SIG Note Curs

  • Published on
    08-Nov-2015

  • View
    17

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Curs anul III

Transcript

<ul><li><p>UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACU FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE </p><p>DEPARTAMENTUL CONTABILITATE, AUDIT I ANALIZ ECONOMICO-FINANCIAR </p><p>Programul de studii Contabilitate si Informatica de Gestiune </p><p>SISTEME INFORMATICE DE GESTIUNE </p><p>Note de curs </p><p>Lect.univ.dr. Romic Adam</p></li><li><p> 1 </p><p>CUPRINS </p><p>1. Sistemul informatic, parte componenta a sistemului informational 3 1.1. Elemente fundamentale de teoria sistemelor 3 </p><p>1.2. Unitatea economica - sistem cibernetic 5 </p><p>1.3. Rolul si locul sistemelor informationale 6 </p><p>1.4. Ciclul prelucrarii datelor intr-un sistem informatic 11 </p><p>1.5. Tipuri de sisteme informatice 15 </p><p>1.6. Sistemul informational contabil al intreprinderii moderne 18 </p><p>2. Ciclul de viata al sistemelor informatice 23 2.1. Modelul in cascada 23 </p><p>2.2. Etapele si principiile de realizare a sistemelor informatice 24 </p><p>3. Analizele de fezabilitate 27 </p><p>3.1. Fezabilitatea economica 28 </p><p>3.2. Tehnici de reprezentare si programare calendarisitica a planurilor 30 </p><p>4. Analiza sistemului informational existent 34 </p><p>4.1. Tehnici de culegere a datelor 34 </p><p>4.2. Studiul sistemului informational existent 36 </p><p>4.3. Structurarea cerintelor sistemului. Modelarea proceselor 38 </p><p>4.4. Tehnica Yourdon &amp; DeMarco 42 </p><p>5. Modalitati de obtinere a hardware-ului si software-ului 44 </p><p>5.1. Hardware 44 </p><p>5.2. Software 45 </p><p>5.3. Selectarea furnizorilor de harware si software 48 </p><p>6. Codificarea datelor 50 6.1. Tipuri de coduri utilizate in sistemele informatice 52 </p><p>6.2. Fazele realizarii codificarii 55 </p><p>6.3. Metode de determinare a cifrei de control la codurile detectoare de erori 56 </p></li><li><p> 2 </p><p>7. Modelarea conceptuala a datelor 61 </p><p>7.1. Modelul entitate-asociere-corespondenta 61 </p><p>8. Modelarea logica a datelor 73 </p><p>8.1. Modelul relational 74 </p><p>8.2. Normalizarea datelor 75 </p><p>9. Proiectarea schemei bazei de date 87 </p><p>9.1. Structura generala a bazei de date 88 </p><p>9.2. Configurarea unei retele locale de calculatoare 92 </p><p>9.3. Organizarea bazei de date distribute 95 </p><p>10. Modelul unui sistem informatic contabil integrat 103 </p><p>10.1. Obiectivele sistemului informatic contabil integrat 103 </p><p>10.2. Situatiile de iesire ale sistemului informatic contabil integrat 104 </p><p>10.3. Criterii minimale privind programele informatice utilizate in domeniu financiar-contabil </p><p>105 </p><p>11. Securitatea si protectia informatiei 108 </p><p>12. Exploatarea si intretinerea sistemelor informatice 112 </p><p>12.1. Implementarea sistemului informatic 112 </p><p>12.2. Strategii de implementare a sistemelor informatice 115 </p><p>12.3. Exploatarea sistemelor informatice 117 </p><p>Bibliografie 120 </p></li><li><p> 3 </p><p>Capitolul 1. Sistemul informatic, parte componenta a sistemului informational </p><p>In contextul evolutiei tehnologiilor informationale si a comunicatiilor, nu mai exista astazi </p><p>practic domeniu de activitate care sa nu recurga la utilizarea calculatoarelor - intr-un sens foarte restrans, sau sa nu aibe implementate diferite sisteme infornatice pentru executarea operatiunilor de baza sau pentru sprijinirea deciziilor. Scopul acestei discipline este insusirea metodologiilor si tehnicilor de realizare si implementare a sistemelor informatice intr-o unitate economica. </p><p>1.1. Elemente fundamentale de teoria sistemelor </p><p> Sistemul poate fi definit ca o entitate alcatuita din doua sau mai multe componente sau subsisteme, care interactioneaza intre ele pentru atingerea unui scop (obiectiv). Orice sistem este caracterizat prin faptul ca este legat de mediul ambiant, ca are o anumita structura, functioneaza