SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ CONSILUL LOCAL

 • Published on
  05-Feb-2017

 • View
  217

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • ROMNIA JUDEUL CARA - SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBE

  CONSILUL LOCAL

  DISPOZIIE

  privind convocarea edinei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebe din datade 29.11.2016

  Primarul municipiului Caransebe,n temeiul art. 43, alin. (1) i art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraia

  public local, cu modificrile i completrile ulterioare,

  DISPUNE:

  Art. 1. - Se convoac Consiliul Local al municipiului Caransebe, n edina ordinar dindata de 29.11.2016, ora 16.30, care va avea loc n Sala de edine 1 Decembrie 1918 aPrimriei municipiului Caransebe, str. Piaa Revoluiei, nr. 1, judeul CaraSeverin, cuurmtoarea ordine de zi:

  1.- Aprobarea ordinii de zi a edinei ordinare a Consiliului Local al municipiuluiCaransebe din data de 29.11.2016.

  2. - Aprobarea procesuluiverbal al edinei extraordinare a Consiliului Local almunicipiului Caransebe convocata de ndat n data de 14.11.2016.

  3. - Proiect de hotrre privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes i alistei de investitii, pe anul 2016.

  Iniiator: Primarul municipiului Caransebes Prezint: Comisia de specialitate nr.1 4.- Proiect de hotrre privind aprobarea contului de executie al bugetului local petrimestrul III al anului 2016

  Iniiator: Primarul municipiului Caransebes Prezint: Comisia de specialitate nr.1

  5.- Proiect de hotrre privind aprobarea contului de executie al bugetului de autofinantatesi subventii pentru trimestrul III al anului 2016.

  Iniiator: Primarul municipiului Caransebes Prezint: Comisia de specialitate nr.5

  6.- Proiect de hotrre privind transformarea unei functii publice de consilier, clasa I,grad profesional debutant n functia publica de consilier, clasaI, grad profesional asistent lacompartimentul Urbanism i amenajarea teritoriului.

 • Iniiator: Primarul municipiului Caransebes Prezint: Comisia de specialitate nr.5

  7.- Proiect de hotrre privind transformarea unei funcii contractuale de paznic lacompartimentul inventar patrimoniu din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, nfunctia contractuala de consilier IA.

  Iniiator: Primarul municipiului Caransebes Prezint: Comisia de specialitate nr.5

  8.- Proiect de hotrre privind aprobarea organigramei i statului de funcii pentrufunctiile contractuale din cadrul Serviciului Public ,,Piata Gugulanilor.

  Iniiator: Primarul municipiului Caransebes Prezint: Comisia de specialitate nr.5

  9.- Proiect de hotrre privind aprobarea organigramei i statului de funcii pentrufunctiile contractuale din cadrul Bibliotecii Municipale ,,Mihail Halici ''.

  Iniiator: Primarul municipiului Caransebes Prezint: Comisia de specialitate nr.5

  10.- Proiect de hotrre privind aprobarea organigramei i statului de funcii pentrufunctiile contractuale din cadrul Casei de Cultura ,,George Suru '' Caransebes.

  Iniiator: Primarul municipiului Caransebes Prezint: Comisia de specialitate nr.5

  11.- Proiect de hotrre privind modificarea Regulamentului de organizare ifuncionare a Serviciului Public Poliia Locala Caransebes.

  Iniiator: Primarul municipiului Caransebes Prezint: Comisia de specialitate nr.5

  12.- Proiect de hotrre privind organizarea unei licitatii publice cu strigare cu adjudecarela cel mai mare pret obtinut in vederea inchirierii unui spatiu in suprafata de 40 mp, situat inmunicipiul Caransebes, Parcul Teius-Oreaselul Copiilor,cu destinatia cofetarie.

  Iniiator: Primarul municipiului Caransebes Prezint: Comisia de specialitate nr.1

  13.- Proiect de hotrre privind atribuirea n folosin gratuit a loturilor de teren dinCaransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legiinr.15/2003.

