Skim pencen dan faedah persaraan

  • Published on
    06-Jul-2015

  • View
    887

  • Download
    9

Transcript

1. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam1SKIM PENCENDAN FAEDAH PERSARAANBAHAGIAN PASCA PERKHIDMATANJABATAN PERKHIDMATAN AWAMMALAYSIA 2. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamSKIM PENCEN SEKTOR AWAM DI MALAYSIA21Perkhidmatan Awam;2Badan Berkanun & Kuasa Tempatan;3Anggota Pentadbiran & Ahli Parlimen;4Setiausaha Politik; dan5Angkatan Tentera 3. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamOBJEKTIF SEKIM PENCEN3Penghargaan terhadap perkhidmatan yang taat setia dan dedikasiMengadakan bentuk saraan hidup selepas bersara dari perkhidmatanMengadakan Skim Pampasan terhadap bencana (Pencen Hilang Upaya Atau Pencen Tanggungan); danMengikat supaya terus berkhidmat dalam Sektor Awam 4. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam4UNDANG-UNDANG PENCENPerlembagaan Persekutuan (Perkara 147(1));Akta Pencen 1980 (Akta 227);Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980 (Akta 239);Akta Penyelarasan Pencen 1980 (Akta 238);Akta Saraan Hakim 1971;Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980 (Akta 237);BersambungPeraturan-Peraturan Pencen 1980;Peraturan-Peraturan Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun & Tempatan 1990;Peraturan-Peraturan Angkatan Tentera (Pencen, Ganjaran Dan Faedah-Faedah Lain) 1982. 5. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam5PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN147.(1) Undang-undang yang dipakai bagi apa-apa pencen, ganjaran atau lain-lain elaun sepertinya dalam perkara ini disebut sebagai award yang diberi kepada seorang anggota mana-mana perkhidmatan awam atau kepada balunya, anaknya, orang tanggungannya atau wakil dirinya, ialah undang-undang yang berkuatkuasa pada hari yang berkaitan atau apa-apa undang-undang kemudiannya yang tidak kurang baiknya kepada orang yang diberi award itu.Perlindungan Hak-Hak Pencen 6. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam6PENCEN BUKAN HAK MUTLAKFaedah persaraan bukan merupakan hak mutlak seseorang anggota. Tiada anggota pun yang boleh mempunyai hak mutlak untuk mendapat pampasan bagi perkhidmatan yang lepas atau untuk mendapat apa-apa pencen, ganjaran atau lain-lain faedah di bawah Akta Pencen.(Seksyen 3(1), Akta 227 atau Akta 239) 7. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam7JENIS-JENIS PERSARAANPersaraan Paksa1.Persaraan Wajib Kerana Mencapai Umur 55/56/58/60 Tahun (Seksyen 10(1), Akta 227/239)2.Persaraan Atas Sebab Kesihatan (Seksyen 10(5)(a) Akta 227/239)3.Persaraan Kerana Penghapusan Jawatan (Seksyen 10 (5)(b) Akta 227/239)4.Persaraan Kerana Penyusunan Semula Organisasi (Seksyen 10(5)(c), Akta 227/239)Bersambung 8. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam8JENIS-JENIS PERSARAAN5.Persaraan Kerana Pekerjaan Anggota Telah Ditamatkan Demi Kepentingan Awam (Seksyen 10(5)(d), Akta 227/239)6. Persaraan Kerana Memperolehi Kewarganegaraan Asing (Seksyen 10(5)(e), Akta 227/239) lantikan pada/selepas 15.5.19867. Persaraan Kerana Memberi Maklumat Palsu Bagi Maksud Lantikan Ke Perkhidmatan (Seksyen 10(5)(f), Akta 227/239) lantikan pada/selepas 12.4.1991sambunganBersambung 9. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam9JENIS-JENIS PERSARAANPersaraan Dengan Kehendak Kerajaan8. Persaraan Atas Alasan Kepentingan Negara- Perkhidmatan Awam Persekutuan (Seksyen 11(a)(i), Akta 227)- Perkhidmatan Awam Negeri (Seksyen 11(b)(i), Akta 227)- Perkhidmatan BBKT (Seksyen 11(a), Akta 239)9. Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam/BBKT- Perkhidmatan Awam Persekutuan (Seksyen 11(a)(ii), Akta 227)- Perkhidmatan Awam Negeri (Seksyen 11(b)(ii), Akta 227)- Perkhidmatan BBKT (Seksyen 11(b), Akta 239)sambunganBersambung 10. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam10JENIS-JENIS PERSARAAN10. Persaraan Pilihan. (Seksyen 12, Akta 227/239)11.Persaraan Kerana Dilantik Dalam Pertubuhan/ Penswastaan(Seksyen 12A, Akta 227/Seksyen 13, Akta 239)sambungan 11. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam11ELAUN TANGGUNGAN BOLEHDIPERTIMBANGKAN BAGI PESARAYANG DIHUKUM PENJARAPEMBERHENTIAN PENCENPencen diberhentikan dengan serta merta jika pesara/penerima pencen:1. Dihukum Penjara/Mati2. Memperolehi Kewarganegaraan lain (berkuatkuasa ke atas anggota yang dilantik pada/selepas 16.5.1986) 12. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam12PENGANTUNGAN PENCENPembayaran pencenboleh digantung selama tempoh pesara dilantik semula sebagai pegawai tetapdalam perkhidmatan awamSeksyen 23, Akta 227Seksyen 26, Akta 239 13. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamTapi tempoh perkhidmatan kenalah ada sekurang- kurangnya 25 tahun ye bang.PENCEN TERENDAH13Tapi tempoh perkhidmatan kena ada sekurang-kurangnya 25 tahun ye bang. 14. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam14PENCEN MINIMUMBersara Atas Sebab Kesihatan (ASK);Bersara Atas Sebab Penswastaaan Agensi Kerajaan (Seksyen 12A Akta 227 atau Seksyen 13 Akta 239) ;Pegawai berpencen yang meninggal dunia dalam perkhidmatan yang kurang dari 120 bulan atau 10 tahun;1/5 dari gaji akhir jika tempoh perkhidmatan kurang 120 bulan atau 10 tahun. 15. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam15KENAIKAN PENCENPesara Atau Penerima Pencen Layak Menerima Kenaikan Pencen Sebanyak 2% (Dua Peratus) Setahun Mulai Pada Tahun 2013.(Perbentangan Bajet Negara bagi Tahun 2012) 16. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamKENAIKAN PENCEN16 17. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam17PENYELARASAN PENCENPesara Atau Penerima Pencen Layak Menerima Penyelarasan Pencen Berikutan Setiap Semakan Gaji Kakitangan Awam(Seksyen 3(1), Akta 238)(Akta Penyelarasan Pencen 1980) 18. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamPERCUKAIAN18Bayaran Ganjaran Dan Gantian Cuti Rehat Tidak Dikenakan Cukai Pendapatan.Pencen yang dibayar kepada anggota yang bersara wajib pada umur 55/56/58/60 tahun dikecualikan daripada cukai pendapatan.Manakala bayaran pencen yang diterima oleh pesara sebelum mencapai umur 55 tahun dikenakan cukai pendapatan 19. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamSEKILAS PANDANG BERKAITAN PENCEN19 20. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam20FAEDAH PERSARAAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG PENCENGANJARAN (Sekaligus)Seksyen 4(1) Akta 227Atau Akta 239PENCEN (Bulanan)Seksyen 4(1) Akta 227Atau Akta 239KEMUDAHAN RAWATAN & PERUBATAN(Dimana Berkenaan)PERINTAH AM 8 & 9BAB F (1974)GANTIAN CUTI REHAT (Sekaligus)Seksyen 4(2) Akta 227Atau Akta 239 21. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam21GANJARAN7.5% X Bulan Perkhidmatan X Gaji AkhirCONTOH :Tempoh Perkhidmatan = 362 bulanGaji Akhir = RM3,396.14 sebulan@ Ganjaran = 7.5% x 362 x RM3,396.14= RM92,205.20 22. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam22FORMULA PENCEN1/600 X Bulan Perkhidmatan X Gaji Akhir(Terhad kepada maksimum 360 bulan perkhidmatan)CONTOH: Tempoh Perkhidmatan = 362 bulan Gaji Akhir = RM3,396.14 @ Pencen = 1/600 x 360 x RM3,396.14 (Terhad kepada 3/5 gaji akhir) = RM2,037.68 sebulan 23. