Sistemul Nervos Senzitiv

  • Published on
    30-Jun-2015

  • View
    208

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<p>SISTEMUL NERVOS SENZITIVCARACTERISTICI GENERALE ALE STIMULILOR I RECEPTORILOR C ILE SISTEMULUI SOMATOSENZORIAL DUREREA. NOCICEP IA PROIEC IA CORTICAL A SENSIBILIT II CORPULUI</p> <p>SISTEMUL SOMATOSENZORIALculege informa iile : din mediul extern exteroceptori (localiza i la nivelul tegumentului) de la aparatul locomotor proprioceptori (mu chi, tendoane i articula ii) fiecare nerv spinal inerveaz o zona a tegumentului = dermatom informa iile ajung la segmentul corespunz tor al m duvei spin rii distribu ie metameric cunoa terea dermatoamelor i a segmentelor spinale corespunz toare, are importan n neurologie pentru localizarea proceselor patologice</p> <p>CARACTERISTICI GENERALE ALE STIMULILOR I RECEPTORILORSTIMULII varia iile de energie determin apari ia unor senza ii subiective diferite = modalit i senzoriale (v z, auz, miros, etc) n cadrul aceleia i modalit i senzoriale exist mai multe calit i senzoriale (culoarea ro ie, culoarea verde) RECEPTORII SENZORIALI structuri specializate care transform (traduc) varia ii de energie ie) din mediu n poten iale de ac iune neuronale (transduc ie)</p> <p>CLASIFICAREA RECEPTORILOR SENZORIALIN FUNC IE DE LOCALIZARE: LOCALIZARE: exteroceptori sensibili la stimuli din exteriorul organismului interoceptori sensibili la stimuli de la viscere proprioceptori sensibili la stimuli de la mu chi, tendoane, articula ii, oase N FUNC IE DE FORMA DE ENERGIE A STIMULULUI: mecanoreceptori detecteaz modific ri mecanice termoreceptori detecteaz modific ri de temperatur chemoreceptori detecteaz modific ri ale compozi iei chimice a lichidelor organismului nociceptori detecteaz stimuli de intensitate mare, indiferent de natura lor, care ar putea determina leziuni tisulare receptori electromagnetici detecteaz lumina (und electromag.) electromag.) !!! receptorii senzoriali r spund la un sing. tip de stimuli = stimuli adecva i sing.</p> <p>MECANORECEPTORIITipul receptorului Corpusculi Paccini Corpusculi Meissner Termina ii nervoase libere Discuri Merkel Localizare Adaptare Tipul de stimul atingere, vibra ii atingere rapid atingere, presiune presiune continu presiune tensiune, prin ntinderea mu chiului tensiune Observa ii adaptare extrem de rapid sensibilitate mare sensibilitate mare</p> <p>imediat sub tegument, n rapid esuturile conjunctive profunde pielea glabr , zone cu sensibilitate mare (degete, buze) generalizat pielea glabr , zone cu sensibilitate mare (degete, buze) dermul profund, n esuturi conjunctive profunde mu chii stria i rapid</p> <p>rapid lent</p> <p>Corpusculi Ruffini Fusuri neuromusculare</p> <p>lent lent</p> <p>Organul Golgi</p> <p>tendoane</p> <p>lent</p> <p>MECANORECEPTORIICLASIFICARE Receptorii cu adaptare lent transmit impulsuri atta timp ct stimulul este prezent asigur informarea asupra st rii corpului i a rela iei sale cu mediul dac stimulul r mne absolut constant receptorii se pot adapta dup ore sau chiar zile Receptorii cu adaptare rapid</p> <p> reac ioneaz doar atunci cnd are loc efectiv o varia ie a stimulului informeaz asupra ratei de modificare a stimulului creierul poate prevedea cum va fi stimulul n viitor i poate lua decizii n consecin exemplu: cnd o persoan alearg , receptorii din articula ii i exemplu: tendoane detecteaz rata de varia ie a stimulilor creierul poate s prevad pozi ia membrelor, cu cteva momente nainte ca acestea s ajung efectiv n pozi ia respectiv corec iile necesare pot fi f cute n timp util</p> <p>RECEPTORII MUSCULARI (PROPRIOCEPTORII)DEFINI IE: sunt receptori mecanici de ntindere i de tensiune care nu se adapteaz la excitant CLASIFICARE: fusul neuro-muscular neuro organul tendinos Golgi</p> <p>FUSUL NEURO-MUSCULAR NEUROSTRUCTURA:</p> <p>2-10 