Sjoenke april 2013

 • View
  217

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

gemeenschapskrant sjoenke april 2013

Transcript

 • SJOENKELinkebeek jaargang 53, nr 345 apriL 2013 maandeLijks tijdschrift (niet in juLi-augustus) uitgave van gemeenschapscentrum de moeLie en vzw de rand

  10-11komiek david galleoverleeft in chaos

  6-7dwars door Linkebeeksbastien Lemaire

  8-960 jaar chiro sjoenfeesten in de moelie

  afgiftekantoor Linkebeek 1P 006804

  Belgi - BelgiqueP.B. - P.P

  1630 Linkebeek BC 3352

  T

  DW

 • 2van de redactie

  De winter weet van geen ophouden, maar nu Pasen voorbij is, durven we stilletjes uitkijken naar mooie zomeravonden, meer zonlicht en warmere temperaturen.

  Het gemeentebestuur zet zijn winterslaap nog even voort en vergadert pas op 15 april. Dat betekent dat je deze maand geen gemeenteraadsverslag in sjoenke vindt. In de rubriek Uit goede bron wisten we wl nieuws bij elkaar te sprokkelen, ook goed nieuws.

  In maart opende in Linkebeek het kinderdagverblijf Hollypop officieel de deuren. Al jarenlang was hier nood aan kinderopvangplaatsen. Het OCMW beschikt nu eindelijk over een geschikte locatie en de nodige onder-steuning om de dienstverlening volwaardig uit te bouwen. Hopelijk kunnen ook de problemen rond de subsidiring door Kind en Gezin snel worden weggewerkt.

  Ook goed nieuws voor de restauratie van de Sint-Sebastiaans-kerk, die deel uitmaakt van een geklasseerd landschap dat de schoonheid van het centrum bepaalt. Nu de subsidies door de bevoegde minister zijn toegekend, kunnen de restauratie-werken binnen zo snel mogelijk starten.

  Op zaterdag 20 april viert Chiro Sjoen zijn zestigjarige bestaan. Het was in het voorjaar van 1953 dat de dynamische onderpastoor Johan Boon deze jeugdbeweging in Linkebeek op de rails zette. Een lange weg, met hoogtes en laagtes, werd afgelegd, maar de groep wist stand te houden. De verjaardag wordt dan ook uitvoerig gevierd in en rond de Moelie.

  In zijn zoektocht naar oude straatnamen verplaatst Alex Geysels zich deze maand van het Op-Linkebeek naar de grens met Beersel. De huidige Dwersbosstraat, waar nu Huis Lismonde en de viskwekerij liggen, was vroeger vooral de weg naar Alsemberg en Nijvel.

  In de nieuwe rubriek Dwars door Linkebeek maakt sjoenke een wandeling door de gemeente. Willekeurig aanbellen en interessante verhalen van gewone mensen brengen, dat is het doel. De journalist vertrok aan de kerk, maar werd in de Kerkstraat al met open armen ontvangen door Sbastien Lemaire. Lees het boeiende gesprek met een gedreven musicus over een oud huis, oude polyfone partituren en muziek van mediterrane eilanden.

  Misschien brengt het verhaal je wel in mediterrane sferen. Wij wensen iedereen alvast veel zonneschijn toe!

  verenigingsnieuws

  wordt het mysterie eindelijk opgehelderd?de ring van sjoenkeEen spannende zoektocht naar de ring van onze reuszondag 22 septemberGC de Moelie Voor wie het intussen vergeten zou zijn: de ring van onze reus Sjoenke is nog steeds zoek. Maar we gaan er iets aan doen. Op zondag 22 september worden jong en oud verwacht voor een finale zoektocht naar het bijzondere juweel.

  Leuke tips en opdrachtjes leiden die dag naar de ultieme vindplaats. We doen dat in ploegen van vijf personen. Die mogen bestaan uit een mix van oude(re) en jonge(re) mensen, want de opdrachten en proefjes zijn op maat van de verschillende leeftijdscategorien gesneden.

