ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM - os-koprivnicki os-koprivnicki- ?· OSNOVNI CILJ ŠKOLSKOG PREVENTIVNOG PROGRAMA ... Usmjerenim aktivnostima djelovanje na suzbijanju nasilja među djecom i mladima. ... Prevencija ovisnosti

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • Republika Hrvatska

  Koprivniko-Krievaka upanija

  Osnovna kola Koprivniki Ivanec,

  Kunovec

  KOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

  za k. god.2014./2015.

  kolski koordinator: Matea Sodar, mag. paed.

  Kunovec, 16. listopada 2014.

 • 2

  OSNOVNI CILJ KOLSKOG PREVENTIVNOG PROGRAMA

  Smanjenje pojave ovisnosti kod ope populacije uenika, unaprjeenje cjelokupnog zdravog razvoja djece i mladih te poticanje aktivnog

  ukljuivanja njihovih roditelja i uitelja u provedbu preventivnog programa.

  Usmjerenim aktivnostima djelovanje na suzbijanju nasilja meu djecom i mladima.

  Pouavanje uenika ivotnim vjetinama, razvijanje pozitivne slike o sebi, vjebanje komunikacijskih vjetina, rjeavanje sukoba,

  informiranje i educiranje roditelja.

 • 3

  PODRUJE: Prevencija ovisnosti

  NAZIV PROGRAMA, PROJEKTA ILI AKTIVNOSTI: DAN KAO SAN

  POSEBNI CILJ: Cilj je pomo i potpora ranjivim drutvenim skupinama, osobama s invaliditetom i osobama starije ivotne dobi.

  PROVEDBENE AKTIVNOSTI

  CILJANE SKUPINE

  VREMENIK

  NOSITELJI

  SURADNICI

  U PROVEDBI

  FINANCIJSKA

  SREDSTVA

  EVALUACIJA/

  VREDNOVANJE

  Djeca i osobe starije ivotne dobi ue

  zajedno, ue kako prepoznati situacije koje bi mogle biti

  ugroavajue po njih i kako u njima

  reagirati.

  Uenici niih

  razreda

  Tijekom nastavne godine

  PU Koprivniko-krievaka

  Pedagoginja

  PU Koprivniko-krievaka

  Udruga osoba s

  invaliditetom Bolje sutra

  Kluba za starije osobe Marika

  /

  Diskusija i

  vrednovanje radionica i predavanja

 • 4

  PODRUJE: Prevencija ovisnosti

  NAZIV PROGRAMA, PROJEKTA ILI AKTIVNOSTI: OTVORENI KIOBRAN

  POSEBNI CILJ: Osvijestiti uenike kako puenje i pijenje alkoholnih pia utjee na zdravlje, odnose u obitelji i odnose s vrnjacima, ukazati na

  potrebu i mogunost izbjegavanja ponaanja koja uvjetuju pojavu ovisnosti, poticati razvoj umijea donoenja odluka.

  PROVEDBENE AKTIVNOSTI

  CILJANE SKUPINE

  VREMENIK

  NOSITELJI

  SURADNICI

  U PROVEDBI

  FINANCIJSKA

  SREDSTVA

  EVALUACIJA/

  VREDNOVANJE

  Informirati uenike o etiologiji i razvoju

  najrairenijih oblika ovisnosti. Razvoj

  preventivnih strategija za razvoj

  ovisnosti - unaprjeenje

  komunikacijskih vjetina, razvoj

  samopotovanja i pozitivne slike o sebi.

