ŠKOLSKI KURIKULUM ZA ŠK.GOD. 2016./2017. - ogs 2016-2017 (3).pdf · ŠKOLSKI KURIKULUM ZA ŠK.GOD.…

 • Published on
  02-Aug-2018

 • View
  214

 • Download
  1

Transcript

 • 1

  OSNOVNA GLAZBENA KOLA IVANA ZAJCA

  ZAGREB, ILICA 227

  KLASA: 001-02/16-01/01

  URBROJ: 251-338-16-01

  KOLSKI KURIKULUM ZA K.GOD.

  2016./2017.

  U Zagrebu, rujan 2016.

 • 2

  PODACI O KOLI

  Naziv kole: Osnovna glazbena kola Ivana Zajca

  Sjedite kole: Ilica 227

  Broj i naziv pote: 10 000 ZAGREB

  Broj telefona: 01/3704-119

  Broj telefaksa: 01/3776-037

  Web: www.ogs-ivanazajca.hr

  e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

  upanija: Grad Zagreb

  Podruna odjeljenja: Studentski grad, Dankoveka 46

  Susedgrad, Argentinska 5

  Zaprue, O Zaprue, Metroviev trg 8a

  Trnje, O Davorina Trstenjaka, Krka 3

  Broj uenika od 1-6 razreda : 485 Broj razrednih odjela: 47

  Broj podrunih kola: 4

  Voditelji podrunog odjela: 4

  Broj uitelja: 39

  Ravnateljica: Branka Hrani, prof.

  mailto:os.zagreb-128@skole.t-com.hr

 • 3

  GLAZBENI PROGRAMI - ODJELI

  Osnovne glazbena koleIvana Zajca

  ODJEL ZA KLAVIR

  ODJEL ZA GUDAE

  - violina

  - violonelo

  ODJEL ZA GITARU

  ODJEL ZA HARMONIKU

  ODJEL ZA PUHAE

  - flauta

  - klarinet

  - truba

  ODJEL ZA TEORIJSKE GLAZBENE PREDMETE

  - solfeggio

 • 4

  CILJEVI GLAZBENOG OBRAZOVANJA

  1. OPAANJE,DOIVLJAVANJE I PRIHVAANJE GLAZBENE UMJETNOSTI I STVARALATVA

  Uenici e:

  promatrati,uoiti i razlikovati umjetniki lijepo i vrijedno u prirodnom okruju i glazbenom djelu,te postupno proirivati opseg

  opaajnog iskustva

  izraziti svoje osjeaje,doivljaje,stavove na cjelovit nain raznovrsnim umjetnikim oblicima i postupcima

  pokazati koncentraciju i memoriju tijekom opaanja

  opisati vlastiti doivljaj glazbenog djela

  usvojiti temeljne pretpostavke i mjerila za razvoj pozitivnog stava o glazbenoj umjetnosti

  2. OVLADAVANJE SASTAVNICAMA GLAZBENE UMJETNOSTI I STVARALATVA

  Uenici e:

  razlikovati osnovne sastavnice glazbenog izraza (glasno-tiho,brzo-sporo,duboko-visoko,vokalno-instrumentalno)

  uoiti glazbene cjeline koje se ponavljaju i koje se suprotstavljaju

  zapaziti i iskazati jednostavne metro-ritamske obrasce

  pjevanjem i sviranjem upoznati specifinosti glazbenog jezika i pisma

  upoznati glazbala po zvuku i izgledu

  3. SUDJELOVANJE U GLAZBENIM AKTIVNOSTIMA

  TE IZRAAVANJE GLAZBENOM UMJETNOU I

  STVARALATVOM

 • 5

  Uenici e:

  izraavati se kreativno putem to vie osjetila (vokalno,sluno,motoriki,vizualno,digitalno)

  izraziti svoje ideje,osjeaje i doivljaje glazbenom aktivnou

  samostalno ili u skupini izvoditi jednostavne glazbene zadatke

  upoznati osnove glazbene pismenosti

  pokazati zadovoljstvo i izraziti radost sudjelovanja u glazbenim aktivnostima i stvaralatvu

  glazbenim aktivnostima jaati samopotovanje i vjebati samokontrolu

  PROJEKTI KOLE U KOLSKOJ GODINI

  2016./2017.