  Gsms, smartphones, schrijfgerief, gezond verstand: breng ze allemaal mee. Ze vergroten immers je kansen op succes. De cultuurraad reikt een mooie prijs uit aan de ploeg die de ring vindt.

  In deze sjoenke en in de twee volgende nummers geven we telkens een tip die de zoektocht op 22 september zal vergemakkelijken. De tip deze maand luidt: Zoek het niet te ver.

  Inschrijven is vanaf nu mogelijk in de Moelie. Wie deelneemt, betaalt een bijdrage van vijf euro per ploeg.

  groepstentoonstelling: het beste van jezelfSchrijf je nu in11, 12 en 13 oktober GC de Moelie

  Zoals elk jaar organiseert de Moelie tijdens het kermisweekend in oktober een tentoonstelling voor amateurkunstenaars uit Linkebeek en omgeving.

  Het thema voor dit jaar is Het beste van jezelf. Met dit thema kan je alle kanten uit. Portretten, landschappen, dieren, figuratief of abstract het kan allemaal. Geef gewoon het beste van jezelf.

  Je kan maximaal drie werken exposeren. Alle kunstdisciplines zijn toegelaten.

  Info en inschrijven: onthaal de Moelie, 02 380 77 51, info@demoelie.beSlechts 22 kunstenaars kunnen deelnemen.

 • 31. Huidige naam: Dwersbos

  2. Wegenatlas: nr. 6: tussen Hollebeekstraat en Grasmusdreef nr. 4: tussen Grasmusdreef en Elfbundersdreef (Beersel)

  3. Grenzen: tussen de Hollebeekstraat en de Elfbundersdreef (Beersel)

  4. Wijken: Nering en Boskant

  5. Uitvoeringsdatum: vr 1892

  6. Betekenis: weg dwars door of langs een bos

  7. Vroegere benamingen:* Postweg: vermeld vanaf 1701. Het Linkebeekse gedeelte van de weg, afgelegd door postkoetsen, vanaf Sint-Gillis over Ukkel, Linkebeek, Alsemberg, Ten Broek (Oude Nijvelse Baan) en zo naar Eigenbrakel en Nijvel.* Sint-Sebastiaanstraat: tussen Hollebeekstraat en Grasmusdreef* Jezuetenstraat. De jezueten van Brussel hadden een buitenverblijf in het Hof te Dwersbos aan de Alsembergse-steenweg in Beersel. Veel gronden in Linkebeek, o.m. het bovengedeelte van de viskwekerij, waren hun eigendom.

  8. Bijzonderheden:* De pelgrims die hier op bedevaart kwamen, legden ter plaatse een bedeweg af, weg-om genoemd. Zij volgden

  terugbLik

  Toponymie van Linkebeek (8a): dwersbosTwee wegen naar Alsemberg hadden achtereenvolgens hun betekenis: in eerste instantie de postweg langs Dwersbos, later de kleinere voetweg langs t Scheeweg. Beide wegen worden soms door elkaar gebruikt, waardoor je de indruk krijgt dat het om n en dezelfde weg gaat. Wij beschrijven ze in deze toponymiereeks graag afzonderlijk. Deze maand hebben we het over Dwersbos.

  eerst de weg nr. 6 die bij Popp over de volledige lengte de naam Sint-Sebastiaanstraat droeg: het huidige Dapperen-plein, de Sint-Sebastiaanstraat, het wegje langs Kokske, de Brouwerijstraat, Dwersbos en de Grasmusdreef. Zij keerden terug langs de Hollebeekstraat, het Kleiveld, het Bloemhof en de Zavelstraat.* De huidige Elfbundersdreef mondde wat lager uit in Dwersbos: nabij de ingang van de viskwekerij. De bijgevoegde gravure uit 1660 is vermoedelijk van hieruit getekend.