dupa anumite reguli si urmareste un anumit scop. </p><p>Orice sistem se constituie din intrari, prelucrari si iesiri. Pentru o unitate economica, intrarile sunt reprezentate de resursele economice pe care intreprinderea le utilizeaza in activitatile sale; prelucrarile sunt procesele prin care intrarile sunt transformate in iesiri; iar iesirile sunt </p><p>reprezentate de bunurile si serviciile obtinute de intreprindere si pe care le schimba cu mediul sau. </p><p> Exemplu. Pentru sistemul de productie dintr-o intreprindere, intrarile sunt reprezentate de materii prime si materiale, care sunt supuse procesului de prelucrare, in urma caruia rezulta produsele finite, ca iesiri din acest sistem. </p><p>Forma de reprezentare conventionala a sistemului este urmatoarea: </p><p>Se poate spune ca, orice subsistem de ordin superior este compus dintr-o multime de subsisteme de ordin inferior, sau cu alte cuvinte orice sistem este un subsistem al unui sistem mai mare: S1 &lt; S2 &lt; S3 . &lt; Sn, </p></li><li><p> 4 </p><p>Cu cat complexitatea sistemului este mai mare, cu atat scade posibilitatea de a-l descrie mai riguros. Oricat de independent ar fi un sistem, in realitate nu poate fi vorba decat de o independenta relativa, deoarece el este integrat, impreuna cu celelalte sisteme, cu care se afla in interactiune, intr-un sistem mai mare. </p><p>La studierea unui sistem trebuiesc analizate in principal urmatoarele aspecte: </p><p> mediul in care acesta functioneaza </p><p> partile componente ale sistemului </p><p> relatiile care se manifesta in cadrul sistemului </p><p> intrarile si iesirile sistemului </p><p> obiectivul(ele) sistemului </p><p>Ce este un sistem informatic ? Ce este si cu ce se diferentiaza acesta fata de celelalte sisteme ? Care sunt diferentele dintre program informatic | aplicatie informatica | sistem informatic ? Dar intai ce este comun ? La prima vedere cuvantul informatic, care presupune ca mediul in care acestea exista este calculatorul. </p><p>Un program informatic este un cod executabil scris intr-un anumit limbaj de programare, prin care se executa un anumit set de instructiuni. El are anumite date de intrare, care sunt prelucrate si se obtin astfel rezultatele. Putem vorbi de o aplicatie informatica atunci cand aceasta este structurata pe mai multe module de calcul, cu diferite functiuni, care prelucreaza un volum mai mare de date, in vederea obtinerii unor raporte, situatii sau actualizarea unor date. Sistemul informatic este un ansamblu de componente, care interactioneaza intre ele (n.r. conform definitiei sistemului) in vederea culegerii, prelucrarii si stocarii datelor necesare fundamentarii anumitor decizii. </p><p>Dupa aceste definitii foarte simpliste, asupra carora o sa mai revenim, putem spune ca un alt aspect comun este acela ca pot fi considerate sisteme, intrucat toate trei au anumite date de intrare, pe care le prelucreaza (dupa un anumit algoritm - de la mai simplu, la complex) in vederea obtinerii unor rezultate. </p><p>Diferenta majora este din punctul de vedere al complexitatii. Cand vorbim de sistem informatic, vorbim de locul unde acesta este implementat, de tehnica de calcul folosita, de aplicatiile si </p></li><li><p> 5 </p><p>programele informatice utilizate, de personalul de specialitate si de modul in care acesta opereaza pentru culegerea si prelucrarea datelor. Plecand de la aspectele enumerate, putem descrie un sistem informatic ca avand urmatoarele componente: </p><p> hardware </p><p> software </p><p> personal de specialitate </p><p> metodologii si tehnici de lucru </p><p> bazele de date </p><p>1.2. Unitatea economica - sistem cibernetic </p><p>Intreprinderea ca sistem, poate fi considerata un subsistem al societatii, care reprezinta mediul sau. La randul sau, intreprinderea contine mai multe subsisteme componente: departamente, servicii, compartimente etc. </p><p> Fig.1.2. Unitatea economica sistem cibernetic </p><p>O unitate economica, poate fi privita ca un sistem cibernetic (fig.1.2.). Atunci cand se constata, de exemplu, o scadere a volumului vanzarilor, deci o abatere de la obiectivul propus, managementul firmei trebuie sa identifice cauzele si sa ia masurile corective necesare. Acest lucru inseamna ca intreprinderea este un sistem cibernetic. </p><p>PROCESE DE TRANSFORMARE </p><p>INTRARI IESIRI </p><p>Management </p><p>Resurse: - materiale - financiare - umane - informatii </p><p>Atribute manageriale si tehnologice: - planificare - organizare - conducere - controlt - tehnologie </p><p>Iesiri: - Produse/ </p><p>servicii - profit / </p><p>pierdere </p></li><li><p> 6 </p><p>Proiectantii sistemelor informationale contabile trebuie sa determine ce informatii sunt necesare conducerii si cat de rapid trebuie ele oferite. Daca informatiile sunt insuficiente sau eronate, deciziile vor avea de suferit. </p><p>Datele reprezinta un set de caractere acceptate ca intrare intr-un sistem informational, care sunt memorate si prelucrate. Informatiile reprezinta iesirile unui sistem informational si sunt </p><p>rezultatul proceselor de prelucrare a datelor. </p><p>Datele sunt consemnate pe suporturi (documente justificative, discuri magnetice), care formeaza fluxuri intre posturile contabile de prelucrare (compartimetele: contabilitate materiale, contabilitate produse finite, contabilitate mijl. fixe etc.). In cadrul acestor posturi se efectueaza operatii de prelucrare a datelor, potrivit procedurilor de prelucrare (analiza contabila si emiterea articolului contabil, inregistrarea in contabilitatea cronologica, inregistrarea in contabilitatea analitica si sintetica etc.) </p><p>1.3. Rolul si locul sistemelor informationale </p><p>Sistemele informationale au devenit o componenta esentiala a oricarei organizatii. Ele pot juca un rol capital in succesul unei intreprinderi, prin furnizarea informatiilor de care are nevoie conducerea si exploatarea lor eficienta, pentru obtinerea si mentinerea avantajelor fata de concurenti. </p><p>Se poate spune ca un sistem informational nu este niciodata finalizat, ci se afla intotdeauna intr-o continua faza de modificare si realizare. </p><p>Din punct de vedere sistemic, o unitatea economica poate fi considerata ca un ansamblu format din trei sisteme (fig. 1.3): - sistemul operational , care mai este denumit si sistemul condus sau sistemul de baza - sistemul de conducere, denumit si sistemul decizional </p><p>- sistemul informational </p></li><li><p> 7 </p><p>Fig.1.3. Structura organizatorica si functionala a unui sistem economic </p><p>Sistemul operational reprezinta resursele umane, materiale si financiare si intregul ansamblu organizatoric care asigura realizarea efectiva a obiectivelor stabilite de sistemul de conducere. Cu alte cuvinte, el asigura transformarea factorilor de productie (intrarile), in bunuri si servicii (iesirile), iar in plan managerial transforma deciziile in performante. </p><p>Sistemul de conducere este format dintr-un ansamblu de specialisti care cu ajutorul unor metode specifice controleaza, dirijeaza si supravegheaza functionarea intregului sistem in scopul indeplinirii obiectivelor stabilite. Sistemul de conducere primeste informatii despre sistemul operational si actioneaza prin decizii asupra acestuia. </p><p>Sistemul informational reprezinta un ansamblu de fluxuri informationale, de mijloace si metode de culegere, prelucrare si transmitere a informatiilor, in vederea luarii deciziilor pe toate treptele organizatorice ale conducerii si asigurarii unei bune a functionari a sistemului operational. El reprrezinta o interfata intre sistemul de conducere si sistemul operationale precum si intre unitatea economica si mediul extern. </p><p>Informatiile pe care le ofera un sistem informational la o unitate economica, permit cunoasterea </p><p>situatiei existente, a celei trecute si permite anticiparea evolutiei viitoare, cu scopul atingerii </p><p>obiectivelor firmei. Misiunea sistemului informational se poate concretiza in imbunatatirea