Sistem Pembayaran Pencen Melalui Bank

  • Published on
    03-Feb-2017

  • View
    223

  • Download
    0

Transcript

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA 1 TAKLIMAT BAKAL PESARA BAHAGIAN PASCA PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 2 SISTEM PEMBAYARAN PENCEN MELALUI BANK (SPB) Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 3 SPB mula diperkenalkan pada Februari Tahun 1993. Ianya menggantikan Sistem Bayaran Melalui Waran. Sistem yang diperkenalkan bagi menggantikan pembayaran pencen secara waran kepada pesara atau penerima pencen yang menetap di Malaysia. Amaun pencen akan dikreditkan ke dalam akaun bank pesara dan penerima pencen dengan bank yang menyertai sistem SPB ini melalui dua (2) skim iaitu Skim A dan Skim B. Mengisi Borang JPA.BP.SPT.BO6 Pin 2007. SISTEM PEMBAYARAN PENCEN MELALUI BANK Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 4 Skim A Pesara yang mempunyai isteri atau suami yang masih hidup yang dikahwini semasa dalam perkhidmatan. Memiliki Akaun Perseorangan (Akaun Simpanan atau Akaun Semasa); Pencen dikreditkan terus ke dalam akaun bank pesara setiap bulan; SISTEM PEMBAYARAN PENCEN MELALUI BANK Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 5 Skim B Skim untuk Pesara bujang; Pesara yang kematian pasangan; Pesara yang berkahwin semasa bersara; Pesara wanita sebelum 1.7.1980; atau Penerima Pencen Terbitan. SKIM B Bersambung Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 6 Borang JPA.BP.SPT.BO6 Pin 2007; dan Salinan Muka Depan Buku Akaun Bank Perseorangan (Akaun Simpanan atau Akaun Semasa); atau Penyata Akaun Bank. Dokumen Yang Diperlukan Sertai SPB: SKIM B Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 7 Akaun Bank Perseorangan (Akaun Simpanan atau Akaun Semasa); Pesara atau penerima pencen perlu hadir sendiri setiap bulan di bank dan menandatangani borang tuntutan pencen sebelum amaun pencen dikreditkan ke dalam akaun bank; Jika pencen tidak dituntut selama enam (6) bulan berturut-turut, bayaran pencen melalui bank dihentikan; Pesara atau Penerima Pencen perlu menghubungi Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPA untuk menuntut semula pencen yang luput. SKIM B sambungan Bersambung Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 8 Akaun bank bersama dengan wakil diri (akaun simpanan atau akaun semasa); Pesara atau penerima pencen perlu lantik wakil diri bagi kes atas sebab keuzuran; Wakil diri boleh menandatangani borang tuntutan pencen di bank bagi pihak pesara atau penerima pencen untuk membolehkan pembayaran pencen dikreditkan ke akaun pesara; Memandangkan pesara atau wakil diri dalam akaun bersama, maka wakil diri dapat mengeluarkan pencen dalam akaun tersebut. sambungan SKIM B Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 9 Kemudahan untuk pesara atau penerima pencen Skim B yang tidak berupaya (uzur) pergi ke bank. Perlantikan Wakil Diri SKIM B Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA 10 Penerima Pencen yang uzur dan tidak berupaya berurusan ke bank setiap bulan. Diberi Pengecualian Mematuhi Syarat Bermastautin Di Malaysia Di Bawah Undang-Undang Pencen. Penerima pencen di bawah umur 12 tahun yang dijaga oleh penjaga. Siapa Yang Layak Memohon SKIM B Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA 11 Menggunakan borang JPA.BP.SKP.B07; Mengemukakan salinan nombor akaun bank pesara atau penerima pencen dan salinan kad pengenalan pesara atau penerima pencen dan wakil diri; Pengesahan keuzuran dari Pegawai Perubatan Kerajaan, Swasta atau Pegawai Kebajikan Masyarakat atau Pegawai Daerah (bagi pesara atau penerima pencen yang berumur di bawah 70 tahun). Cara Memohon Wakil Diri SKIM B Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA 12 Pengecualian Akuan Perubatan Pesara atau penerima pencen yang berumur 70 tahun ke atas pada tarikh permohonan tidak perlu mendapat pengesahan Pegawai Perubatan Kerajaan atau Swasta. Pesara atau penerima pencen yang telah disahkan uzur oleh pegawai Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPA yang telah diberi kuasa untuk meluluskan permohonan pelantikan wakil diri. Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA 13 Fungsi Wakil Diri Bertanggungjawab menandatangani borang tuntutan pencen bagi pihak pesara atau penerima pencen supaya bayaran pencen dapat dikreditkan ke dalam akaun pesara atau penerima pencen. Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPA tidak memberi kuasa kepada wakil diri tersebut untuk membuat sebarang pengeluaran. SKIM B Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA 14 Nama dan Nombor Kad Pengenalan bagi wakil diri yang dilantik akan dihantar ke bank bersama maklumat bayaran. Semasa tuntutan dibuat, pihak bank akan merujuk kepada maklumat wakil diri tersebut. Tuntutan dibuat untuk pencen semasa dan juga bayaran sebelumnya jika masih ada bayaran yang belum tuntut. Maklumat Wakil Diri SKIM B Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA 15 Tarikh Kuatkuasa Wakil Diri Tarikh kuatkuasa pelantikan wakil diri yang sah adalah berpandukan kepada Jadual Pelaksanaan Sistem Pembayaran Pencen Melalui Bank yang telah ditetapkan oleh Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA. Sah untuk satu (1) tahun sahaja. Perlantikan wakil diri perlu diperbaharui. SKIM B Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA 16 Pembaharuan Wakil Diri Tiga (3) bulan sebelum tarikh tamat tempoh, surat pertanyaan (JPA.BP.SKP.S15) bersama borang JPA.BP.SKP.B07 akan dihantar kepada pesara atau penerima pencen yang terlibat. Jika tidak dikembalikan, khidmat wakil diri Skim B akan ditamatkan secara automatik melalui sistem. SKIM B Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA 17 Pembaharuan Wakil Diri Sekiranya terdapat perlantikan baru dibuat oleh pesara atau penerima pencen, perlantikan wakil diri Skim B yang lama akan terbatal. Jika pesara atau penerima pencen meninggal dunia atau hilang kelayakan, perlantikan wakil diri Skim B juga akan terbatal. SKIM B Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA 18 Kelayakan Wakil Diri Skim B Warganegara Malaysia; dan Berumur 18 tahun ke atas. SKIM B Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA 19 Tanggungjawab Wakil Diri Memaklumkan kepada Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPA dengan segera apabila pesara atau penerima pencen berkenaan meninggal dunia atau hilang kelayakan di bawah undang-undang pencen yang berkaitan; dan Membayar ganti rugi sekiranya terdapat apa-apa tuntutan atau kerugian yang timbul bersabit dengan perlantikan beliau sebagai wakil diri. SKIM B Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 20 Pertukaran Skim B Kepada Skim A Berwakil Adalah satu penambahbaikan di mana Pesara/Penerima Pencen yang dahulunya dibayar di bawah Skim B diberi pilihan atau tawaran untuk menukar kepada Skim A; Mereka ini terdiri daripada Pesara yang masih bujang atau telah kematian isteri/suami atau mempunyai isteri atau suami yang dikahwini selepas bersara atau Penerima Pencen Terbitan atau Pencen Tanggungan; Bersetuju untuk melantik seorang wakil (penjamin) yang bertanggungjawab untuk memaklumkan kematian Pesara atau Penerima Pencen. SKIM A BERWAKIL (Mengisi Borang JPA.BP.SKP.B08) Bersambung Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 21 .Sambungan Syarat-Syarat Wakil (Penjamin): Umur 21 tahun ke atas; Waras pemikiran dan sihat tubuh badan; Warganegara Malaysia; Bukan Seorang Bankrap; Tidak menghadapi Prosiding Mahkamah. SKIM A BERWAKIL Bersambung Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 22 .Sambungan