Sistem Pembayaran Pencen Melalui Bank

 • Published on
  03-Feb-2017

 • View
  224

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA

  1

  TAKLIMAT

  BAKAL PESARA

  BAHAGIAN PASCA PERKHIDMATAN

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

  MALAYSIA

 • Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam

  JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 2

  SISTEM

  PEMBAYARAN PENCEN

  MELALUI BANK

  (SPB)

 • Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 3

  SPB mula diperkenalkan pada Februari Tahun 1993.

  Ianya menggantikan Sistem Bayaran Melalui Waran.

  Sistem yang diperkenalkan bagi menggantikan

  pembayaran pencen secara waran kepada pesara

  atau penerima pencen yang menetap di Malaysia.

  Amaun pencen akan dikreditkan ke dalam akaun bank

  pesara dan penerima pencen dengan bank yang

  menyertai sistem SPB ini melalui dua (2) skim iaitu

  Skim A dan Skim B.

  Mengisi Borang JPA.BP.SPT.BO6 Pin 2007.

  SISTEM PEMBAYARAN PENCEN MELALUI BANK

 • Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 4

  Skim A

  Pesara yang mempunyai isteri atau suami yang masih

  hidup yang dikahwini semasa dalam perkhidmatan.

  Memiliki Akaun Perseorangan (Akaun Simpanan

  atau Akaun Semasa);

  Pencen dikreditkan terus ke dalam akaun bank

  pesara setiap bulan;

  SISTEM PEMBAYARAN PENCEN MELALUI BANK

 • Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 5

  Skim B

  Skim untuk

  Pesara bujang;

  Pesara yang kematian pasangan;

  Pesara yang berkahwin semasa bersara;

  Pesara wanita sebelum 1.7.1980; atau

  Penerima Pencen Terbitan.

  SKIM B

  Bersambung

 • Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 6

  Borang JPA.BP.SPT.BO6 Pin 2007; dan

  Salinan Muka Depan Buku Akaun Bank Perseorangan

  (Akaun Simpanan atau Akaun Semasa); atau

  Penyata Akaun Bank.

  Dokumen Yang Diperlukan Sertai SPB:

  SKIM B

 • Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 7

  Akaun Bank Perseorangan

  (Akaun Simpanan atau Akaun Semasa);

  Pesara atau penerima pencen perlu hadir sendiri setiap

  bulan di bank dan menandatangani borang tuntutan

  pencen sebelum amaun pencen dikreditkan ke dalam

  akaun bank;

  Jika pencen tidak dituntut selama enam (6) bulan

  berturut-turut, bayaran pencen melalui bank dihentikan;

  Pesara atau Penerima Pencen perlu menghubungi

  Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPA untuk menuntut

  semula pencen yang luput.

  SKIM B

  sambungan

  Bersambung

 • Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 8

  Akaun bank bersama dengan wakil diri (akaun simpanan atau

  akaun semasa);

  Pesara atau penerima pencen perlu lantik wakil diri bagi kes

  atas sebab keuzuran;

  Wakil diri boleh menandatangani borang tuntutan pencen di

  bank bagi pihak pesara atau penerima pencen untuk

  membolehkan pembayaran pencen dikreditkan ke akaun

  pesara;

  Memandangkan pesara atau wakil diri dalam akaun bersama,

  maka wakil diri dapat mengeluarkan pencen dalam akaun

  tersebut.

  sambungan

  SKIM B

 • Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam

  JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 9

  Kemudahan untuk pesara atau

  penerima pencen Skim B yang tidak

  berupaya (uzur) pergi ke bank.

  Perlantikan Wakil Diri

  SKIM B

 • Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA

  10

  Penerima Pencen yang uzur dan tidak berupaya berurusan ke bank setiap bulan.

  Diberi Pengecualian Mematuhi Syarat Bermastautin Di Malaysia Di Bawah Undang-Undang Pencen.

  Penerima pencen di bawah umur 12 tahun yang dijaga oleh penjaga.

  Siapa Yang Layak Memohon

  SKIM B

 • Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA

  11

  Menggunakan borang JPA.BP.SKP.B07;

  Mengemukakan salinan nombor akaun bank pesara atau penerima pencen dan salinan kad pengenalan pesara atau penerima pencen dan wakil diri;

  Pengesahan keuzuran dari Pegawai Perubatan Kerajaan, Swasta atau Pegawai Kebajikan Masyarakat atau Pegawai Daerah (bagi pesara atau penerima pencen yang berumur di bawah 70 tahun).