  PROJEKT BR. 1

  Glazbena paleta Cilj: organizirati nastupe renomiranih umjetnika u prostoru kole

  Namjena: razvijati kod uenika interes za sluanjem glazbe i odlaskom na

  koncerte

  Nositelj: OG Ivana Zajca

  Voditeljica: Vlasta Marijan, prof.

  Nain realizacije: koncerti u Dvorani kole

  Vremenik: tijekom cijele nastavne godine, ukupno 4 koncerta

  Trokovnik: cca. 2.000,00 kn

 • 6

  PROJEKT BR. 2

  Koncert uenika uz gostovanje glazbene kole iz Slatine i

  Vukovara Cilj: nastup uenika i gostiju, druenje s kolegama i uenicima iz druge sredine

  Namjena: prezentacija uenika kroz nastup

  Nositelj: OG Ivana Zajca

  Nain realizacije: koncert

  Vremenik: 16. studeni 2016.

  Trokovnik: cca. 5.000,00 kn

  PROJEKT BR. 3

  Seminar komorne glazbe u Zagrebu

  Cilj: unapreenje nastave uitelja, rad s uenicima

  Namjena: razvoj interpretativnih sposobnosti uenika, primjena novih znanja

  Nositelj: udruga glazbenih pedagoga Clavis

  Nain realizacije: majstorske radionice renomiranih profesora (Nina Patarec)

  Vremenik: 26.-26. studeni 2016.

  Trokovnik: cca. 5.000,00 kn

 • 7

  PROJEKT BR. 4

  Koncert uenika uz gostovanje glazbene kole iz Splita Cilj: nastup uenika i gostiju, druenje s kolegama i uenicima iz druge sredine

  Namjena: prezentacija uenika kroz nastup

  Nositelj: OG Ivana Zajca

  Nain realizacije: koncert

  Vremenik: prosinac 2017.

  Trokovnik: cca. 5.000,00 kn

  PROJEKT BR. 5

  Boini koncert kole u Hrvatskom glazbenom zavodu Cilj: javno nastupanje uenika, prezentacija rada svih odjela kole

  Namjena: predstavljanje najboljih uenika kole kroz nastup na koncertu

  Nositelj: OG Ivana Zajca

  Nain realizacije: koncert-nastupi uenika

  Vremenik: 20. prosinca 2016.

  Trokovnik: cca. 6.000,00 kn

 • 8

  PROJEKT BR. 6

  Polugodinje produkcije odjela Cilj: javni nastupi uenika, prezentacija rada pojedinano svih odjela kole

  Namjena: prezentacija najboljih uenika pojedinih odjela kroz nastup na

  koncertu

  Nositelj: OG Ivana Zajca

  Nain realizacije: koncerti u raznim dvoranama

  Vremenik: prosinac 2016.

  Trokovnik: cca. 12.000,00 kn

  PROJEKT BR. 7

  Seminari u sklopu centra izvrsnosti Cilj: unapreenje nastave uitelja, sticanje novih znanja, rad s uenicima

  Namjena: razvoj interpretativnih sposobnosti uenika, primjena novih spoznaja

  Nositelj: HDGPP

  Nain realizacije: majstorske radionice, predavanja

  Vremenik: sijeanj 2017.

  Trokovnik: cca. 5.000,00 kn

 • 9

  PROJEKT BR. 8

  8. Poreki tirando Cilj: spoznati vrijednost vlastitih dosega u ogledu s drugim uenicima

  Namjena: promocija rada kole, uenika i njihovih uitelja

  Nositelj: POU Pore i OG Slavko Zlati

  Nain realizacije: natjecateljski nastupi

  Vremenik: veljaa 2017.

  Trokovnik: cca. 5.000,00 kn

  PROJEKT BR. 9

  23. meunarodno natjecanje Mladi virtuozi Cilj: spoznati vrijednost vlastitih dosega u ogledu s drugim uenicima u

  meunarodnoj konkurenciji

  Namjena: promocija rada kole, uenika i njihovih uitelja

  Nositelj: Glazbena kola Pavla Markovca, Zagreb

  Nain realizacije: natjecateljski nastupi

  Vremenik: 15.-19. veljae 2017.