  Sastanak s

  roditeljima uenika 6. razreda

  4 radionice na

  satovima razrednika

  Uenici 6. razreda

  Roditelji uenika 6.

  razreda

  Tijekom nastavne godine

  Razrednica 6.

  razreda

  Pedagoginja

  Zavod za javno zdravstvo

  Koprivniko-krievake

  upanije: struni tim Centra za prevenciju i

  izvanbolniko lijeenje ovisnosti

  Centar za suzbijanje ovisnosti

  Koprivniko-krievake upanije

  Centar za prevenciju ovisnosti

  100,00

  Inicijalni i

  zavrni upitnici

  Evaluacijski listii nakon

  svake pojedine radionice

  Evaluacijski

  listovi za roditelje na kraju

  provedenog projekta

 • 5

  PODRUJE: Prevencija ovisnosti

  NAZIV PROGRAMA, PROJEKTA ILI AKTIVNOSTI: ZDRAV ZA 5

  POSEBNI CILJ: Cilj je promocija prosocijalnog, preventivnog i zatitnog djelovanja uz razvijanje socio-emocionalnih vjetina kod djece i mladei;

  podizanje razine svijesti o vlastitoj ulozi u ouvanju ivotne, kolske i radne okoline; podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u ouvanju

  vlastitog i tueg zdravlja i sigurnosti.

  PROVEDBENE AKTIVNOSTI

  CILJANE SKUPINE

  VREMENIK

  NOSITELJI

  SURADNICI

  U PROVEDBI

  FINANCIJSKA

  SREDSTVA

  EVALUACIJA/

  VREDNOVANJE

  Informirati uenike o etiologiji i razvoju

  ovisnosti o alkoholu. Razvoj preventivnih strategija za razvoj

  ovisnosti - unaprjeenje

  komunikacijskih vjetina, razvoj

  samopotovanja i pozitivne slike o sebi.

  Predavanje s temom prevencije ovisnosti

  o alkoholu.

  Uenici 8. razreda

  Tijekom nastavne godine

  PU Koprivniko-krievaka

  Pedagoginja

  PU Koprivniko-krievaka

  /

  Diskusija i

  vrednovanje radionica i predavanja

 • 6

  PODRUJE: Prevencija sigurnosti djece u prometu

  NAZIV PROGRAMA, PROJEKTA ILI AKTIVNOSTI: POTUJTE NAE ZNAKOVE

  POSEBNI CILJ: Osvijestiti pravilan nain sudjelovanja u prometu.

  PROVEDBENE AKTIVNOSTI

  CILJANE SKUPINE

  VREMENIK

  NOSITELJI

  SURADNICI

  U PROVEDBI

  FINANCIJSKA

  SREDSTVA

  EVALUACIJA/

  VREDNOVANJE

  Edukativna predavanja djeci 1.i

  2. razreda

  Edukativna predavanja

  roditeljima 1.razreda

  Uenici 1. i 2. razreda

  Tijekom nastavne godine

  Djelatnici prometne policije

  Djelatnici prometne policije

  /

  Ponaanje uenika u prometu

 • 7

  PODRUJE: Prevencija nasilnikog ponaanja

  NAZIV PROGRAMA, PROJEKTA ILI AKTIVNOSTI: NISI SAM

  POSEBNI CILJ: Osvijestiti uenike i roditelje glede meuvrnjakog nasilja i nasilja putem elektronikih medija te prevencija istih. Upozoriti na

  opasnosti zlouporabe elektronskih medija. Usmjeriti pozornost na dobre strane i opasnosti uporabe mobitela i interneta. Osvijestiti uenike na

  vlastito ponaanje i usvajanje sigurnog ponaanja u koritenju interneta.

  PROVEDBENE AKTIVNOSTI

  CILJANE SKUPINE

  VREMENIK

  NOSITELJI

  SURADNICI

  U PROVEDBI

  FINANCIJSKA

  SREDSTVA

  EVALUACIJA/

  VREDNOVANJE

  Radionice za uenike na

  satovima razrednika

  Predavanje i radionica

  organizirani od strane PU

  Koprivniko- krievake

  Uenici 4. i 7. razreda

  Tijekom

  nastavne godine

  Policijski

  slubenici za prevenciju u

  Uredu naelnika PU Koprivniko-

  krievake

  Uiteljica 4. i razrednica 7.

  razreda

  Pedagoginja

  Roditelji uenika 4. i 7. razreda

  PU Koprivniko-

  krievaka

  /

  Diskusija i

  vrednovanje radionica i predavanja

 • 8

  PODRUJE: Prevencija nasilnikog ponaanja

  NAZIV PROGRAMA, PROJEKTA ILI AKTIVNOSTI: IVIM IVOT BEZ NASILJA

  POSEBNI CILJ: Cilj je senzibiliziranje uenike za problem nasilja te poticanje na prijavljivanje obiteljskog nasilja.