fibre musculare intrafusale care prezint : o por iune central - bogat n nuclei i termina ii nervoase senzitive dou por iuni periferice - contractile - cu termina ii motorii proprii de tip K fibrele musculare extrafusale dispuse n paralel cu fibrele musculare intrafusale capsul conjunctiv</p> <p>-</p> <p>FUSUL NEURO-MUSCULAR NEUROCLASIFICARE 1. FIBRE INTRAFUSALE (dup modul de dispunere a nucleilor n por . central ): fibre cu sac nuclear - cu nucleii aglomera i n zona central fibre cu lan nuclear - cu nucleii dispu i ntr-un singur rnd ntr2. FIBRELE SENZITIVE - termina ii dendritice mielinizate cu originea n ganglionul spinal Fibrele senzitive primare - de tip Ia: predomin la nivelul fibrelor cu sac nuclear au o dispozi ie spiralat conduc excita ia cu vitez mare, de 80-120 m/sec 80 asigur r spunsul de tip dinamic - descarc impulsuri cu o frecven direct propor ional cu varia ia de lungime a por iunii centrale pe unitatea de timp Fibrele senzitive secundare - de tip II: predomin la nivelul fibrelor cu lan nuclear au o dispozi ie n buchet conduce excita ia cu vitez mai mic , de 30-70 m/sec 30 asigur r spunsul de tip static - descarc impulsuri cu o frecven dire</p> <p>FUSUL NEURO-MUSCULAR NEUROCLASIFICARE 3. FIBRELE MOTORII - sunt axonii motoneuronilor spinali de tip K, determin contrac ia por iunilor periferice al fusului i cre te sensibilitatea fibrelor senzitive la ntinderea por iunii centrale: Fibre motorii K dinamice se distribuie exclusiv la nivelul fibrelor cu sac nuclear asigur componenta fazic (dinamic ) a reflexului miotatic motoneuronii K de origine se afl sub controlul centrilor nervo i motori supramedulari Fibre motorii K statice se distribuie pe ambele tipuri de fibre intrafusale asigur componenta tonic (static ) a reflexului miotatic motoneuronii K de origine se afl sub control strict medular</p> <p>ORGANUL TENDINOS GOLGI este un receptor pasiv, dispus n serie fa</p> <p>tendinoase</p> <p>de fibrele</p> <p> are distribuite fibre senzitive de tip Ib, cu originea n</p> <p>ganglionul spinal</p> <p> func ioneaz ca dublu receptor mecanic - de ntindere i</p> <p>de tensiune: descarc tensiune: impulsuri la ntinderea tendonului (percu ia tendonului) i la punea n tensiune a tendonului ca urmare a contrac iei musculare</p> <p>TERMORECEPTORIICARACTERISTICI: inform. creierul asupra schimb. de temp. din mediul extern i intern localiza i: - imediat sub tegument</p> <p>- r spndi i n mod neuniform - mai de i la nivelul buzelor, degetelor - foarte rari la nivelul trunchiului clasificare: - receptori pentru rece - receptori pentru cald exist de 3-10 ori mai mul i receptori pentru rece dect pentru cald</p> <p>TERMORECEPTORIIMECANISM DE AC IUNE: la temperatura normal a corpului dac temperatura cre te</p> <p>ambele tipuri de receptori sunt activi, producnd desc rcarea de poten iale de ac iune cu frecven joas receptorii pt. cald descarc cu frecv. mai mare receptorii pt. rece descarc cu frecv. mai mic</p> <p> senza ia subiectiv de cald sau rece se adapteazndelungat</p> <p>ia na tere prin analiza activit ii ambelor tipuri de receptori</p> <p> ini ial destul de repede (n cteva secunde ulterior r mn ntr-o stare de u oar activare timp</p> <p>C ILE SISTEMULUI SOMATOSENZORIAL CARACTERISTICI: conduc informa ia de la receptorii senzoriali pn la regiunile de proiec ie cortical sunt formate din mai mul i neuroni fiecare modalitate senzorial are o cale proprie c ile tuturor modalit ilor senzoriale se incruci eaz informa iile de la o parte a corpului se proiecteaz , ntotdeauna, la nivelul scoar ei de partea opus</p> <p>C ILE SISTEMULUI SOMATOSENZORIALSTRUCTUR : Primul neuron neuronul primar senzitiv: senzitiv: dendritele la periferie n contact cu receptorii corpul celular n ganglionii spinali axonii p trund n SNC prin r d cinile posterioare ale nervilor spinali. Al