activitatii, cresterea profitabilitatii prin furnizarea de informatii corecte, sub o forma direct utilizabila, la momentul oportun, in scopul sprijinirii proceselor decizionale si operationale. </p><p>SISTEM DE CONDUCERE </p><p>Obiective, Sarcini Rapoarte, dari de seama </p><p>SISTEM INFORMATIONAL </p><p>SISTEM OPERATIONAL Produse, servicii Resurse </p><p>Mediu Informatii externe </p></li><li><p> 8 </p><p>Un sistem informational trebuie sa sprijine activitatea desfasurata in cadrul firmei la toate nivelurile decizionale. Avand in vedere ca sistemul de conducere are ca obiective principale: - stabilirea obiectivelor si politicilor de dezvoltare si - controlul, adica urmarirea modului de implementare a strategiilor, evaluarea performantelor </p><p>realizate, corectarea eventualelor dereglari, putem spune ca fluxul informational este compus din informatii strategice, tactice si operative. </p><p>La nivel strategic sistemul informational sprijina luarea deciziilor de catre conducere. Acestea sunt rezultate pe termen lung, privesc intreaga activitate desfasurate in intreprindere. Informatiile se refera la: </p><p>- valoarea rezultatelor financiare necesare stabilirii modului de repartizare a profitului - starea financiara actuala </p><p>- modul de utilizarea a capacitatilor de productie. </p><p>La nivel tactic, informatiile oferite de sistemul informational sprijina luarea deciziilor privind planificarea activitatilor ce vor fi desfasurate in firma pe termen mediu. </p><p>La nivel operational sistemul informational sprijina luarea deciziilor pentru desfasurarea activitatilor curente ale firmei, informatii referitoare la productie (stoc de materii prime, materiale), aprovizionare cu materii prime, materiale, la desfacere, situatia mijloacelor fixe, situatia necesarului de mijloace de plata, a obligatiilor de plata , cu termene de scadente. </p><p>Intelegerea structurii organizatorice din intreprindere este foarte imporanta in procesul dezvoltarii unui sistem informational, intrucat acesta este grefat pe structura organizatorica a intreprinderii. Determinarea necesarului de informatii din unitate depinde de modalitatea de distribuire a autoritatii si responsabilitatii, realizata in functie de structura organizatorica. </p><p>Dezvoltarea economica a intreprinderilor este determinata de realizarea sistemelor informatice. Sistemele informatice ocupa un loc din ce in ce mai important in gestiunea intreprinderilor. In procesul conducerii sunt solicitate tot mai multe informatii care sa puna in valoare toate resursele materiale, financiare, umane si spirituale pentru realizarea in conditii optime a obiectivelor propuse. </p><p>Modelul traditional al fluxului informational dintr-o unitate economica se poate prezenta ca in figura 1.4: </p></li><li><p> 9 </p><p>Fig. 1.4. Fluxul informational dintr-o unitate economica </p><p>Se observa ca serviciul contabilitate poate fi considerat punctul central al activitatii economice, iar sursele de informatii sunt: serviciile desfacere, aprovizionare, financiar, personal, productie. </p><p>De la aplicatii informatice simple, sporadice informatizarea intrepriderilor a evoluat catre sisteme informatice complexe, in masura sa gestioneze eficient masa de informatii existenta si sa ofere solutii pentru atingerea obiectivului esential : eficienta gestionarii resurselor. </p><p>Sistemul informatic este inclus in cadrul sistemului informational si are ca obiect de activitate, in general procesul de culegere, verificare, transmitere, stocare si prelucrare automata a datelor. </p><p>Putem elabora astfel o alta definitie a sistemului informatic, ca fiind o parte componenta a sistemului informational, care asigura prelucrarea eficienta a datelor cu ajutorul echipamentelor de calcul. </p><p>In ceea ce priveste raportul dintre sistemul informatic si sistemul informational, se poate aprecia ca sistemul informatic tinde a egala sfera de cuprindere a sistemului informational, in sensul ca noile tehnol...</p></li></ul>