SKF - 5 platformi

 • Published on
  28-Dec-2015

 • View
  42

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • SKF tvrtka inenjerskog znanja

 • Logistika

  Kotrljajui leaji i priborLeaji serije SKF ExplorerSKF Energetski efikasni leaji

  Klizni leajiLinearni sustaviPrijenos snageBrtve

  Alati za pogon bez problemaSustavi za podmazivanje, filtriServisne uslugeProgrami obukeProizvodi za praenje stanja

  i SKF u Hrvatskoj

  Sadraj

  4

  67

  890245

  1819

  20

  3

  1111

  2

 • 3

  Kuita

  Kotrljajui leaji i priborSKF nudi potpuni odabir svih tipova i veliina kotrljajuih leaja te zamjenskih proizvoda

  Kuglini leaji

  Samopodesivi kuglini leaji

  Leaji s malim presjekom

  Valjkasti leaji

  Bavasti leaji

  Iglini leaji

  Kuglini leaji s kosim dodirom

  Aksijalni valjkasti leaji

  Aksijalni kuglini leaji Konino valjkasti leaji

  Aksijalni bavasti leaji

  Aksijalni iglini leaji

  Leajni vijenci

  Leaji hodnih valjia

  Y- leaji i leajne jedinice

 • Leaji serije SKF Explorer

  Serija leaja SKF Explorer predstavlja novi svjetski standard za trajnost i kvalitetu leaja. Ti leaji imaju dulji ivotni vijek, veu nosivost te nie vibracije i umnost. Za postizanje svih spomenutih prednosti poboljali smo unutarnju geometriju leaja, proces obrade i odabir materijala. Ostali leaji dimenzijski su potpuno zamjenjivi s SKF Explorerleajima koji udovoljavaju ISO normi. Osim oznake "EXPLORER" na vanjskom prstenu i na pakiranju vee se razlike ne opaaju na prvi pogled. Razlika postaje oita nakon ugradnje kada e se EXPLORER leaj okretati dulje od zamijenjenoga.

  Potpuno su novi leaji toroidnog oblika koji objedinjuju osobine samopodesivih i aksijalno slobodnih leaja. Namijenjeni su zahtjevnim aplikacijama kod kojih zbog uleitenja i toplinskogistezanja osovina standardni leaji nemaju dovoljno dug ivotni vijek.

  CARB leaji

  Upotrebljavaju se za podupiranje preciznih brzookretnih radnih vretena alatnih strojeva. S visokom tonou izrade postiu se niske vibracije i velika tonost pomaka.

  SKF visokoprecizni leaji dio su ponude "SKF precizne tehnologije". Najee se primjenjuju u alatnimstrojevima, npr. za radna vretena.Ugrauju se u kontroliranim uvjetima te ostvaruju vrlo velike radne brzine i veliku tonost.

  Precizni leaji

  Visokoprecizni leaji

  4

 • Leaji za ekstremne temperature

  Magnetni leaji

  Leajne jedinice sa senzorima

  Hibridni leaji

  NoWear

  Insocoat

  Kombinacija su leajnih jedinica koje omoguavaju-podupiru vrtnju i brzo oitavaju signal s podacima o vrtnji. Iz prikupljenog signala lako je odrediti broj okretaja, smjer vrtnje, relativni poloaj, ubrzanje i brzinu.

  Imaju prstene izraene od kvalitetnog SKF 3M elika i kotrljajue elemente od keramike Si3N4. Uz to to su odlino elektriki izolirani, leaji te vrste omoguuju vee brzine i dulji ivotni vijek nego uobiajeni leaji.

  Leaji NoWear imaju kotrljajue elemente presvuene tankim keramikim slojem koji omoguava:- vie radne temperature- rad u uvjetima slabog

  podmazivanja- nagle promjene brzine- otpornost na vibracije

  Posebni leaji s izoliranim vanjskim ili unutarnjim prstenom koji onemoguuju prolaz elektrine struje. Na jedan od prstenova naneen je tanak sloj aluminijevog oksida koji djeluje kao izolator. Nazivne mjere su jednake kao za sve ostale leaje izraene prema ISO normama.

  Leaji i leajne jedinice omoguuju rad na temperaturama od

  . Namijenjeni su prije svega za prijenos vrtnje i optereenja u aplikacijama kod kojih uobiajeni leaji ne bi dosegli eljeni ivotni vijek (prolazne pei, transportne pruge, hladnjae itd.).

  15000

  C do 350 C

  Omoguuju beskontaktni prijenos okretnog gibanja na principu elektromagnetizma. Aplikacije s takvim leajima bez problema rade u najzahtjevnijim okruenjima i pod ekstremnim temperaturama. Nije ih potrebno odravati i podmazivati, a imaju nisku razinu vibracija te ugraeno praenje stanja i malu potronju energije.

