prijemnika Multivektorski kanali</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>U realnim sistemima, informacija se ne prenosi putem niza simbola, ve slanjem signala (talasnog oblika). Polazna pretpostavka koja omogu ava bitno sni enje kompleksnosti predajnika i, naro ito, prijemnika, jeste da je skup mogu ih signala na predaji kona an. Svakom od tih kona no mnogo signala odgovara jedinstvena informaciona sekvenca i. U predajniku se informaciona sekvenca i preslikava u signal koji se alje kroz talasni kanal, x(t). U kanalu se tom signalu dodaje um, n(t) (jedan od beskona no mnogo mogu ih), tako da je na njegovom izlazu novi, slu ajni signal y(t) = x(t) + n(t).</p> <p>Principi konstrukcije optimalnog prijemnika</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Principi konstrukcije optimalnog prijemnika</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Principi konstrukcije optimalnog prijemnika</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Principi konstrukcije optimalnog prijemnika</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Principi konstrukcije optimalnog prijemnika</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Principi konstrukcije optimalnog prijemnika</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Principi konstrukcije optimalnog prijemnika</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Principi konstrukcije optimalnog prijemnika</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Principi konstrukcije optimalnog prijemnika</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Principi konstrukcije optimalnog prijemnika</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Principi konstrukcije optimalnog prijemnika</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Principi konstrukcije optimalnog prijemnika</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Principi konstrukcije optimalnog prijemnika</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Principi konstrukcije optimalnog prijemnika</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Principi konstrukcije optimalnog prijemnika Multivektorski kanali</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Prijemnik sa slike svoju odluku zasniva na y = y1 * y2 (operacija lepljenja sekvenci).</p> <p>Multivektorski kanali</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Teorema irelevancije Talasni kanal</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Veoma esto neki od podataka na izlazu iz kanala ne doprinose odluci dekodera (suvi ni su). Na primer, neka se izlaz iz kanala da podeliti u dva dela, y1 i y2 prema slici.</p> <p>Teorema irelevancije</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Teorema irelevancije</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Teorema irelevancije</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>Teorema irelevancije</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>Teorema irelevancije</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Teorema irelevancije Talasni kanal</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Talasni kanal</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Talasni kanal Gram </p> <p>mitov postupak ortogonalizacije</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Talasni kanal Gram </p> <p>mitov postupak ortogonalizacije</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Talasni kanal Gram </p> <p>mitov postupak ortogonalizacije</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Talasni kanal Gram </p> <p>mitov postupak ortogonalizacije</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Talasni kanal Gram </p> <p>mitov postupak ortogonalizacije</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>X1(t) 2 1/3 -2 3 1 -1 X2(t) 2 1/22(t)</p> <p>1(t)</p> <p>-1/3</p> <p>2(t)</p> <p>X3(t) 1 -2 -1 -3</p> <p>X4(t)</p> <p>Gram mitov postupak ortogonalizacije</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Gram mitov postupak ortogonalizacije</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Geometrijska interpretacija signala Irelevantni podaci pri prilago enom filtriranju</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Geometrijska interpretacija signala</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>PRIMER</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Ekstrakcija vektora iz signala vr i se slede im kolom1(t)</p> <p>X 2(t) X . . .N(t)</p> <p>0 0</p> <p>T T</p> <p>x1 x2</p> <p>X</p> <p>0</p> <p>T</p> <p>xN</p> <p>Geometrijska interpretacija signala</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Ili</p> <p>1(T-t)</p> <p>x1 x2</p> <p>2(T-t)</p> <p>. . .N(T-t)</p> <p>xN</p> <p>Geometrijska interpretacija signala</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Geometrijska interpretacija signala</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Geometrijska interpretacija signala Irelevantni podaci pri prilago enom filtriranju</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Irelevantni podaci pri prilago enom filtriranju</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Irelevantni podaci pri prilago enom filtriranju</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Irelevantni podaci pri prilago enom filtriranju</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Irelevantni podaci pri prilago enom filtriranju</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Irelevantni podaci pri prilago enom filtriranju</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Irelevantni podaci pri prilago enom filtriranju</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Irelevantni podaci pri prilago enom filtriranju</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Irelevantni podaci pri prilago enom filtriranju</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>REKAPITULACIJA</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>REKAPITULACIJA</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>PREDAJNIK {im}Izvor Vektorski predajnik</p> <p>OPTIMALNI PRIJEMNIK {xm(t) } y(t)Talasni kanal Detektor</p> <p>{xm}Modulator</p> <p>yVektorski prijemnik</p> <p>^ i</p> <p>VEKTORSKI KANAL</p> <p>REKAPITULACIJA</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>REKAPITULACIJA</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>REKAPITULACIJA</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>REKAPITULACIJA - PRIMER</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Odnos signal / um na izlazu iz prilago enog filtra</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Odnos signal / um na izlazu iz prilago enog filtra</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Odnos signal / um na izlazu iz prilago enog filtra</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Odnos signal / um na izlazu iz prilago enog filtra</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Odnos signal / um na izlazu iz prilago enog filtra</p> <p>TEORIJA INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA</p> <p>Predavanja Grafika</p> <p>Prof. dDr Vojin enk Branislav Popovi</p>