  Iniiator: Primarul municipiului Caransebes Prezint: Comisia de specialitate nr.1

  14.- Proiect de hotrre privind dezlipirea unei suprafete de 200 mp din parcela nr.top2835/18/6/1, identificata in CF 30880 Caransebes, teren in Valea Potocului, trecerea acesteiadin domeniul public in domeniul privat al municipiului Caransebes si scoaterea la licitatiepublica a acesteia.

  Iniiator: Primarul municipiului Caransebes Prezint: Comisia de specialitate nr.1

 • 15.- Proiect de hotrre privind organizarea licitatiei publice n vederea vanzarii parceleide teren in suprafata de 3700 mp, proprietatea orasului Caransebes.

  Iniiator: Primarul municipiului Caransebes Prezint: Comisia de specialitate nr.1

  16.- Proiect de hotrre privind incheierea unui contract de serviciisilvice/administrare cu Directia Silvica Resita prin Ocolul Silvic Paltinis in vederea asigurariiserviciilor silvice pentru anii 2017-2018.

  Iniiator: Primarul municipiului Caransebes Prezint: Comisia de specialitate nr.1

  17.- Proiect de hotrre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza PTpentru investitia :,, Modernizare corp A, recompartimentare interioara A et.2,5,6,7,8, refaceresarpanta, constructia statiei de productie oxigen medical, aer comprimat si a retelelor de fluidemedicale aferente, modernizare a blocului operator in conformitate cu normele ATI si ISU Faza I.

  Iniiator: Primarul municipiului Caransebes Prezint: Comisia de specialitate nr.1

  18.- Proiect de hotrre privind asigurarea gratuita a 3 mc lemn de foc din padurea municipiului Caransebes, pentru veteranii de razboi si vaduve ale veteranilor de razboi care prezinta legitimatie de veteran de razboi emisa de catre Ministerul Apararii Nationale Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi, pentru anul 2017.

  Iniiator: Primarul municipiului Caransebes Prezint: Comisia de specialitate nr.1

  19.- Proiect de hotrre privind reducerea suprafetei amplasamentului nr.3 din CentrulCivic cu destinatia de cafenea mobila si prelungirea pe o perioada de 3 ani a contractului de inchiriere a acestui amplasament.

  Iniiator: Primarul municipiului Caransebes Prezint: Comisia de specialitate nr.1

  20. Proiect de hotrre privind aprobarea Planului de masuri pentru perioada sezonului rece 2016-2017.

  Iniiator: Primarul municipiului Caransebes Prezint: Comisia de specialitate nr.1

  21.- Proiect de hotrre privind Planul Urbanistic de Detaliu privind lucrarea,,Construire hala productie, proiect nr.1/2016 intocmit de Biroul Individual de Arhitectura arh.Cioara Lucian beneficiar SC CHIULAN SRL.

  Iniiator: Primarul municipiului Caransebes Prezint: Comisia de specialitate nr.2

 • 22.- Proiect de hotrre privind organizarea in perioada 01.12.2016 09.01.2017, aTargului de Craciun, in municipiul Caransebes.

  Iniiator: Primarul municipiului Caransebes Prezint: Comisia de specialitate nr.3

  22.- Proiect de hotrre privind acordarea avizului favorabil in vederea schimbariidenumirii ,,Scoalii Gimnaziale Speciale Caransebes in ,,Centrul Scolar de Educatie IncluzivaCaransebes,,

  Iniiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezint: Comisia de specialitate nr.4

  23.- Raport informativ privind Analiza modului in care sunt indeplinite sarcinile ce lerevin autoritatilor administratiei publice locale pe linia pregatirii economiei si a teritoriuluipentru aparare si stabilirea masurilor ce se impun.

  24.- Intrebari.Interpelari25.- Diverse

  Art. 2. Prezenta se comunic potrivit prevederilor art. 49 i art. 117, lin. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, cu modificrile i completrile ulterioare.

  AVIZAT PRIMAR SECRETARUL MUNICIPIULUI

  CARANSEBE Felix-Cosmin Borcean Ana Bratu

  Caransebes Data: 23.11.2016 Nr. 1127 AB/MB

Recommended

View more >