KOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM - Naslovnicaos-dcesaric- ? Osnovni cilj kolskog preventivnog programa ... (prevencija nasilnikog ponaanja, ... sluaju nasilja meu djecom,

  • Published on
    30-Jan-2018

  • View
    221

  • Download
    4

Transcript

73 KOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM Osnovni cilj kolskog preventivnog programa (kratica:PP) je da usmjerenim aktivnostima u suradnji s lokalnom zajednicom, uitelji, struni suradnici i roditelji djeluju na smanjivanju interesa mladih za uzimanje sredstava ovisnosti i pravovremenom otkrivanju konzumenata te na suzbijanju nasilja meu djecom i mladima. Odgojiti zdravog, zadovoljnog i odgovornog mladog ovjeka na je zajedniki zadatak. Zadaci kolskog preventivnog programa su smanjivanje faktora rizika u nastajanju nasilnikog ponaanja, pouavanje uenika ivotnim vjetinama, zatita mladih u visokom riziku, razvijanje pozitivne slike o sebi, vjebanje komunikacijskih vjetina, rjeavanje sukoba, uinkovito suprotstavljanje sredstvima ovisnosti, informiranje i educiranje roditelja. Namjena aktivnosti kolskog preventivnog programa je pouavanje uenika opim ivotnim vjetinama te spreavanje i suzbijanje neprihvatljivih oblika ponaanja. Potrebno je pomoi djeci u donoenju ispravnih odluka i u uspjenom rjeavanju problema. Rad s uiteljima, uenicima i roditeljima usmjeren je na promicanje znanja i vjetina koje mogu uvrstiti i unaprijediti zdrav stil ivljenja, promicati zdravlje i prevenciju bolesti, pravilnu organizaciju slobodnog vremena, kvalitetnu ponudu sportskih i drugih kreativnih sadraja. Specifini obrazovni sadraji realizirat e se preko redovne nastave, izborne nastave, INA, na satovima prirode, biologije, hrvatskog jezika, likovne kulture, sata razrednika, tjelesne i zdravstvene kulture prema godinjem planu i programu. U tablici se nalaze aktivnosti koje emo provoditi tijekom godine. Aktivnosti,program SADRAJ NOSITELJI Nain i vrijeme realizacije Provoenje modula iz Kurikuluma zdravstvenog odgoja (prevencija nasilnikog ponaanja, prevencija ovisnosti, promicanje zdravih stilova ivota, razvoj socijalnih vjetina, potivanje razliitosti) 1.r. - Pravilno pranje zubi po modelu 3. r. Skrivene kalorije 5. r. Promjene vezane uz pubertet 8. r. Prevencija pijenja alkohola predavanja i radionice za uenike od 1. do 8. razreda na satu razrednika predavanja i radionice predavanje Razrednici, struni suradnici kolska medicina (lijenici i medicinske sestre) Zavod za javno zdravstvo (psiholog) Radionice, tematska predavanja, Projekcija filmova Tijekom godine - listopad - studeni - prosinac Nauiti uiti - prijelaz iz razredne u predmetnu nastavu, metakognicija, nauiti uspjeno uiti, upitnik Kako uim interaktivna predavanja i radionica 5. razred Pedagoginja Tijekom listopada i studenog Pubertet, spolno zdravlje, higijena, poremeaji hranjenja, kontracepcija edukacija uenika 8.-ih razreda o zdravom i odgovornom nainu ivota Lijenica kolske medicine Razrednici Struni suradnici sijeanj veljaa 2015. godine ZDRAV ZA 5 MUP-ov program prevencije ovisnosti i zlouporabe droga, alkohola i igara na sreu i ouvanja okolia i prirode Radionice i predavanja uenici 8. razreda MUP Zavod za javno zdravstvo razrednici studeni 74 Hrvatski olimpijski dan Igre na otvorenom - uenici od 1. do 4. razreda Biciklijada Razrednici 1.