  5

 • SKF E2 Energetski efikasni leaji

  6

  Novi SKF E2 radijalni kuglini leaji troe od 30% do 50% manje energije u usporedbi sa standardnim SKF leajima. Ta uteda moe biti i vea ako se E2 leaji usporede s leajima ostalih proizvoaa. Tijekom rada E2 leaja kod istih ekvivalentnih optereenja i brzina ti se leaji manje zagrijavaju to za rezultat ima smanjenu potrebu za podmazivanjem te produljenje ivotnog vijeka opreme u koju je E2 leaj ugraen.

  Odluite se za malu zamjenu i uinite veliku promjenu. Zamijenite va standardni leaj sa novim SKF E2 energetski efikasnim radijalnim kuglinim leajem. Dodatne informacije i tehnike karakteristike zatraite od svog ovlatenog SKF distributera.

  www.skf.com/E2

  SKF E2 radijalni kuglini leaji osiguravaju izuzetnu utedu u potronji energije u lagano do normalno optereenim aplikacijama. Za vea optereenja, preporuamo upotrebu SKF Explorer klase leaja koja je dostupna u kompletnom asortimanu i dimenzijama.

  SKFEnergetskaEfikasnost

 • Namijenjeni su prenosu kutnih pomaka osovina u odnosu na kuite i oscilacijama pri relativno niskim brzinama.Osnovna SKF-ova ponuda obuhvaa:-radijalne zglobne leaje-zglobne leaje s kosim dodirom-aksijalne zglobne leaje

  Zglobni leaji

  Klizni leaji U ponudi su SKF klizni leaji koji zahtijevaju odravanje (elik-elik ili elik bronca) i oni koji ne zahtijevaju odravanje (elik-sinterirana bronca, elik-teflon). Omoguuju konstrukciju pouzdanih konstrukcija s dugim ivotnim vijekom.

  Klizne kouljiceIzrauju se od razliitih kombinacija materijala:-masivna sinterirana broncateflonrazliiti kompozitni materijalipolyamid

  Uz odgovarajui odabir materijala mogue je postii izvrsno djelovanje u razliitim uvjetima, s podmazivanjem ili bez.

  ---

  Klizni leaji SARMA za primjenu u zrakoplovstvu(stajni trap, sustav upravljanja)

  Klizni leaji7

 • Sloeni linearni sustavi

  Linearni sustaviLinearni sustavi predstavljaju pojedinane komponente ili sastavljene sklopove koji omoguuju pretvorbu krunog gibanja strojnih dijelova u pravocrtno.

  Linearni leaji Profilne vodilice Precizne trane vodilice

  Sustavi za pozicioniranje bez pogona

  Pogonski sustavi za pozicioniranje

  Navojna vretena i matice

  Aktuatori

  8

 • Prijenos snageSKF svoju ponudu zaokruuje s paletom proizvoda za prijenos snage. Time je korisnicima omogueno naruivanje kvalitetnih proizvoda od jednog dobavljaa, a time i racionalizaciju procesa nabave.

  Remenje Lanci

  ahure i glavine

  Spojke i kardanski zglobovi

  Remenice i napinjai Lananici

  9

 • Brtve

  Lamelne brtveRadijalne brtve V-brtve

  Radijalne brtve s malim presjekom

  enim prostorom, npr. u kombinaciji s igliastim leajima

  - za aplikacije s ograni

  Aksijalne brtveBrtve velikih promjera koje se esto upotrebljavaju kao sekundarne brtve

  Rukavci za korekciju kontaktne povrine na osovini SPEEDI SLEEVE i WEAR SLEEVEUinkovito rjeavaju problem oteenja povrine osovina do kojih dolazi zbog upotrebe radijalnih brtvi. Trokovi montae rukavca za sanaciju nekoliko puta su nii od popravka ili zamjene osovine.

  10

 • Posebno konstruirane brtve prema zahtjevima kupca obzirom na specifine uvjete okoline i pojedine aplikacije.

  Brtve za posebne namjene

  SKF se sve vie posveuje i problematici brtveljenja, jer niti najbolji leaj ne moe ostvariti svoje prednosti ako ne ostvarimo odgovarajue brtvljenje.