  Cara Memohon Wakil Diri

  SKIM B

 • Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA

  12

  Pengecualian Akuan Perubatan

  Pesara atau penerima pencen yang berumur 70 tahun

  ke atas pada tarikh permohonan tidak perlu mendapat

  pengesahan Pegawai Perubatan Kerajaan atau Swasta.

  Pesara atau penerima pencen yang telah disahkan uzur

  oleh pegawai Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPA yang

  telah diberi kuasa untuk meluluskan permohonan

  pelantikan wakil diri.

 • Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA

  13

  Fungsi Wakil Diri

  Bertanggungjawab menandatangani borang tuntutan

  pencen bagi pihak pesara atau penerima pencen supaya

  bayaran pencen dapat dikreditkan ke dalam akaun

  pesara atau penerima pencen.

  Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPA tidak memberi

  kuasa kepada wakil diri tersebut untuk membuat

  sebarang pengeluaran.

  SKIM B

 • Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA

  14

  Nama dan Nombor Kad Pengenalan bagi wakil diri yang dilantik akan dihantar ke bank bersama maklumat bayaran.

  Semasa tuntutan dibuat, pihak bank akan merujuk kepada maklumat wakil diri tersebut.

  Tuntutan dibuat untuk pencen semasa dan juga bayaran sebelumnya jika masih ada bayaran yang belum tuntut.

  Maklumat Wakil Diri

  SKIM B

 • Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA

  15

  Tarikh Kuatkuasa Wakil Diri

  Tarikh kuatkuasa pelantikan wakil diri yang sah

  adalah berpandukan kepada Jadual Pelaksanaan

  Sistem Pembayaran Pencen Melalui Bank yang telah

  ditetapkan oleh Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA.

  Sah untuk satu (1) tahun sahaja.

  Perlantikan wakil diri perlu diperbaharui.

  SKIM B

 • Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA

  16

  Pembaharuan Wakil Diri

  Tiga (3) bulan sebelum tarikh tamat tempoh, surat

  pertanyaan (JPA.BP.SKP.S15) bersama borang

  JPA.BP.SKP.B07 akan dihantar kepada pesara atau

  penerima pencen yang terlibat.

  Jika tidak dikembalikan, khidmat wakil diri Skim B akan

  ditamatkan secara automatik melalui sistem.

  SKIM B

 • Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA

  17

  Pembaharuan Wakil Diri

  Sekiranya terdapat perlantikan baru dibuat oleh

  pesara atau penerima pencen, perlantikan wakil diri

  Skim B yang lama akan terbatal.

  Jika pesara atau penerima pencen meninggal dunia

  atau hilang kelayakan, perlantikan wakil diri Skim B

  juga akan terbatal.

  SKIM B

 • Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA

  18

  Kelayakan Wakil Diri Skim B

  Warganegara Malaysia; dan

  Berumur 18 tahun ke atas.

  SKIM B

 • Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA

  19

  Tanggungjawab Wakil Diri

  Memaklumkan kepada Bahagian Pasca Perkhidmatan,

  JPA dengan segera apabila pesara atau penerima

  pencen berkenaan meninggal dunia atau hilang

  kelayakan di bawah undang-undang pencen yang

  berkaitan; dan

  Membayar ganti rugi sekiranya terdapat apa-apa

  tuntutan atau kerugian yang timbul bersabit dengan

  perlantikan beliau sebagai wakil diri.

  SKIM B

 • Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 20

  Pertukaran Skim B Kepada Skim A Berwakil

  Adalah satu penambahbaikan di mana Pesara/Penerima

  Pencen yang dahulunya dibayar di bawah Skim B diberi

  pilihan atau tawaran untuk menukar kepada Skim A;

  Mereka ini terdiri daripada Pesara yang masih bujang

  atau telah kematian isteri/suami atau mempunyai isteri

  atau suami yang dikahwini selepas bersara atau

  Penerima Pencen Terbitan atau Pencen Tanggungan;

  Bersetuju untuk melantik seorang wakil (penjamin) yang

  bertanggungjawab untuk memaklumkan kematian Pesara

  atau Penerima Pencen.

  SKIM A BERWAKIL

  (Mengisi Borang JPA.BP.SKP.B08) Bersambung

 • Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 21

  .Sambungan

  Syarat-Syarat Wakil (Penjamin):

  Umur 21 tahun ke atas;

  Waras pemikiran dan sihat tubuh badan;

  Warganegara Malaysia;

  Bukan Seorang Bankrap;

  Tidak menghadapi Prosiding Mahkamah.