-4.r. Uitelji TZK 10. rujna 2014. godine Djeca prijatelji u prometu Edukacija uenika prvog razreda o ponaanju pri sudjelovanju u prometu Prometni policajci MUP Rujan 2014. ZAJEDNO VIE MOEMO Mogu ako hou (MAH -1) Posjet policijskoj postaji, predavanje kontakt policajca o zanimanju i ulozi policije, opasnosti upotrebe sredstava ovisnosti i zatitno ponaanje -uenici 4.razreda MUP Prema dostavljenom rasporedu Dan otvorenih vrata Policijske postaje Obilazak PP Poega MUP listopad 1.12. Svjetski dan borbe protiv AIDS-a Izrada i prezentacija radova uenika 8. razreda uenicima od 5. do 7. razreda Voditelj PP 30. 11. ili 3. 12. Program izborne nastave i izvannastavnih aktivnosti poticati uenike na pohaanje izborne nastave i izvannastavne aktivnosti Voditelji INA Rujan 2014. Diskretni zatitni program Individualni i skupni rad s djecom rizinog ponaanja i njihovim obiteljima Tijekom godine - prema potrebi Kuni red kole Protokoli koji se primjenjuju u sluaju nasilja meu djecom, Protokol o izricanju pedagokih mjera, Pravilnik o ocjenjivanju Roditeljski sastanci za roditelje uenika od 1. do 8. razreda Razrednici i struni suradnici rujan 2014. Afirmacija pozitivnog roditeljstva Predavanja i radionice za roditelje uenika od 1. do 4. razreda Razrednici i struni suradnici Tijekom godine kolski pano Informirati uenike o aktivnostima koje se provode na satovima razrednih odjela obrade tema iz preventivnog Voditelj PP Struni suradnici Tijekom godine 75 programa Elektroniko nasilje (facebook, twiter i sl.) Sigurnost i zatita djece na Internetu Sadraji u okviru programa izborne nastave Informatike Interaktivna predavanja za uenike o potrebi pridravanja sigurnosnih elemenata pri uporabi novih tehnologija uenici 7. razreda Uitelji informatike MUP Tijekom kolske godine Znam to je, ne diram, opasno je! Zatita djece i mladei od posljedica zlouporabe oruja, minsko-eksplozivnih i pirotehnikih sredstava uenici 5. razreda MUP Tijekom kolske godine Obojimo svijet arenim bojama tolerancije Radionice za uenike od 1. do 8. razreda Tijekom kolske godine Mogu ako hou MAH-2 (Prevencija i alternativa) Interaktivno predavanje: Zlouporaba droga i dr. oblici rizinog ponaanja (vandalizam i nasilniko ponaanje te alkohol) Edukativno-informativni karton Moj otisak prsta za svakog uenika Uenici 6. razreda Sajam mogunosti predstavljanje moguih aktivnosti za slobodno vrijeme uenika 4. i 6. razred MUP Prema dogovoru tijekom godine Sociometrijska ispitivanja Upoznati razrednike s rezultatima sociometrijskih mjerenja Struni suradnici Tijekom godine Uenici s tekoama u redovnom razrednom odjelu Aktiv razredne nastave predavanje Uitelji razredne nastave Studeni 2014. 76 RADOSNA KOLA Program prevencije vrnjakog nasilja Uitelji, struni suradnici, vanjski suradnici k.godina 2014./2015. PROITAT U TE kolski program poticanja i vjebanja itanja Struni suradnici, uitelji k.godina 2014./2015. PROVOENJE SLOBODNOG VREMENA DVANAESTOGODINJAKA kolski program prevencije ovisnosti i neprihvatljivih oblika ponaanja Voditelj PP, struni suradnici, uitelji k.godina 2014./2015. IMAM STAV Program udruge PET PLUS za uenike sedmih i osmih razreda Uitelji koji su proli edukaciju za provoenje projekta Prvo polugodite k.god 2014./2015.

Recommended

View more >