  Trokovnik: cca. 2.000,00 kn

 • 10

  PROJEKT BR. 10

  Natjecanje Mladi Padovec u Novom Marofu Cilj: spoznati vrijednost vlastitih dosega u ogledu s drugim uenicima

  Namjena: promocija rada kole, uenika i njihovih uitelja

  Nositelj: OG Ivan Padovec, Novi Marof

  Nain realizacije: natjecateljski nastupi

  Vremenik: veljaa 2017.

  Trokovnik: cca. 3.000,00 kn

  PROJEKT BR. 11

  Natjecanje Sonus u Krievcima Cilj: u natjecateljskom ozraju pokazati svoja postignua

  Namjena: promocija rada kole, uenika i njihovih uitelja

  Nositelj: Glazbena udruga Opus i Glazbena kola Krievci

  Nain realizacije: natjecateljski nastupi

  Vremenik: veljaa 2017.

  Trokovnik: cca. 3.000,00 kn

 • 11

  PROJEKT BR. 12

  Meunarodno klavirsko natjecanje Davorin Jenko u

  Beogradu, RS Cilj: spoznati vrijednost vlastitih dosega u ogledu s meunarodnom

  konkurencijom

  Namjena: promocija rada kole, uenika i njihovih uitelja, a ujedno i

  promocija hrvatske glazbe izvoenjem hrvatskih autora

  Nositelj: Muzika kola Davorin Jenko, Beograd

  Nain realizacije: natjecateljski nastupi

  Vremenik: veljaa 2017.

  Trokovnik: cca. 6.000,00 kn

  PROJEKT BR. 13

  55. regionalno natjecanje uenika i studenata glazbe i plesa Cilj: spoznati vrijednost vlastitih dosega u ogledu s drugim uenicima

  Namjena: promocija rada kole, uenika i njihovih uitelja

  Nositelj: HDGPP

  Nain realizacije: natjecateljski nastupi

  Vremenik: 1.-12. oujka 2017.

  Trokovnik: cca. 3.000,00 kn

 • 12

  PROJEKT BR. 14

  Meunarodno klavirsko natjecanje Jurica Murai u

  Varadinu Cilj: spoznati vrijednost vlastitih dosega u ogledu s meunarodnom

  konkurencijom

  Namjena: promocija rada kole, uenika i njihovih uitelja

  Nositelj: Glazbena kola u Varadinu

  Nain realizacije: natjecateljski nastupi

  Vremenik: travanj 2017.

  Trokovnik: cca. 3.000,00 kn

  PROJEKT BR. 15

  Zagreb guitar festival Cilj: revija gitarista uz nastupe na koncertima

  Namjena: promocija rada kole, uenika i njihovih uitelja i usavravanje

  Nositelj: Glazbena kola Bonar

  Nain realizacije: nastupi, natjecanje

  Vremenik: travanj 2017.

  Trokovnik: cca. 1.000,00 kn

 • 13

  PROJEKT BR. 16

  55. dravno natjecanje uenika i studenata glazbe i plesa Cilj: razvijati osjeaje vlastite vrijednosti u ogledu s drugim uenicima, postii

  to bolje rezultate

  Namjena: promocija rada kole, uenika i njihovih uitelja

  Nositelj: HDGPP

  Nain realizacije: natjecateljski nastupi

  Vremenik: 1.-8. travnja 2017.

  Trokovnik: cca. 5.000,00 kn

  PROJEKT BR. 17

  Natjecanje mladih glazbenika Daleki akordi u Splitu Cilj: spoznati vrijednost vlastitih dosega u ogledu s drugim mladim

  glazbenicima

  Namjena: promocija rada kole, uenika i njihovih uitelja

  Nositelj: Glazbena kola Josip Hatze, Split

  Nain realizacije: natjecateljski nastupi

  Vremenik: travanj 2017.

  Trokovnik: cca. 3.000,00 kn

 • 14

  PROJEKT BR. 18

  7. Omi guitar fest Cilj: prikaz rezultata rada raznih gitaristikih kola, razmjena iskustava

  Namjena: prezentacija gitaristikog odjela kole

  Nositelj: Udruga Male ice, Omi

  Nain realizacije: koncerti i predavanja

  Vremenik: travanj 2017.

