SGOT-SGPT - file. ?· The SGOT/SGPT ratio--an indicator of alcoholic liver disease. Dig Dis Sci 1979;…

  • Published on
    30-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>SGOT-SGPT </p> <p>Yrd. Do. Dr. Metin ATEELK </p> <p>Frat niv. Tp. Fak. Acil Tp A.D </p> <p>Sunum plan </p> <p> Giri </p> <p> Karacier fonksiyon testleri </p> <p> Transaminaz yksekliinin nedenleri </p> <p> yk </p> <p> Fizik muayene </p> <p> Transaminaz artnn bykl </p> <p> AST/ALT oran </p> <p>giri </p> <p> Aspartat aminotransferaz (AST) = Serum glutamik oxaloasetik transaminaz (SGOT) </p> <p> Alanin aminotransferaz (ALT) = Serum glutamik pirvik transaminaz (SGPT) </p> <p>giri </p> <p> Karacier deiik fonksiyonel ve anatomik yaplardan olumu vcudun en byk ve en nemli metabolik organdr. </p> <p> Karbonhidrat, protein, lipid metabolizmas dzenlenmesi </p> <p> Albumin, phtlama faktrleri gibi protein ve enzimlerin sentezi </p> <p> la ve kimyasal madde metabolizmas, detoksifikasyonu, safra retimi, reglasyonu ve sekresyonunu gerekletirir </p> <p>giri </p> <p> KC hastalklarnda; Klinik ve laboratuar bulgular ou kez rtmez. </p> <p> Hastalnn iddeti ve prognozu hakknda tek bana fikir verebilecek bir test yoktur. </p> <p> ABDde asemptomatik olan kiilerin % 1-4de hafif dzeyde karacier enzim dzeylerinde art vardr* </p> <p> *Friedman, Lawrence S.; Sitaraman, Shanthi. Essentials of Gastroenterology (2nd Edition). Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2011. p 158. </p> <p>Karacier fonksiyon testleri </p> <p>1- Hepatoselller nekrozu gsteren testler </p> <p> a. Aminotransferazlar (ALT, AST) </p> <p> b. Laktat dehidrogenaz (LDH) </p> <p> c. isositrat dehidrogenaz </p> <p> d. Glutamat dehidrogenaz </p> <p> e. Sorbital dehidrogenaz </p> <p>Karacier fonksiyon testleri </p> <p>2- Duktular hasar ve kolestaz gsteren testler </p> <p> a. Alkalen fosfataz (ALP) </p> <p> b. Gama glutamil transpeptidaz (GGT) </p> <p> c. 5 Nkleotidaz </p> <p> d.Lsin aminopeptidaz </p> <p> e. Safra asitleri </p> <p> f. Bilirubinler </p> <p>Karacier fonksiyon testleri </p> <p>3- Karacierin biyosentetik kapasitesini gsteren testler </p> <p> a. Albumin </p> <p> b. Phtlama faktrleri (PTZ, faktr VII) </p> <p> c. Seruloplazmin </p> <p> d. Ferritin </p> <p> e. -1- antitripsin </p> <p> f. Lipoproteinler </p> <p>Karacier fonksiyon testleri </p> <p>4-Karacierin organik anyon transportu ve ila metabolizma yeteneini gsteren testler </p> <p> a. Bilirubin </p> <p> b. Bromsulfalein (BSP) </p> <p> c. Indocyanine gren (ICG) </p> <p> d. Serum safra asitleri </p> <p> e. Serum caffeine </p> <p> f. Serum lidocain metabolitleri ve nefes testleri </p> <p>Aminotransferazlar </p> <p>ALT </p> <p>Sitoplazmada </p> <p>-Karacier </p> <p>-Kalp kas ve </p> <p>-skelet kas </p> <p>AST Sitoplazma ve </p> <p>Mitokondriumda -Karacier -Kalp kas -skelet kas -Eritrosit -Bbrek -Beyin -Pankreas -Akcier </p> <p>Aminotransferazlar </p> <p> ALT </p> <p> Alanin + Ketoglutarik asit L-Glutamik asit + Piruvik asit </p> <p> AST </p> <p> L-Aspartik asit +Ketoglutarik asit L-Glutamik asit + Oksalo aa </p> <p> Hepatosit ykmnn artmas ile bu enzimler hcre zar dna kar ve serum dzeyleri ykselir. </p> <p>giri </p> <p> ALT seviyeleri cinsiyet ve abdominal yalanma derecesi ile de ilikilidir* </p> <p> ABD Ulusal Salk ve