  PROVEDBENE AKTIVNOSTI

  CILJANE SKUPINE

  VREMENIK

  NOSITELJI

  SURADNICI

  U PROVEDBI

  FINANCIJSKA

  SREDSTVA

  EVALUACIJA/

  VREDNOVANJE

  Radionice za uenike na

  satovima razrednika

  Predavanje i radionica

  organizirani od strane PU

  Koprivniko- krievake

  Svi uenici i djelatnici kole

  studeni

  Policijski

  slubenici za prevenciju u

  Uredu naelnika PU Koprivniko-

  krievake

  Pedagoginja

  PU Koprivniko-

  krievaka

  /

  Diskusija i

  vrednovanje radionica i predavanja

 • 9

  PODRUJE: Prevencija nasilnikog ponaanja

  NAZIV PROGRAMA, PROJEKTA ILI AKTIVNOSTI: MOJ IZBOR JE NE NASILJU

  POSEBNI CILJ: Smanjenje svih oblika nasilja nad djecom i mladima s invaliditetom i bez njega, edukacija roditelja, uitelja i donositelja odluka

  o prevenciji nasilja, informiranje lokalne zajednice o pojavama nasilja nad djecom i mladima s invaliditetom i bez njega.

  PROVEDBENE AKTIVNOSTI

  CILJANE SKUPINE

  VREMENIK

  NOSITELJI

  SURADNICI

  U PROVEDBI

  FINANCIJSKA

  SREDSTVA

  EVALUACIJA/

  VREDNOVANJE

  Proiriti znanja kod

  djece i mladih s invaliditetom i bez njega o sigurnom nainu ivljenja i zatiti od nasilja, stvarati uvjete za

  drutvo bez nasilja,pravo na ivot

  u zajednici koja prua zatitu od nasilja, manju

  izloenost nasilju i moguem

  zlostavljanju, senzibilizirati lokalnu

  zajednicu o potrebama djece i

  mladih s invaliditetom i bez njega o stvaranju

  sigurnog okruenja.

  Svi uenici i djelatnici kole

  Tijekom

  kolske godine

  Udruga osoba s invaliditetom ''Bolje sutra''

  grada Koprivnice

  Udruga osoba s invaliditetom ''Bolje sutra'' grada Koprivnice

  /

  Diskusija i

  vrednovanje radionica i predavanja

 • 10

  PODRUJE: Prevencija nasilnikog ponaanja

  NAZIV PROGRAMA, PROJEKTA ILI AKTIVNOSTI: STOP NASILJU-UNICEF

  POSEBNI CILJ: Poveati razinu osvijetenosti o problemu nasilja kod djece, zaposlenika kole, roditelja i lokalne zajednice. Poveati razinu

  znanja o nainima i mehanizmima djelovanja u koli. Potaknuti spremnost na akciju i promjene kod svih zaposlenih, djece, roditelja i imbenika u

  drutvenoj sredini. Stvoriti sustav podrke i zatite rtvama i djeci koja pokazuju nasilno ponaanje.

  PROVEDBENE AKTIVNOSTI

  CILJANE SKUPINE

  VREMENIK

  NOSITELJI

  SURADNICI

  U PROVEDBI

  FINANCIJSKA

  SREDSTVA

  EVALUACIJA/

  VREDNOVANJE

  Radionice na satovima razrednika

  u svakom razrednom odjelu

  tijekom godine

  Izrada razrednih vrijednosti, pravila i

  posljedica

  Vrnjaci pomagai - radionice vrnjakih skupina podrke (4

  grupe 5.-8.r.)

  Svi uenici i

  djelatnici kole

  Tijekom nastavne godine

  Svi uitelji

  Pedagoginja /

  500,00

  Praenje broja intervencija

  nasilja meu djecom po razrednim odjelima

  Evaluacija na

  kraju nastavne godine