Situatii Financiare Raportul Auditorului Raportul Administratorilor (1)

 • Published on
  02-Dec-2015

 • View
  102

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Situatii auditate

Transcript

 • BIOFARM S.A.

  Situatii financiare individuale pentru

  anul incheiat la 31 decembrie 2012

  intocmite in conformitate cu IFRS

  adoptate de Uniunea European

 • BIOFARM S.A.

  Situatii financiare pentru anul incheiat la

  31 decembrie 2012

  2 / 84

  Cuprins

  RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT ................................................................................. 3

  RAPORTUL ADMINISTRATORILOR .............................................................................................. 5

  SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL ........................................................................................... 41

  SITUATIA POZITIEI FINANCIARE ................................................................................................ 42

  SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR...................................................................................... 44

  NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE: .............................................................. 46

  1. INFORMATII GENERALE ................................................................................................................... 46 2. POLITICI CONTABILE ......................................................................................................................... 48 3. INSTRUMENTE FINANCIARE SI GESTIONAREA RISCURILOR .............................................. 63 4. VENITURI DIN VANZARI .................................................................................................................... 67 5. MATERII PRIME SI MATERIALE CONSUMABILE ...................................................................... 67 6. CHELTUIELI CU PERSONALUL ........................................................................................................ 67 7. ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE .......................................................................................... 68 8. VENITURI FINANCIARE NETE .......................................................................................................... 69 9. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ...................................................................................... 69 10. REZULTAT PE ACTIUNE..................................................................................................................... 70 11. ACTIVE IMOBILIZATE ........................................................................................................................ 71 12. INVESTITII IMOBILIARE.................................................................................................................... 73 13. IMOBILIZARI NECORPORALE ......................................................................................................... 73 14. ACTIVE FINANCIARE DETINUTE PENTRU VANZARE .............................................................. 74 15. STOCURI .................................................................................................................................................. 75 16. CREANTE COMERCIALE SI DE ALTA NATURA .......................................................................... 75 17. NUMERAR SI ECHIVALENTE NUMERAR ...................................................................................... 76 18. DATORII COMERCIALE SI DE ALTA NATURA ............................................................................ 77 19. LEASING .................................................................................................................................................. 77 20. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT ......................................................................................................... 78 21. PROVIZIOANE ....................................................................................................................................... 78 22. CAPITAL SOCIAL .................................................................................................................................. 79 23. REZERVE................................................................................................................................................. 79 24. REZULTATUL REPORTAT ................................................................................................................. 80 25. REPARTIZAREA PROFITULUI .......................................................................................................... 80 26. DATORII CONTINGENTE.................................................................................................................... 81 27. ANGAJAMENTE ..................................................................................................................................... 81 28. INFORMATII REFERITOARE LA AUDITAREA SITUATIILOR FINANCIARE ....................... 81 29. EVENIMENTE ULTERIOARE ............................................................................................................. 81 30. APLICAREA PENTRU PRIMA DATA A IFRS .................................................................................. 82

 • Tel: +40-21-319 9476 Fax: +40-21-319 9477 www.bdo.ro

  Victory Business Center Strada Invingatorilor nr.24 Bucuresti 3 Romania 030922

  3 / 84

  RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

  CTRE ACIONARII SOCIETII S.C. BIOFARM S.A.

  Raport asupra situaiilor financiare

  1. Am auditat situaiile financiare ale Societii comerciale BIOFARM S.A. (denumit in continuare Societatea), care includ Situaia poziiei financiare ntocmita la 31 decembrie 2012, precum i Situaia rezultatului global, Situaia fluxurilor de numerar, Situaia modificrilor n capitalurile proprii pentru exerciiul financiar ncheiat la aceast dat, i un sumar al politicilor contabile i al notelor explicative.

  Responsabilitatea conducerii pentru situaiile financiare

  2. Conducerea Societii este responsabil pentru intocmirea i prezentarea fidel a acestor situaii financiare n conformitate cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar adoptate de Uniunea European i pentru implementarea i mentinerea unui control intern relevant pentru ntocmirea i prezentarea fidel a acestor situaii financiare far existena unor denaturri semnificative datorate erorilor sau fraudei.