  Hidraulike brtveSEALPOOLbrtve za klipovebrtve za cilindrebriue brtveprsteni za voenjeO - prsteniBack up - prsteni

  ------

  Leaji s ugraenom uljnom brtvom - ICOS TM

  aplikacija ne zahtijeva dodatno brtvljenjenii trokovi (jedan element

  nije potrebno produljenje osovina zbog brtvljenja)jednostavna montaamogunost kompaktnije

  konstrukcijene dolazi do oteenja

  osovine zbog dugotrajne upotrebe radijalnih brtvidugi ivotni vijek

  -

  -

  --

  -

  -

  11

 • Alati za pogon bez

  Mehaniki alati-za brzu, uinkovitu i sigurnu demontau i montau leaja-iroka ponuda izvlakaa za razliite namjene, montane ljuske, kljuevi za sigurnosne matice te kompleti alata

  Indukcijski grijai-

  ; podesn i za zagrijavanje ve

  omoguuju brzo zagrijavanje leaja i drugih strojnih elemenata na eljenu temperaturu i ih leaja mase do 700 kg (prema narudbi i vie)-zbog svoje konstrukcije imaju visoku iskoristivost elektrine energije-zatitne rukavice za rukovanje s vruim leajima

  Instrumenti-

  nadzor zra

  osnovni instrumenti za praenje stanja: temperatura, vibracije, brzina, zvuk, stanje ulja-laserska oprema za centriranje osovina i remenica te podlone ploice za nivelaciju strojeva-SensorMount nosti, putem ugraenog osjetnika, tijekom ugradnje leaja

  12

 • Koristite pravilan pristup!SKF mount interaktivna je baza podataka postupaka montae i demontae svih tipova leaja. Sadri i podatke o odgovarajuim alatima i mastima koji omoguuju brzu i jednostavnu pripremu servisnih aktivnosti. Program dostupan putem Interneta na jednostavan nain korak po korak vodi korisnika kroz cijeli postupak montae.

  Hidrauliki alati-

  alat za pritezanje vijaka

  olakana montaa i demontaa leaja putem ubrizgavanja ulja pod pritiskom-opsena ponuda runih i pneumatski upravljanih uljnih pumpi, hidraulikih matica i injektora-Hydrocam

  -Drive-up metoda za montau i kontrolu unutarnje zranosti leaja s koninim provrtom

  Sustavi za podmazivanje-centralne i lokalne samostalne jedinice za podmazivanje-rune i pneumatske mazalice-pumpe i mjerai protoka masti-jedinice za odravanje razine ulja

  Maziva-opsena ponuda razliitih maziva, razvijenih posebno za leajne aplikacije-posebna maziva za specifine potrebe (za visoke temperature, prehrambenu industriju, biorazgradive itd.)

  problema

  www.skf.com/mount 13

 • Hidrauliki sustavi zahtijevaju visoku istou ulja koja se postie putem hidraulikih filtara vodeeg svjetskog proizvoaa HY-PRO iz SAD-a. Proizvodni program obuhvaa hidraulike filtre, kuita i odzranike. Za filtre se upotrebljavaju najkvalitetniji materijali kao to su sintetika vlakna G6 Duaglass i vlakna od nehrajueg elika Dynafuzz. Prednosti filtara HY-PRO:-irok asortiman preko 100 000 artikala-mogunost izrade filtara van standardnih mjera-vii stupanj zadravanja estica u usporedbi s drugim proizvoaima

  -svi filtri testirani su prema DFE metodi - dinamika uinkovitost filtra prema ISO 16889

  Odzranici (HY-DRY) osiguravaju primjeren postotak vlage i istou zraka u rezervoarima za hidrauliko ulje ili reduktorima te uvaju ulje od vanjskih utjecaja i nepovoljnih klimatskih uvjeta.Na taj nain produljuju ivotnivijek ulja i do tri puta.Zadravaju estice veliine 2 mikrona i upijaju visoki stupanj vlage.

  Sustavi za podmazivanjeSustavi za centralno podmazivanje njemakog proizvoaa Vogel, koji je lan SKF Grupe, diljem svijeta se ve serijski ugrauju u brojne obradne, tiskarske, graevinske, poljoprivredne, papirne, pakirne, tekstilne te strojeve za obradu umjetnih materijala kao i razne druge aplikacije.Podesni su za podmazivanje uljem, mau i tekuom mau, a mogu se montirati na sve vrste strojeva jo tijekom proizvodnje ili kasnije.

  Vrste 1

  ustavi podmazivanja cirkuliraju im uljem

  sustava:. jednolinijski sustavi

  2. dvo- i vielinijski sustavi3. progresivni sustavi4. s 5. sustavi podmazivanja lanaca6. sustavi podmazivanja minimalnim koli inama7. sustavi za podmazivanje graevinske i poljoprivredne mehanizacije te viliara

  Hidrauliki filtri

  14

 • Servisne uslugePraenje stanjaU prolosti se odravanje obavljalo prije svega u smislu otklanjanja kvarova ako je do njih dolo. Takav se nain u praksi pokazao kao razmjerno skupo i neuinkovito rjeenje. Kasnije se s razvojem preventivnog odravanja broj neplaniranih zastoja u proizvodnji znaajno smanjio premda je to zahtijevalo velike zalihe rezervnih dijelova i zamjenu pojedinih dijelova i onda kada to nije bilo nuno potrebno.

