Sjoenke 03 2016 lr

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • sjoenkeLINKEBEEK JAARGANG 56 NR 372 MAART 2016UITGAVE VAN GC DE MOELIE EN VZW DE RAND

  Alexis Moermanvliegt met drone over Linkebeek

  Slaapcomfort met Plumka 100% Belgisch

  Theater PicaliliHoe een kast een kasteel wordt

  FR DE ENTraductions

  bersetzungenTranslations

  T

  ine

  De

  Wild

  e

  afgiftekantoor Linkebeek 1P 006804

 • 2I N F O R M AT I E

  uit goede bron

  En politiereglement De politiezones zijn al een hele tijd een feit. Bij politiezones, bestaande uit meerdere gemeenten, beschikte elke gemeente over een eigen politiereglement. De overheid dringt erop aan dat alle gemeenten van dezelfde politiezone over dezelfde algemene politieverordening zouden beschikken. Dat zal de taak van de politiediensten, die de inbreuken tegen het reglement moeten vaststellen, aanzienlijk vergemakkelijken. Het reglement heeft betrekking op de openbare rust, de veiligheid, gezondheid, overlast en netheid op openbare wegen, plaatsen en in openbare gebouwen. De gemeenten Sint-Genesius-Rode en Drogenbos keurden het nieuwe reglement al eerder goed. Nu doet Linkebeek dat ook.

  Rondjes draaienOp de gemeenteraad van 29 februari stelt de meerderheid opnieuw Damien Thiry voor als burgemeester. Nadat de voorzitter (Damien Thiry) de voordrachtsakte tot aanstelling van een aangewezen burgemeester (Damien Thiry) heeft voorgelezen, verklaart raadslid Rik Otten dat ProLink niet aan de stemming zal deelnemen. Hij citeert de brief van minister Homans, waarin de voogdijminister stelt dat een voordracht ten gunste van de heer Thiry niet mogelijk is wegens overtredingen van de taalwetgeving. Zij vraagt de raadsleden een andere burgemeester voor te dragen. Raadslid Otten herhaalt nogmaals het voorstel om Yves Ghequire als consensusfiguur voor te dragen. Thiry betwist de wettelijkheid van de stelling van Homans omdat er door de verkiezingen een nieuw feit is gecreerd, waarop ProLink repliceert dat de voorzitter desnoods om de twee dagen verkiezingen zou organiseren om nieuwe feiten te creren. ProLink verlaat de zaal en stemt niet mee. Er ontstaat wat tumult met TAK-betogers. De carrousel heeft weer een rondje gedraaid.

  F

  C

  G

  uy R

  enar

  d

  Het budget zal dit jaar nauwgezet moeten worden opgevolgd.

 • 3 In de Brouwerijstraat, dicht bij de Alsembergsesteenweg, ligt een braakliggend terrein. Een deel waren tot voor enkele jaren volkstuintjes. Voor dit terrein is er een verkavelingsaanvraag voor 8 bouwpercelen. Op een eigendom van 45 are tussen de Grasmusdreef en de Heidedreef zijn er eveneens bouwplannen. In een eerste ontwerp waren er 19 woon-eenheden gepland. Na talrijke bezwaarschriften en een negatief advies van de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) wordt het aantal wooneenheden beperkt tot 4 woningen en de bestaande villa. Er komt ook een ondergrondse parking. De collectorwerken van de Verrewinkelbeek zijn in de Kasteeldreef beland. Na de bouw van een rioleringskamer kan het leggen van de rioleringsbuizen beginnen richting Brouwerijstraat. Nadien volgt het laatste deel op Linkebeeks grondgebied: de doorsteek van de collectorbuizen onder de spoorweg richting Roze Molen en Verrewinkel. De eigenaars van het rusthuis Avondvrede aan de rotonde in de Molenstraat hebben het terrein van de vroegere Citrongarage aangekocht om er een uitbreiding van het rust- en verzorgingstehuis te bouwen. De gemeenteraad keurde op 1 februari de jaarlijkse subsidies aan verenigingen goed. Ze blijven zo goed als ongewijzigd. Onder de 2 jeugdverenigingen wordt in totaal 3.000 euro verdeeld, voor de 10 verenigingen voor ontspanning en cultuur is er 2.500 euro, voor 4 sportclubs samen 4.500 euro en voor sociale verenigingen 1.700 euro. De Bibliothque des Jeunes ontvangt 2.000 euro. Opvallend is de magere 170 euro voor de Linkebeekse Toneelvrienden. Het OCMW is op zoek naar tweedehandsmeubelen en andere huisraad voor de inrichting van de twee opvangwoningen voor vluchtelingen. Meer info: 02 380 69 23. De jaarlijkse verbranding van de Winterman vond dit jaar voor de eerste keer in 37 jaar niet plaats. Begin februari verklaarde minister voor Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) dat de geplande spoorweguitbreiding in het kader van het Gewestelijk ExpresNet (GEN) rond Brussel op de lijn van Brussel naar Namen en Charleroi geen prioriteit meer is. De vele klachten, waaronder die van de gemeente Linkebeek en enkele particulieren, en geldgebrek zouden hiervan de oorzaak zijn. Een goed functionerend voorstadsnet zal nog niet voor morgen zijn. De viskwekerij van het Instituut voor Natuur- en Bos- onderzoek (INBO) aan het Dwersbos wordt met sluiting bedreigd. De viskwekerij kweekt bedreigde vissoorten die uitgezet worden in de Vlaamse waterlopen. Op 8 februari overleed Simone Cox op 94-jarige leeftijd. Zij was jarenlang actief in de Bond van Grote en Jonge gezinnen, de parochieploeg Sint-Sebastiaan en de Bond van Gepensioneerden. Twee grote panden in het centrum van de gemeente staan te koop: het postgebouw in de Stationsstraat (maar het postkantoor zou behouden blijven) en het gebouw waarin het bekende restaurant No en twee appartementen zijn ondergebracht.

