Skolintroduktion för nyanlända elever – strategier för framgång

 • Published on
  31-Dec-2015

 • View
  40

 • Download
  0

DESCRIPTION

Skolintroduktion fr nyanlnda elever strategier fr framgng. Gteborg 28 oktober 2010 Inger Bergendorff, Inviceum. Innehll. Bakgrund arbetet p nationell niv Skolintroduktion - mlet Sex strategier fr ett frbttrat arbete med nyanlnda elever i kommun och skola. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Gteborg 28 oktober 2010Inger Bergendorff, Inviceuminger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • Bakgrund arbetet p nationell niv

  Skolintroduktion - mlet

  Sex strategier fr ett frbttrat arbete med nyanlnda elever i kommun och skola

  inger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • Flersprkiga elever r verrepresenterade bland de elever som inte nr mlen i grundskolan och som inte avslutar sin gymnasieutbildning.

  inger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • inger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

  Diagram1

  0.1

  0.15

  0.16

  0.22

  0.35

  0.6

  Ej behrig t gymnasiet

  Blad1

  Ej behrig t gymnasietTidiga avbrott, k 2Sena avbrott, k 3Slutbetyg, ej behriga

  Svensk0.10.020.070.04

  Utl bakgrund f i Sverige0.150.120.220.13

  Ankomst 0- 6 r0.16

  Ankomst 7-9 r0.22

  Ankomst 10-12 r0.35

  Ankomst 13 r -0.6

  Om du vill ndra storleken fr diagrammets dataomrde drar du i det nedre hgra hrnet av omrdet.

 • inger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

  Diagram1

  0.020.020.070.040.85

  0.330.120.220.130.2

  Tidiga avbrott, k 1

  Tidiga avbrott, k 2

  Sena avbrott, k 3

  Slutbetyg, ej behriga

  Slutbetyg, grundl behrighet

  Blad1

  Tidiga avbrott, k 1Tidiga avbrott, k 2Sena avbrott, k 3Slutbetyg, ej behrigaSlutbetyg, grundl behrighet

  Flickor, svensk bakgrund m hgutbildade frldrar0.020.020.070.040.85

  Pojkar, utl bakgrund s invandrat e skolstart m lgutbildade frldrar0.330.120.220.130.2

  Om du vill ndra storleken fr diagrammets dataomrde drar du i det nedre hgra hrnet av omrdet.

 • inger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • inger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • inger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • Rustas vl fr framtiden oavsett var den ger rum Frlust av sociala ntverk och vlbekanta miljer Frldrarna och ven ungdomarna en etablerad bild av vad skola innebrKan inte svenska och hur svenskt samhllsliv fungeraringer.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • Omvrld, nrsamhlle, ntverk, vrdegrund

 • Stort engagemang o eldsjlar Frberedelseklass och IVIK Ett ftal elever integreras direkt i ordinarie klass Svenska som andrasprk och matematik, samt modersmlsundervisning i grundskolan Studiehandledning frekommer i mindre utstrckning vergng till klass successivt mne fr mneinger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • Elevernas kunskaper i olika mnen valideras sllan och deras lrande dokumenteras och utvrderas inte alltid Utredning och tgrdsprogram grs sllan Skriftlig studieplanering inte heller Ej tillgng till srskilda stdtgrder Alltfr lng tid i frberedelseklass eller IVIK inger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • Undervisningens innehll varierar stort mellan kommuner och skolor Ett ftal elever integreras direkt i ordinarie klass Ingr ofta inte i kvalitetsarbetet Ett ftal kommuner har kommunala ml och riktlinjer Dr riktlinjer finns beskriver de ofta organisation inte verksamhetens syfte och ml Introduktion = skolintroduktioninger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • Ofta etnocentriskt frhllningsstt i undervisningenEngelska p svenskaInnehll som inte tar vara p nyanlnda elevers erfarenheter och kunskaperinger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • Nyanlnda fr inte den utbildning de har rtt tillUndervisning i avskildhet motverkar integrationEldsjlar - inte rektor ansvararNdvndigt att ta reda p elevernas bakgrundKunskap om nyanlnda elever saknas p skolornaBristande respektinger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • En strategi fr att f fortstta dr man befinner sig i sin utveckling samtidigt som man introduceras i den nya miljn

  inger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • SkolintroduktionMlet r att frmja individens utveckling s att den s tidigt som mjligt nr ett optimalt lrande, knner delaktighet i svensk skola och samhllsliv samt kan gra egna aktiva val.Skolintroduktionen ska vara anpassad efter individens behov och dess syfte r att individen ska kunna delta i ordinarie undervisning.

