ŠKOLSKI EKO-KVIZ

  • View
    58

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KOLSKI EKO-KVIZ. O Slavka Kolara Hercegovac 23. travnja 2013. 1. Razvrstaj otpad u odgovarajui spremnik:. plastika a) papir b) staklo c) baterije d). 2. Hidroelektrane pokree:. zrak voda Sunce vjetar. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

KOLSKIEKO-KVIZO Slavka Kolara Hercegovac23. travnja 2013.1. Razvrstaj otpad u odgovarajui spremnik:plastika a)

papir b)

staklo c)

baterije d)

2. Hidroelektrane pokree: zrakvodaSuncevjetar3. Koje prijevozno sredstvo najmanje zagauje okoli?automobil na benzinski pogonautobusmopedtraktor4. Je li navedena tvrdnja tona ili netona?Zalihe fosilnih goriva na Zemlji se smanjuju.5. Nadopuni!Dan i no su jednake duljine za vrijeme _____________ i _____________ ravnodnevnice.6. Nadopuni!Apostol koji nije vjerovao da je Isus uskrsnuo je ____________. 7. Razvrstajte navedene pojmove tako da slovo ispred pojma s lijeve strane napiete ispred odgovarajueg pojma s desne strane:Kopaki ritSjeverni Velebit _______ Nacionalni parkoviLonjsko polje _______ Parkovi prirodeMljet8. Izbaci uljeza:LukaMatejPetarMarkoIvan9. Nadopuni!Epicentar je ________________________________.10. Je li navedena tvrdnja tona ili netona? Starijim ljudima je potreban vei unos kalorija u organizam nego mladima.11. Osnovni izvor energije ovjeka je:vodasuncetjelesna aktivnosthrana12. Za proizvodnju jedne boce od 1,5 litara potroi se veamanjajednaka

koliina energije nego za 3 boce od 0,5 litara.13. Koja dva kontinenta su najblia kontinentu na kojem se nalazi Hrvatska? Azija, Antarktika, Sjeverna Amerika, Europa, Juna Amerika, Afrika, Australija14. Izbaci uljeza!ispovijedenidbaroenjepriestpotvrda

15. to je kompostiranje?16. Koji nain pranja voa i povra je najprimjereniji?u plastinoj posudivlanom krpompod tekuom vodom17. Je li navedena tvrdnja tona ili netona?Biomasa spada meu obnovljive izvore energije.18. Angina pectoris je bolest:oijumozgasrcaplua19. Nadopuni!Nakon Pape Ivana Pavla II. izabran je Papa _________________, a njega je prije nekoliko dana naslijedio Papa _______________.20. Postupak ponovne uporabe otpada kao sirovinu za proizvodnju novih proizvoda nazivamo:kompostiranjerecikliranjedeponij otpada21. Termiti ive u:zadrugamajatimarojevima22. Koliko iznosi normalna tjelesna temperatura ovjeka?23. Je li navedena tvrdnja tona ili netona? Pod izrazom geotermalna energija mislimo na toplinsku energiju koju dobivamo od Sunca.24. Poveite pojmove koji utjeu na promjene u biosferi.freoni a) smogugljikov dioksid b) efekt staklenikasumporov dioksid c) ozonske rupedim i aa d) kisele kie25. Pomanjkanje tekuine u organizmu zovemo:influencahipertenzijadehidracijaosteoporoza26. Je li navedena tvrdnja tona ili netona? Biljke pretvaraju sunevu energiju u kemijsku koju pohranjuju u svom tkivu.27. Vjetroelektrane u Hrvatskoj nalaze se na otoku:VisuPaguRabuHvaru28. Povei graevinu i njeno znaenje:bazilika a) kua okupljanja upne zajednice

2. katedrala b) manji liturgijski prostor u upnoj zajednici

3. upna crkva c) ugledna crkva posebnog stila gradnje

4. kapela d) slubeno sjedite biskupa

29. Koliko udio bijelih krvnih zrnaca se nalazi u krvi zdravog odraslog ovjeka?1%5%50%99%30. Je li navedena tvrdnja tona ili netona? Vea jabuka sadri malo manje od pola litre vode.