Skim pencen dan faedah persaraan

  • Published on
    06-Jul-2015

  • View
    892

  • Download
    9

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam1SKIM PENCENDAN FAEDAH PERSARAANBAHAGIAN PASCA PERKHIDMATANJABATAN PERKHIDMATAN AWAMMALAYSIA

2. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamSKIM PENCEN SEKTOR AWAM DI MALAYSIA21Perkhidmatan Awam;2Badan Berkanun & Kuasa Tempatan;3Anggota Pentadbiran & Ahli Parlimen;4Setiausaha Politik; dan5Angkatan Tentera 3. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamOBJEKTIF SEKIM PENCEN3Penghargaan terhadap perkhidmatan yang taat setia dan dedikasiMengadakan bentuk saraan hidup selepas bersara dari perkhidmatanMengadakan Skim Pampasan terhadap bencana (Pencen Hilang Upaya Atau Pencen Tanggungan); danMengikat supaya terus berkhidmat dalam Sektor Awam 4. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam4UNDANG-UNDANG PENCENPerlembagaan Persekutuan (Perkara 147(1));Akta Pencen 1980 (Akta 227);Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980 (Akta 239);Akta Penyelarasan Pencen 1980 (Akta 238);Akta Saraan Hakim 1971;Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980 (Akta 237);BersambungPeraturan-Peraturan Pencen 1980;Peraturan-Peraturan Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun & Tempatan 1990;Peraturan-Peraturan Angkatan Tentera (Pencen, Ganjaran Dan Faedah-Faedah Lain) 1982. 5. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam5PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN147.(1) Undang-undang yang dipakai bagi apa-apa pencen, ganjaran atau lain-lain elaun sepertinya dalam perkara ini disebut sebagai award yang diberi kepada seorang anggota mana-mana perkhidmatan awam atau kepada balunya, anaknya, orang tanggungannya atau wakil dirinya, ialah undang-undang yang berkuatkuasa pada hari yang berkaitan atau apa-apa undang-undang kemudiannya yang tidak kurang baiknya kepada orang yang diberi award itu.Perlindungan Hak-Hak Pencen 6. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam6PENCEN BUKAN HAK MUTLAKFaedah persaraan bukan merupakan hak mutlak seseorang anggota. Tiada anggota pun yang boleh mempunyai hak mutlak untuk mendapat pampasan bagi perkhidmatan yang lepas atau untuk mendapat apa-apa pencen, ganjaran atau lain-lain faedah di bawah Akta Pencen.(Seksyen 3(1), Akta 227 atau Akta 239) 7. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam7JENIS-JENIS PERSARAANPersaraan Paksa1.Persaraan Wajib Kerana Mencapai Umur 55/56/58/60 Tahun (Seksyen 10(1), Akta 227/239)2.Persaraan Atas Sebab Kesihatan (Seksyen 10(5)(a) Akta 227/239)3.Persaraan Kerana Penghapusan Jawatan (Seksyen 10 (5)(b) Akta 227/239)4.Persaraan Kerana Penyusunan Semula Organisasi (Seksyen 10(5)(c), Akta 227/239)Bersambung 8. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam8JENIS-JENIS PERSARAAN5.Persaraan Kerana Pekerjaan Anggota Telah Ditamatkan Demi Kepentingan Awam (Seksyen 10(5)(d), Akta 227/239)6. Persaraan Kerana Memperolehi Kewarganegaraan Asing (Seksyen 10(5)(e), Akta 227/239) lantikan pada/selepas 15.5.19867. Persaraan Kerana Memberi Maklumat Palsu Bagi Maksud Lantikan Ke Perkhidmatan (Seksyen 10(5)(f), Akta 227/239) lantikan pada/selepas 12.4.1991sambunganBersambung 9. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam9JENIS-JENIS PERSARAANPersaraan Dengan Kehendak Kerajaan8. Persaraan Atas Alasan Kepentingan Negara- Perkhidmatan Awam Persekutuan (Seksyen 11(a)(i), Akta 227)- Perkhidmatan Awam Negeri (Seksyen 11(b)(i), Akta 227)- Perkhidmatan BBKT (Seksyen 11(a), Akta 239)9. Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam/BBKT- Perkhidmatan Awam Persekutuan (Seksyen 11(a)(ii), Akta 227)- Perkhidmatan Awam Negeri (Seksyen 11(b)(ii), Akta 227)- Perkhidmatan BBKT (Seksyen 11(b), Akta 239)sambunganBersambung 10. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam10JENIS-JENIS PERSARAAN10. Persaraan Pilihan. (Seksyen 12, Akta 227/239)11.Persaraan Kerana Dilantik Dalam Pertubuhan/ Penswastaan(Seksyen 12A, Akta 227/Seksyen 13, Akta 239)sambungan 11. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam11ELAUN TANGGUNGAN BOLEHDIPERTIMBANGKAN BAGI PESARAYANG DIHUKUM PENJARAPEMBERHENTIAN PENCENPencen diberhentikan dengan serta merta jika pesara/penerima pencen:1. Dihukum Penjara/Mati2. Memperolehi Kewarganegaraan lain (berkuatkuasa ke atas anggota yang dilantik pada/selepas 16.5.1986) 12. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam12PENGANTUNGAN PENCENPembayaran pencenboleh digantung selama tempoh pesara dilantik semula sebagai pegawai tetapdalam perkhidmatan awamSeksyen 23, Akta 227Seksyen 26, Akta 239 13. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamTapi tempoh perkhidmatan kenalah ada sekurang- kurangnya 25 tahun ye bang.PENCEN TERENDAH13Tapi tempoh perkhidmatan kena ada sekurang-kurangnya 25 tahun ye bang. 14. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam14PENCEN MINIMUMBersara Atas Sebab Kesihatan (ASK);Bersara Atas Sebab Penswastaaan Agensi Kerajaan (Seksyen 12A Akta 227 atau Seksyen 13 Akta 239) ;Pegawai berpencen yang meninggal dunia dalam perkhidmatan yang kurang dari 120 bulan atau 10 tahun;1/5 dari gaji akhir jika tempoh perkhidmatan kurang 120 bulan atau 10 tahun. 15. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam15KENAIKAN PENCENPesara Atau Penerima Pencen Layak Menerima Kenaikan Pencen Sebanyak 2% (Dua Peratus) Setahun Mulai Pada Tahun 2013.(Perbentangan Bajet Negara bagi Tahun 2012) 16. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamKENAIKAN PENCEN16 17. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam17PENYELARASAN PENCENPesara Atau Penerima Pencen Layak Menerima Penyelarasan Pencen Berikutan Setiap Semakan Gaji Kakitangan Awam(Seksyen 3(1), Akta 238)(Akta Penyelarasan Pencen 1980) 18. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamPERCUKAIAN18Bayaran Ganjaran Dan Gantian Cuti Rehat Tidak Dikenakan Cukai Pendapatan.Pencen yang dibayar kepada anggota yang bersara wajib pada umur 55/56/58/60 tahun dikecualikan daripada cukai pendapatan.Manakala bayaran pencen yang diterima oleh pesara sebelum mencapai umur 55 tahun dikenakan cukai pendapatan 19. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamSEKILAS PANDANG BERKAITAN PENCEN19 20. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam20FAEDAH PERSARAAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG PENCENGANJARAN (Sekaligus)Seksyen 4(1) Akta 227Atau Akta 239PENCEN (Bulanan)Seksyen 4(1) Akta 227Atau Akta 239KEMUDAHAN RAWATAN & PERUBATAN(Dimana Berkenaan)PERINTAH AM 8 & 9BAB F (1974)GANTIAN CUTI REHAT (Sekaligus)Seksyen 4(2) Akta 227Atau Akta 239 21. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam21GANJARAN7.5% X Bulan Perkhidmatan X Gaji AkhirCONTOH :Tempoh Perkhidmatan = 362 bulanGaji Akhir = RM3,396.14 sebulan@ Ganjaran = 7.5% x 362 x RM3,396.14= RM92,205.20 22. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam22FORMULA PENCEN1/600 X Bulan Perkhidmatan X Gaji Akhir(Terhad kepada maksimum 360 bulan perkhidmatan)CONTOH: Tempoh Perkhidmatan = 362 bulan Gaji Akhir = RM3,396.14 @ Pencen = 1/600 x 360 x RM3,396.14 (Terhad kepada 3/5 gaji akhir) = RM2,037.68 sebulan 23. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam23GANTIAN CUTI REHATCONTOH: Cuti rehat yang dikumpul = 120 hari Gaji akhir + Imbuhan = RM 3,814.14 Tetap Award Wang Tunai = 1/30 x 120 x RM3,814.14 = RM 15,256.56 (Kaedah Pengumpulan GCR ialah Berdasarkan PP Bil. 18/2008)1/30 X Cuti Rehat dikumpul X Gaji Akhir + Imbuhan Tetap(Tertakluk kepada maksimum 150 hari) 24. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam24Emolumen (Imbuhan Tetap)Seperti yang dinyatakan dalam Perenggan A, Lampiran C6 dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002.Hanya merangkumi :-1.Imbuhan Tetap Jawatan Utama;2.Imbuhan Tetap Perumahan;3.Imbuhan Tetap Keraian; dan4.Imbuhan Tetap Khidmat Awam.Tafsiran Imbuhan 25. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam25PENCEN HILANG UPAYAMenanggung bencana semasa melaksanakan tugas rasmi atau kemalangan dalam perjalanan; danMendapat penyakit kerana jenis tugasnya itu menyebabkan dirinya terdedah.Sebagai tambahan kepada pencen perkhidmatan, Pencen Hilangupaya boleh diberi kepada pegawai yang dikehendaki bersara akibat dariDengan syarat bencana/penyakit itu bukan berpunca dari kecuaian atau salahlaku pegawai itu. 26. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam26Darjah KecacatanTercacat sedikitTercacatTercacat pada MatanMusnah sama sekaliKadar (sebahagian daripada gaji akhir)1/8 1/4 3/8 1/2PENCEN HILANG UPAYA 27. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam27KAD PESARADikeluarkan oleh Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA kepada pesara/penerima pencen sebagai Ganti Surat Jaminan (GL)Dokumen pengenalan pesara yang amat penting kerana terdapat keistimewaan tersendiri (bekas anggota Kerajaan):-Ubatan Percuma, Caj Hospital dan Wad di Hospital Kerajaan yang dikenakan - minima bersamaan dengan gaji akhir pesara (kelayakan wad) 28. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam28FAEDAH TERBITANBAHAGIAN PASCA PERKHIDMATANJABATAN PERKHIDMATAN AWAMMALAYSIA 29. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam29JENIS-JENIS FAEDAH TERBITANGanjaran Terbitan(Seksyen 14, Akta 227/Seksyen 15, Akta 239)Pencen Terbitan(Seksyen 14 & 15, Akta 227/Seksyen 15 & 16, Akta 239)Pencen Tanggungan(Seksyen 18, Akta 227/Seksyen 20, Akta 239) 30. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam30JENIS-JENIS FAEDAH TERBITANApa itu Ganjaran Terbitan ? Pemberian faedah yang dibayar sekaligus kepada tanggungan anggota yang meninggal dunia di dalam perkhidmatan atau wakil yang sah di sisi undang-undang 7.5 %XJumlah Genap Bulan Perkhidmatan Yang Boleh DimasukiraXGaji Akhir Yang Di TerimaFormula ? 31. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam311/109/10Kadar penuhjika ibu/bapameninggalJENIS-JENIS FAEDAH TERBITANOrang Tanggungan yang layak menerima Ganjaran Terbitan. Balu atau Duda; Anak Ibu atau Bapa TanggunganJika ketiadaan penerima-penerima di atas, GT boleh diberi kepada wakil yang sah di sisi undang-undang 32. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam32JENIS-JENIS FAEDAH TERBITANOrang Tanggungan yang layak menerima Ganjaran Terbitan bagi pegawai bujang.Ibu atau Bapa TanggunganJika jumlah amaun KWSP iaitu Syer Kerajaan dan Syer Pekerja MELEBIHI jumlah Ganjaran Terbitan, maka waris hendaklah menuntut caruman KWSP(tiada Ganjaran Terbitan dibayar) 33. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam33JENIS-JENIS FAEDAH TERBITANApa itu Pencen Terbitan ?Pencen BULANAN yang terbit disebabkan oleh kematian anggota/pesara sektor awam, dibayar kepada orang-orang tanggungan anggota/pesara seperti mana yang diperuntukkan oleh Undang-Undang pencen berkenaan.1/600XJumlah Bulan Perkhidmatan Yang Boleh DimasukiraXGaji Akhir Yang Di TerimaFormula ? 34. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam34Orang Tanggungan yang layak menerima Pencen Terbitan?Balu atau Duda; danAnakJENIS-JENIS FAEDAH TERBITAN 35. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam35Tafsiran Balu/Duda?Balu atau Duda ertinya isteri atau suaminya :yang masih hidup kepada seseorang pegawai yang meninggal dunia; danyang mana perkahwinannya diiktirafkan di Malaysia sebagai suatu perkahwinan yang sah di bawah mana-mana undang-undang bertulis, ugama, adat atau kelaziman.JENIS-JENIS FAEDAH TERBITAN 36. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamBalu Baru Muncul36Peraturan 16(2), Peraturan-Peraturan Pencen 1980 menyatakan bahawa Jika Pencen Terbitan dibayar kepada mana-mana orang yang layak yang disebut dalam Peraturan 15 (1), dan kemudiannya seorang atau lebih orang-orang yang layak membuat tuntutan untuk Pencen Terbitan tersebut, tarikh pembahagian semula Pencen Terbitan adalah satu bulan dari tarikh tuntutan itu, dan apa-apa bayaran yang telah dibuat sebelum tarikh pembahagian semula hendaklah disifatkan menjadi sah dan dibuat oleh Kerajaan dengan sempurna. 37. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan AwamBalu Baru Muncul37 38. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam38Takrif Anak?Anak ertinya ialah :anak seorang pegawai/pesara yang meninggal;berumur 21 tahun dan kebawah; danmasih belum berkahwin.Termasuk :anak kandung;anak yang lahir selepas kematian pegawai;anak tiri tanggungan;anak tak sah taraf;anak angkat;anak cacat.JENIS-JENIS FAEDAH TERBITANBersambung 39. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam39Takrif Anak AngkatAnak yang diambil sebagai anak angkat oleh pegawai :di bawah mana-mana UNDANG-UNDANG BERTULIS berhubung dengan pengangkatan tersebut; ataudi bawah mana-mana ADAT atau KELAZIMAN dengan bukti yang memuaskan mengenai pengangkatan tersebut;JENIS-JENIS FAEDAH TERBITAN sambungan 40. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam40Kelayakan Anak Umur Melebihi 21 Tahun ?Belajar di Institut Pengajian Tinggi (IPT): sedang mendapat pendidikan di IPT tetapi tidak melebihi pelajaran yang menuju ke arah ijazah pertama Layak sehingga tamat pengajianJENIS-JENIS FAEDAH TERBITANBersambung sambungan 41. Slaid Umum Persaraan & PencenJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAJPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam41JENIS-JENIS FAEDAH TERBITANAnak cacat...