Beslenme Aratrma; ALT iin optimal cut off deeri** : 29 i/L ve </p> <p> : 22 i/L olarak belirtmilerdir </p> <p> ALT deerlerinin st snrlar iin farkl laboratuarlarda deikenlik gsterir. </p> <p> *Ruhl CE, Everhart JE. Trunk fat is associated with increased serum levels of alanine aminotransferase in the United States. Gastroenterology 2010; 138:1346. **Ruhl CE, Everhart JE. Upper limits of normal for alanine aminotransferase activity in the United States population. Hepatology 2012; 55:447. </p> <p>http://www.uptodate.com/contents/approach-to-the-patient-with-abnormal-liver-biochemical-and-function-tests/abstract/2</p> <p>Referans aralklar </p> <p> ALT : -Erkek: 10-55 i/L -Kadn : 7-30 i/L </p> <p> AST : -Erkek: 10-40 i/L -Kadn : 9-32 i/L </p> <p>Referans aralklar </p> <p> Ancak, almalar ALT iin optimal cut off deerinin birok laboratuvar tarafndan kullanlan st limitlerden daha dk olmas gerektiini gstermektedir </p> <p> : 30 i/L </p> <p> :20 i/L </p> <p>Transaminaz yksekliinin nedenleri </p> <p> Viral hepatitler </p> <p> Enfeksiyon hastalklar </p> <p> Metabolik hastalklar </p> <p> Sistemik hastalklar </p> <p> Toksik nedenler </p> <p> Malign hastalklar </p> <p> Dier nedenler </p> <p>Viral hepatitler </p> <p> Akut viral hepatit </p> <p> -Hepatit A, B, C, D, E, G </p> <p> - TTV ve SEN-V </p> <p> -HSV, VZV, EBV, CMV, Coxsacki B, Adenovirus, Kzamk, Kzamkk, Kabakulak </p> <p>Viral hepatitler </p> <p> Kronik hepatit C transaminazlar: </p> <p> -Tipik olarak &lt; 2 kat -Nadiren &gt;10 kat </p> <p> Kronik hepatit B transaminazlar: </p> <p> -ou hastada hafif artlar (2 kat) grlmesine ramen normal de olabilir. </p> <p> -Alevlenmelerde &gt; 10 kat </p> <p> Enfeksiyon Hastalklar </p> <p> Bakteriyel: Gram (-) ve (+) sepsis, tifo, brusellozis, </p> <p>streptokokkal enfeksiyonlar, sifiliz, tberkloz, Lyme hastal, leptospirosis. </p> <p> Parazitik: Entemoeba histolitika, kist hidatik, askariazis, toksokariazis, fasiola hepatika leishmaniazis, istozomiazis. </p> <p> Fungal: Kandidiazis, histoplazmozis, koksidioidomikozis, kritokokkozis, aspergillozis. </p> <p> Viral </p> <p> Riketsial </p> <p>Metabolik Hastalklar </p> <p>1. Alfa-1 antitripsin eksiklii 2. Hemokromatozis 3. Wilson hastal 4. Fruktoz metabolizmas </p> <p>doumsal hast. 5. Galaktoz metabolizmas </p> <p>doumsal hast. 6. Glikojen depo hastalklar 7. Aminoasit metabolizma </p> <p>doumsal bozukluklar </p> <p>8. Lipit metabolizmasnn doumsal bozukluklar </p> <p>9. Safra asit metabolizmas sentez bozukluu 10. Lizozomal depo hast. 11. Kistik fibrozis 12. Hepatik porfiryalar 13. Yal karacier hast. 14. Mitokondriyal ya asidi oksidasyon defektleri 15. re siklus defektler </p> <p>Alfa-1 Antitripsin Eksiklii </p> <p> OR, 1/ 800 canl doumda grlr. </p> <p> Proteazlar inhibe edilemediiden alveol duvar ve hepatoselller atda hasar meydana gelir. </p> <p> %75de kc. enzim ykseklii grlr. </p> <p> KC. hastal insidans </p> <p> 20-40 yalar arasnda %2 </p> <p> 50-60 yalarnda erkeklerde %15 </p> <p> Tan iin 1-AT proteinin fenotip tayini gereklidir. </p> <p>Hemokromatozis </p> <p> OR, Nedeni tam olarak bilinmiyor </p> <p> KC, pankreas, kalpte parankimal demir birikimi </p> <p> Klinik bulgular nonspesifik, ortaya ktnda genellikle ge evrededir </p> <p> Taramada; </p> <p> -Serum demiri, ferritin ve