  inger.bergendorff@telia.com

 • God kunskap om hur skolans styrdokument ska tolkas nr det gller nyanlnda?Lokala ml och riktlinjer i kommunen Dokumenterade rutiner p skolanVilka resultat frvntas skolan uppn?Hur kan man flja upp och mta elevresultat?

  inger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • Studiehandledning p modersmletUtredning och tgrdsprogram, individuell skriftlig planering (IUP eller IS)(frutstter kartlggning/beskrivning av bl.a. mneskunskaper)Synligt i kvalitetsarbetet, jfr AR fr kvalitetsarbeteModersmlsundervisningTillgng till likvrdig utbildning En frmjande elevhlsainger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • Srskild stdinsats (grundskolefrordningen 1994:1194, 5 kap.2) p modersmlet eller om eleven undervisats p ett annat skolsprk, p det sprket i stllet fr p modersmletinger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • SkollagFrordningarLroplan KursplanerSkolplanBARNKONVENTIONEN

  Forskning och beprvad erfarenhet:InterkulturalitetAndrasprksinlrningFlersprkighet

  +inger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • Utvecklingsarbeten - projekt - utvrderingar - kvalitetsredovisningar - NulgesbeskrivningTidigaretgrdsplanIdentifierat utvecklingsomrdeGenomfrandeEffektbedmninginger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • Vad knnetecknar en god samverkan?Vilka aktrer br samverka p den nationella nivn?Regional samverkan ger kad kvalitetVem gr vad i kommunen?Frldrar som en viktig resursSkapa helhet i introduktionenMan lr av varandrainger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • IntroduktionsenhetenSkolfrvaltningarElevhlsaResursenheter.inger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • Skapa en gemensam kunskapsbasAnge en ambitionsnivFrdela ansvar Identifiera gemensamma resurser kring ekonomi och kompetensTa fram riktlinjer och gra dem knda och frankrade i verksamheten

  inger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • mneslrareSvalrareModersmlslrareElevhlsaFritidsverksamhetSyv

  inger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • Kartlggning och valideringPedagogisk bedmning och individuell planeringStudiehandledning, svenska som andrasprk och modersmlsundervisningStudie- och yrkesvgledning

  inger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • Gemensam kunskapsbas kring andrasprksinlrning o flersprkighetGenomgng av kursplaner och undervisningsmaterialStudiebesk hos varandraIdentifiera roller i arbetslagetInvolvera elevhlsa och Syv

  inger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • Sprk- och kunskapsutveckling mste ske i alla klassrum!

  inger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • inger.bergendorff@telia.comVilka kunskaper kan eleven ha med sig?

  inger.bergendorff@telia.com

 • Den flersprkiga eleven kan ha kunskaper:

  om liv och skola i ett annat land i lsning och skrivning p modersmlet i olika skolmnen, centrala begrepp, teorier memoreringsteknik praktiska kunskaper av olika slag .inger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • Hur ser vi p de nyanlnda?Hur hjlper vi dem att frst det de mter?Tydliga, positiva och hga frvntningar

  inger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • identitetkultursprkdoltmrkbartS lnge vi sysselstter oss med ytskiktet kommer situationen att glida oss ur hndernainger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • tankarformuleringkorrekthetVet man inte elevens kognitiva niv hamnar undervisningen felUtan kunskap om andrasprksinlrning hamnar skolan i detta perspektiv

  inger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • SAOL ca 120 000 ord Svenskans allmnordfrrd ca 170 000 ord En 7-ring kan 8 000 -10 000 ord Ett barn lr in ca 3 000 ord/r under skoltiden Vid tal producerar vi ca 150 ord/mininger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • Jag knner mig begvad bara (Otterup 2005)

  Tvsprkighet kan ha Positiva effekter p analytisk frmga, begreppsbildning, flexibelt tnkande, problemlsningsfrmga

  kan befria barnets sprkliga tnkande ur de konkreta sprkliga formernas och freteelsernas fngenskap (Vygotskij 1999: 274).

  inger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • De finns ingen motsttning mellan lngsiktiga satsningar p modersmlet och svenska. Sprken berikar varandra och individens kognitiva utveckling.

  inger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • Undervisning p modersmlet kan frhindra negativa effekter p kunskapsutvecklingen s lnge andrasprket inte r fullt utvecklat Undervisning i och p modersmlet r viktigt ocks fr att bekrfta de flersprkiga elevernas bakgrund och identitet.

  inger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • inger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

  Diagram1

  208

  181

  190

  220

  Meritvrde

  Blad1

  MeritvrdeSerie 2Serie 3

  Svensk bakgrund2082.42

  Deltagit i sva1814.42

  Deltagit i sva o modersml1901.83

  deltagit i modersml2202.85

  Om du vill ndra storleken fr diagrammets dataomrde drar du i det nedre hgra hrnet av omrdet.