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam23GANTIAN CUTI REHATCONTOH: Cuti rehat yang dikumpul = 120 hari Gaji akhir + Imbuhan = RM 3,814.14 Tetap Award Wang Tunai = 1/30 x 120 x RM3,814.14 = RM 15,256.56 (Kaedah Pengumpulan GCR ialah Berdasarkan PP Bil. 18/2008)1/30 X Cuti Rehat dikumpul X Gaji Akhir + Imbuhan Tetap(Tertakluk kepada maksimum 150 hari) 24. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam24Emolumen (Imbuhan Tetap)Seperti yang dinyatakan dalam Perenggan A, Lampiran C6 dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002.Hanya merangkumi :-1.Imbuhan Tetap Jawatan Utama;2.Imbuhan Tetap Perumahan;3.Imbuhan Tetap Keraian; dan4.Imbuhan Tetap Khidmat Awam.Tafsiran Imbuhan 25. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam25PENCEN HILANG UPAYAMenanggung bencana semasa melaksanakan tugas rasmi atau kemalangan dalam perjalanan; danMendapat penyakit kerana jenis tugasnya itu menyebabkan dirinya terdedah.Sebagai tambahan kepada pencen perkhidmatan, Pencen Hilangupaya boleh diberi kepada pegawai yang dikehendaki bersara akibat dariDengan syarat bencana/penyakit itu bukan berpunca dari kecuaian atau salahlaku pegawai itu. 26. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam26Darjah KecacatanTercacat sedikitTercacatTercacat pada MatanMusnah sama sekaliKadar (sebahagian daripada gaji akhir)1/8 1/4 3/8 1/2PENCEN HILANG UPAYA 27. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam27KAD PESARADikeluarkan oleh Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA kepada pesara/penerima pencen sebagai Ganti Surat Jaminan (GL)Dokumen pengenalan pesara yang amat penting kerana terdapat keistimewaan tersendiri (bekas anggota Kerajaan):-Ubatan Percuma, Caj Hospital dan Wad di Hospital Kerajaan yang dikenakan - minima bersamaan dengan gaji akhir pesara (kelayakan wad) 28. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam28FAEDAH TERBITANBAHAGIAN PASCA PERKHIDMATANJABATAN PERKHIDMATAN AWAMMALAYSIA 29. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam29JENIS-JENIS FAEDAH TERBITANGanjaran Terbitan(Seksyen 14, Akta 227/Seksyen 15, Akta 239)Pencen Terbitan(Seksyen 14 & 15, Akta 227/Seksyen 15 & 16, Akta 239)Pencen Tanggungan(Seksyen 18, Akta 227/Seksyen 20, Akta 239) 30. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam30JENIS-JENIS FAEDAH TERBITANApa itu Ganjaran Terbitan ? Pemberian faedah yang dibayar sekaligus kepada tanggungan anggota yang meninggal dunia di dalam perkhidmatan atau wakil yang sah di sisi undang-undang 7.5 %XJumlah Genap Bulan Perkhidmatan Yang Boleh DimasukiraXGaji Akhir Yang Di TerimaFormula ? 31. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam311/109/10Kadar penuhjika ibu/bapameninggalJENIS-JENIS FAEDAH TERBITANOrang Tanggungan yang layak menerima Ganjaran Terbitan. Balu atau Duda; Anak Ibu atau Bapa TanggunganJika ketiadaan penerima-penerima di atas, GT boleh diberi kepada wakil yang sah di sisi undang-undang 32. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam32JENIS-JENIS FAEDAH TERBITANOrang Tanggungan yang layak menerima Ganjaran Terbitan bagi pegawai bujang.Ibu atau Bapa TanggunganJika jumlah amaun KWSP iaitu Syer Kerajaan dan Syer Pekerja MELEBIHI jumlah Ganjaran Terbitan, maka waris hendaklah menuntut caruman KWSP(tiada Ganjaran Terbitan dibayar) 33. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam33JENIS-JENIS FAEDAH TERBITANApa itu Pencen Terbitan ?Pencen BULANAN yang terbit disebabkan oleh kematian anggota/pesara sektor awam, dibayar kepada orang-orang tanggungan anggota/pesara seperti mana yang diperuntukkan oleh Undang-Undang pencen berkenaan.1/600XJumlah Bulan Perkhidmatan Yang Boleh DimasukiraXGaji Akhir Yang Di TerimaFormula ? 34. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam34Orang Tanggungan yang layak menerima Pencen Terbitan?Balu atau Duda; danAnakJENIS-JENIS FAEDAH TERBITAN 35. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam35Tafsiran Balu/Duda?Balu atau Duda ertinya isteri atau suaminya :yang masih hidup kepada seseorang pegawai yang meninggal dunia; danyang mana perkahwinannya diiktirafkan di Malaysia sebagai suatu perkahwinan yang sah di bawah mana-mana undang-undang bertulis, ugama, adat atau kelaziman.JENIS-JENIS FAEDAH TERBITAN 36. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamBalu Baru Muncul36Peraturan 16(2), Peraturan-Peraturan Pencen 1980 menyatakan bahawa Jika Pencen Terbitan dibayar kepada mana-mana orang yang layak yang disebut dalam Peraturan 15 (1), dan kemudiannya seorang atau lebih orang-orang yang layak membuat tuntutan untuk Pencen Terbitan tersebut, tarikh pembahagian semula Pencen Terbitan adalah satu bulan dari tarikh tuntutan itu, dan apa-apa bayaran yang telah dibuat sebelum tarikh pembahagian semula hendaklah disifatkan menjadi sah dan dibuat oleh Kerajaan dengan sempurna. 37. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamBalu Baru Muncul37 38. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam38Takrif Anak?Anak ertinya ialah :anak seorang pegawai/pesara yang meninggal;berumur 21 tahun dan kebawah; danmasih belum berkahwin.Termasuk :anak kandung;anak yang lahir selepas kematian pegawai;anak tiri tanggungan;anak tak sah taraf;anak angkat;anak cacat.JENIS-JENIS FAEDAH TERBITANBersambung 39. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam39Takrif Anak AngkatAnak yang diambil sebagai anak angkat oleh pegawai :di bawah mana-mana UNDANG-UNDANG BERTULIS berhubung dengan pengangkatan tersebut; ataudi bawah mana-mana ADAT atau KELAZIMAN dengan bukti yang memuaskan mengenai pengangkatan tersebut;JENIS-JENIS FAEDAH TERBITAN sambungan 40. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam40Kelayakan Anak Umur Melebihi 21 Tahun ?Belajar di Institut Pengajian Tinggi (IPT): sedang mendapat pendidikan di IPT tetapi tidak melebihi pelajaran yang menuju ke arah ijazah pertama Layak sehingga tamat pengajianJENIS-JENIS FAEDAH TERBITANBersambung sambungan 41. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam41JENIS-JENIS FAEDAH TERBITANAnak cacat :Tidak kira apa jua umurnya;yang cacat otak atau hilang upaya dari segi jasmani dan secara kekal yang tidak berupaya untuk menanggung dirinya sendiri; dankecacatan tersebut dialami sebelum anak itu mencapai umur 21 tahun.Pencen dibayar seumur Hidup(Pegawai yang dilantik sebelum 16.5.1986, syarat anak menerima kecacatan sebelum umur 21 tahun itu tidak terpakai) sambungan 42. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam42ANAK BELAJAR DI PUSAT PENDIDIKAN TINGGI (MENUJU IJAZAH PERTAMA) APABILA TAMAT BELAJAR ATAU BERKAHWINANAKBERKAHWINATAUMENCAPAIUMUR 21 TAHUN(MANA YANGTERDAHULU)Seksyen 16 Akta 227 & Seksyen 17 Akta 239PENCEN TERBITAN AKAN DITAMATKAN JIKA 43. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam43FORMULA PENGIRAAN&KAEDAH PEMBAHAGIAN SYIR 44. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam44BALU/DUDA = 2 SYIRANAK = 1 SYIRFORMULA & KAEDAH PEMBAHAGIAN SYIRPembahagian Syer Pencen Terbitan 45. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam45+122 Syer2 Syer13 Syer2 Syer2Jumlah : 5 syerJumlah : 4 syerJumlah Syer Keseluruhan : 9 syerFORMULA & KAEDAH PEMBAHAGIAN SYIRJika gemulah meninggalkan dua orang balu 46. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam46Contoh Pengiraan:Amaun Pencen sebanyak RM1,000.00Jumlah Syer Keseluruhan : 9 syer2+5/9 syer5/9 X RM1000.00= RM555.564/9 syer1+4/9 X RM1000.00= RM444.44FORMULA & KAEDAH PEMBAHAGIAN SYIR 47. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam4712/9 X RM1000.00= RM222.2222/9 X RM1000.00= RM222.221/9 X RM1000.00= RM111.111/9 X RM1000.00= RM111.111/9 X RM1000.00= RM111.111/9 X RM1000.00= RM111.111/9 X RM1000.00= RM111.11FORMULA & KAEDAH PEMBAHAGIAN SYIR5/9 X RM1000.00 = RM555.564/9 X RM1000.00 = RM444.44 48. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam48PERKAHWINAN DALAM PERKHIDMATAN 49. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam49 Berkahwin semasa dalam perkhidmatan Kematian dalam tempoh 20 tahun Pencen Terbitan dibayar dalam kadar penuhPencen Terbitan kekal penuh (100%)Tempoh 20 tahun tamat pada Jun 2020Pencen Terbitan penuhBersara Jun 2000MeninggalApril 2013KAHWIN DALAM PERKHIDMATAN 50. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam50PERKAHWINAN DALAM PERSARAAN 51. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam51CONTOH 1:KAHWIN SELEPAS BERSARABersara Jun 2000Kahwin Disember 2010Kematian Januari 2012Tanggungan (balu dan anak) akan menerima pencen terbitan untuk baki tempoh 20 tahun sahaja.Pencen terbitan dihentikan /tamatJun 2020 52. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam52CONTOH 2:KAHWIN SELEPAS BERSARABersara Jun 2000Kahwin Januari 2002Kematian Januari 2022Tempoh 20 tahun selepas bersaraTanggungan (balu/anak) tidak layak mendapat pencen terbitan kerana tempoh 20 tahun telah luput/tamatJun 2020 53. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam53SYARAT PEMBERIAN PENCEN TERBITAN 54. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam54Pencen Terbitan layak dibayar penuh selamanya tanpa susut sehingga penerimanya mati atau hilang kelayakan jika penerimanya:balu/duda, dikahwini semasa dalam perkhidmatan;anak kandung atau anak tiri tanggungannya, hasil perkahwinan semasa dalam perkhidmatan;BersambungSYARAT KELAYAKAN PENCEN TERBITAN 55. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam55anak angkat, telah diangkat semasa dalam perkhidmatan;anak tak sah taraf, telah dikandungkan semasa pegawai masih dalam perkhidmatan (dikandung semasa pegawai masih hidup tetapi kelahiran berlaku selepas kematian pegawai) sambungan 56. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam56PENCEN TANGGUNGAN 57. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam57PENCEN TANGGUNGANApakah Pencen Tanggungan?Pemberian tambahan kepada pembayaran pencen terbitan (bulanan) yang dibayar kepada orang tanggungan bagi kes anggota yang mati kerana beberapa syarat tertentu iaituBersambung.. 58. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam58PENCEN TANGGUNGANSyarat Pencen Tanggungan?Kemalangan dalam perjalanan (jika bukan disebabkan kecuaian gemulah); atauDitimpa bencana atau disebabkan oleh penyakit yang berpunca dari tugas rasminya; atauMati dalam tempoh tujuh (7) tahun dari tarikh ia menanggung bencana disebabkan oleh penyakit yang berpunca dari tugas rasminya (Gemulah dibersarakan Atas Sebab Kesihatan tetapi tidak memohon untuk Pencen Hilangupaya). sambungan 59. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam59Tanggungan yang layak menerimaPencen Tanggungan?Balu (selagi berkelakuan baik).Duda (yang cacat otak atau hilang upaya jasmani secara kekal dan tiada upaya menanggung diri sendiri).Anak (terhad kepada 6 orang yang teratas).Ibu/bapa (sama ada ibu/bapa bergantung sepenuhnya atau sebahagian besarnya nafkah daripada gemulah selagi ibu/bapa berkelakuan baik).PENCEN TANGGUNGAN 60. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam60PENCEN TANGGUNGANBaluAnakIbubapa1/41/241/8Tiada1/121/41/4Tiada1/8TiadaTiada1/4Tiada1/12Tiada(Dari Gaji Akhir)Formula ?FAKTOR PECAHAN BAYARAN(Peraturan 19(2), Peraturan-Peraturan Pencen 1980) 61. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam61PEMBERIAN FAEDAH PERSARAANKEPADA PESARA a) Ganjaran Perkhidmatan b) Pencen Perkhidmatan c) Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat d) Pencen Hilangupaya e) Elaun TanggunganKEPADA TANGGUNGAN a) Ganjaran Terbitan b) Pencen Terbitan c) Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat d) Pencen Tanggungan 62. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamDASAR-DASAR BARU PERSARAAN DAN PENCEN59 63. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamJPA Berkuat kuasa pada 1 Januari 2012 Tidak terpakai kepada pegawai lantikan sebelum 12 April 1991 Dasar sedia ada:Pegawai lantikan pada/selepas 12 April 1991 terima pencenpada umur 55/56/58 tahun Dasar baru:Pegawai lantikan pada/selepas 12 April 1991 terima pencenpada umur 55 tahunTarikh Mencapai Umur 55 Tahun1 Mac 20111 Januari 20121 April 2013Tarikh Mula Dibayar Pencen1 Januari 20121 Januari 20121 April 2013560 64. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamJPA Berkuat kuasa pada 1 Januari 2012 Terpakai kepada pegawai yang bersara pada/selepas 1 Januari 2012 Persaraan Atas Kehendak Kerajaan (Seksyen 11 Akta 227/239) Atas Alasan Kepentingan Negara; dan Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam Pengiraan ganjaran dan pencen seolah-olah berkhidmat sehingga mencapai umur persaraanpaksaGanjaran Sekaligus = 7.5% x (290 + 80) x gaji akhir di BPencen Bulanan = 1/600 x (290 + 80) x gaji akhir di B(tertakluk kepada maksimum 3/5 gaji akhir)Umur PersaraanPaksaDikehendakiBersara290 bulan 80 bulanTarikhLantikanA B C661 65. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamJPA Pengambilan kira tempoh perkhidmatan lepas yang terputus tanpapelepasan dengan izin atau diselangi dengan tempoh perkhidmatanselain sektor awam bagi pegawai yang dilantik pada/selepas 1 Januari2012 Tujuan: Meningkatkan mobiliti pegawai Menarik minat pegawai yang cemerlang atau berkemahiranberkhidmat semula dalam sektor awam Menghargai nilai tempoh perkhidmatan terdahulu pegawai762 66. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamJPAA B C Dswastadll. (A B) +(C D)XA B C Dswastadll. (A B) +(C D)XA B C Dswastadll.E F(A B) +(C D) +(E F)XA B C Dswastadll. (C D)XA B C Dswastadll. (A B) +(C D)XNota: X adalah lantikan semula1 Januari 2012swastadll.Tempoh YangDiambil KiraESAHAHMADBALACHONGDAVID863 67. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awami)Kerajaan telah bersetuju memansuhkan syarat pemastautin di Malaysia bagi pemberian pencen terbitan melebihi 12 tahun dan penyelarasan pencen berkuat kuasa mulai 1 Januari 2008.64 68. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awamii)Kerajaan bersetuju untuk menghapuskan syarat penyusutan pencen terbitan ini mulai 1 Januari 2009. Ini bermakna pencen terbitan ini akan dibayar 100% kepada ahli keluarga gemulah.(tiada susutan untuk PT)Contoh 1 :Pegawai A mempunyai tempoh perkhidmatan sebanyak 290 bulan, gaji akhir bersamaan pada 1 Julai 2007 ialah RM2000.00. Kini setelah 17 tahun beliau meninggal dunia, berapakan kadar baru pencen terbitan yang akan diterima oleh balu pada 1 Januari 2009?65HAPUSKAN SYARAT PENYUSUTAN PENCEN MULAI 1 JANUARI 2009 69. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamPencen Terbitan sebelum susutPencen Terbitan Selepas 12 tahun (susut menjadi 70%)Pencen Terbitan (tanpa susutan) mulai 1 Januari 2009290 bulan / 600 x RM2000.00= RM966.66 sebulan290 bulan / 600 x RM2000.00 x 70%= RM676.66 sebulan290 bulan / 600 x RM2000.00 x 100%= RM966.66 sebulan sambungan66 70. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam.sambunganContoh 2 :(*) Kesan dasar baru menghitung pencen mengikut formula berasaskan tempoh perkhidmatan sehingga maksimum 30 tahun dan pembayaran pencen 100% seumur hidup.Pegawai B mempunyai tempoh perkhidmatan sebanyak 375 bulan. Gaji terakhir bersamaan pada 1 Julai 2007 ialah RM2000.00. Kini setelah 17 tahun beliau meninggal dunia, berapakan kadar baru pencen terbitan yang akan diterima oleh balu pada 1 Januari 2009?67 71. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamPencen Terbitan sebelum susutPencen Terbitan Selepas 12 tahun (susut menjadi 70%)Pencen Terbitan (tanpa susutan) mulai 1 Januari 2009300 bulan / 600 x RM2000.00= RM1000.00 sebulan300 bulan / 600 x RM2000.00 x 70%= RM700.00 sebulan360 bulan / 600 x RM2000.00 x 100%= RM1200.00 sebulan.sambungan68 72. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awamiii) Kerajaan bersetuju untuk menghitung tempoh pencen mengikut formula berasaskan tempoh perkhidmatan sehingga maksimum 30 tahun bagi semua pesara dan penerima pencen berkuat kuasa 1 Januari 2009. (maksimum 30 tahun)Contoh 3 :Pegawai A mempunyai tempoh perkhidmatan yang boleh dimasuk kira selama 365 bulan dengan gaji akhir sebanyak RM2000.0069PENGHITUNGAN PENCEN BERASASKAN TEMPOH MAKSIMUM 30 TAHUN (360 BULAN) 73. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamPencen pada 31.12.2008Pencen mulai 1.1.2009300 bulan / 600 x RM2000.00= RM1000.00 sebulan360 bulan / 600 x RM2000.00= RM1200.00 sebulan70.sambungan 74. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamsambunganContoh 4 :Pegawai mempunyai tempoh perkhidmatan yang boleh dimasuk kira selama 322 bulan dan gaji akhir yang diterima ialah RM2000.00Pencen pada 31.12.2008Pencen mulai 1.1.2009300 bulan / 600 x RM2000.00= RM1000.00 sebulan322 bulan / 600 x RM2000.00= RM1073.33 sebulan71 75. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awamiv) Buat ibu atau bapa pegawai yang meninggal dunia tanpa meninggalkan waris akan dibayar pemberian ex-gratia dan bukan pencen terbitan mulai 1 Januari 2009.72 76. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamPencen Terbitan Semasa Perkahwinan Dalam PersaraanLAYAK UNTUK TEMPOH BAKI 20 TAHUNContoh :Berkahwin selepas bersaraMeninggal dunia DALAM tempoh 20 tahun73PT untuk baki tempoh 20 tahun sahaja daripada tarikh bersaraBersara Jun 1995Kahwin Disember 1995Meninggal Januari 1998Jun 2015 77. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam74TIDAK LAYAK SELEPAS TEMPOH 20 TAHUN Contoh : Pesara berkahwin dalam persaraan; dan Meninggal dunia SELEPAS tempoh 20 tahunTempoh 20 tahun selepas bersaraBersara Jun 1980Kahwin Januari 1982Disember 2000 (tempoh 20 tahun selepas bersara)Meninggal Januari 1993Tanggungan tidak layak mendapat Pencen Terbitan (PT) kerana telah melewati tempoh 20 tahun selepas gemulah bersara 78. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamKEMUDAHAN PERUBATAN UNTUK PESARA PERSEKUTUANPelaksanaan Pembiayaan Ubat dan Peralatan Perubatan Secara Berpusat Kepada Pesara Awam Persekutuan mulai Februari 2012.Mulai 15 Mei 2012, Pesara tidak lagi dibenarkan untuk membuat tuntutan pembelian ubat dan peralatan perubatan daripada JPA.Pesara hanya mempunyai 2 alternatif iaitu mendapatkan ubat atau peralatan perubatan dari hospital kerajaan atau mendapatkannya dari Oratis Services Sdn. Bhd.75 79. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamPROSES TUNTUTAN BAYARAN UBAT/PERALATAN (AS-IS)1a1b1c3c2b2c3a3b2a3d3e76 80. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamPRESKRIPSIUnit O5Tuntutan BayaranUnit SemakanSEMAK KELAYAKANE-MassJPABahagian Pasca PerkhidmatanFARMASIPESARAHOSPITAL122SERAH PRESKRIPSI3SAH PENYERAHAN UBATSERAH UBATE-MassE-MassBAYARANTUNTUTAN FARMASIORATISTUNTUTANKE PENCENSISTEM POWER765489810111212TUNTUTANSAH LULUS1314141615 171920BATCHTUNTUTAN LULUSBATCHENCRYPTION18HARDCOPYLAPORAN SAH LULUS14 (a) 14 (a)Sah lulus cek22EKSTRAK DAN SEMAK21FLOW CHAT 1PROCESS AND PROCEDURE13PROSES TUNTUTAN BAYARAN UBAT/PERALATAN (e-MASS)77 81. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamPembayaran Faedah Persaraan dan Faedah Terbitan Kepada Pesara BankrapPembayaran Faedah Persaraan [ Pencen, Ganjaran dan Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat ] dan Faedah Terbitan kepada pesara dan penerima Pencen Terbitan yang bankrap mulai 1 Januari 2012.Sebelum ini, pesara dan penerima Pencen Terbitan yang bankrap boleh ditukarkan Pencen/Pencen Terbitan mereka kepada Elaun Tanggungan.78 82. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamTARIKH BAYARAN PENCEN TAHUN 2012BULANTARIKH BAYARANJanuari13 Januari 2012 (Jumaat)Februari21 Februari 2012 (Selasa)Mac21 Mac 2012 (Rabu)April20 April 2012 (Jumaat)Mei21 Mei 2012 (Isnin)Jun21 Jun 2012 (Khamis)Julai20 Julai 2012 (Jumaat)Ogos10 Ogos 2012 (Jumaat)September21 September 2012 (Jumaat)Oktober19 Oktober 2012 (Jumaat)November5 November 2012 (Isnin)Disember17 Disember 2012 (Isnin)79 83. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamTindakan Yang Perlu DilakukanBorang JPA.BP.SPPP.B01a Maklumat PesaraBorang JPA.BP.SPPP.B03 Maklumat TanggunganBorang JPA.BP.UMUM.B01 Sijil Akuan Berhutang / Tidak BerhutangBorang JPA.BP.UMUM.B02 Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21, Peraturan-Peraturan Pencen 1980 (jika berkenaan)Borang JPA.BP.UMUM.B04 Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan)Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan CutiSalinan Sijil Nikah; sekiranya tiada, Surat Akuan SumpahSalinan Kad Pengenalan anggota dan suami/isteriSalinan Sijil Kelahiran anak dibawah 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacatSalinan Dokumen Bank yang menunjukkan Nama, nombor Kad Pengenalan dan Nombor Akaun Bank83 84. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam84PERTANYAAN & PERHUBUNGAN URUSAN PERSARAAN DAN PENCENKETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PASCA PERKHIDMATAN ARAS 2 - 5, BLOK C2, KOMPLEKS C PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62510 PUTRAJAYA Talian Am JPA: 03-88853000Pusat Panggilan setempat: 03-88854906 Laman Web JPA: http://www.jpa.gov.my Laman Web Bahagian Pasca Perkhidmatan: http://www.jpapencen.gov.my 85. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam85HUTALIAN TELEFON:PUTRAJAYA :03-88854906KUALA LUMPUR :03-26917585SABAH :088-488661SARAWAK :082-241144http://www.jpapencen.gov.myTALIAN FAKSIMILI:PUTRAJAYA :03-88892193KUALA LUMPUR :03-26920931SABAH :088-488664SARAWAK :082-250126Nombor PentingTentang Pencen 86. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam86Terima kasih

Recommended

View more >