  S razvojem tehnologije praenja stanja danas je mogue pratiti i ocijeniti stanje leaja i strojne opreme u radu. Napredna oprema za prikupljanje i analizu podataka o radu strojeva omoguava prepoznavanje potencijalnih problema jo u najranijoj fazi to znai da odravatelji mogu procijeniti koliko jo oprema moe sigurno raditi. Tako je mogue planirati potrebne zahvate tijekom planiranih zastoja i pravovremeno naruiti rezervne dijelove. Prikupljeni podaci imaju izuzetno znaenje za analizu i otkrivanje uzroka otkaza strojne opreme.

  SKF Condition Monitoring samostalna je jedinica unutar SKF Grupe koja planira, razvija, proizvodi i prodaje senzore, instrumente, programsku opremu i usluge ime kupcima nudi cjelovitu ponudu rjeenja za praenje stanja strojne opreme.

  Sa irokom paletom napredne opreme i programskih paketa koji omoguuju pohranu trendova i analizu parametara SKF Condition Monitoring omoguuje i nadzor djelatnika koji neposredno utjeu na ivotni vijek leaja i rad strojeva.

  Sredinji dio ponude ine proizvodi za detekciju vibracija, analizu i dijagnostiku koji kao dodatnu mogunost nude nadzor proizvodnih procesa. Tako je korisnicima omogueno jo u ranoj fazi pojave problema s leajima i strojevima planirati i odabrati najpovoljniji trenutak za popravak ime se izbjegavaju neoekivani skupi zastoji proizvodnje.

  Ponuda obuhvaa i proizvode za obavljanje elektrinih ispitivanja pogonskih elektromotora.

  Laserska centriranja

  Naprezanja vezna uz necentrinosti prenose se na sve dijelove sustava, uzrokujui velike vibracije i na kraju oteenja brtvi, leaja i kuita leaja.

  Tehnologija preciznog centriranja na u veini se industrijskih segmenata vrlo brzo prepoznaje kao nain smanjivanja razina vibracija strojeva, a time i trokova odravanja.

  SKF-ovi timovi mogu obaviti najsloenije poslove rotacionih i geometrijskih podeavanja. Svi se poslovi obavljaju primjenom najsuvremenije laserske tehnologije tonosti i do jednog mikrona.

  U ponudi su i jedinstveni proizvodi koji doprinose efikasnijem podeavanju i montai strojeva. To podrazumijeva patentirani Vibracon podesive blokove i prethodno oblikovane nehrajue limove za podlaganje.

  15

 • Obnova leaja i pripadajue opremeZamjena leaja moe biti vrlo skupa, a rokovi isporuke dugi. SKF nudi mogunost obnove leaja i pripadajue opreme kao to su npr. kuita bilo kojeg proizvoaa, tipa ili veliine. Nai e strunjaci prema ISO klasifikaciji odrediti uzroke nastalih oteenja i procijeniti mogu li se ukloniti postupcima obnove. Rezultati mogu biti leaji novih (npr. poveana zranost) ili naprednijih svojstava (npr. brtve, senzori za montau). Pogonske karakteristike niime ne zaostaju za novim proizvodima.

  Postupci obnove leaja Razina obnove leaja1 2 3 4

  - ienje i odmaivanje leaja- rastavljanje leaja

  - analiza oteenja i svojstavamaterijala

  - izrada detaljnog izvjea- povrat leaja na zahtjev stranke- bruenje i poliranje staza kotrljanja

  - poliranje ostalih povrina

  - ienje kaveza i analiza krunosti- strojna obrada kaveza za prihvat

  veih kotrljajuih elemenata- sklapanje, mjerenje i dokumentiranje

  - ienje i zatita od oksidacije- povrat leaja u novom pakiranju

  Prednosti obnove viestruke su:

  produljenje radnog vijeka leaja (ve nakon 30% radnog vijeka obnova moe biti isplativa)-smanjenje trokova-smanjenje utjecaja na okolinu (utroak energije priblino je 90% manji nego li za proizvodnju novog leaja)-smanjenje zaliha rezervnih dijelova na skladitu-planiranje obnove smanjuje rizik od zatajenja leaja-poveanje pouzdanosti cjelokupnog postrojenja

  -

  16

 • Servis radnih vretena za alatne strojeve

  Program obuhvaa jednostavna i visokotehnoloka radna vretena razliitih izvedbi (remenski ili integrirani pogon, blok izvedba, podmazivanje uljem ili mau, HSK ili ISO prihvat alat...