transferin saturasyonu yksektir. </p> <p> Tanda KC biyopsisi deerlidir. Demir boyamasnda (Prusya mavisi) yaygn parankimal boyama vardr. </p> <p> CT ve MRI orta ve ciddi demir birikimini gsterebilir. </p> <p> Wilson Hastal </p> <p> KC, beyin, bbrek, gz ve dier organlarda bakr birikimiyle toksik etki oluur. </p> <p> Bakrn safraya atlmas azalr ve hepatik lizozomlarda birikir </p> <p> Hastalnn iddeti hafif transaminaz yksekliinden fulminan hepatite kadar deiebilir. </p> <p> Tan; aklanamayan akut ve kronik KC hastal, nedeni bilinmeyen nrolojik bulgular, akut hemoliz ve davran deiiklii gibi durumlarda dnlmelidir. </p> <p>Wilson Hastal </p> <p> En iyi tarama testi serum seruloplazmin duzeyidir. </p> <p> Hastalarn ounda serum seruloplazmin dzeyi dktr </p> <p> Serum bakr dzeyi normal ya da artm, idrarda bakr dzeyi artmtr. </p> <p> Gzde Kayser-Fleischer halkas grlebilir. </p> <p>Kayser-Fleischer halkas </p> <p>Sistemik Hastalklar </p> <p>1. Kalp hastalklar </p> <p>2. Endokrin hastalklar </p> <p>3. Hematolojik hastalklar </p> <p> -Orak hcreli anemi </p> <p> -Talassemiler </p> <p> -Kronik Graft Versus Host Hastal (GVHH): </p> <p>4. Nromuskler hastalklar </p> <p> -Muskler distrofi </p> <p>Sistemik Hastalklar </p> <p>5. Kollajen doku hastalklar </p> <p>6. Amiloidozis </p> <p>7. Beslenme bozukluklar </p> <p> -Obezite </p> <p> -Malntrisyon </p> <p>8. Gastrointestinal hastalklar </p> <p> -nflamatuvar barsak hastalklar </p> <p> -Malabsorbsiyon sendromlar: (lyak hastal, Whipple hastal, kistik fibrozis, kr. pankreatit) </p> <p>Kalp Hastalklar </p> <p> Sol kalbi ilgilendiren hastalklar, hipotansiyon ve hipoperfzyon yoksa karacier bulgusu vermezler. </p> <p> Eer sol kalp yetmezlii varsa kc. fonksiyonlarnda baz bozukluklar grlebilir. </p> <p> AST ve ALT normalin 200 kat artabilir; 1-3 gnde maksimum olur, 7-10 gnde normale dner. </p> <p> LDH normalin 30 kat artabilir. </p> <p>Kalp Hastalklar </p> <p> Sa kalp yetmezliinde ise kc. fonksiyonlar bozulur ve hepatomegali olur. AST, ALT deerleri orta derecede artar. </p> <p> Bilirubin genellikle 3 mg/dLden az ve indirek bilirubin artar, PT uzar. </p> <p> Akut hipoksemi ve iskemi olgularnda </p> <p> -Transaminazlarda normalin 250 katna kadar ani bir ykselme gzlenir. </p> <p> -Olay tedavi edildiinde 7-10 gn iinde normale dnerler. </p> <p> -LDHda da art olur ve bu art viral hepatitlerden ayrmada yardmcdr. </p> <p>Kalp Hastalklar </p> <p> skemik hepatit genellikle subklinik seyreder ve gzden kaar. </p> <p> Devam eden bir iskemide ise kalc, hatta fulminan kc. hasar oluabilir. </p> <p> ok, dehidratasyon, kanama, scak arpmas, sepsis, arteriosklerozis, dissekan aort anevrizmas, bakteriyal endokardit ve yanklarda da akut iskemik hepatit tablosu olabilir. </p> <p>Diabetes Mellitus </p> <p> KC, bulgu ve belirtileri deiik klinik zellikler gsterir. Kc testlerinde hafif anormallik ve sa st kadran ars Portal HT bulgular ile birlikte hepatomegali Siroz Sarlk, kolanjit ve ALP ykseklii Transaminazlar yksek olanlarn ounluunda hepatomegali ALT, AST, ALP ve GGTden biri veya birkann ykseklii %80 </p> <p>grlr. </p> <p> Diyabetiklerde non-viral nedenli transaminaz yksekliinin en nemli nedeni Kc yalanmasdr </p> <p> Kc yalanmas tip 2 diyabetiklerde sk Tip 2 DMde HCV ve HBV seroprevelans yksektir. </p> <p>Tiroid