doilea neuron situat n m duva spin rii sau n bulb Al treilea neuron localizat n talamus EXEMPLU: pt. extremitatea cefalic informa iile senzoriale sunt transmise prin nervul trigemen: trigemen: primul neuron n ganglionul Gasser al doilea neuron n nucleul principal senzitiv al n. V din bulb al treilea neuron n talamus</p> <p>C ILE SISTEMULUI SOMATOSENZORIAL</p> <p>Sistemul coloanei dorsale i a lemniscului medial</p> <p>Sistemul coloanei anterioare i laterale</p> <p>SISTEMUL COLOANEI DORSALE I A LEMNISCULUI MEDIALconduce informa iile tactile i proprioceptive fine localizare gradare exact vitez mare de transmitere este alc tuit din fibre nervoase mielinice groase axonii neuronilor primari ai acestor c i p trund n m duv prin por iunea median a r d cinii posterioare trec n coloana posterioar medular de aceea i parte urc spre bulb prin fasciculele Goll i Burdach dispunerea fibrelor nervoase n coloana dorsal este foarte riguroas fibrele din regiunile inferioare ale corpului sunt a ezate medial fibrele din regiunile superioare se adaug , progresiv, spre lateral necesit :</p> <p>SISTEMUL COLOANEI DORSALE I A LEMNISCULUI MEDIALAl doilea neuron (neuronul secundar) se g se te la nivelul nucleilor bulbari gracilis i cuneatus face sinaps cu mai mul i neuroni primari din aceea i regiune a corpului (suma ie spa ial ) axonii se incruci eaza i apoi urc spre talamus prin lemniscul medial la acest nivel se al tur i axonii de la nervii cranieni (trigemen) conduc acelea i modalit i senzoriale de la nivelul extremit ii cefalice Al treilea neuron se g se te n talamus la nivelul complexului ventrobazal axonul s u are proiec ie cortical</p> <p>SISTEMUL COLOANEI ANTERIOARE I LATERALE</p> <p>conduce informa iile extero i proprioceptive grosiere care: care: nu necesit localizare, gradare precis nu sunt transmise cu vitez mare cuprinde: - sensibilitatea mecanic grosier - sensibilitatea termic - sensibilitatea dureroas este alc tuit din neuroni cu fibre mielinice sub iri axonii neuronilor primari ai acestor c i p trund n m duv prin por iunea lateral a r d cinii posterioare a nervilor spinali n cornul posterior medular fac sinaps cu neuronul secundar</p> <p>SISTEMUL COLOANEI ANTERIOARE I LATERALEAl doilea neuron se g se te n cornul posterior medular axonii trec n partea opus i apoi urc spre talamus prin coloanele antero-laterale dou tracturi: antero tractul spino-talamic anterior spino tractul spino-talamic lateral spino-</p> <p> fibrele nervoase au o dispozi ie difuz i nu permit localizarea exact a cmpurilor receptoare din tractul spino-talamic pleac i fibre nervoase spre spinoforma iunea reticulat a trunchiului cerebral (tractul spinoreticulat) Al treilea neuron se afl n talamus (complexul ventrobazal), pentru sensibilitatea mecanic i termic</p> <p>C ILE SENSIBILIT II TACTILE, TERMICE I PROPRIOCEPTIVEModalitatea senzorial Tactil fin Tactil grosier Termic , dureroas Proprioceptiv con tient Proprioceptiv incon tient Primul neuron ganglion spinal ganglion spinal ganglion spinal ganglion spinal ganglion spinal Al doilea neuron nucleii GollGollBurdach (bulb) corn posterior medular corn posterior medular nucleii GollGollBurdach (bulb) corn posterior medular C i spinospino-bulbare spinospino-talamic ant. i lat. spinospino-talamic ant. i lat. spinospino-bulbare - spino-cerebelos spinodirect (Flechsing) - spino-cerebelos spinoncruci at (Gowers) Al treilea neuron ventro-bazal ventroventroventro-bazal ventroventro-bazal ventro-posteroventro-posterolateral ventro-posteroventro-posterolateral</p> <p>DUREREA. NOCICEP IANOCICEP IA: reprezint latura senzorial adurerii cuprinde: fenomenele legate de transduc ia stimulilor durero i la nivelul receptorilor periferici (nociceptori) transmiterea poten ialelor de ac iune pe calea ascendent senzitiv proiec ia cortical a acestora apari