  TelexWeinig overschot voor OCMW

  OCMW-voorzitter Philippe Thiry is aanwezig op de gemeenteraad van 1 februari om het budget en de aanpas-singen van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW toe te lichten. Het budget zal dit jaar nauwgezet moeten worden opgevolgd aangezien er weinig financile overschot is. Misschien moet de gemeentelijke toelage van 780.000 euro worden aangepast. Dit jaar wordt er alvast een besparing van 16 % op de werkingsmiddelen doorgevoerd. De klusjesman mag voortaan voltijds aan de slag. Het terrein in de Horzelstraat kan momenteel nog niet verkocht worden, wat leidt tot een vermindering van de investeringsinkomsten. De geplande verbouwingswerken van het OCMW-huis in de Beukenstraat, geraamd op ruim 200.000 euro, worden opgeborgen. Er wordt naar een goedkopere oplossing gezocht, die ongeveer 50.000 euro zou kosten.

  Raadslid Rik Otten (ProLink) wil weten wat de budgettaire impact is van de vluchtelingenproblematiek. De voorzitter wijst erop dat de overheid de huisvesting van vluchtelingen in een lokaal opvang- initiatief subsidieert. Het OCMW beschikt over twee woningen. Er is een huis in de Hollebeekstraat waar zeven mensen terechtkunnen en dat momenteel door gemeentearbeiders wordt opgefrist. In de Kerkstraat is er een nieuw onderkomen waarin twee Syrische vluchtelingen zijn onderge-bracht. Zodra de mensen als vluchte-lingen zijn erkend, moeten ze verhuizen naar een gewone woonst en komen ze ten laste van het OCMW.

 • 4De Roze MolenHet is opvallend dat de Roze Molen altijd bij Linkebeek werd gerekend, maar dat hij net over de gemeente-grens, in Ukkel, ligt. Op toeristisch vlak is dat te begrijpen, want toen in 1887, vlak bij de molen, de spoorweg-halte van Linkebeek in gebruik werd genomen, kwam er een goede verbinding met de hoofdstad. Deze prentkaart toont een beeld van de molen en omgeving rond 1900 en is n van de eerste kaarten van de Brusselse uitgeverij Nels, die in 1898 startte met de publicatie van oude prentkaarten.

  De Roze Molen was oorspronkelijk een papiermolen. Hij dateert van 1547. Rond 1720 werd het een graanmolen die omstreeks 1850 met een metalen rad werd uitgerust. Het waterrad is momenteel nog zichtbaar. Stilaan groeide het afgeschermde domein met vijver uit tot een trekpleister voor Brusselaars die er onder meer kwamen vissen. In 1917 werd het huis vergroot, en in 1930 werd het uitgebouwd tot een restaurant met standing. Naast de visvijvers konden de gasten genieten van een herberg met een mooi buiten- terras, tennisveld en minigolf. Het waterrad werd toen gebruikt om de eigen stroomtoevoer (130 V) op gang te brengen als het elektriciteits-net (220 V) uitviel. De omschakeling duurde enkele minuten, tot de lampen op halve kracht gingen

  branden, wat erg in de smaak viel bij de aanwezige gasten. De uitbating van de Roze Molen stopte in 1955.

  Vele eeuwen was de molen, via de opgaande weg naar de huidige Godshuizenlaan, verbonden met het Hof te Homborch. Volgens historici hadden de eerste graven van Brabant op deze plaats een burcht (Homborch betekent hoge burcht) en was hun belangrijkste uitkijkpost de plaats waar nu de kerk van Linkebeek staat. De hoeve verdween in 1895. Vandaag prijkt er (rechts op de foto) een grote villa met torentje, waar de paters jezueten van 1928 tot 1958 hun residentie hadden. Links boven staat het gebouw aan het station van Linkebeek, vandaag een caf met appartementen. Eeuwenlang was de helling niet begroeid, aangezien het akkerland was van het Hof te Homborch. Maar later werd deze plaats verwaarloosd en begon er een wildgroei aan bomen zoals te zien is op de foto. Dit fenomeen heeft zich trouwens op veel plaatsen afgespeeld, vooral in Linkebeek-dorp. Denk maar aan de steile hellingen (taluds) van de Sint-Sebastiaanstraat, de Kasteel-straat, de Zavelstraat en de Kleindalstraat. De indruk van het groene Linkebeek is dus een vrij recent fenomeen.

  A. Geysels en J. Mott

  I N F O R M AT I E

  beelden uit het verleden

  Plumka gaat voor slaapcomfort

  100 % made in BelgiumHet oude brouwerijcomplex van Theunissen domineert de Brouwerijstraat in Linkebeek, net op de grens met Brussel. Maar je vindt er nu geen sporen meer van bier, wel van kussens en dekbedden. Sinds 1958 huist hier Plumka, het bedrijf van de familie Flachs, dat al sinds 1925 bestaat. Ideaal voor onze reeks Een tijd aan de slag in Linkebeek.

  E nkele jaren geleden namen de kinderen van Albert Flachs, Nathalie en Jacques, de touwtjes van Plumka in handen. Zij meten het familiebedrijf een jonger en dynamisch imago aan met onder meer een nieuw logo, maar houden wel vast aan de lange geschiedenis van het bedrijf. We zijn n van de weinige ondernemi