 • P vilka grunder organiseras undervisningen?Stdverktyg fr undervisningen

  inger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • Sprk och identitetsutveckling i fokus Flersprkighet och flerkulturalitet som resurs p riktigt Satsa p det friska och ha blick fr utsatthetStrategi 6 Att ett frmjande frhllningsstt prglar verksamheteninger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • inger.bergendorff@telia.comVad ska man kunna fr att klara av svensk skola?Vilka kunskaper ska man ervra?

  inger.bergendorff@telia.com

 • Kunskapskvaliteter / Kompetensertolkakommunicerareflekteramotiveraanalyseradefinierasortera jmfrautvrderaplanerastruktureravrderasammanstlla dra slutsatserge responsgenomfrabeskrivaresonerase sammanhanglsa problemanvnda begrepp argumenterainger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • AktivtKritisktReflekterandeAnsvarstagandeKreativt...

  inger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • Uppmuntrar anvndning av modersmlet!

  Bygger p mnesintegrering och samarbete med modersmlslrare och lrare i svenska som andrasprk

  inger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • inger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • MottagningIntroduktionIndividuell planeringUndervisningUppfljning och utvrderingKompetensutvecklinginger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

 • Det r bara nr andrasprkselevernas egen kapacitet tillmts betydelse och aktiveras som de kommer att hinna i kapp sina jmnriga i frga om sprk- och kunskapsutveckling.Jim Cummins, The University of Toronto

  inger.bergendorff@telia.com

  inger.bergendorff@telia.com

  **********************Webben UtvecklingsdialogLrande exempelNtverk Kompetensutveckling, design o utvecklingSamarbete med andra

  PublikationerResurspersoner t ex genuspedagoger, RektorsutbildningKunskapsuppbyggnad/ spridning, t ex forskningsspridning

  ****Webben UtvecklingsdialogLrande exempelNtverk Kompetensutveckling, design o utvecklingSamarbete med andra

  PublikationerResurspersoner t ex genuspedagoger, RektorsutbildningKunskapsuppbyggnad/ spridning, t ex forskningsspridning

  *De fem prioriterade utvecklingsomrdena fr 2005 r de fljande: Kvalitetsarbete och ledningMl- och resultatstyrning frutstter kvalitetsarbete p alla niver. Kvalitetsarbete omfattar alla de processer inom en organisation som syftar till att gra organisationen bttre p att hantera sin egenutveckling i arbetet fr en kad mluppfyllelse. I detta arbete r organisationens ledning av avgrande betydelse. Myndighetens std inom omrdet strvar efter att strka skolors och kommuners kvalitetsarbete samt utveckla ledarskapet i skolan. Kunskap och bedmningSkolvsendets kunskapsuppdrag innebr att frmja barns, ungas och vuxnas utveckling av kunskaper som r ndvndiga fr var och en som individ, som samhllsmedborgare samt som grund fr fortsatt utbildning. Myndighetens uppdrag r att stdja nationell likvrdighet och skolors och kommuners arbete fr kad mluppfyllelse. Mngfald och likvrdighetFrbttring av utbildningsvillkoren fr barn och unga i miljer som prglas av social och etnisk mngfald r en hgt prioriterad uppgift fr myndigheten. Myndighetens uppdrag r att bidra till kad likvrdighet fr alla barn och elever, att strka frskolors pedagogiska arbete i segregerade miljer samt skolors och kommuners frutsttningar att arbeta fr att fler elever ska n mlen fr sin utbildning. Demokrati, jmstlldhet och inflytandeArbetet med demokrati och vrdegrund behver utvecklas och frdjupas, vilket bl.a. innefattar ett arbete fr kad jmstlldhet och inflytande samt mot diskriminering och krnkande behandling. Myndigheten ska stdja frskolors, skolors och kommuners frutsttningar att arbeta i enlighet med sitt demokratiska uppdrag. Utbildning, arbetsliv och tillvxtSamverkan mellan alla skolformer, frn frskola till vuxenutbildning, behver utvecklas. Alla skolformer behver ocks utveckla sin samverkan med arbetsliv och samhlle. Myndigheten ska bidra till att frbttra infrastrukturen fr hela utbildningssystemet och till att samverkan mellan utbildning och arbetsliv utvecklas. Myndigheten ska ocks bidra till att nationella aktrer som arbetar med vuxenutbildning utvecklar en gemensam kunskap om vilka faktorer som frmjar utveckling.****