  Trokovnik: cca. 5.000,00 kn

  PROJEKT BR. 19

  42. meunarodni susret harmonikaa u Puli Cilj: prezentacija harmonikakog odjela kole

  Namjena: promocija rada kole - uenika i njihovih uitelja, razmjena

  iskustava u nastavi harmonike

  Nositelj: OKUD Istra

  Nain realizacije: koncerti i predavanja

  Vremenik: travanj 2017.

  Trokovnik: cca. 5.000,00 kn

 • 15

  PROJEKT BR. 20

  5. Pula guitar fest

  Cilj: u natjecateljskom ozraju pokazati svoja postignua

  Namjena: promocija rada kole, uenika i njihovih uitelja

  Nositelj: OKUD Istra, Pula

  Nain realizacije: natjecateljski nastupi

  Vremenik: svibanj 2017.

  Trokovnik: cca. 3.000,00 kn

  PROJEKT BR. 21

  Koroko klavirsko tekmovanje Radlje ob Dravi, Slovenija Cilj: spoznati vrijednost vlastitih dosega u ogledu s meunarodnom

  konkurencijom

  Namjena: promocija rada kole, uenika i njihovih uitelja, a ujedno i

  promocija hrvatske glazbe izvoenjem hrvatskih autora

  Nositelj: Glasbena ola Radlje ob Dravi

  Nain realizacije: natjecateljski nastupi

  Vremenik: svibanj 2017.

  Trokovnik: cca. 5.000,00 kn

 • 16

  PROJEKT BR. 22

  Concorso Musica insieme, San Dona di Piave, Italija Cilj: spoznati vrijednost vlastitih dosega u ogledu s meunarodnom

  konkurencijom

  Namjena: promocija rada kole, uenika i njihovih uitelja, a ujedno i

  promocija hrvatske glazbe izvoenjem hrvatskih autora

  Nositelj: Scuola di Musica Claudio Monteverdi

  Nain realizacije: natjecateljski nastupi

  Vremenik: svibanj 2017.

  Trokovnik: cca. 5.000,00 kn

  PROJEKT BR. 23

  8. hrvatsko natjecanje za harmoniku u Daruvaru

  Cilj: u natjecateljskom ozraju pokazati svoja postignua

  Namjena: promocija rada kole, uenika i njihovih uitelja

  Nositelj: Harmonikaki centar, Grad Daruvar i Bjelovarsko bilogorska

  upanija

  Nain realizacije: natjecateljski nastupi

  Vremenik: svibanj 2017.

  Trokovnik: cca. 3.000,00 kn

 • 17

  PROJEKT BR. 24

  Nastup na Glazbenom tjednu u Slatini Cilj: nastup uenika na koncertu

  Namjena: promocija rada kole, uenika i njihovih uitelja

  Nositelj: Glazbena kola u Slatini

  Nain realizacije: koncert

  Vremenik: 10. svibnja 2017.

  Trokovnik: cca. 5.000,00 kn

  PROJEKT BR. 25

  Gitaristiko natjecanje Enrico Mercatalli, Gorizia, Italija Cilj: revija gitarista uz nastupe na koncertima i natjecanje

  Namjena: promocija rada kole, uenika i njihovih uitelja, usavravanje

  Nositelj: Centro chitaristico Mauro Giuliani

  Nain realizacije: nastupi natjecanje

  Vremenik: svibanj 2017.

  Trokovnik: cca. 5.000,00 kn

 • 18

  PROJEKT BR. 26

  Dan kole Cilj: sveanim koncertom obiljeiti Dan kole

  Namjena: promocija rada kole, uenika i njihovih uitelja

  Nositelj: OG Ivana Zajca

  Nain realizacije: 2 koncerta

  Vremenik: 16. i 18. svibnja 2017.

  Trokovnik: cca. 10.000,00 kn

  PROJEKT BR. 27

  Zavrne godinje produkcije svih odjela Cilj: prikazati razinu steenih znanja i vjetina na kraju kolske godine,

  pojedinano po odjelima

  Namjena: promocija rada kole, uenika i njihovih uitelja

  Nositelj: OG Ivana Zajca

  Nain realizacije: koncerti u razliitim davoranama u Zagrebu

  Vremenik: svibanj/lipanj 2017.

  Trokovnik: cca. 15.000,00

 • 19

  U Zagrebu, 29. rujna 2016.

  Ravnateljica: Predsjednica kolskog odbora:

  Branka Hrani, prof. eljka Serdarui uri, prof.

Recommended

View more >