Hastalklar </p> <p> Hipertiroidide %75e orannda transaminaz, GGT ve alkalen fosfatazda artma olabilir. </p> <p>Toksik Nedenler </p> <p> lalar </p> <p> Dier maddeler: Alkol, mantarlar, ar metaller </p> <p>AST ve ALTyi ykselten ilalar </p> <p> Analjezikler: Asetaminofen, NSA </p> <p> Antibiyotikler: Tetrasiklin, sulfonamid, INH, Rifampin, trimetoprim, sulfametaksazol, nitrofurantoin </p> <p> Kolesterol drc ilalar: Statinler ve niasin </p> <p> Kardiyovaskler ilalar: Amiodaron, hidralazin, guinidine, Alpha-metildopa, labetalol, ACE inh. </p> <p> Antikonvlzanlar: Karbamazepine, Valproik asid, Fenitoin, fenobarbital </p> <p>AST ve ALTyi ykselten ilalar </p> <p> Oral antidiyabetikler: Glyburide, troglidazone, acarbose, glipizid </p> <p> Antidepresan: Trazadone, bupropion, fluoxetin, paroxetin, sertralin </p> <p> Proton pompa inhibitorleri: Omeprazole.. </p> <p> Dierleri: Methotrexate, Vitamin A </p> <p>Aminotransferaz dzeyi dk </p> <p> Kronik renal yetmezlik </p> <p> Serum rneinin bekletilmesi </p> <p> ALTye kar antikor olumas </p> <p>yk </p> <p> Ayrntl yk </p> <p> Alkol ve ilalar ieren hepatotoksinler </p> <p> Sarlk, eklem ars, kas ars, yzde kzarma, itahszlk, kilo kayb, karn ars, ate, kant, idrar ve dk deiiklikleri </p> <p> Alkol tketimi karacier hastalnn en sk grlen nedenidir. Doru bir yk almak zor olabilir. </p> <p> -En az iki yllk bir sre iinde 210 g/hafta, 140 g/ hafta </p> <p> (360 ml bira = 150 ml arap = 14 gram alkol) </p> <p>yk </p> <p> Viral hepatit iin risk faktrleri </p> <p> - iv ila kullanm, kan transfzyonu, hepatit iin endemik blgelere seyahat ve sarl olan hastaya temas </p> <p> Hepatit A ve E fekaloral yolla, hepatit B ve C parenteral olarak iletilmekte </p> <p> Hepatit E; Asya, Afrika, Orta Dou ve Orta Amerika da yaayan ya da buraya seyahat edenlerde dnlmelidir </p> <p>yk </p> <p> Hepatobilier hastal ile ilikili durumlar sorgulanmal Sa kalp yetmezlii, DM ve obezite, gebelik, inflamatuvar barsak hastal, </p> <p>erken balangl amfizem (alfa-1 antitripsin eksiklii), lyak hastal ve tiroid hastal </p> <p> Meslek veya hepatotosisiteye maruz kalma sorgulanmal Sanayi de kullanlan vinil klorr gibi kimyasallar </p> <p> Gl hepatotoksin (amatoxin) ieren Amanita phalloides ve Verna mantarlar </p> <p>Fizik muayene </p> <p> Geici ve proksimal kas erimesi kronik hast.? </p> <p> Spider nevs, palmar eritem, jinekomasti ve kaput medusa karacier hastal?? </p> <p> Asit veya hepatik ensefalopati dekompanse sirozlu hastalarda </p> <p> Dupuytren kontraktrleri , parotis bezi bymesi ve testikler atrofi sklkla ileri alkolik sirozda grlebilir </p> <p>Fizik muayene </p> <p> Sol supraklavikler lenf nod veya periumblical nodl byklkleri abdominal maligniteyi </p> <p> Juguler venz distansiyon hepatik konjesyonu gsterir </p> <p> Nrolojik belirti ve bulgular Wilson hastal olan hastalarda grlebilir </p> <p>Fizik muayene </p> <p> Karn muayenesinde hepatomegali, splenomegali ve asit varlna odaklanmaldr. </p> <p> Genilemi nodler karacier veya abdominal kitle maligniteyi gsterir. </p> <p>Fizik muayene </p> <p> Pozitif Murphy belirtisi ile iddetli sa st kadranda hassasiyet kolesistit ve bazen kolanjiti gsterir. </p> <p> Sarlk varlnda asit, siroz veya peritona yaylan maligniteyi gstermektedir. </p> <p> Asit </p> <p>jinekopmasti </p> <p>palmar eritem </p> <p>periumbilical nodl (Sister Mary Joseph nodl) </p> <p>Spider nevs </p> <p>Sarlk yapan hepatoselller durumlar </p> <p> Viral hepatitis </p> <p> -Hepatitis A, B, C, D, E -Epstein-Barr virus </p> <p> -Cytomegalovirus </p> <p> Alkol </p> <p> lalar </p> <p> Otoimmun hepatit </p> <p> evresel toksinler Vinil klorr </p> <p> Mantarlar (Amanita phalloides veya verna) </p> <p> Wilson hastal </p> <p> skemi Budd-Chiari sendromu </p> <p> iskemik hepatopati </p> <p> Konjessif hepatopati </p> <p> (sa kalp yetmezlii) </p> <p>AST ve ALT artn bykl </p> <p> Hafif derecede ykselme (2000 /L ): </p> <p> ilalar, Toksik hepatit (CCl4) </p> <p> Akut viral hepatit, iskemik hepatit yada ok kc. </p> <p>zole AST ykseklii nedenleri </p> <p> Miyokard infarkts, perikardit </p> <p> Pulmoner tromboembolizm </p> <p> Kas hastalklar (dermatomyozitis, mskuler distrofiler, myopatiler, travma vs.) </p> <p> Hemolitik anemiler </p> <p> Ar fiziksel aktivite </p> <p> Dier nedenler ok </p> <p> intestinal infeksiyonlar </p> <p> akut pankreatit </p> <p> hipotiroidi </p> <p>AST/ALT oran </p> <p> (AST/ALT&lt; 1) Hepatoselller bozukluklarda genelde ALT ykselir </p> <p> Viral hepatit Non-alkolik yal kc hast. </p> <p> (AST/ALT&gt; 1) </p> <p> Alkolik KC hastal Wilson sirozu iskemik hepatit ve metastatik tmrlerde </p> <p> konjesyon portal ven trombozu hepatik arter tkankl </p> <p>AST/ALT oran </p> <p> AST/ALT&gt; 2 ise %90 alkolik karacier hastal* </p> <p> AST/ALT &gt; 4 Fulminan kc. hastal ve Wilson hast. </p> <p> Bu etkenlerin olmad olgularda, bilinen kc. hastal varlnda AST/ALT &gt; 1 SROZ !! </p> <p>*Cohen JA, Kaplan MM. The SGOT/SGPT ratio--an indicator of alcoholic liver disease. Dig Dis Sci 1979; 24:835. </p> <p> Transaminazlarn ar art nedenleri (1000 i/L st) </p> <p> Mantar zehirlenmesi ve ila toksisitesi </p> <p> Rabdomyoliz </p> <p> Akut myokard infarkts </p> <p> Akut kolanjit </p> <p> Hepatik travma </p> <p> Hepatik infarkts-iskemik hepatit </p> <p>Transaminaz dzeylerindeki ar art (1000 i/L st) </p> <p> Aminotransferazlar ok hzl ve ani olarak ykselir </p> <p> Genellikle bir haftada normale dner. </p> <p> Birlikte LDHnn ykselmesi ayrc tanda nemlidir. </p> <p> Aminotransferaz ykseklii ila ve kimyasal maddeye bal KC hasarlarnda uzun sre yksek kalr </p> <p>Transaminaz ar artnda Ayrc tan </p> <p> Asetaminofen (paraset.) diosenkratik ila reaks. Akut viral hepatit (hepatit </p> <p>A-E, HSV, VZV, EBV, CMV) yada kronik viral hepatitin akut alevlenme </p> <p> Alkolik hepatit Otoimmn hepatit Wilson hastal skemik hepatopati Budd - Chiari sendromu </p> <p> HELLP sendromu Malignite (meme CA, kk </p> <p>hcreli akcier CA, lenfoma, melanom veya miyelom) </p> <p> Parsiyel hepatektomi Toksine maruziyet Sepsis Scak arpmas Kas hastalklar (Polimyosit, </p> <p>nbet ve ar egzersiz) </p> <p>Transaminaz ar artnda deerlendirme </p> <p> Asetaminofen dzeyi </p> <p> Toksikolojik tarama </p> <p> Akut viral hepatit seroloji: Anti HAV IgM </p> <p> HBs ag ve anti HBc IgM </p> <p> Anti HCV, HCV-RNA </p> <p> Hikaye ve risk faktrleri varsa: anti-HSV ab, anti-VZV ab, anti-CMV ab, CMV antijen ve EBV iin hemogram ve monospot test </p> <p> Otoimmn belirteleri ( ANA, anti - SMA) </p> <p> Dopplerli abdominal USG (r: Budd - Ch...</p>

Recommended

View more >