  Responsabilitatea auditorului

  3. Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, s exprimm o opinie asupra acestora. Am realizat auditul n conformitate cu Standardele Internaionale de Audit. Aceste standarde impun respectarea cerintelor eticii profesionale i planificarea i derularea auditului astfel nct s fie obinut un nivel de asigurare rezonabil cu privire la lipsa denaturrilor semnificative n situaiile financiare. Auditul const n efectuarea de proceduri n scopul obinerii elementelor probante care s justifice sumele i informaiile continute n situaiile financiare. Selectarea procedurilor se bazeaz pe judecata profesional a auditorului, incluznd evaluarea riscului existenei unor denaturri semnificative n situaiile financiare indiferent dac sunt datorate erorilor sau fraudei. n efectuarea acestei evaluri a riscului, auditorul ia n considerare controlul intern relevant pentru ntocmirea i prezentarea fidel a acestor situaii financiare cu scopul de a stabili procedurile de audit care sunt relevante n conditiile date, dar nu cu scopul de a exprima o opinie asupra eficacitii sistemului intern de control al Societii. Auditul situaiilor financiare presupune, de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite, rezonabilitatea estimrilor conducerii precum i examinarea prezentrii de ansamblu a acestora.

  4. Considerm c probele de audit pe care le-am obinut sunt suficiente i adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

 • 4 / 84

  Opinia

  5. n opinia noastr, situaiile financiare anexate ofer o imagine fidel, in toate aspectele semnificative, a poziiei financiare a societii BIOFARM S.A. la data de 31 decembrie 2012, precum i a performanei financiare i a fluxurilor de numerar ale acesteia pentru exerciiul financiar ncheiat la aceast dat n conformitate cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar adoptate de Uniunea Europeana.

  Raport asupra conformitii raportului administratorilor cu situaiile financiare

  n concordan cu Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr. 1286 /2012, anexa 1, Art. 16 (1), litera c), noi am citit raportul administratorilor ataat situaiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situaiile financiare. n raportul administratorilor, noi nu am identificat informaii financiare care s fie n mod semnificativ neconcordante cu informaiile prezentate n situaiile financiare alturate.

  BDO Audit SRL Bucureti, Romnia 15 Martie 2013

  Numele semnatarului: Cristian Iliescu nregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romnia Cu nr. 1530 / 2003

  In numele BDO Audit SRL

  nregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romnia Cu nr. 018 / 2001

 • 5 / 84

  RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

  SC BIOFARM SA pentru anul 2012

  Raportul anual conform: Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006-Anexa 32

  Pentru exercitiul financiar: 2012

  Data raportului: 31.12.2012

  Denumirea societatii comerciale: S.C. Biofarm S.A.

  Sediul social: Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sect. 3

  Numarul de telefon/fax: 021.301.06.21 / 021.301.06.24

  Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 341563

  Numar de ordine in Registrul Comertului : J40/199/1991 din 05.02.1991

  Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB

  Capitalul social subscris si varsat: 109.486.150 lei

  Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni

  nominative dematerializate

  1. Analiza activitatii societatii comerciale

  1.1.a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale; .

  S.C. BIOFARM S.A. are sediul social in Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sect.3 si

  are ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea medicamentelor de uz

  uman, cod CAEN 2120Fabricarea preparatelor farmaceutice.

  Capitalul social subscris al societatii la 31 decembrie 2012 este de 109.486.150 lei,

  valoarea nominala a unei actiuni fiind de 0,1 lei/actiune.

  Structura actionariatului la 31.12.2012 era urmatoarea:

  b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale;

  SC BIOFARM SA a fost infiintata prin HG 1224 din 23.11.1990.

  Actionar Actiuni Procent

  Alti actionari 437.035.346 39,92%

  S.I.F. Oltenia loc. Craiova jud. Dolj 295.265.671 26,97%

  S.I.F. Banat-Crisana S.A. loc. Arad jud. Arad 213.561.085 19,51%

  S.I.F. Moldova loc. Bacau jud. Bacau 137.550.644 12,56%

  A.V.A.S loc. Bucuresti Sector 1 11.448.753 1,05%

  Total 1.094.861.499 100%

 • 6 / 84

  c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale,

  ale filialelor sale sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar;

  La data de 31.12.2012 societatea are urmatoarele puncte de lucru:

  Bucuresti, Bd-ul Iancu de Hunedoara, nr.42-44,sector 1, cod inregistrare fiscala 14008268

  Bucuresti, str. Gura Badicului , nr. 202-226 , depozit de distributie produse finite, cod inregistrare fiscala 30037915

  Cluj-Napoca, str.Traian Vuia, nr.206, cod inregistrare fiscala 26585871, depozit de distributie produse finite.