  9. Enkele historische gegevens:* Nabij de Anjousquare bevonden zich vroeger een brouwerij (kamme) en het Hof te Schilde.* Villa Les Roches was de laatste woonplaats van kunstschilder Lismonde en werd aan de gemeente geschonken(zie sjoenke nr. 284, maart 2006).* De viskwekerij kent een hele geschiedenis(zie sjoenke nrs. 313 en 315, februari en april 2010).

  Alex Geysels

  Bronnen:O. Smoes, Toponymie van Linkebeek, blz. 74 en 350Wegenatlas (1843)Popp-atlas ( 1865)Dossier sjoenke en Linkebeeks Archief

  Met dank aan Gaston Berghmans voor de kopie van de gravure.

 • 4uit de gemeente

  interpellatiesOmdat schepen van Openbare Werken Paul Sedyn voor een heelkundige ingreep in het ziekenhuis werd opgenomen, krijgt ProLink tijdens de gemeenteraad van 4 maart geen volledig antwoord op alle gestelde vragen.

  ProLink doet nogmaals een poging om een overzicht te krijgen van de werken die dit jaar gepland zijn. Het antwoord van schepen Yves Ghequiere is erg kort: het schepencollege werkt momenteel aan een omgevingsanalyse die het programma voor de beleidsperiode 2014-2019 zal bepalen.

  ProLink heeft het ook over de overlast die de buurtbewoners in het Kleindal en de Klaprozenweg ervaren als gevolg van de overlopende rioolputten. Het afvalwater zorgt niet enkel voor geurhinder, maar zorgt ook voor gevaarlijke ijsvorming bij winterweer. Om deze situatie op te lossen, is het wachten op de aanleg van de collector van de Verrewinkelbeek. Die werken lopen vertraging op, maar zouden volgens schepen Ghequiere binnen afzienbare tijd starten op het grondgebied van Linkebeek en Drogenbos.

  gewestelijk expresnet (gen) Hoe zit het met de werken van het GEN? Gemeenteraads-lid Eric De Bruycker polst of het schepencollege voor of tegen de werken is. Het college antwoordt dat het niet tegen het GEN is, maar wel tegen de plannen van de ingrijpende veranderingen op het grondgebied van onze gemeente. De werken zijn in Linkebeek nog niet gestart omdat spoorwegbeheerder Infrabel wacht op de uitspraak van de Raad van Verbouwingsvergunningen. Die moet uitspraak doen over de klacht die bij de Raad van State werd ingediend door twee inwoners en door het gemeentebestuur van Linkebeek. De ligging van het station zorgt voor verwarring en vertraging. Na nader onderzoek van experts blijkt het station toch helemaal in het Vlaams Gewest te liggen. Het

  Brussels Gewest moet dus geen vergunning voor de afbraak afleveren. Een vergissing die leidt tot een vertraging van het dossier.

  afvalbergProLink informeert naar de evolutie van de hoeveelheid huisvuil na de aanpassing van de tarieven op het containerpark. Het goede nieuws is dat de afvalberg lichtjes vermindert. Door het afleveren van groenafval betalend te maken, neemt de hoeveelheid groenafval aanzienlijk af. Ook metaal werd minder aangevoerd. Hierna volgt een vergelijkend overzicht van de cijfers uit 2011 en 2012.

  Huisvuil per inwoner

  2012 2011

  Gewoon huisvuil (grijze zak) 132 kg 134 kg

  Pmd (blauw) 10,5 kg 11 kg

  Gft (wit) 24 kg 22 kg

  Opgehaald papier en karton 40,5 kg 39,5 kg

  Grof huisvuil (containerpark en opgehaald op aanvraag)

  50 kg 47 kg

  Selectief huisvuil (containerpark)

  Papier en karton 16 kg 19 kg

  Glas 30 kg 32 kg

  Bouwafval 34 kg 37 kg

  Groenafval 33 kg 45 kg

  Metaal 3 kg 5 kg

  Pmd 1,5 kg 2 kg

  In totaal bedroeg de hoeveelheid ingezameld afval in 2012 ongeveer 1.837 ton, wat neerkomt op ongeveer 383 kg per inwoner.