Kaedah Pembayaran Memiliki akaun bank perseorangan (Akaun Simpanan atau Akaun Semasa); Pencen dikreditkan terus ke dalam akaun bank setiap bulan; Jika wakil (penjamin) meninggal dunia, bayaran secara kredit terus akan bertukar kepada Skim B; Pesara atau Penerima Pencen perlu melantik wakil (penjamin) yang baru untuk mengaktifkan semula bayaran pencen melalui Skim A. SKIM A BERWAKIL Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 23 Pada 21hb. setiap bulan; Pencen permulaan pada hari terakhir setiap bulan; 7 hari sebelum perayaan (cuti umum) (Hari Raya Haji, Hari Raya Puasa, Maal Hijrah, Hari Krismas, Hari Wesak, Tahun Baru Cina, Hari Thaipusam, Hari Keamatan, Hari Gawai dll- sekiranya tarikh perayaan jatuh selepas 13 haribulan) TARIKH PEMBAYARAN PENCEN Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA 24 Dikhaskan hanya untuk kes yang tertentu sahaja seperti; (i) Uzur; dan (ii) Bankrap Bayaran Pencen Melalui Waran Bersambung Waran Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA 25 ...sambungan i) Atas Sebab Keuzuran Pesara atau Penerima Pencen yang uzur perlu memohon untuk pembayaran pencen melalui waran secara bertulis; Pesara atau Penerima pencen perlu mengemukakan bukti tentang keadaan keuzuran melalui surat pengesahan oleh pegawai perubatan Kerajaan atau Swasta; Bayaran Pencen Melalui Waran Bersambung.. Waran Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA 26 ...sambungan Salinan Kad Pengenalan wakil yang dilantik; dan Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA, akan mengeluarkan enam (6) keping waran bersama surat kuasa menunaikan waran di Affin Bank sahaja untuk wakil yang dilantik oleh pesara. Bayaran Pencen Melalui Waran Bersambung Waran Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA 27 sambungan ii) Atas Sebab Kebankrapan Pesara atau Penerima Pencen yang bankrap perlu memohon pertukaran cara pembayaran pencen melalui bank kepada waran secara bertulis; Pesara atau Penerima pencen juga perlu mengemukakan salinan tindakan kebankrapan yang dikeluarkan oleh pihak bank. Bayaran Pencen Melalui Waran Waran Bersambung Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA 28 sambungan Jika dilepaskan daripada status bankrap dipulihkan Pesara atau Penerima Pencen perlu memaklumkan kepada Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPA untuk memulihkan semula pembayaran pencen melalui bank; Waran-waran yang dikeluarkan oleh Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPA boleh dituntut secara tunai hanya di Affin Bank sahaja dan pengeluaran tidak tunai boleh dikreditkan di mana-mana bank. Bayaran Pencen Melalui Waran Waran Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 29 1. CIMB BANK BHD. 2. MAYBANK BHD. 3. BANK SIMPANAN NASIONAL. 4. AFFIN BANK BHD. 5. ALLIANCE BANK (M) BHD. 6. BANK ISLAM MALAYSIA BHD. 7. PUBLIC BANK BHD. 8. BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA. 9. RHB BANK BHD. 10. HSBC BANK (M) BHD. 11. HONG LEONG BANK BHD. 12. EON BANK BHD. 13. BANK MUAMALAT. Bank-Bank Yang Menyertai SPB SISTEM PEMBAYARAN PENCEN MELALUI BANK Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 30 KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PASCA PERKHIDMATAN ARAS 2 - 5, BLOK C2, KOMPLEKS C PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62510 PUTRAJAYA Talian Am JPA: 03-88853000/4000 Pusat Panggilan Setempat 03-88854906 Laman Web:- JPA: http://www.jpa.gov.my Bahagian Pasca Perkhidmatan: http://www.jpapencen.gov.my PERTANYAAN & PERHUBUNGAN URUSAN PERSARAAN DAN PENCEN Slaid Khas Persaraan & Pencen Untuk Bakal Pesara JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 31 Hubungi Kami: Putrajaya :03-88854906 Sabah :088-237778 Sarawak :082-241144 Kuala Lumpur :03-2692 0931 http://www.jpapencen.gov.my

Recommended

View more >