  Craiova, Bulevardul Decebal,nr.120, A, depozit de distributie produse finite.

  SC Biofarm SA detinea o participare de 3.500 euro reprezintand 50% din capitalul social

  al unei companii din Ucraina. Compania din Ucraina nu a desfasurat activitate

  economico-financiara in anul 2012. Societatea a fost inchisa in anul 2012.

  La data de 08.02.2010 a fost inregistrata reprezentanta Biofarm SA din Republica

  Moldova . Reprezentanta are sediul in Republica Moldova, mun.Chisinau.

  Reprezentanta va efectua urmatoarele activitati:

  Studii de marketing;

  Colectarea si raspandirea informatiei pe piata moldoveneasca;

  Plasarea publicitatii si promovarea produselor Companiei;

  Participarea la expozitii, seminare, simpozioane, ateliere si la alte reuniuni similare din Moldova;

  Alte activitati de acest fel aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor sau de Consiliul de Administratie , care sunt necesare sau oportune scopurilor de

  promovare a activitatii Companiei in Moldova si

  Incheierea oricaror contracte comerciale, tranzactii si/sau acorduri pentru si in numele Companiei in vederea comercializarii produselor Companiei in Moldova,

  asumandu-si responsabilitatile survenite sau care limiteaza in alt mod Compania

  in fata oricarei persoane terte in Moldova.

  In cursul anului 2012, s-au efectuat cheltuieli cu Reprezentanta din Moldova in

  valoare de 172.064 lei, cheltuieli care sunt cuprinse in situatiile financiare ale SC

  Biofarm SA.

  1.1. 1. Elemente de evaluare generala:

  Valoarea cifrei de afaceri nete realizata in anul 2012 a fost de 104.942.207 lei in crestere

  cu 12,3% fata de anul 2011.

 • 7 / 84

  Cota de piata detinuta:

  Piata farmaceutica a inregistrat in anul 2012 o crestere de 8%, atingand o valoare de

  11,7miliarde lei in comparatie cu anul 2011 cand a fost de 10.8 miliarde lei , potrivit

  companiei de analiza si studii de piata CEGEDIM (valori calculate pe baza pretului de

  intrare in farmacii).

  Pe fondul unei cresteri medii a pietei farmaceutice din Romania in perioada 2010-2012

  de 10.33%, compania Biofarm si-a pastrat un trend ascendent, cu un indice mediu de

  crestere de 16.77% in perioada 2010 2012.Biofarm a realizat o cifra de afacere de 118,3 milioane lei in 2012 potrivit CEGEDIM (CEGEDIM raportor date piata farmaceutica vanzari farmacii-consumator final).

  Cu o traditie de peste 90 de ani in industria farmaceutica romaneasca si cu un portofoliu

  de peste 200 de produse, BIOFARM acopera 61 de arii terapeutice si investeste n mod

  continu n campanii media, comerciale si de marketing pentru promovarea propriilor

  produse.

  Avnd o pozitie stabila pe piata farmaceutica romneasca, Biofarm urmareste sa si

  mbunatateasca pozitia si pe pietele internationale.

  Anul 2012 a continuat trendul ascendent al activitatii de export, astfel ca BIOFARM a

  inregistrat o crestere in valoare de 27% fata de anul 2011. Valoarea vanzarilor la export

  in anul 2012 este de 3.213.052 lei.

  Analizate in structura lor, principalele cheltuielile de exploatare se prezinta astfel:

  Pentru anul incheiat la %

  Descriere 31 decembrie

  2012

  31 decembrie

  2011

  Materii prime si consumabile 31.352.128 28.009.044 11,9%

  Cheltuieli de personal 16.913.302 15.505.833 9,1%

  Amortizare 5.661.507 4.940.311 14,6%

  Alte cheltuieli din exploatare 36.051.938 30.083.910 19,8%

  Diferente de curs valutar 309.588 135.698 128,1%

  Cheltuieli din exploatare 89.978.874 78.539.098 14,6%

  Cheltuielile de promovare pentru marketing si vanzari au reprezentat in anul 2012, 21 %

  din cifra de afaceri. Aceste cheltuieli au fost necesare pentru a promova produsele noi

  introduse de SC Biofarm SA pe piata farmaceutica in ultimii ani. Au fost promovate

  produsele atat la farmacii cat si la consumatorul final prin intermediul campaniilor...

Recommended

View more >