ia percep iei stimulului dureros Modularea: Modularea: modificarea pragului receptorilor i a intensit ii senza iilor, n func ie de starea sistemului nervos i a organismului se produce la toate nivelurile c ii de conducere nociceptive, determinnd fie reducerea, fie amplificarea senza iei Analgezia neperceperea unui stimul dureros asociaT cu un stres Hiperalgezia - stimuli care n mod normal sunt indiferen i (ex. Hiperalgezia stimuli tactili) pot produce durere</p> <p>DUREREA. NOCICEP IAEXPERIEN A SENZORIAL NOCICEPTIV se nso e te: ntotdeauna de manifest ri afective, emo ionale sunt n majoritatea cazurilor negative durerea este o senza ie nepl cut trebuie evitat n majoritatea cazurilor, de apari ia unor reac ii vegetative tahicardie cre terea tensiunii arteriale cre terea secre iei sudorale modificarea respira iei fenomene motorii somatice: reflexe de ap rare adoptarea unor pozi ii antalgice stimulului dureros.</p> <p>evitarea amplific rii</p> <p>NOCICEPTORIItermina ii nervoase libere, r spndite n toate structurile corpului neuronii primari senzitivi corpul celular situat n ganglionii spinali ai r d cinii posterioare a nervilor spinali dendritele acestor neuroni formeaz receptorii senzoriali periferici = nociceptori n fc . de gradul de mielinizare al neuronilor primari fc pot avea: avea:</p> <p> fibre A - mielinizate fibre C - amielinice</p> <p>NOCICEPTORII Fibrele A transmit senza ia de durere ascu it , acut , bine localizat , care apare imediat dup ac iunea stimulului Informa ia - este transmis rapid ia - serve te la - localizarea stimulului - declan area reflexelor de ap rare se g sesc: - la nivelul tegumentului sesc: - n toate structurile aparatului locomotor</p> <p>Fibrele C</p> <p> transmit senza ia de durere surd , difuz , care apare la cteva secunde dup ac iunea stimulului informa ia este transmis i structurilor implicate n via a ia afectiv instalarea caracterului nepl cut al durerii se g sesc n: - tegument n: - aparatul locomotor - viscere</p> <p>NOCICEPTORIISTIMULII - mecanici - termici - chimici cea mai mare parte dintre nociceptori sunt sensibili la toate categoriile de stimuli = receptori polimodali polimodali restul nociceptorilor sunt sensibili la stimuli mecanici sau termici TRANSDUC IA are loc prin depolarizarea membranei neuronale: stimulii mecanici activeaz canale membranare de Na+ stimulii termici (cald) activeaz un canal neselectiv pentru cationi (n special Ca2+ i Na+) stimulii chimici ac ioneaz prin mai multe mecanisme (canale ionice operate de ligand, activare prin mesager secund), specifice pt. fiecare subst. pt. subst. stimularea nociceptorilor este produs de bradikinin , H+, K+</p> <p>REFLEXUL DE AXONCARACTERISTICI: este reac ia local cutanat la un stimul dureros, punctiform se desf oar n trei etape: - eritem local - edem local - eritem inconjur tor fen. nu implic axonii, ci dendritele neuronilor primari nociceptivi fen. MECANISM: stimulul stimulul ac ioneaz asupra unei dendrite: dendrite: este transmis spre corpul celular al neuronului se propag i la celelalte dendrite elib. de neuromediatori: elib. substan a P (SP) - vasodilata ie neurokinina A (NKA) - permeab. endot. vasc. - degran. mastocitelor - elib. de histamin CGRP (calcitonin gene-related peptide peptidul legat genegenetic de calcitonin ) NO elib. de endot. vasc. vasodil. ATP glutamat</p> <p>REFLEXUL DE AXONFUNC IILE REFLEXULUI DE AXON func ie trofic : n condi ii normale stimulii nedurero i care ajung la fibrele C: C: nu determin apari ia unei senza ii de durere produc eliberarea unor cantit i mici de neuropeptide vasodilata ie local rol trofic pentru esuturi un efect de stimulare de c tre neuropeptide a prolifer rii fibrobla tilor i a angiogenezei modularea periferic a nocicep iei prin neuropeptidele eliberate particip la declan area i ntre inere...</p>