Slides webinar 4 final

  • Published on
    08-Dec-2014

  • View
    171

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

  • 1. Douanezaken nemen geen keerSpreker: Piet Roos

2. Vragen?GoToWebinar:Chat of Ask a question#webinarDHL 3. Het webinar van vandaag Waarom de douane? Geld, regels en regeltjes Enkele voorbeelden:o Douanewaardeo Vereenvoudigde procedureso Tariefcode Authorised Economic Operator (AEO) Kamer van Koophandel Uitbesteden of zelf doen? 4. Douanezaken nemen geen keer 5. Douane en Kamer van Koophandel Rechten en plichten Restituties en heffingen Procedures en regelingen Documenten, certificaten en verklaringenVoor ieder wat wils! 6. Waarom de douane? Het Ministerie van Financin heeft het voor t zeggen Douane... belastingen teruggaafboetes En pot nat Zou je zeggen.. 7. Waarom de douane? Nee, u moet gewoon beslagen ten ijs komen! DUS: gebruikmaken van de faciliteiten die het douanesysteem biedt! 8. Poll:Wat ervaart u als het meestlastig in het douaneproces? 9. Waarom de douane?Vraagt u zich eens af: Welke voordelen zijn er voor u bij een verantwoorde afhandeling? Wat heeft uw bedrijf nodig? Waar liggen uw legale voordelen? Wat moet u per se NIET doen? Heeft u bepaalde vergunningen nodig? Wat kost uitbesteden? 10. Geld, regels en regeltjesDirect = GELD! Tarifaire Belemmeringen (T.B.s)o DouanerechtenIndirect = REGELS en REGELTJES Non-Tarifaire Belemmeringen (N.T.B.s)o Documenteno Overheidsmaatregeleno Voorschriften 11. Bijvoorbeeld: douanewaarde De waarde van goederen aan de grens van het land van invoer Een echte TB (Tarifaire Belemmering) maar ook een BRON vanbelastingontduiking 12. Bijvoorbeeld: douanewaardeDe francogrenswaarde zo laag gehouden door: De verkoper te verleiden de goederen te laten begeleiden ...door een factuur met een andere leveringsconditie of een factuur met eenlagere waarde dan overeengekomenMen betaalt minder douanerechten oftewel benadeelt de nationale schatkisten dat heetECONOMISCH DELICT! 13. Bijvoorbeeld: vereenvoudigde procedures Een procedure die ontdaan is van vele (zo niet alle)rompslomp die normaliter aan douaneformaliteitenvastzitten Dat betekent vaak eigen douane-ambtenaartjespelen... Soms zijn ze toch niet zo eenvoudig als de naamdoet verwachten 14. Bijvoorbeeld: vereenvoudigde proceduresU kunt: Goederen in afwachting van een feitelijke bestemming opslaan Goederen actief en passief veredelen (bewerken) waarbij de douanerechtenniet of slechts ten dele verschuldigd zijn Een combinatievergunning aanvragen zodatu alles kan en mag doen Vele douanetechnische activiteiten zelfuitvoeren (met een aan te vragen vergunning)Om er maar een paar te noemen 15. Bijvoorbeeld: tariefcode Het vroegere statistieknummer van goederen dat in de hele wereldwordt gebruikt Geeft precies aan wat voor soort goederen er bedoeld wordt Ook wel Harmonised System (HS) code genoemd Aan de bovenkant de gewenste hoeveelheid informatie Aan de onderkant komt de gewenste tariefcode er uit 16. Bijvoorbeeld: tariefcode Maar, n cijfertje anders kan een wereld van verschil zijn. Het komt voor dat een koper vraagt de code te wijzigen. Hij betaalt danonterecht minder of zelfs geen douanerechten. Ga er niet op in want ufraudeert, niet uw klant. 17. Poll:Is uw bedrijf AEO-gecertificeerd? 18. Authorised Economic Operator (AEO) Uw bodyguard De zogenaamde AEO-status garandeert een grote mate van veiligheid enzekerheid t.a.v. de goederen die worden in- of uitgevoerd. E.e.a. wordt na onderzoek van het hele bedrijfsproces vastgesteld door dedouane waaronder men als bedrijf valt 19. Authorised Economic Operator (AEO)Voordelen voor de houder van een AEO-certificaat zijn o.a.: Minder fysieke- en documentcontroles Voorrang bij controle als uw bedrijf voor controle is geselecteerd Voorafgaande kennisgeving bij controles Erkenning AEO-veiligheidscertificering door andere landen (buiten de EU) doorhet toekennen van een uniek nummer (EORI nummer) dat de goederen overalbegeleidt.Dus vraag het aan! 20. Kamer van Koophandel De KvK oude vorm was een onmisbare schakelin de exportketen Certificaten van oorsprong, ATA carnets, legaliseren encertificeren e.d zijn onlosmakelijk verbonden aan alleswat KvK is! De Kamer van Koophandel tegenwoordig:o Registreert bedrijven in het algemeeno Adviseert bedrijven, helpt starters, brengtondernemers met elkaar in contacto Legaliseert en certificeert 21. Kamer van Koophandel Het is tegenwoordig niet meer zo lastig als het allemaal was. Kijk op www.ondernemersplein.nl waar alle informatie op n plek digitaaltoegankelijk is De antwoorden zijn relatief eenvoudig te vinden 22. Uitbesteden of zelf doen? Veelgehoorde argumenten tot uitbesteding:o Douanezaken zijn te ingewikkeldo We gaan daar zelf onze handen niet aan brandeno Het kost te veel tijdo We willen ons richten op de core-business Veel organisaties besteden douanezaken voorhet gemak uit Als exportbedrijf bent u verantwoordelijk 23. Uitbesteden of zelf doen? Argumenten om het zelf te doen:o U bent verantwoordelijko Know-how in eigen huiso Bij uitbesteding worden vaak diensten afgenomen die niet nodig zijno Vaak goedkoper dan uitbestedenEen expressbedrijf levert door-to-door. Daarmeeverandert de veranwoordelijkheid niet, maarkrijg je hulp en is het minder bewerkelijk. 24. Q&AVragen via Chat of Ask a question#webinarDHL 25. Heeft u verder nog vragen?Mail deze dan naar webinarNL@dhl.com 26. Kom ook naar het Nationaal Export Event6 novemberWTC RotterdamInschrijven kan via: www.exportevent.nl