  SKIM A BERWAKIL

  Bersambung

 • Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 22

  .Sambungan

  Kaedah Pembayaran

  Memiliki akaun bank perseorangan (Akaun Simpanan

  atau Akaun Semasa);

  Pencen dikreditkan terus ke dalam akaun bank setiap

  bulan;

  Jika wakil (penjamin) meninggal dunia, bayaran secara

  kredit terus akan bertukar kepada Skim B;

  Pesara atau Penerima Pencen perlu melantik wakil

  (penjamin) yang baru untuk mengaktifkan semula

  bayaran pencen melalui Skim A.

  SKIM A BERWAKIL

 • Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam

  JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 23

  Pada 21hb. setiap bulan;

  Pencen permulaan pada hari terakhir setiap

  bulan;

  7 hari sebelum perayaan (cuti umum)

  (Hari Raya Haji, Hari Raya Puasa, Maal Hijrah, Hari Krismas, Hari Wesak, Tahun Baru Cina, Hari

  Thaipusam, Hari Keamatan, Hari Gawai dll- sekiranya

  tarikh perayaan jatuh selepas 13 haribulan)

  TARIKH PEMBAYARAN PENCEN

 • Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA

  24

  Dikhaskan hanya untuk kes yang tertentu sahaja

  seperti;

  (i) Uzur; dan

  (ii) Bankrap

  Bayaran Pencen Melalui Waran

  Bersambung

  Waran

 • Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA

  25

  ...sambungan

  i) Atas Sebab Keuzuran

  Pesara atau Penerima Pencen yang uzur perlu memohon

  untuk pembayaran pencen melalui waran secara

  bertulis;

  Pesara atau Penerima pencen perlu mengemukakan

  bukti tentang keadaan keuzuran melalui surat

  pengesahan oleh pegawai perubatan Kerajaan atau

  Swasta;

  Bayaran Pencen Melalui Waran

  Bersambung..

  Waran

 • Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA

  26

  ...sambungan

  Salinan Kad Pengenalan wakil yang dilantik; dan

  Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA, akan

  mengeluarkan enam (6) keping waran bersama surat

  kuasa menunaikan waran di Affin Bank sahaja untuk

  wakil yang dilantik oleh pesara.

  Bayaran Pencen Melalui Waran

  Bersambung

  Waran

 • Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA

  27

  sambungan

  ii) Atas Sebab Kebankrapan

  Pesara atau Penerima Pencen yang bankrap perlu

  memohon pertukaran cara pembayaran pencen melalui

  bank kepada waran secara bertulis;

  Pesara atau Penerima pencen juga perlu mengemukakan

  salinan tindakan kebankrapan yang dikeluarkan oleh

  pihak bank.

  Bayaran Pencen Melalui Waran

  Waran

  Bersambung

 • Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA

  28

  sambungan

  Jika dilepaskan daripada status bankrap dipulihkan Pesara

  atau Penerima Pencen perlu memaklumkan kepada

  Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPA untuk memulihkan

  semula pembayaran pencen melalui bank;

  Waran-waran yang dikeluarkan oleh Bahagian Pasca

  Perkhidmatan, JPA boleh dituntut secara tunai hanya di

  Affin Bank sahaja dan pengeluaran tidak tunai boleh

  dikreditkan di mana-mana bank.

  Bayaran Pencen Melalui Waran

  Waran

 • Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam

  JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 29

  1. CIMB BANK BHD.

  2. MAYBANK BHD.

  3. BANK SIMPANAN NASIONAL.

  4. AFFIN BANK BHD.

  5. ALLIANCE BANK (M) BHD.

  6. BANK ISLAM MALAYSIA BHD.

  7. PUBLIC BANK BHD.

  8. BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA.

  9. RHB BANK BHD.

  10. HSBC BANK (M) BHD.

  11. HONG LEONG BANK BHD.

  12. EON BANK BHD.

  13. BANK MUAMALAT.

  Bank-Bank Yang Menyertai SPB

  SISTEM PEMBAYARAN PENCEN MELALUI BANK

 • Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam

  JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 30

  KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

  BAHAGIAN PASCA PERKHIDMATAN

  ARAS 2 - 5, BLOK C2, KOMPLEKS C

  PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

  62510 PUTRAJAYA

  Talian Am JPA: 03-88853000/4000

  Pusat Panggilan Setempat 03-88854906

  Laman Web:-

  JPA: http://www.jpa.gov.my

  Bahagian Pasca Perkhidmatan: http://www.jpapencen.gov.my

  PERTANYAAN & PERHUBUNGAN

  URUSAN PERSARAAN DAN PENCEN

 • Slaid Khas Persaraan & Pencen Untuk Bakal Pesara

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 31

  Hubungi Kami:

  Putrajaya :03-88854906

  Sabah :088-237778

  Sarawak :082-241144

  Kuala Lumpur :03-2692 0931

  http://www.jpapencen.gov.my

Recommended

View more >